Separator Kandungan

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

separator kandungan fail

Transcript

MAKLUMAT DIRIA02 :BIODATA PELAJARA03 :SURAT PENGENALAN DIRI

Rujuk Buku Rekod MengajarLAIN-LAIN

G02 :LAMPIRAN

F01 :LAPORAN PROJEK 2F03 :LAPORAN PROJEK 3F02 :LAPORAN PROJEK 2LAPORAN PROJEK

E04 :CATATAN REFLEKSI PROJEK 3E03 :CATATAN REFLEKSI PROJEK 2E02 :CATATAN REFLEKSI PROJEK 1E01 :FORMAT CATATAN REFLEKSICATATAN REFLEKSI

C02 :SALINAN BORANG KEHADIRAN INTERNSHIPC01 :GARIS PANDUAN INTERNSHIPMAKLUMAT TUGAS

D01 :KERTAS CADANGAN PROJEK 1

D03 :KERTAS CADANGAN PROJEK 3D02 :KERTAS CADANGAN PROJEK 2KERTAS CADANGAN

B05 :SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK & SOKONGAN)B01 :PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAHB02 :CARTA ORGANISASI SEKOLAHB03 :VISI DAN MISI SEKOLAHB04 :TAKWIM SEKOLAHMAKLUMAT SEKOLAH

MAKLUMAT DIRIA02 :BIODATA PELAJAR

SENARAI NAMA MURID

G02 :SENARAI NAMA MURID TAHUN 3A

F01 :CATATAN REFLEKSI PdP(RUJUK BUKU REKOD MENGAJAR)CATATAN REFLEKSI

RPH

E01 :RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RUJUK BUKU REKOD MENGAJAR)

C01 :JADUAL WAKTU MENGAJAR PERSENDIRIANJADUAL MENGAJAR

RANCANGAN PENGAJARAND01 :RANCANGAN SEMESTER

D02 :RANCANGAN MINGGUAN

B01 :DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRANSUKATAN PELAJARAN