Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik

 • View
  234

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • NO. SEMAKAN : 00 NO. ISU. : 02 1 drpd. 1 TARIKH KUATKUASA : 03.01.2011

  Semak perkara-perkara berikut sebelum memajukan tuntutan :

  1. Isikan Borang Penyata Perbelanjaan/Penyelarasan Wang Pendahuluan Dan Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/BR010/BYR merah).

  2. Isikan jumlah di ruang Kod Sistem Lejar (yang berkenaan sahaja).

  3. Isikan nama dan alamat di Slip Akuan Terima Tuntutan (OPR/HEPA/BR15/SPP).

  4. Isikan Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (OPR/HEPA/BR13/SPP).

  i. Semua ruang hendaklah diisikan dengan betul. ii. Nama pemohon hendaklah sama dengan surat keputusan permohonan aktiviti pelajar.

  5. Sila lampirkan salinan kad pengenalan pemohon.

  6. Sila lampirkan salinan Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (OPR/HEPA/BR06/SPP) dan Borang Pengesahan Pemantauan Aktiviti Pelajar (OPR/HEPA/BR07/SPP).

  7. Surat Keputusan Permohonan aktiviti pelajar yang asal.

  i. Salinan surat keputusan permohonan tidak terima kecuali hilang dan pastikan salinan tersebut telah

  disahkan oleh Pegawai Penyelaras Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA).

  8. Resit Perbelanjaan Asal.

  i. Inbois tidak diterima. ii. Pastikan jumlah pada resit adalah betul, tulisan tidak bertindih, tiada pengubahsuaian dan tambahan pada resit.

  iii. Nyatakan barang sekiranya tidak dinyatakan di dalam resit. iv. Nama pada resit sama dengan nama pemohon/tunai. v. Memadai resit yang secukupnya dengan kewangan yang diluluskan. vi. Cap rasmi syarikat jika tiada resit rasmi. vii. Surat pengakuan sekiranya perlu. viii. Disahkan oleh Pegawai Penyelaras Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA).

  9. Pastikan nama pemohon ada dalam senarai jawatankuasa.

  * Sila tandakan () pada petak yang disediakan.

  OPERASIPERKHIDMATANSOKONGAN

  PEJABATTIMBALANNAIBCANSELOR(HALEHWALPELAJARDANALUMNI) KodDokumen:OPR/HEPA/BR14/SPP

  SENARAISEMAKTUNTUTANBAYARANBALIK

Recommended

View more >