Senarai Konstruk Literasi Linus

  • View
    37

  • Download
    20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LINUS LITERASI

Transcript

SENARAI KONSTRUK LINUS12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

Konstruk 1:Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Konstruk 2 : Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Konstruk 3:Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Konstruk 4 :Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. pan,dol,kon,

Konstruk 5 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. : ikat,ulas,kantin,talam

Konstruk 6 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup 'ng'. arang,kompang,longgok

Konstruk 7 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. garau,kilau,pandai

Konstruk 8 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. kait,maaf,kuat,niat

Konstruk 9 :Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. klinik,troli,stadium,nyaring

Konstruk 10 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. : terlupa,bersenam,membantu,layanan

Konstruk 11 :Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Konstruk 12 :Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

7. Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai, au, dan oi.KV + KVK

8. Vokal berganding berbeza daripada diftong yang dilafazkan sebagai satu bunyi.Vokal berganding berbeza daripada diftong yang dilafazkan sebagai satu bunyi. Perkataan yang dieja dengan vokal berganding ialah kuih, buih, air dan laut.KV + VK

Konstruk 1: Keupayaan menamakan & menulis huruf vokal dan konsonan. ( Contoh: a,e,i,o,u,b,c,d,f ,dll.).Konstruk 2: Keupayaan membunyikan & membaca suku kata terbuka. ( Contoh: sa,bu,ca dll.).Konstruk 3: Keupayaan membaca & menulis perkataan suku kata terbuka. ( contoh: paya,buku,bulu,petola,kereta, dll.).Konstruk 4: Keupayaan membunyikan & menulis suku kata tertutup. (contoh: pan,dol,kon, dll.).Konstruk 5: Keupayaan membaca & menulis perkataan suku kata tertutup. ( contoh: ikat,ulas,kantin,talam, dll.).Konstruk 6: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup 'ng'. ( contoh: arang,kompang,longgok, dll.).Konstruk 7: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi diftong. ( contoh: garau,kilau,pandai,dll.).Konstruk 8: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. ( contoh: kait,maaf,kuat,niat, dll.).Konstruk 9: Keupayaan membaca & menulis perkataan yang mengandungi diagraf dan konsonan bergabung. ( contoh: klinik,troli,stadium,nyaring,dll.).Konstruk 10: Keupayaan membaca & menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran. ( contoh: terlupa,bersenam,membantu,layanan, dll.).Konstruk 11: Keupayaan membaca & menulis ayat mudah. ( contoh: Emak rebus jagung. Saya ada kakak. dll.).Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan. ( contoh: Membaca petikan dan kemudian menjawab soalan secara lisan dan tulisan yang dikemukakan berdasarkan petikan yang telah dibaca.).