72
Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie MOVIDRIVE ® Applicatie „Vliegende zaag“ H andboek A5.J56 Uitgave 04/2004 11227788 / NL

Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie

MOVIDRIVE®

Applicatie „Vliegende zaag“

Handboek

A5.J56

Uitgave 04/200411227788 / NL

Page 2: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Page 3: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 3

1 Belangrijke aanwijzingen....................................................................................... 4

2 Systeembeschrijving ............................................................................................. 52.1 Toepassingsgebieden.................................................................................... 52.2 Toepassingsvoorbeeld ................................................................................... 62.3 Programma-identificatie ................................................................................. 7

3 Ontwerp................................................................................................................... 83.1 Voorwaarden.................................................................................................. 83.2 Functiebeschrijving ........................................................................................ 93.3 Materiaallengte en baansnelheid meten ...................................................... 133.4 Procesdata-structuur.................................................................................... 14

4 Installatie............................................................................................................... 164.1 Software....................................................................................................... 164.2 MOVIDRIVE® MDX61B............................................................................... 174.3 Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61B......................................................... 194.4 MOVIDRIVE® compact MCH4_A ................................................................ 26

5 Inbedrijfstelling..................................................................................................... 295.1 Algemeen..................................................................................................... 295.2 Voorbereiding............................................................................................... 295.3 Programma "vliegende zaag" starten........................................................... 305.4 Parameters en IPOS-variabelen .................................................................. 485.5 Aandrijving starten ....................................................................................... 525.6 Tipbedrijf ...................................................................................................... 535.7 Referentiebeweging ..................................................................................... 545.8 Positionering ................................................................................................ 555.9 Automatisch bedrijf ...................................................................................... 56

6 Bedrijf en service ................................................................................................. 606.1 Volgordediagrammen................................................................................... 606.2 Storingsinformatie ........................................................................................ 666.3 Foutmeldingen ............................................................................................. 67

7 Index...................................................................................................................... 69

00

I

Page 4: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

4 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

1 Belangrijke aanwijzingen

MOVIDRIVE®1 Belangrijke aanwijzingen

Documentatie • Leest u dit handboek zorgvuldig door voordat u met de installatie en inbedrijfstellingvan de MOVIDRIVE®-applicatieregelaar met deze applicatiemodule begint.

• Het onderhavige handboek veronderstelt de aanwezigheid en de kennis van de MO-VIDRIVE®-documentatie, vooral van het MOVIDRIVE®-systeemhandboek.

• Verwijzingen zijn in dit handboek met "→" aangeduid. Zo betekent bijvoorbeeld (→hfst.X.X) dat u in hoofdstuk X.X van dit handboek aanvullende informatie vindt.

• De inachtneming van de documentatie is de voorwaarde voor een storingvrij bedrijfen de honorering van eventuele garantieaanspraken.

Veiligheidsaan-wijzingen en waarschuwingen

Let beslist op de onderstaande veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen!

• Dit handboek is geen vervanging voor de uitvoerige technische handleiding!• Installeren en in bedrijf stellen is alleen toegestaan door elektrotechnisch ge-

schoold personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschrif-ten en de technische handleiding MOVIDRIVE®!

Dreigend gevaar door stroom.Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Dreigend gevaar. Mogelijke gevolgen: dood of zeer zware verwondingen.

Gevaarlijke situatie.Mogelijke gevolgen: lichte verwondingen.

Schadelijke situatie.Mogelijke gevolgen: beschadiging van het apparaat en van de omgeving.

Gebruikertips en nuttige informatie.

Page 5: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 5

2ToepassingsgebiedenSysteembeschrijving

2 Systeembeschrijving2.1 Toepassingsgebieden

De applicatiemodule "vliegende zaag" is vooral geschikt voor toepassingen, waarbij be-wegend eindloos materiaal op lengte moet worden gesneden. Overige toepassingenzijn synchroon materiaaltransport, vulstations, "vliegende stempels" of " vliegende mes-sen".

Voor de volgende branches is de applicatiemodule "vliegende zaag" bijzonder geschikt:• houtverwerking• papier, karton• kunststof• steen• klei

In principe zijn er twee soorten toepassingen mogelijk:• Parallel werkende zagen; er is een aandrijving nodig voor de zaagslede (meebewe-

gen met het materiaal) en een tweede aandrijving voor de zaagbeweging.• Diagonaal werkende zagen; hier is maar één aandrijving nodig; de zaagslede be-

weegt diagonaal op de materiaalrichting.

De "vliegende zaag" kent de volgende kenmerkende voordelen:• gebruikersvriendelijke bedieningsomgeving;• alleen de voor de "vliegende zaag" vereiste parameters (productlengte, inkoppel-

weg) moeten worden ingevoerd;• geleide parametrering in plaats van omslachtige programmering;• monitorbedrijf biedt optimale diagnose;• de gebruiker hoeft geen programmeerervaring te hebben;• geen tijdrovende inwerkperiode.

Page 6: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

6 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

2 ToepassingsvoorbeeldSysteembeschrijving

2.2 ToepassingsvoorbeeldVliegende zaag Een typisch voorbeeld van een toepassing voor de "vliegende zaag" vindt u in de hout-

verwerkende industrie. Lange spaanplaten moeten op lengte worden gezaagd.

1. Aandrijving voor de beweging van de zaagslede langs de lengteas (richting van hetmateriaal).

2. Aandrijving voor de zaagbeweging.

05839BXXAfbeelding 1: "vliegende zaag" in de houtverwerkende industrie

1. 2.

Page 7: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 7

2Programma-identificatieSysteembeschrijving

2.3 Programma-identificatieU kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma, dat hetlaatst in de MOVIDRIVE®-regelaar is geladen, identificeren. Ga daartoe als volgt tewerk:• verbind de pc met de MOVIDRIVE® via de seriële interface;• start MOVITOOLS®;• start "Shell";• start in Shell "Display/IPOS-information...".

• Het venster "IPOS status" wordt geopend. U kunt aflezen welke applicatie-softwarein de MOVIDRIVE® is geladen.

06710AENAfbeelding 2: IPOS-informatie in Shell

06711AENAfbeelding 3: indicatie van de actuele versie van het IPOS-programma

Page 8: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

8 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

3 VoorwaardenOntwerp

3 Ontwerp3.1 VoorwaardenPc en software De applicatiemodule "vliegende zaag" is als IPOSplus®-programma gemaakt en vormt

een bestanddeel van de SEW-software MOVITOOLS. Om MOVITOOLS te kunnen ge-bruiken heeft u een pc nodig met het besturingssysteem Windows® 95, -Windows® 98,Windows NT® 4.0, Windows®Me of Windows® 2000.

Regelaar, moto-ren en encoders

• RegelaarDe "vliegende zaag" kan alleen met de MOVIDRIVE®-apparatuur van de technolo-gie-uitvoering (...-0T) worden gebruikt. Bij de MOVIDRIVE ® MDX61B kan de rege-laar naar keuze via klemmen of via een bus worden aangestuurd. Bij MOVIDRIVE®

compact MCH4_A is aansturing via klemmen niet mogelijk. U kunt de standaard aan-wezige systeembus, de PROFIBUS-DP-interface (MCH41A), de INTERBUS-LWL-interface (MCH42A) of een veldbus-gateway gebruiken.De "vliegende zaag" functioneert niet zonder encoderterugkoppeling en kan daaromniet met de MOVIDRIVE® MDX60B werken.

• Motoren en encoders– Voor bedrijf met de MOVIDRIVE® MDX61B met DEH11B of MOVIDRIVE® com-

pact MCH4_A: asynchrone servomotoren CT/CV (encoder standaard inge-bouwd) of draaistroommotoren DR/DT/DV met encoder (Hiperface, sin/cos ofTTL).

– Voor bedrijf met de MOVIDRIVE® MDX61B met DER11B: synchrone servomoto-ren CM/DS met resolver.

• Toegestane bedrijfssoorten (P700)– Asynchrone motor (CT/CV/DR/DT/DV): CFC-bedrijfssoorten, in de bedrijfssoor-

ten VFC-n-CONTROL kan de "vliegende zaag" niet worden toegepast.– Synchrone motor (CM/DS): SERVO-bedrijfssoorten.

Aansturing viaMogelijk met MOVIDRIVE®

MDX61B compact MCH41A compact MCH42A

klemmen ja, met optie DIO11B nee nee

systeembus ja, zonder optie ja, zonder optie ja, zonder optie

PROFIBUS-DP ja, met optie DFP21B ja, zonder optie nee

INTERBUS-LWL ja, met optie DFI21B nee ja, zonder optie

INTERBUS ja, met optie DFI11B ja, met optie UFI11A ja, met optie UFI11A

CANopen ja, met optie DFC11B nee nee

DeviceNet ja, met optie DFD11B ja, met optie UFD11A ja, met optie UFD11A

Bij MOVIDRIVE® MDX61B met aansturing via bus: bij bedrijf met aansturing via busmag de optie "Uitbreidingskaart type DIO11B" niet ingestoken zijn. Is de optie DIO11Bgeplaatst, dan kunnen de virtuele klemmen niet via de bus worden aangesproken.

Strikte voorwaarde:de slave-aandrijving mag niet slippen.

Page 9: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 9

3FunctiebeschrijvingOntwerp

3.2 FunctiebeschrijvingFunctiekenmer-ken

De applicatie "vliegende zaag" heeft de volgende functiekenmerken:• Besturing via klemmen, systeembus of veldbus: Bij de MOVIDRIVE® MDX61B

kunt u de "vliegende zaag" willekeurig via binaire ingangsklemmen, via de systeem-bus of via de veldbus aansturen. Bij de MOVIDRIVE® compact MCH4_A is alleen desysteembus of veldbus mogelijk.

• Productlengtebesturing zonder materiaalsensor, productlengtebesturing metmateriaalsensor of lengtemarkering-besturing: u kunt kiezen tussen product-lengtebesturing of lengtemarkering-besturing. Bij de productlengtebesturing kunt ubovendien een materiaalsensor toepassen, de lengtebesturing start.Bij de productlengtebesturing zonder materiaalsensor meet een baanlengte-opne-mer de lengte van het te knippen materiaal. Deze informatie wordt door de regelaarverwerkt en voor de start van de zaagslede gebruikt. Op het materiaal hoeven geenlengtemarkeringen te zijn aangebracht.

Bij de productlengtebesturing met materiaalsensor meet eveneens een baanlengte-opnemer de lengte van het te knippen materiaal. Er wordt bovendien gebruik ge-maakt van een materiaalsensor. Bereikt het te knippen materiaal deze sensor, danwordt de lengtebesturing gestart. Op het materiaal hoeven geen lengtemarkeringente zijn aangebracht. Het kan echter nodig zijn, dat er aan de voorkant van het mate-riaal een markering is, die de materiaalsensor kan zien.

50703AXXAfbeelding 4: productlengtebesturing zonder materiaalsensor

50701AXXAfbeelding 5: productlengtebesturing met materiaalsensor

Page 10: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

10 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

3 FunctiebeschrijvingOntwerp

Bij de lengtemarkering-besturing leest een sensor de markeringen op het materiaal.Deze informatie wordt als interrupt in de regelaar verwerkt en voor de start van dezaagslede gebruikt.

• Snijrandbeveiliging en "opening trekken": Met de functie "opening trekken" wordtde zaagslede kortstondig oversynchroon met het materiaal verplaatst, voordat hetzaagblad wordt weggetrokken. Daardoor wordt er een opening gevormd tussenzaagkant en zaagblad en wordt voorkomen, dat sporen van het zaagblad op dezaagkant achterblijven. Deze functie is geschikt als snijrandbeveiliging voor gevoeligmateriaal. Bovendien kan deze functie gebruikt worden voor het apart leggen van hetgezaagde materiaal.

• Directe zaagbewerking door handmatige interrrupt. Door een "0"-"1"-flank opeen binaire ingang wordt de zaagslede direct gestart.

• Omvangrijke diagnose: tijdens bedrijf worden u alle belangrijke gegevens op demonitor getoond zoals bijvoorbeeld actuele productlengte, materiaalsnelheid ensnelheid zaagaandrijving.

• Eenvoudige koppeling aan de overkoepelende besturing (plc).

Bedrijfssoorten De functies worden met drie bedrijfssoorten gerealiseerd:• Tipbedrijf (DI1Ø = "0" en DI11 = "0")

– Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI13 "tippen +" draait de motor van de zaag-slede met de draairichting "rechts". Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI1 "tip-pen -" draait de motor van de zaagslede met de draairichting "links". Houdt u errekening mee of u een 2- of een 3-traps reductor gebruikt.

– Bij "0"-signaal op de binaire ingang DI15 "hoge snelheid" verloopt het tipbedrijf inkruipsnelheid. Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI15 "hoge snelheid" verloopthet tipbedrijf in hoge snelheid.

• Referentiebeweging (DI1Ø = "1" en DI11 = "0")Door een referentiebeweging tot een van de beide eindschakelaars wordt het refe-rentiepunt vastgelegd. Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI12 "start" wordt de re-ferentiebeweging gestart. Het "1"-signaal moet voor de gehele duur van de referen-tiebeweging op DI12 staan. Bij de inbedrijfstelling kunt u een referentie-offset invoe-ren. Met de referentie-offset kunt u het machinenulpunt wijzigen, zonder de eind-schakelaar te moeten veranderen. Daarbij geldt de formule:nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset

50700AXXAfbeelding 6: lengtemarkering-besturing

Page 11: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 11

3FunctiebeschrijvingOntwerp

• Positionering (DI1Ø = "0" en DI11 = "1")De bedrijfssoort "positionering" dient voor de positiegeregelde beweging van dezaagaandrijving tussen startpositie en parkeerpositie. Bij "0"-signaal op de binaire in-gang DI13 wordt de startpositie geselecteerd. Bij "1"-signaal op de binaire ingangDI13 wordt de parkeerpositie geselecteerd. Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI12"start" wordt de positionering gestart. Het "1"-signaal moet voor de gehele duur vande positioneerbeweging op DI12 staan.Blijft DI12 = "1" en wordt met DI13 een andere positie geselecteerd, gaat de aandrij-ving direct naar de nieuwe positie.

• Automatisch bedrijf (DI1Ø = "1" en DI11 = "1")Bij de inbedrijfstelling voert u in, of de productlengtebesturing zonder materiaalsen-sor, de productlengtebesturing met materiaalsensor of de lengtemarkering-besturingactief is.– Productlengtebesturing zonder materiaalsensor: Met een "0"-"1"-flank op de bi-

naire ingang DI12 "start" (procesuitgangsdata PO1:10) wordt het automatisch be-drijf gestart. Het "1"-signaal moet voor de gehele duur van het automatisch bedrijfop DI12 (PO1:10) staan. Na de "0"-"1"-flank op DI12 "start" wordt ook de materi-aallengte gemeten.– Aansturing via klemmen: Selecteer uit de productlengten-tabel (→ inbedrijf-

stelling) de gewenste productlengte binair gecodeerd via de binaire ingangDI15 ... DI17. De bedrijfssoort (productlengtebesturing zonder materiaalsen-sor, productlengtebesturing met materiaalsensor of lengtemarkering-bestu-ring) wordt bij de inbedrijfstelling ingesteld en kan tijdens bedrijf niet wordenomgeschakeld. Om een andere bedrijfssoort in te stellen, moet u de inbedrijf-stelling opnieuw doorvoeren.

– Aansturing via bus met 1 procesdatawoord (1PD): Selecteer uit de product-lengten-tabel (→ inbedrijfstelling) de gewenste productlengte binair geco-deerd via de procesuitgangsdata PO1:13 ... PO1:15. De bedrijfssoort (pro-ductlengtebesturing zonder materiaalsensor, productlengtebesturing met ma-teriaalsensor of lengtemarkering-besturing) wordt bij de inbedrijfstelling inge-steld en kan tijdens bedrijf niet worden omgeschakeld. Om een andere be-drijfssoort in te stellen, moet u de inbedrijfstelling opnieuw doorvoeren.

– Aansturing via bus met 3 procesdatawoorden (3PD): U kunt de productlengtewillekeurig via de veldbus instellen. U kunt via de veldbus de bij de inbedrijf-stelling ingestelde bedrijfssoort (productlengtebesturing zonder materiaalsen-sor, productlengtebesturing met materiaalsensor of lengtemarkering-bestu-ring) ook tijdens bedrijf omschakelen.

– Productlengtebesturing met materiaalsensor Met een "0"-"1"-flank op de binaireingang DI12 "start" (procesuitgangsdata PO1:10) wordt het automatisch bedrijfgestart. Het "1"-signaal moet voor de gehele duur van het automatisch bedrijf opDI12 (PO1:10) staan. Na de "0"-"1"-flank op DIØ2 "sensor" (= materiaalsensor)wordt ook de materiaallengte gemeten.– Aansturing via klemmen: Selecteer uit de productlengten-tabel (→ inbedrijf-

stelling) de gewenste productlengte binair gecodeerd via de binaire ingangDI15 ... DI17. De bedrijfssoort (productlengtebesturing zonder materiaalsen-sor, productlengtebesturing met materiaalsensor of lengtemarkering-bestu-ring) wordt bij de inbedrijfstelling ingesteld en kan tijdens bedrijf niet wordenomgeschakeld. Om een andere bedrijfssoort in te stellen, moet u de inbedrijf-stelling opnieuw doorvoeren.

Page 12: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

12 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

3 FunctiebeschrijvingOntwerp

– Aansturing via bus met 1 procesdatawoord (1PD): Selecteer uit de product-lengten-tabel (→ inbedrijfstelling) de gewenste productlengte binair geco-deerd via de procesuitgangsdata PO1:13 ... PO1:15. De bedrijfssoort (pro-ductlengtebesturing zonder materiaalsensor, productlengtebesturing met ma-teriaalsensor of lengtemarkering-besturing) wordt bij de inbedrijfstelling inge-steld en kan tijdens bedrijf niet worden omgeschakeld. Om een andere be-drijfssoort in te stellen, moet u de inbedrijfstelling opnieuw doorvoeren.

– Aansturing via bus met 3 procesdatawoorden (3PD): U kunt de productlengtewillekeurig via de veldbus instellen. U kunt via de veldbus de bij de inbedrijf-stelling ingestelde bedrijfssoort (productlengtebesturing zonder materiaalsen-sor, productlengtebesturing met materiaalsensor of lengtemarkering-bestu-ring) ook tijdens bedrijf omschakelen.

– Lengtemarkering-besturing: Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI12 "start" (pro-cesuitgangsdata PO1:10) wordt het automatische bedrijf gestart. Het "1"-signaalmoet voor de gehele duur van het automatisch bedrijf op DI12 (PO1:10) staan.

Na een geslaagde zaagbeweging kan met de functie "opening trekken" het zaagbladvan de snijrand afgetrokken worden. Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI13 (pro-cesuitgangsdata PO1:11) wordt de functie "opening trekken" gestart. Bij de inbedrijf-stelling stelt u de grootte van de opening in.Bereikt de aandrijving de omkeerpositie, dan kan de terugkeerpositionering begin-nen. Bij "1"-signaal op de binaire ingang DI14 "terugkeerpositionering" procesuit-gangsdata PO1:12) wordt de aandrijving naar de startpositie teruggereden. Dit "1"-signaal kan continu aan blijven staan. Bij het bereiken van de productlengte of bij devolgende signaalflank op de binaire ingang DIØ2 "sensor" start de zaagslede op-nieuw.

Ingangen Tipbedrijf Referentiebewe-ging

Positionering Automatisch bedrijf

PO1:8 / DI10 "0" "1" "0" "1"

PO1:9 / DI11 "0" "0" "1" "1"

PO1:10 / DI12 - Start referentietra-ject

Start positionering Start automatisch bedrijf

PO1:11 / DI13 Tippen + - Start parkeerpositione-ring

Opening trekken

PO1:12 / DI14 Tippen - - - Terugekeerpositione-ring

PO1:13 / DI15 Hoge snelheid - - Productlengte 20

PO1:14 / DI16 - - - Productlengte 21

PO1:15 / DI17 - - - Productlengte 22

Page 13: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 13

3Materiaallengte en baansnelheid metenOntwerp

3.3 Materiaallengte en baansnelheid metenOm de productlengte voor de zaagbeweging te kunnen instellen, moet de baansnelheidbekend zijn. De baansnelheid kan op twee manieren worden vastgesteld:• Een encoder wordt slipvrij op de materiaalbaan zo dicht mogelijk bij de "vliegende

zaag" gemonteerd. Deze encoder wordt als externe encoder ( = master-encoder) opX14: van de zaagsledeaandrijving aangesloten. Aan de hand van de incrementeletrajectinformatie van de externe encoder worden de snelheid en de materiaallengtevastgesteld.

• De incrementele trajectinformatie van de motor-encoder op de aandrijving van demateriaaltoevoer wordt voor de vaststelling van de baansnelheid en van de materi-aallengte gebruikt. Hiertoe is X14-X14-verbinding nodig tussen de MOVIDRIVE®-ap-plicatieregelaar van de baanaandrijving met de MOVIDRIVE®-applicatieregelaar vande zaagsledeaandrijving.

Voor een voldoende nauwkeurige bepaling van de baansnelheid en van de materi-aallengte moet de verhouding van de trajectresolutie motor-encoder/externe enco-der kleiner dan 20:1 zijn.

Page 14: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

14 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

3 Procesdata-structuurOntwerp

3.4 Procesdata-structuurU kunt de applicatiemodule "vliegende zaag" ook via een busverbinding aansturen.Hierbij worden alle MOVIDRIVE®-veldbusopties en de standaard beschikbare systeem-bus (Sbus) ondersteund. Bij de aansturing via bus worden de virtuele klemmen binnenstuurwoord 2 toegepast (→ MOVIDRIVE® veldbusapparaatprofiel).

Proces-uitgangsdata

De proces-uitgangsdatawoorden hebben de volgende inhoud:• PO1: stuurwoord 2

Attentie: bij de aansturing via bus mag de MOVIDRIVE®-optie "uitbreidingskaart typeDIO11B" niet geïnstalleerd zijn!Bijzonderheden bij het bedrijf met 3 procesdatawoorden:• De waarden van PO2 "setpoint productlengte" en PO3 "minimale omkeerpositie"

worden met de schalering "0,1 × gebruikerseenheid" naar de regelaar overgedragen.

04427AXXAfbeelding 7: data-uitwisseling met procesdata

PO = proces-uitgangsdata PI = proces-ingangsdataPO1 = besturingswoord 2 PI1 = statuswoord 2PO2 = setpoint productlengte (IPOS PA-DATA) PI2 = actuele waarde productlengte (IPOS PI-

DATA)PO3 = minimale omkeerpositie (IPOS PA-DATA) PI3 = actuele positie zaagaandrijving (IPOS PI-

DATA)

E Q

PE

PA

PA1

PE1

PA2

PE2

PA3

PE3

Minimale omkeerpositie: de vroegst mogelijke positie van de zaagslede, waarbij de aan-drijving kan worden ontkoppeld en terugkeer naar de startpositie mogelijk is.

virtuele ingangsklemmen vast bezet15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

virtuele klem 8DI17 → P617

regelaarblokkering/vrijgave

virtuele klem 7DI16 → P616

vrijgave/Snelstop

virtuele klem 6DI15 → P615 vrijgave/stop

virtuele klem 5DI14 → P614 /houdregeling

virtuele klem 4DI13 → P613

integratoren-omschakeling

virtuele klem 3DI12 → P612

omschakeling para-meterset

virtuele klem 2DI11→ P611 fout-reset

virtuele klem 1DI1Ø → P610 gereserveerd

Page 15: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 15

3Procesdata-structuurOntwerp

• PO2: setpoint productlengte

• PO3: minimale omkeerpositie:

Proces-ingangsdata

De proces-ingangsdatawoorden hebben de volgende inhoud:• PI1: statuswoord 2

• PI2: actuele productlengte

• PI3: actuele waarde zaagaandrijving

PA2 setpoint productlengte15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

[0,1 × gebruikerseenheid]

PO3 minimale omkeerpositie15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

[0,1 × gebruikerseenheid]

virtuele uitgangsklemmen vast bezet15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

virtuele klem 8DO17 → P637

eindtrapvrijgegeven

virtuele klem 7DO16 → P636

regelaarbedrijfsgereed

virtuele klem 6DO15 → P635

PO-gegevensvrijgegeven

virtuele klem 5DO14 → P634

actueleintegratorset

virtuele klem 4DO13 → P633

actueleparameterset

virtuele klem 3DO12 → P632

storing/waarschu-wing

virtuele klem 2DO11→ P631

eindschakelaar rechts actief

virtuele klem 1DO1Ø → P630

eindschakelaar linksactief

PI2 actuele productlengte15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

[0,1 × gebruikerseenheid]

PI3 actuele positie zaagaandrijving15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0

[0,1 × gebruikerseenheid]

Page 16: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

16 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 SoftwareInstallatie

4 Installatie4.1 SoftwareMOVITOOLS De applicatiemodule "vliegende zaag" is onderdeel van de software MOVITOOLS (ver-

sie 3.0 en hoger). Om MOVITOOLS op uw computer te installeren gaat u als volgt tewerk:• Leg de MOVITOOLS-cd in de cd-drive van uw pc.• Activeer "Start/Run...".• Voer "Drive-letter van uw cd-drive:setup" in en bedien de Enter-toets.• Het setup-menu van MOVITOOLS wordt gestart. Volg de aanwijzingen, u wordt au-

tomatisch door de installatie geleid.

U kunt MOVITOOLS nu met de programma-manager starten. Als er een MOVIDRIVE®

op uw pc is aangesloten, kies dan de juiste interface (PC-COM) en stel de peer-to-peer-verbinding in. Met <Update> wordt de regelaar in het venster "Connected Inverters"weergegeven.

Technologie-uitvoering

De applicatiemodule "vliegende zaag" kan met de MOVIDRIVE®-regelaars in de tech-nologie-uitvoering (-0T) worden gebruikt. Met de apparaten in de standaarduitvoering (-00) kunnen de applicatiemodules niet worden toegepast.

06510BENAfbeelding 8: MOVITOOLS-venster

Page 17: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 17

4MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

4.2 MOVIDRIVE® MDX61B

06501ANLAfbeelding 9: aansluitschema MOVIDRIVE® MDX61B met optie DIO11B en optie DEH11B of DER11B

X22:

X23:

X14:

DEH11B DER11B

X15:

TF1DGNDDBØØ

DOØ1-CDOØ1-NODOØ1-NC

DOØ2VO24VI24

DGND

123456789

10

123456789

10

123456789

MOVIDRIVE MDX61B®

/Eindschakelaar rechts/Eindschakelaar links

X13:

X10:

DIØØDIØ1DIØ2DIØ3DIØ4DIØ5

DCOMVO24DGNDST11ST12

123456789

1011 RS-485 -

RS-485 +

= +-24 V

DI1ØDI11DI12DI13DI14DI15DI16DI17

DCOMDGND

DO1ØDO11DO12DO13DO14DO15DO16DO17DGND

=+ -24 V

DIO11B

DEH11B

X14

X15

11

1515

88

99

11

88

99

1515

DER11B

X14

X15

11

66

55 9

9

1515

11

88

99

X12:DGNDSC11SC12

123

SBus

motor-encoder:Bij DEH11B: HIPERFACE, sin/cos of 5 V TTLBij DER11B: resolver 6-polig, 3,5 V , 4 kHz(Aansluiting technische handleiding

)

MOVIDRIVE MDX61B®

ingang externe ecoder (HIPERFACE, sin/cosof 5 V TTL) of van de X14-X14-verbinding(aansluiting technische handleidingMOVIDRIVE MDX61B)

®

Systeembus 0VSysteembus HighSysteembus Low

IPOS-ingang: mode 2^0IPOS-ingang: mode 2^1IPOS-ingang: overeenkomstig tabelIPOS-ingang:IPOS-ingang:IPOS-ingang:IPOS-ingang:IPOS-ingang:0 V X22: DI1Ø...DI17

IPOS-uitgang: mode 2^0IPOS-uitgang: mode 2^1IPOS-uitgang: aandrijving synchroonIPOS-uitgang: opening gereedIPOS-uitgang: productlengte 2^0IPOS-uitgang: productlengte 2^1IPOS-uitgang: productlengte 2^2IPOS-uitgang: positie bereikt

0V-potentiaal binaire signalen

Vrijgave/snelstop/Regelaarblokkering

Directe zaagbewerking/resetSensor lengtemarkering

0 V X13:DIØØ...DIØ5

+24V-ingang

TF-/TH-ingang

Relaiscontact/storing

VerbreekcontactMaakcontact

/Rem

Aandrijving naar referentiepunt verplaatst

+24V-uitgang

+24V-uitgang

0V-potentiaal binaire signalen

0V-potentiaal binaire signalen

overeenkomstig tabelovereenkomstig tabelovereenkomstig tabelovereenkomstig tabelovereenkomstig tabel

0V-potentiaal binaire signalen

0V-potentiaal binaire signalen

AC_eff

Page 18: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

18 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

Ingangen Tipbedrijf Referentiebeweging Positionering Automatisch bedrijfDI1Ø "0" "1" "0" "1"DI11 "0" "0" "1" "1"DI12 - Start referentietraject Start positionering Start automatisch bedrijfDI13 Tippen + - Start parkeerpositionering Opening trekkenDI14 Tippen - - - TerugkeerpositioneringDI15 Hoge snelheid - - Productlengte 20

DI16 - - - Productlengte 21

DI17 - - - Productlengte 22

Uitgangen Tipbedrijf Referentiebeweging Positionering Automatisch bedrijfDO1Ø "0" "1" "0" "1"DO11 "0" "0" "1" "1"

DO12 Master en slave in syn-chroonloop

Master en slave in syn-chroonloop

Master en slave in syn-chroonloop

Master en slave in syn-chroonloop

DO13 Opening trekken gereed Opening trekken gereed Opening trekken gereed Opening trekken gereedDO14 Productlengte 2^0 Productlengte 2^0 Productlengte 2^0 Productlengte 2^0DO15 Productlengte 2^1 Productlengte 2^1 Productlengte 2^1 Productlengte 2^1DO16 Productlengte 2^2 Productlengte 2^2 Productlengte 2^2 Productlengte 2^2DO17 Positie bereikt Positie bereikt Positie bereikt Positie bereikt

Page 19: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 19

4Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

4.3 Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BOverzicht Let u voor het installeren van de bus op de aanwijzingen in de betreffende handboeken

van de veldbus, die ingesloten zijn bij de veldbus-interfaces. Raadpleeg voor het instal-leren van de systeembus (SBus) de aanwijzingen in de technische handleiding.

06504AXXAfbeelding 10: bustypen

BUS-

S1

BIO

PIO

DFD11B

Mod/

DEVICE-NET

S2DR(0)DR(1)NA(0)NA(1)

NA(2)NA(3)NA(4)

10NA(5)

X30

OFF

Net

12345

P R O F I

B U S

PROCESS FIELD BUS Device NetSBus

DFO11B

PD(2)PD(1)PD(0)NA(6)

NA(5)NA(4)NA(3)NA(2)

NA(1)NA(0)DR(1)DR(0)

BUSOFF

STATE

GUARD

COMM

S1

11

012

34

CANopen

12

34

12

34

nc

R

S2

X30 CANopen

3

0

12

34

DFI21BINTERBUS

DFP21BPROFIBUS

DP

ADRESS

X30PROFIBUS

DP

DFI11BINTERBUS

Attentie: bij de aansturing via bus mag de MOVIDRIVE®-optie "uitbreidingskaart typeDIO11B" niet geïnstalleerd zijn!

Page 20: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

20 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

PROFIBUS (DFP21B)

Uitvoerige informatie is opgenomen in het PROFIBUS-documentatiepakket, dat u bijVector Aandrijftechniek kunt bestellen. Dit documentatiepakket bevat, als hulp bij hetontwerp en voor de eenvoudige inbedrijfstelling, de GSD-bestanden en de type-bestan-den voor MOVIDRIVE®.

Technische gegevens

Stekerbezetting

Optie Veldbus-interface PROFIBUS type DFP21B

Artikelnummer 824 240 2

Hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose Bedieningssoftware MOVITOOLS en programmeerapparaat DBG11B

Protocolvarianten PROFIBUS-DP volgens EN 50170 V2 / DIN E 19245 T3

Ondersteunde baudrates Automatische baudrate-herkenning van9,6 kBaud ... 12 MBaud

Aansluiting 9-polige Sub-D busBezetting volgens EN 50170 V2 / DIN 19245 T3

Busafsluiting Niet geïntegreerd, moet in de PROFIBUS-steker gereali-seerd worden.

Stationsadres 0...125 met DIP-switch instelbaar

GSD-bestand SEW_6003.GSD

DP-ident-nummer 6003 hex = 24579 dec

Massa 0.2 kg (0.44 lb)

1. Groene LED: RUN2. Rode LED: BUS FAULT3. DIP-switch voor de instelling van het stationsadres4. 9-polige Sub-D bus: busaansluiting

PROFIBUSDP

RUN

BUSFAULT

2222

0123

222

456

DFP

X30

ON

ADDRESS

nc

PROFIBUSDP

06506AXXAfbeelding 11: bezetting van de 9-polige Sub-D steker volgens EN 50170 V2

(1) 9-polige Sub-D-steker

(2) Signaalleidingen twisten!

(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

(1)

(2)

(3)

Page 21: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 21

4Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

INTERBUS met optische kabel (DFI21B)

Uitvoerige informatie is opgenomen in het documentatiepakket INTERBUS-optische-kabel , dat u bij Vector Aandrijftechniek kunt bestellen.

Technische gegevens

Aansluitgegevens

Optie Veldbusinterface INTERBUS type DFI21B (optische kabel)

Artikelnummer 824 311 5

Hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose Bedieningssoftware MOVITOOLS, programmeerapparaat DBG11B en CMD-Tool

Ondersteunde baudrates 500 kBaud en 2 MBaud, omschakelbaar via DIP-switches

AansluitingRemote-bus ingang: 2 F-SMA-stekerRemote-bus uitgang: 2 F-SMA-stekerOptisch geregelde glasvezel-interface

Massa 0.2 kg (0.44 lb)

1. DIP-switches voor procesdata-lengte, PCP-lengte en baudrate2. Diagnose-LEDs3. Optische kabel: Remote IN4. Optische kabel: aankomende remote-bus5. Optische kabel: Remote OUT6. Optische kabel: afgaande remote-bus

DFIINTERBUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Positie Signaal Richting Aderkleur optische kabel

3 Optische kabel Remote IN

Ontvangstdata Oranje (OG)

4 Aankomende remote-bus

Zenddata Zwart (BK)

5 Optische kabel Remote OUT

Ontvangstdata Zwart (BK)

6 Afgaande remote-bus Zenddata Oranje (OG)

Page 22: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

22 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

INTERBUS (DFI11B)

Uitvoerige informatie is opgenomen in het INTERBUS-documentatiepakket, dat u bijVector kunt bestellen.

Technische gegevens

Stekerbezetting Aanduiding van de aderkleuren overeenkomstig IEC 757.

Optie Veldbusinterface INTERBUS type DFI11B

Artikelnummer 824 309 3

Hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose Bedieningssoftware MOVITOOLS en programmeerapparaat DBG11B

Aansluiting

Remote-bus ingang: 9-polige Sub-D-stekerRemote-bus uitgang: 9-polige Sub-D busRS-485 overdrachtstechniek, 6-aderig afgeschermd en paarsgewijs getwiste tweedraadsverbinding.

Moduul Ident E3hex = 227dec

Massa 0.2 kg (0.44 lb)

1. DIP-schakelaar voor de instelling van de hoeveelheid procesdata2. 4 x groene LED: Diagnose-LEDs3. 1 x rode LED: diagnose-LED4. 9-polige Sub-D-steker: remote-bus ingang5. 9-polige Sub-D bus: remote-bus uitgang

DFI11BINTERBUS

1.

2.

3.

4.

5.

04435AXXAfbeelding 12: bezetting van de 9-polige Sub-D-bus van de aankomende remote-buskabel

en van de 9-polige Sub-D-steker van de afgaande remote-buskabel

(1) 9-polige Sub-D bus van de aankomende remote-buskabel

(2) Signaalleidingen twisten!

(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

(4) 9-polige Sub-D-steker van de afgaande remote-buskabel

(5) Pin 5 met pin 9 doorverbinden!

6

1

7

2

3

/DO

DO

/DI

DI

COM

E Q

(1)

(2)

(3)

6

1

7

2

3

5

9

/DO

DO

/DI

DI

COM

(4)

(2)

(3)

(5)

GN

YE

PK

GY

BN

GN

YE

PK

GY

BN

Page 23: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 23

4Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

CANopen (DFC11B)

Uitvoerige informatie is opgenomen in het CANopen-documentatiepakket, dat u bij Vec-tor Aandrijftechniek kunt bestellen.

Technische gegevens

Stekerbezetting

Optie Veldbusinterface CANopen type DFC11B

Artikelnummer 824 317 4

Hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose Bedieningssoftware MOVITOOLS en programmeerapparaat DBG11B

Ondersteunde baudrates

Te selecteren met DIP-schakelaars:• 125 KBaud• 250 KBaud• 500 KBaud• 1000 KBaud

Aansluiting9-polige Sub-D-stekerAansluiting volgens CiA-standaardTweeaderige getwiste kabel volgens ISO 11898

Busafsluiting Met DIP-schakelaars bij te schakelen (120Ω)

Adresbereik 1 ... 127 te selecteren met DIP-schakelaars:

Massa 0.2 kg (0.44 lb)

1. DIP-schakelaars voor procesdata-lengte, Module-ID en baudrate2. Indicatie- en diagnose-LED’s3. DIP-schakelaar voor het bij- en afschakelen van de busafsluitweerstand4. 9-polige Sub-D-steker: busaansluiting

DFO

PD(2)PD(1)PD(0)NA(6)

NA(5)NA(4)NA(3)NA(2)

NA(1)NA(0)DR(1)DR(0)

BUSOFF

STATE

GUARD

COMM

S1

11

012

34

CANopen

12

34

12

34

nc

R

S2

X30 CANopen

3

0

12

34

1.

2.

3.

4.

06507AXXAfbeelding 13: aansluiting van de 9-polige Sub-D-bus van de buskabel

(1) 9-polige Sub-D bus

(2) Signaalleidingen twisten!

(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

6

7

2

3

DGND

CAN High

CAN Low

DGND

(1)

(2)

(3)

Page 24: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

24 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

DeviceNet (DFD11B)

Uitvoerige informatie is opgenomen in het DeviceNet-documentatiepakket, dat u bijVector Aandrijftechniek kunt bestellen.

Technische gege-vens

Klemmenbezetting De bezetting van de aansluitklemmen is in de DeviceNet-specificatie volume 1, Appen-dix A beschreven.

Optie Veldbusinterface DeviceNet type DFD11B

Artikelnummer 824 312 3

Hulpmiddel voor inbedrijfstelling en diagnose Bedieningssoftware MOVITOOLS en programmeerapparaat DBG11B

Ondersteunde baudrates

Te selecteren met DIP-schakelaars:• 125 KBaud• 250 KBaud• 500 KBaud

Aansluiting5-polige Phoenix-klemAansluiting volgens DeviceNet-specificatie(volume I, Appendix A)

Toegestane leidingdoorsnede Overeenkomstig DeviceNet-specificatie

BusafsluitingToepassing van busstekers met geïntegreerde busafsluit-weerstand (120Ω) aan het begin en aan het einde van een bussegment.

Instelbaar adresbereik (MAC-ID) 0...63 te selecteren met DIP-switch

massa 0.2 kg (0.44 lb)

1. LED display2. DIP-schakelaar voor het instellen van het knooppuntadres (MAC-ID) en de baudrate3. 5-polige Phoenix-klem: busaansluiting

BUS-

S1

BIO

PIO

DFD

Mod/

DEVICE-NET

S2DR(0)DR(1)NA(0)NA(1)

NA(2)NA(3)NA(4)

10NA(5)

X30

OFF

Net

12345

1.

2.

3.

Klem Betekenis Kleur

X30:1 V- (0V24) Zwart (BK)

X30:2 CAN_L Blauw (BU)

X30:3 DRAIN Blank

X30:4 CAN_H Wit (WH)

X30:5 V+ (+24 V) Rood (RD)

Page 25: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 25

4Businstallatie MOVIDRIVE® MDX61BInstallatie

Aansluiting Systeembus (SBus 1)

Met de systeembus (SBus) kunnen max. 64 CAN-bus-deelnemers met elkaar verbon-den worden. De SBus ondersteunt de overdrachtstechniek overeenkomstig ISO 11898.Uitvoerige informatie over de systeembus vindt u in het handboek "Seriële communica-tie", dat bij Vector Aandrijftechniek verkrijgbaar is.

Aansluitschema SBus

Kabelspecificatie • Gebruik een tweeaderige, getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommuni-catiekabel met afscherming van koper). De kabel moet aan de volgende specificatiesvoldoen:– aderdoorsnede 0,75 mm2 (AWG 18)– leidingweerstand 120 Ω bij 1 MHz– leidingcapaciteit ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) bij 1 kHzGeschikt zijn bijvoorbeeld kabels voor CAN-Bus of DeviceNet.

Afscherming aarden

• De afscherming moet aan beide zijden met groot contactoppervlak aan de elektroni-ca-schermklem van de regelaar of van de masterbesturing worden aangesloten; deeinden van de afscherming moeten bovendien met DGND worden verbonden.

Kabellengte • De toegestane totale kabellengte is afhankelijk van de ingestelde SBus-baudrate(P816):– 125 kBaud → 320 m (1056 ft)– 250 kBaud → 160 m (528 ft)– 500 kBaud → 80 m (264 ft)– 1000 kBaud → 40 m (132 ft)

Afsluitweerstand • Schakel aan het begin en aan het einde van de systeembus-verbinding altijd de sy-steembus-afsluitweerstand bij (S12 = ON). Bij de andere regelaars de afsluitweer-stand afschakelen (S12 = OFF).

Alleen bij P816 "SBus Baudrate" = 1000 kBaud:In het netwerk van de Systeembus mogen geen MOVIDRIVE® compact MCH4_A-rege-laars met andere MOVIDRIVE®-regelaars vermengd worden.Bij baudrates ≠ 1000 kBaud mogen de regelaars wel vermengd worden.

06182ANLAfbeelding 14: systeembusverbinding

X12:DGNDSC11SC12

123

S 12S 11

S 13S 14

ON OFF

X12:DGNDSC11SC12

123

S 12S 11

S 13S 14

ON OFF

X12:DGNDSC11SC12

123

S 11

S 13S 14

S 12

ON OFF

Besturingskop

Systeembus 0 VSysteembus High

SysteembusAfsluitweerstand

Systeembus Low

Besturingskop

Systeembus 0 VSysteembus High

SysteembusAfsluitweerstand

Systeembus Low

Besturingskop

Systeembus 0 VSysteembus High

SysteembusAfsluitweerstand

Systeembus Low

• Tussen de regelaars, die met de Sbus worden verbonden, mag geen potentiaalver-schil optreden. Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen, bijvoor-beeld door de massa van de regelaars met een aparte leiding te verbinden.

Page 26: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

26 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 MOVIDRIVE® compact MCH4_AInstallatie

4.4 MOVIDRIVE® compact MCH4_A

05863ANLAfbeelding 15: aansluitschema MOVIDRIVE® compact MCH4_A

X14:

X15:

X30: (MCH41A)

X10:

X11:

X12:

DIØØDIØ1DIØ2DIØ3DIØ4DIØ5

DCOMVO24DGND

DOØ1-NO

DBØØDOØ1-C

DOØ1-NCDOØ2/AO1

VI24DGND

REF1AI11AI12AI21

AGNDREF2SC11SC12DGNDSC11SC12

123456789

1011

123456789

1234567

1

5

6

9

MOVIDRIVE MCH®compact

= +-24 V

PR

OF

I

BU

SP

RO

CE

SS

FIE

LD

BU

S

SBus

SBus

X14

Enc

oder

I/OX

15E

ncod

erIN

X10

X11

X12

Remote INX30 IN

Remote INX31 OUT

Remote OUTX32 IN

Remote OUTX33 OUT

1234567891011

123456789

1234567

U CC

BA

RD

TR

FO

1F

O2

L

1234567891011

123456789

1234567

REF1AI11AI12AI21AGNDREF2SC11SC12DGNDSC21SC22

DIØØDIØ1DIØ2DIØ3DIØ4DIØ5DCOMVO24DGND

DBØØDOØ1-CDOØ1-NODOØ1-NCDOØ2VI24DGND

X10

X11

X12

MCH 42A

X30:(MCH42A)opt. kabel Remote INOntvangstdata

X31:(MCH42A)Zenddata

X32:Ontvangstdata

(MCH42A)

X33:Zenddata

(MCH42A)

/RegelaarblokkeringVrijgave/snelstopSensor lengtemarkeringDirecte zaagbewerking/reset/Eindschakelaar/Eindschakelaar0 V X10:DIØØ...DIØ5+24V-uitgang0V-potentiaal binaire signalen

Maakcontact /storing

/RemRelaiscontact /storing

Verbreekcontact /storingAandrijving naar referentiepunt verplaatst+24V-ingang

+10 V

n2(0...10V)/

-10 V

TF-/TH-ingang0 V analoge signalen

Systeembus HighSysteembus Low

Systeembus HighSysteembus Low

MOVIDRIVE ®

PROFIBUS-DP-aansluiting

MOVIDRIVE ®

INT

ER

BU

S o

ptis

che

kabe

l aan

slui

ting

MO

VID

RIV

Ingang externe encoder (HIPERFACE, sin/cosof 5v TTL) of X14-X14 verbinding(Aansluiting technische handleidingMOVIDRIVE ® compact MCH)

0 V analoge signalen

0V-potentiaal binaire signalen

Motor-encoder (HIPERFACE, sin/cos of 5V TTL)(Aansluiting technische handleiding

compact MCH)

(Aansluiting technische handleidingcompact MCH)

opt. kabel Remote IN

opt. kabel Remote OUT

opt. kabel Remote OUT

(tec

hnis

che

hand

leid

ing

com

pact

MC

H)

Page 27: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 27

4MOVIDRIVE® compact MCH4_AInstallatie

Stekerbezetting PROFIBUS-DP (MCH41A)

Let op de aanwijzingen in de technische handleiding MOVIDRIVE® compact (MCV/MCSof MCH).

Stekerbezetting INTERBUS opti-sche kabel (MCH42A)

Let op de aanwijzingen in de technische handleiding MOVIDRIVE® compact MCH.

04915AXXAfbeelding 16: bezetting van de 9-polige Sub-D steker volgens EN 50170 V2

(1) X30: 9-polige Sub-D-steker(2) Signaalleidingen twisten!(3) Geleidende verbinding tussen stekerbehuizing en afscherming vereist!

3

8

4

5

6

9

RxD/TxD-P (B/ )B

RxD/TxD-N (A/ )A

CNTR-P

DGND (M5V)

VP (P5V)

DGND (M5V)

(1) (2)

(3)

05208AXXAfbeelding 17: aansluiting optische kabel

Aansluiting Signaal Richting Aderkleur optische kabel

X30 optische kabel Remote IN(aankomende remote-bus)

Ontvangstdata Oranje (OG)

X31 Zenddata Zwart (BK)

X32 optische kabel Remote OUT(verdergaande remote-bus)

Ontvangstdata Zwart (BK)

X33 Zenddata Oranje (OG)

X1

4X

15

X10

X11

X12

X30

X31

X32

X33

1234567891011

123456789

1234567

U CC

BA

RD

TR

FO

1F

O2

L

X1

4X

15

X30

X31

X32

X33U C

CB

AR

DT

RF

O1

FO

2

L

OG

OG

OG

BK

BK

BK

Page 28: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

28 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

4 MOVIDRIVE® compact MCH4_AInstallatie

Systeembus (SBus) MCH

Uitvoerige informatie is opgenomen in het handboek "Systeembus (SBus)", dat u bijVector Aandrijftechniek kunt bestellen.Met de systeembus (SBus) kunnen max. 64 CAN-bus-deelnemers met elkaar verbon-den worden. De SBus ondersteunt de overdrachtstechniek overeenkomstig ISO 11898.

Kabelspecificatie • Gebruik een tweeaderige, getwiste en afgeschermde koperen kabel (datacommuni-catiekabel met afscherming van koper). De kabel moet aan de volgende specificatiesvoldoen:– aderdoorsnede 0,75 mm2 (AWG 18)– leidingweerstand 120 Ω bij 1 MHz– leidingcapaciteit ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) bij 1 kHzGeschikt zijn bijvoorbeeld kabels voor CAN-Bus of DeviceNet.

Afscherming aarden

• De afscherming moet aan beide zijden met groot contactoppervlak aan de elektroni-ca-schermklem van de regelaar of van de masterbesturing worden aangesloten; deeinden van de afscherming moeten bovendien met DGND worden verbonden.

Kabellengte • De toegestane totale kabellengte is afhankelijk van de ingestelde SBus-baudrate(P816):– 125 kBaud → 320 m (1056 ft)– 250 kBaud → 160 m (528 ft)– 500 kBaud → 80 m (264 ft)– 1000 kBaud → 40 m (132 ft)

Afsluitweerstand • Schakel aan het begin en aan het einde van de systeembusverbinding altijd de af-sluitweerstand bij (S12 = ON). Bij de andere regelaars de afsluitweerstand afscha-kelen (S12 = OFF).

Alleen bij P816 "SBus Baudrate" = 1000 kBaud:In het netwerk van de systeembus mogen geen MOVIDRIVE® compact MCH4_A-rege-laars met andere MOVIDRIVE®-regelaars vermengd worden.Bij baudrates ≠ 1000 kBaud mogen de regelaars wel vermengd worden.

05210ANLAfbeelding 18: systeembus-verbinding MOVIDRIVE® compact MCH4_A

X10: X10: X10:

S 12 S 12 S 12S 11 S 11 S 11

ON OFF ON OFF ON OFF

123456789

1011

123456789

1011

123456789

1011

SC11 SC12DGNDSC21SC22

SC11 SC12DGNDSC21SC22

SC11 SC12DGNDSC21SC22

Besturingskop Besturingskop Besturingskop

Common Common Common

Systeembus High Systeembus High Systeembus High

Systeembus High Systeembus High Systeembus High

Systeembus Low Systeembus Low Systeembus Low

Systeembus Low Systeembus Low Systeembus Low

SysteembusAfsluitweerstand

SysteembusAfsluitweerstand

SysteembusAfsluitweerstand

• Tussen de regelaars, die met de Sbus worden verbonden, mag geen potentiaalver-schil optreden. Vermijd een potentiaalverschil door passende maatregelen, bijvoor-beeld door de massa van de regelaars met een aparte leiding te verbinden.

Page 29: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 29

5AlgemeenInbedrijfstelling

5 Inbedrijfstelling5.1 Algemeen

Voorwaarde voor een succesvolle inbedrijfstelling is het juiste ontwerp en een foutlozeinstallatie. Uitvoerige aanwijzingen voor de configuratie kunt u vinden in de systeem-handboeken MOVIDRIVE® MDX60/61B en MOVIDRIVE® compact.Controleer de installatie, ook de aansluiting van de encoder, aan de hand van de instal-latievoorschriften in de technische handleiding van de MOVIDRIVE® en in dit handboek(→ hoofdstuk Installatie).

5.2 VoorbereidingNeem voor de inbedrijfstelling de volgende stappen:• Koppel de regelaar via de seriële interface aan de pc.

– Bij MDX61B: Xterminal via optie UWS21A met PC-COM.– Bij MCH4_A: TERMINAL via optie USS21A met PC-COM.

• Installeer de SEW-software MOVITOOLS (versie 3.0 en hoger).• Stel de regelaar met "MOVITOOLS/Shell" in bedrijf.

– MDX61B of MCH4_A met asynchrone motor: CFC-bedrijfssoorten.– MDX61B of MCH4_A met synchrone motor: SERVO-bedrijfssoorten.

• Selecteer in de menuregel "MOVITOOLS/Shell/Startup/Select Technologie Func-tion..." de technologiefunctie "ISynch".

• "0"-signaal op klem DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/".

05864AENAfbeelding 19: regelaar in bedrijf stellen

00

I

Page 30: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

30 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

5.3 Programma "vliegende zaag" startenAlgemeen • Start "MOVITOOLS/Shell".

• Start "Startup/Flying saw".

Eerste inbedrijfstelling

Wordt de "vliegende zaag" voor het eerst gestart, dan verschijnen direct de venstersvoor de inbedrijfstelling.

05866AENAfbeelding 20: programma "vliegende zaag" starten

00

I

Page 31: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 31

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Stuurbron, veld-busparameters, procesdata-beschrijving

• Stuurbron: bij aansturing via bus wordt automatisch "FIELDBUS" of "SBUS" inge-steld. Bij aansturing via klemmen wordt automatisch "TERMINALS" ingesteld.

• Veldbusparameters: stel de veldbusparameters in. Niet verstelbare parameters zijngeblokkeerd en kunnen hier niet worden veranderd.

• Procesdata-beschrijving: stel de functie van procesuitgangsdatawoord PO2 in. Ukunt naar keuze de volgende functie instellen:– Geen functie: instellen bij lengtemarkering-besturing en bij bedrijf met 1 proces-

datawoord ( 1PD). De productlengten zijn als tabelwaarde beschikbaar.– Setpoint productlengte: instellen bij bedrijf met 3 procesdatawoorden (3 PD) en

productlengtebesturing. De productlengte wordt als variabele via de bus doorge-geven.

Bij instelling "geen functie" heeft procesuitgangsdatawoord PO3 eveneens geenfunctie. Bij instelling "setpoint productlengte" heeft PO3 de functie "minimale om-keerpositie". De minimale omkeerpositie is de vroegstmogelijke positie van de zaag-aandrijving, waarbij de aandrijving kan worden ontkoppeld en terugkeer naar destartpositie mogelijk is.

05867AENAfbeelding 21: stuurbron, veldbusparameters, procesdata-beschrijving instellen

00

I

Page 32: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

32 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Berekening van de master-schalering

• Diameter aandrijfwiel of spindelspoed: selecteer, of u "Diameter of driving wheel"of "Spindel pitch" wilt invoeren. Voer de waarde in [mm] in. Er wordt rekening gehou-den met 3 plaatsen achter de komma.

• Overbrengingsverhouding reductor (i-reductor): voer de overbrengingsverhou-ding van de reductor in. Er wordt rekening gehouden met 3 plaatsen achter de kom-ma.

• Overbrengingsverhouding voortrap (i-voortrap): indien u een voortrap gebruikt,voer dan de overbrengingsverhouding van de voortrap in. Gebruikt u geen voortrap,voer dan de waarde 1 in. Er wordt rekening gehouden met 3 plaatsen achter de kom-ma.

• Encoderresolutie [Inc]: voer de resolutie van de motor-encoder in incrementen inovereenkomstig het typeplaatje.

• Master-schalering berekenen: klik op het schakelvakje <Calculation>, het pro-gramma berekent dan de pulsen per weg in de eenheid [incrementen/mm].

• Stijfheid synchroonloopregeling: u kunt de stijfheid van het regelcircuit voor desynchroonloopregeling instellen. Als standaardwaarde wordt 1 ingesteld. Heeft deslave-aandrijving neiging tot oscilleren, stel dan een waarde kleiner dan 1 in. Kan deslave de master niet volgen (volgfout), stel dan een waarde groter dan 1 in. Veranderde waarde met kleine stappen, bijvoorbeeld 0,01. De gebruikelijke waarde ligt tussen0,7 ... 1,3.

05872AENAfbeelding 22: parameters voor de berekening van de master-schalering instellen

• Gebruikerseenheid [Inc/...]: standaard wordt de gebruikerseenheid "mm ingesteld.Bij bewegingstrajecten groter dan 6,50 m moet u een grotere eenheid, bijvoorbeeld"cm", invoeren. De omrekeningsfactor moet u dan met de hand wijzigen, bijvoor-beeld"60" in plaats van "6" bij wegeenheid "cm" in plaats van "mm".

00

I

Page 33: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 33

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Berekening van de slave-schalering

• Diameter aandrijfwiel of spindelspoed: selecteer,of u "Diameter of driving wheel"of "Spindel pitch" wilt invoeren. Voer de waarde in [mm] in. Er wordt rekening gehou-den met 3 plaatsen achter de komma.

• Overbrengingsverhouding reductor (i-reductor): voer de overbrengingsverhou-ding van de reductor in. Er wordt rekening gehouden met 3 plaatsen achter de kom-ma.

• Overbrengingsverhouding voortrap (i-voortrap): indien u een voortrap gebruikt,voer dan de overbrengingsverhouding van de voortrap in. Gebruikt u geen voortrap,voer dan de waarde 1 in. Er wordt rekening gehouden met 3 plaatsen achter de kom-ma.

• Slave-schalering berekenen: klik op het schakelvakje <Calculation>, het program-ma berekent dan de pulsen per weg in de eenheid [incrementen/mm].

• Richtingsverandering: gebruik deze instelling, als de slave tegengesteld aan demaster loopt. Gebruik niet de parameter P350 "Change direction of rotation".

• Diagonale zaagbeweging: als u een diagonale zaag toepast, geef dan de gewenstehoek aan tussen de bewegingsrichting van de zaag en die van het materiaal. Met decorrectiewaarde kunt u de zaaghoek exact afstemmen. Geef als correctiehoek max.±10% aan, de resolutie is 0,01%. Als u geen diagonale zaag toepast, geef voor hoeken correctie altijd de waarde 0 aan.

05870AENAfbeelding 23: parameters voor de berekening van de slave-schalering instellen

00

I

Page 34: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

34 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Tipbedrijf, referen-tietraject en positi-onering

• Tipbedrijf: stel de parameters "Rapid speed", "Slow speed" en "Ramp" in.• Referentiebeweging:leg de positie van de software-eindschakelaars, de referentie-

offset en het type referentietraject vast. Met de referentie-offset kunt u het machi-nenulpunt wijzigen, zonder het referentiepunt te moeten veranderen. U kunt de vol-gende types referentietraject instellen:– Type 0: referentie-opdracht bij de volgende nulimpuls van de encoder– Type 3: referentie-opdracht op de rechtse eindschakelaar (neergaande flank van

de eindschakelaar)– Type 4: referentie-opdracht op de linkse eindschakelaar (neergaande flank van

de eindschakelaar)– Type 5: geen referentiebeweging, de actuele positie is het machinenulpunt

• Positioneerparameters: stel de parameter "Positioning speed", "Positioning ramp","Home position" en "Parking position" in.De startpositie is de rustpositie voor de "vlie-gende zaag"'. Vanuit de startpositie wordt de zaagbeweging gestart. De parkeerpo-sitie kunt u gebruiken om de "vliegende zaag" voor onderhoudswerkzaamheden bui-ten het werkgebied te brengen.

05873AENAfbeelding 24: parameters voor tipbedrijf, referentietraject en positionering instellen

00

I

Page 35: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 35

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Parameters voor de zaag

In dit inbedrijfstellingsvenster legt u vast, op welke manier de "vliegende zaag" wordtaangestuurd. U kunt de volgende instellingen maken:

• Productlengtebesturing zonder materiaalsensor: geef de productlengte op. Voorde trajectmeting van het materiaal wordt óf een externe encoder op de baan óf demotor-encoder van de baanaandrijving gebruikt. Bij besturing via klemmen(MDX61B met optie DIO11B) of via veldbus (veldbus of systeembus) met 1 proces-datawoord (1PD) kunt u bij de inbedrijfstelling max. 8 productlengtes vastleggen. Devoor de betreffende zaagbeweging bedoelde productlengte moet u binair gecodeerdmet de binaire ingangen DI15, DI16 en DI17 (aansturing via klemmen) of de proces-uitgangsdata PO1:13, PO1:14 en PO1:15 (aansturing via bus met 1 PD) selecteren.Bij besturing via veldbus met 3 procesdatawoorden (3PD) kunt u de productlengtemet procesuitgangsdatawoorden PO2 variabel via de veldbus opgeven.

• Productlengtebesturing met materiaalsensor: u geeft net als bij de productleng-tebesturing de productlengte op. Een sensor achter de zaagaandrijving activeert debesturing. Het sensorsignaal wordt op de binaire ingang DIØ aangesloten. Bereikthet materiaal deze sensor, wordt in relatie met de ingestelde productlengte de zaag-slede gestart. Let bij het opgeven van de productlengte op de volgende regel:productlengte ≥ sensorafstand + inkoppelweg(sensorafstand = afstand tussen startpositie van de zaag en materiaalsensor)

50703AXXAfbeelding 25: productlengtebesturing zonder materiaalsensor

00

I

Page 36: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

36 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

[1] = sensorafstand[2] = inkoppelweg

• Lengtemarkering-besturing: op het te zagen materiaal moeten lengtemarkeringenzijn aangebracht. een sensor moet de lengtemarkeringen herkennen. Het sensorsig-naal wordt naar de binaire ingang DIØ2 gevoerd en start de zaagslede.

[1] = sensorafstand lengtemarkering[2] = inkoppelweg

53658AXXAfbeelding 26: productlengtebesturing met materiaalsensor

53660AXXAfbeelding 27: lengtemarkering-besturing

[2][1]

[2][1]

00

I

Page 37: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 37

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Productlengtebesturing zonder materiaalsensor:

• Inkoppelweg: Geef de lengte op in [mm] van de inkoppelweg. Tijdens de inkoppel-beweging wordt slave-aandrijving (= zaagslede) in synchroonloop naar de master-aandrijving (= materiaaltoevoer) gebracht.

• Productlengte [mm]: bij besturing via klemmen en via bus (systeembus of veldbus)met 1 procesdatawoord (1 PD) moet u hier de gewenste productlengte invoeren. Ukunt maximaal 8 verschillende productlengten opgeven. Via de binaire ingangenDI15 ... DI17 (aansturing via klemmen) of via de procesuitgangsdata PO:13 ... PO:15(aansturing via bus met I PD) selecteert u dan de gewenste lengte.

Bij aansturing via veldbus met 3 procesdatawoorden (3 PD) is deze productlengte-tabel niet nodig. U geeft de productlengte met procesuitgangsdatawoord PO2 varia-bel op via de veldbus.

05874AENAfbeelding 28: parameters voor de zaag bij productlengtebesturing zonder materiaalsensor

(aansturing via klemmen of via bus met 1 procesdatawoord (1 PD)

Binaire ingang of procesuitgangsdata PO1

Productlengte nr.

1 2 3 4 5 6 7 8

DI15 of PO1:13 "0" "1" "0" "1" "0" "1" "0" "1"

DI16 of PO1:14 "0" "0" "1" "1" "0" "0" "1" "1"

DI17 of PO1:15 "0" "0" "0" "0" "1" "1" "1" "1"

00

I

Page 38: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

38 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Productlengtebesturing met materiaalsensor:

Bij de productlengtebesturing moet u bovendien de volgende waarden invoeren:• Sensorafstand: voer de afstand tussen de startpositie van de zaag en de materiaal-

sensor in [mm] in.• Reactietijd sensor: voer de reactietijd van de materiaalsensor in [ms] in. Deze

waarde beïnvloedt de inkoppelbesturing van de zaagaandrijving.

05875AENAfbeelding 29: parameters voor de zaag bij productlengtebesturing met materiaalsensor

(aansturing via klemmen of via bus met 1 procesdatawoord (1 PD)

00

I

Page 39: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 39

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Lengtemarkering-besturing:

• Sensorafstand: voer de afstand tussen de startpositie van de zaag en de marke-ringssensor in [mm] in.

• Reactietijd sensor: voer de reactietijd van de markeringssensor in [ms] in. Dezewaarde beïnvloedt de inkoppelbesturing van de zaagaandrijving.

05880AENAfbeelding 30: parameters voor de zaag bij lengtemarkering-besturing

00

I

Page 40: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

40 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Terugpositioneren en opening trekken

• Parameters voor het terugpositioneren: na geslaagde zaagbeweging moet dezaagaandrijving weer naar de startpositie teruggereden worden. Deze bewegingwordt terugpositioneren genoemd. Hiervoor moet u verschillende parameters instel-len.– Zacht terugpositioneren: "Ja" of "Nee". "Ja" betekent, dat de terugkeerpositione-

ring met de kleinstmogelijke acceleratie en zo mogelijk zonder schokken verloopt.Daardoor wordt de mechanische constructie van de installatie ontzien en dewachttijd in de startpositie bekort.

– Maximum toerental bij terugpositioneren: geef in [r/min] aan, met welk maximummotortoerental de terugkeerpositionering moet verlopen. Let erop, dat het toelaat-bare maximumtoerental (→ P302) niet wordt overschreden.

– Minimale integrator omkeerpositie: geef in [s] aan, met welke minimale integrator-tijd de aandrijving voor de terugkeerpositionering moet accelereren.

– Minimale omkeerpositie: geef in [mm] aan, vanaf welke positie de zaagaandrij-ving op het signaal voor het terugpositioneren moet reageren.

• Opening trekken: met de functie "opening trekken" wordt het zaagblad na geslaag-de zaagbeweging van het materiaal weggetrokken. Op deze manier kunt u de zoge-naamde "snijrandbeveiliging" realiseren. Het wegtrekken van het zaagblad voorkomtextra sporen op de zaagrand. Met deze functie kunt u bovendien het gezaagde ma-teriaal apart zetten, zodat het gemakkelijker verder verwerkt kan worden.– Opening trekken: "tijdgestuurd" of "gerelateerd aan de weg" "Tijdgestuurd" bete-

kent, dat de opening met de waarden "Synchronization speed" en "Synchroniza-tion ramp" wordt opgebouwd. "Gerelateerd aan de weg" betekent, dat de openingmet de waarde "Master distance value" wordt opgebouwd.

05881AENAfbeelding 31: parameters voor terugpositioneren en "opening trekken" (tijdgestuurd) instellen

00

I

Page 41: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 41

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

– Gap: geef in [mm] aan, hoe groot de opening moet zijn.– Synchronization speed (alleen bij "tijdgestuurd"): motortoerental voor het tijdge-

stuurde "opening trekken". Let erop, dat de "Synchronization speed" groter moetzijn dan de baansnelheid.

– Synchronization ramp (alleen bij "tijdgestuurd"): acceleratie-integrator voor hettijdgestuurde "opening trekken".

– Master distance (alleen bij "gerelateerd aan de weg"): legt het materiaal deze af-stand af, dan is de actie "opening trekken" beëindigd.

Wijzigingen opslaan

U wordt verzocht de ingevoerde gegevens op te slaan. De inbedrijfstellingsgegevensstaan dan in uw systeem voor verdere bewerking ter beschikking.

05881AENAfbeelding 32: parameters voor terugpositioneren en "opening trekken" (gerelateerd aan de

weg) instellen

04444ANLAfbeelding 33: wijzigingen opslaan

00

I

Page 42: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

42 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Download Druk op "Download", automatisch worden alle noodzakelijke instellingen in de regelaardoorgevoerd en het IPOS-programma "vliegende zaag" gestart.

Omschakelen naar de monitor

Na het downloaden wordt u gevraagd of u naar de monitor wilt omschakelen.

Met "Ja" schakelt u om naar de monitor en kunt u daar in de gewenste bedrijfssoort star-ten. Met "Nee" komt u in MOVITOOLS/Shell.

05882AENAfbeelding 34: download-venster

05884ANLAfbeelding 35: monitor Ja/Nee

00

I

Page 43: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 43

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Monitor Wordt de "vliegende zaag" na een eerste inbedrijfstelling opnieuw gestart, dan komt demonitor direct met de statusweergave.• Bedrijf zonder bus: u kunt kiezen tussen "Status" en "State".• Bedrijf met veldbus/systeembus: u kunt behalve "Status" en "State" ook "Fieldbus

proces data 1" en "Fieldbus proces data 2" laten weergeven.

Status

Hernieuwde inbedrijfstelling

Druk op "Startup", als u een hernieuwde inbedrijfstelling wilt doorvoeren. De inbedrijf-stellingsvensters verschijnen (→ Initial startup).

05913AENAfbeelding 36: monitor "vliegende zaag", statusweergave

00

I

Page 44: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

44 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Toestand In de weergave "State" ziet u in een extra venster de mogelijke toestanden van de "vlie-gende zaag". De afbeelding toont de actuele toestand en in welke richting het omscha-kelen van een toestand mogelijk is.

05914AENAfbeelding 37: monitor "vliegende zaag", toestandsweergave

00

I

Page 45: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 45

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Bedrijf met veld-bus/systeembus

Bij bedrijf met veldbus/systeembus kunt u bovendien de veldbusprocesdata laten weer-geven.

Veldbusproces-data 1

Uitsluitend bij bedrijf met veldbus/systeembus:

05915AENAfbeelding 38: monitor "vliegende zaag", veldbusprocesdata 1

00

I

Page 46: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

46 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Veldbusproces-data 2

Uitsluitend bij bedrijf met veldbus/systeembus:

05916AENAfbeelding 39: monitor "vliegende zaag", veldbusprocesdata 2

00

I

Page 47: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 47

5Programma "vliegende zaag" startenInbedrijfstelling

Aansturing vanuit de monitor

In de weergave "veldbusprocesdata 2" kunt u naast een puur monitorbedrijf ook eenaansturing simuleren.• "0"-signaal op klem DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/".• Activeer daartoe boven "PO1: Control word" het vakje "Control".• U kunt nu de afzonderlijke bits van het stuurwoord (PO1) activeren en deactiveren

en waarden voor de proces-uitgangsdatawoorden PO2 en PO3 invoeren.• Druk op "Send PO", om de stuurwoorden naar de regelaar te verzenden.

De regelaar voert nu overeenkomstig deze invoer het bewegingscommando uit.

05917AENAfbeelding 40: besturing simuleren

• U kunt met DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" = "0" van "Control" omschakelen naar"Monitor".

• Om het programma "vliegende zaag" te beëindigen, moet "Monitor" actief zijn.

00

I

Page 48: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

48 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Parameters en IPOS-variabelenInbedrijfstelling

5.4 Parameters en IPOS-variabelenDoor de inbedrijfstelling worden de volgende parameters en IPOS-variabelen automa-tisch ingesteld en bij het downloaden in de regelaar geladen:

Parameter number P... Index Description

100 8461 Setpoint source

101 8462 Control signal source

228 8438 Feed forward filter (DRS)

240 8513 Synchronous speed

241 8514 Synchronous ramp

600 8335 Binary input DI01

601 8336 Binary input DI02

602 8337 Binary input DI03

603 8338 Binary input DI04

604 8339 Binary input DI05

605 8919 Binary input DI06 (MDX61B only)

606 8920 Binary input DI07 (MDX61B only)

610 8340 Binary input DI10

611 8341 Binary input DI11

612 8342 Binary input DI12

613 8343 Binary input DI13

614 8344 Binary input DI14

615 8345 Binary input DI15

616 8346 Binary input DI16

617 8347 Binary input DI17

620 8350 Binary output D001

621 8351 Binary output D002

622 8916 Binary output D003 (MDX61B only)

623 8917 Binary output D004 (MDX61B only)

624 8918 Binary output D005 (MDX61B only)

630 8352 Binary output D010

631 8353 Binary output D011

632 8354 Binary output D012

633 8355 Binary output D013

634 8356 Binary output D014

635 8357 Binary output D015

636 8358 Binary output D016

637 8359 Binary output D017

700 8574 Operating mode

803 8595 Parameter lock

813 8600 SBus address

815 8602 SBus timeout delay

816 8603 SBus baud rate

00

I

Page 49: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 49

5Parameters en IPOS-variabelenInbedrijfstelling

819 8606 Fieldbus timeout delay

831 8610 Response FIELDBUS TIMEOUT

836 8615 Response SBus TIMEOUT

870 8304 Setpoint description PO1

871 8305 Setpoint description PO2

872 8306 Setpoint description PO3

873 8307 PI1 Actual value description

874 8308 PI2 Actual value description

875 8309 PI3 Actual value description

876 8622 PO-data enable

900 8623 Reference offset

903 8626 Reference travel typ

920 8633 SW limit switch CW

921 8634 SW limit switch CCW

960 8835 Modulo function

IPOS variable Description

H0 Control signal source for IPOS program

H1 PO2 description

H2 Slave type

H3 Slave value

H4 i gear unit slave

H5 i additional gear slave

H6 Slave pulses

H7 Slave distance

H8 Diagonal angle

H9 Master type

H10 Master value

H11 i gear unit master

H12 i additional gear master

H13 Master pulses

H14 Master travel

H15 Stiffness

H16 MFilterTime

H17 GFMaster

H18 GFSlave

H19 Unit slave 1

H20 Unit slave 2

H21 Unit master 1

H22 Unit master 2

H26 Rapid speed

H27 Creep speed

H28 Jog ramp

H29 Software limit switch CW – user

Parameter number P... Index Description

00

I

Page 50: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

50 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Parameters en IPOS-variabelenInbedrijfstelling

H30 Software limit switch CCW – user

H31 Use hardware limit switch

H32 Reference offset – user

H33 Reference travel type - user

H34 Travel speed

H35 Ramp

H36 Home position - user

H37 Home position

H38 Parking position – user

H39 Parking position

H41 Automatic mode for IPOS-program

H42 Engaging distance – user

H43 Engaging distance

H44 Label sensor distance – user

H45 Label sensor distance

H46 Sensor delay time – user

H47 Sensor delay time

H48 Number of cut lengths for IPOS-program

H49 Cut length 1 - user

H50 Cut length 1

H51 Cut length 2 – user

H52 Cut length 2

H53 Cut length 3 – user

H54 Cut length 3

H55 Cut length 4 – user

H56 Cut length 4

H57 Cut length 5 - user

H58 Cut length 5

H59 Cut length 6 – user

H60 Cut length 6

H61 Cut length 7 – user

H62 Cut length 7

H63 Cut length 8 – user

H64 Cut length 8

H65 Number of actual cut lengths

H66 Automatic mode – user

H70 Smooth repositioning

H71 Travel speed

H72 Ramp

H73 Minimum reversing position – user

H74 Minimum reversing position

H75 Maximum reversing position – user

H76 Maximum reversing position

H77 Minimum cut length – user

H78 Minimum cut length

IPOS variable Description

00

I

Page 51: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 51

5Parameters en IPOS-variabelenInbedrijfstelling

H79 Maximum master speed - user

H80 Maximum master speed

H81 Speed unit

H82 Pulling a gap

H83 Gap – user

H84 Gap

H85 Gap master distance – user

H86 Gap master distance

H90 Bus type for GetSys command

H91 Master encoder resolution

H92 Diagonal cut correction

H93 Material sensor distance – user

H94 Material sensor distance

IPOS variable Description

Deze parameters en IPOS-variabelen mogen na de inbedrijfstelling niet meer wor-den veranderd!

00

I

Page 52: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

52 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Aandrijving startenInbedrijfstelling

5.5 Aandrijving startenSchakel na het downloaden met '"Ja" om naar de monitor van de "vliegende zaag". Metde klemmen DI1Ø en DI11 bij aansturing via de klemmen resp. de bits 8 en 9 van "PO1:Control word" bij busbesturing kunt u de bedrijfssoort kiezen.

Bedrijfssoorten

• Tipbedrijf (DI1Ø = "0", DI11 = "0") draairichting gezien naar de A-zijde van de mo-tor.– DI13 = "1": de motor draait rechtsom.– DI14 = "1": de motor draait linksom.– DI15 = "0"/"1": tipbedrijf in het lage en hoge toerental.– Let er met betrekking tot de draairichting op of u een 2- of een 3-traps-reductor

gebruikt.

• Referentiebeweging (DI1Ø = "1", DI11 = "0")– Met DI12 = "1" referentiebeweging gestart.– Door de referentiebeweging tot één van beide eindschakelaars wordt het referen-

tiepunt vastgelegd. Met de referentie-offset, die bij de inbedrijfstelling ingesteldwordt, kunt u het nulpunt van de machine veranderen, zonder de eindschakelaarte moeten wijzigen.

– Dan geldt de formule: nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset

• Positionering (DI1Ø = "1", DI11 = "0") – Met DI12 = "1" positionering gestart.– DI13 = "0"/"1": startpositie/parkeerpositie wordt bereikt.– De positionering dient voor de positiegeregelde beweging tussen start- en par-

keerpositie.

• Automatisch bedrijf (DI1Ø = "1", DI11 = "1")– Met DI12 = "1" het automatische bedrijf gestart.– Met DI14 = "1" wordt de aandrijving naar de startpositie gereden.– Aansturing via klemmen of veldbus met 1 procesdatawoord (1PD): bij de inbedrijf-

stelling van de vliegende zaag legt u vast, of in het automatische bedrijf de pro-ductlengtebesturing of de lengtemarkering-besturing actief is.

Let op de volgende aanwijzingen om de aandrijving te kunnen starten. Dit geldt voor allebedrijfssoorten:• De binaire ingangen DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT/" en DIØ3 "ENABLE/RAPID

STOP" dienen een "1"-signaal te krijgen.• Alleen bij aansturing via veldbus/systeembus: Zet het besturingsbit PO1:0

"CONTROLLER INHIBIT/ENABLE" = "0" en de besturingsbits PO1:1 "ENABLE/RA-PID STOP" en PO1:2 "ENABLE/STOP" = "1".

BedrijfssoortKlem (bij busbedrijf virtuele klem in het stuurwoord PO1)

DI1Ø (PO1:8) DI11 (PO1:9)

Tipbedrijf "0" "0"

Referentiebeweging "1" "0"

Positionering "0" "1"

Automatisch bedrijf "1" "1"

00

I

Page 53: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 53

5TipbedrijfInbedrijfstelling

5.6 Tipbedrijf• DI1Ø (PA1:8) = "0" en DI11 (PA1:9) = "0"Opgave van de draairichting gezien naar de A-zijde van de motor. Let er met betrekkingtot de draairichting op of u een 2- of een 3-traps-reductor gebruikt.DI13 = "1" = motor draait rechtsom (CW)DI14 = "1" = motor draait linksom (CCW)DI15 = "0" = tipbedrijf in lage snelheidDI15 = "1" = tipbedrijf in hoge snelheidHet hoge en lage toerental en de integratoren worden bij de inbedrijfstelling van de vlie-gende zaag ingesteld.

06256AENAfbeelding 41: tipbedrijf

00

I

Page 54: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

54 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 ReferentiebewegingInbedrijfstelling

5.7 Referentiebeweging• DI1Ø (PA1:8) = "1" en DI11 (PA1:9) = "0"DI12 = "1" start de referentiebeweging.Door de referentiebeweging tot één van beide eindschakelaars wordt het referentiepuntvastgelegd. Met de referentie-offset, die bij de inbedrijfstelling ingesteld wordt, kunt uhet nulpunt van de machine veranderen, zonder de eindschakelaar te moeten wijzigen.Dan geldt de formule: nulpunt van de machine = referentiepunt + referentie-offset

06258AENAfbeelding 42: referentiebeweging

00

I

Page 55: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 55

5PositioneringInbedrijfstelling

5.8 Positionering• DI1Ø (PA1:8) = "0" en DI11 (PA1:9) = "1"DI12 = "1" = start de positionering.DI13 = "0" = positioneerbeweging naar de startpositie.DI13 = "1" = positioneerbeweging naar de parkeerpositie.De positionering dient voor de positiegeregelde beweging tussen start- en parkeerposi-tie.

06259AENAfbeelding 43: positionering

00

I

Page 56: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

56 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Automatisch bedrijfInbedrijfstelling

5.9 Automatisch bedrijf• DI1Ø (PA1:8) = "1" en DI11 (PA1:9) = "1"DI12 = "1" = start automatisch bedrijf.DI14 = "1" = start terugkeerpositionering. Aansturing via klemmen of veldbus met 1 procesdatawoord (1PD): bij de inbedrijfstellingvan de vliegende zaag legt u vast, of in het automatische bedrijf de productlengtebestu-ring of de lengtemarkering-besturing actief is.

Productlengte-besturing

Bij actieve productlengtebesturing wordt de gewenste productlengte op twee manierenopgegeven:1. Bij aansturing via klemmen binair gecodeerd via de binaire ingangen DI15 ... DI17.

Er zijn maximaal acht verschillende productlengten mogelijk.2. Bij besturing via de veldbus of systeembus wordt de productlengte met de procesuit-

gangsdata PO1:13, PO1:14 en PO1:15 opgegeven.

06260AENAfbeelding 44: automatische bedrijf met productlengtebesturing

00

I

Page 57: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 57

5Automatisch bedrijfInbedrijfstelling

Procedure van de productlengte-besturing

Houd de volgende procedure aan bij de productlengtebesturing:• Zet "1"-signalen op de binaire ingangen DIØØ "/Controller inhibit" en DIØ1 "Ena-

ble/rapid stop".• Alleen bij aansturing via veldbus/systeembus: programmeer de volgende besturings-

bits:– PO1:0 "Regelaarblokkering/vrijgave" = "0"– PO1:1 "Vrijgave/snelstop" = "1"– PO1:2 "Vrijgave/stop" = "1"

• Aansturing via klemmen of veldbus met 1 procesdatawoord (1PD): Selecteer de ge-wenste productlengte met DI15 ... DI17 of PO1:13 ... PO1:15.

• Veldbus met 3 procesdatawoorden (3PD): geef met procesuitgangsdatawoord PO2de productlengte op.

• Start het automatisch bedrijf met DI12 (PO1:10) "Start" = "1". Het "1"-signaal moetvoor de gehele duur van de positionering aan staan.

• Zet een "1"-signaal op de binaire ingang DI14 (PO1:12) "terugkeerpositionering ".Het signaal moet minstens aan staan tot de startpositie is bereikt.

• De aandrijving beweegt nu naar de startpositie en blijft daar, tot de ingestelde mate-riaallengte is bereikt. Bij productlengtebesturing zonder materiaalsensor wordt na de"0"-"1"-flank op DI12 "start" de materiaallengte gemeten. Bij productlengtebesturingmet materiaalsensor wordt pas na de "0"-"1"-flank op DIØ2 "sensor" de materiaal-lengte gemeten.

• Is de materiaallengte bereikt, dan koppelt de aandrijving automatisch in en synchro-niseert zich met het te zagen materiaal. Tijdens de synchroonloop is de binaire uit-gang DO12 (PI1:10) "Aandrijving synchroon" = "1" gemaakt.

• Bereikt de aandrijving de ingestelde omkeerpositie, dan kan door "1"-signaal op debinaire ingang DI14 (PO1:12) "Terugpositioneren" de teruggaande beweging wor-den gestart. De aandrijving wordt ontkoppeld en gaat positiegeregeld terug naar destartpositie.

• Bereikt de aandrijving de startpositie, dan wordt de binaire uitgang DO17 (PI1:15)"Startpositie bereikt " = "1" gemaakt. De aandrijving blijft positiegeregeld staan.

Let op de volgende aanwijzingen:• Op de binaire ingang DI14 (PA1:12) "Terugpositioneren" kan het "1"-signaal continu

aan staan. De aandrijving wordt dan bij het bereiken van de minimale omkeerpositieontkoppeld en gaat terug naar de startpositie.

• Blijft DI14 (PO1:12) "Terugpositioneren" = "0", dan blijft de aandrijving in synchroon-loop.

• Moet na een geslaagde zaagbewerking het materiaal apart gelegd worden, gebruikdan de functie "Opening trekken". Ga daartoe als volgt te werk:– Zet een "1"-signaal op de binaire ingang DI13 (PO1:11) "Opening". Na het berei-

ken van de minimale omkeerpositie wordt een offset in relatie met de ingevoerdeinbedrijfstellingswaarde ingesteld. Dit "1"-signaal kan continu aan blijven staan.

– Heeft de aandrijving de offset-waarde bereikt, dan wordt de binaire uitgang DO13(PI:11) "Opening gereed" = "1" gemaakt. De aandrijving blijft in synchroonloop.

• Wordt de productlengte zo klein gekozen, dat de materiaaltoevoer bij het bereikenvan de startpositie de productlengte reeds heeft overschreden, wordt de fout F42"Volgfout" gegenereerd. Oplossing: materiaaltoevoer verkleinen.

00

I

Page 58: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

58 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

5 Automatisch bedrijfInbedrijfstelling

Lengtemarkering-besturing

Bij actieve lengtemarkering-besturing wordt de gewenste productlengte bepaald doorde afstand van de lengtemarkeringen. De lengtemarkeringen moeten zich bevinden ophet te zagen materiaal en worden door een sensor gelezen.

06262AENAfbeelding 45: automatisch bedrijf met lengtemarkering-besturing

00

I

Page 59: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 59

5Automatisch bedrijfInbedrijfstelling

Procedure van de lengtemarkering-besturing

Houd de volgende procedure aan bij de lengtemarkering-besturing:• Zet "1"-signalen op de binaire ingangen DIØØ "/Controller inhibit" en DIØ1 "Ena-

ble/rapid stop".• Alleen bij aansturing via veldbus/systeembus: programmeer de volgende besturings-

bits:– PO1:0 "Regelaarblokkering/vrijgave" = "0"– PO1:1 "Vrijgave/snelstop" = "1"– PO1:2 "Vrijgave/stop" = "1"

• Start het automatisch bedrijf met DI12 (PO1:10) "Start" = "1". Het "1"-signaal moetvoor de gehele duur van de positionering aan staan.

• Zet een "1"-signaal op de binaire ingang DI14 (PO1:12) "terugkeerpositionering ".Het signaal moet minstens aan staan tot de startpositie is bereikt.

• De aandrijving gaat nu naar de startpositie en blijft daar, tot een "0"-"1"-signaalflankop binaire ingang DIØ2 "Sensor" zaagbewerking start.

• De aandrijving wordt automatisch ingekoppeld en synchroniseert zich met het te za-gen materiaal. Tijdens de synchroonloop is de binaire uitgang DO12 (PI1:10) "Aan-drijving synchroon" = "1" gemaakt.

• Bereikt de aandrijving de ingestelde omkeerpositie, dan kan door "1"-signaal op debinaire ingang DI14 (PO1:12) "Terugpositioneren" de teruggaande beweging wor-den gestart. De aandrijving wordt ontkoppelt en gaat positiegeregeld terug naar destartpositie.

• Bereikt de aandrijving de startpositie, dan wordt de binaire uitgang DO17 (PI1:15)"Startpositie bereikt " = "1" gemaakt. De aandrijving blijft positiegeregeld staan.

Let op de volgende aanwijzingen:• Op de binaire ingang DI14 (PA1:12) "Terugpositioneren" kan het "1"-signaal continu

aan staan. De aandrijving wordt dan bij het bereiken van de minimale omkeerpositieontkoppeld en gaat terug naar de startpositie.

• Blijft DI14 (PO1:12) "Terugpositioneren" = "0", dan blijft de aandrijving in synchroon-loop.

• Moet na geslaagde zaagbewerking het materiaal apart gelegd worden, gebruik dande functie "Opening trekken". Ga daartoe als volgt te werk:– Zet een "1"-signaal op de binaire ingang DI13 (PO1:11) "Opening". Na het berei-

ken van de minimale omkeerpositie wordt een offset in relatie met de ingevoerdeinbedrijfstellingswaarde ingesteld. Dit "1"-signaal kan continu aan blijven staan.

– Heeft de aandrijving de offset-waarde bereikt, dan wordt de binaire uitgang DO13(PI:11) "Opening gereed" = "1" gemaakt. De aandrijving blijft in synchroonloop.

00

I

Page 60: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

60 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

6 VolgordediagrammenBedrijf en service

6 Bedrijf en service6.1 Volgordediagrammen

Voor de volgordediagrammen gelden de volgende voorwaarden:• inbedrijfstelling juist uitgevoerd• DIØØ "/CONTROLLER INHIBIT" = "1" (geen blokkering)• DIØ1 "ENABLE/RAPID STOP" = "1"

Tipbedrijf

Bij aansturing via een veldbus/systeembus dient u in het stuurwoord PO1 de volgendebits in te stellen:• PO1:0 = "0" (CONTROLLER INHIBIT/ENABLE)• PO1:1 = "1" (ENABLE/RAPID STOP)• PO1:2 = "1" (ENABLE/STOP)

06255AXXAfbeelding 46: volgordediagram tipbedrijf

DI1Ø = mode-selectie (1) = start tipbedrijf, rechtsomDI11 = mode-selectie (2) = omschakeling lage snelheid → hoge snelheidDI13 = rechtsom (3) = omschakeling hoge snelheid → lage snelheidDI14 = linksom (4) = start tipbedrijf, linksomDI15 = lage snelheid/hoge snelheid n1 = toerental lage snelheid voor tipbedrijfDBØØ = /rem wordt tijdens de inbedrijfstelling ingesteld

n2 = toerental hoge snelheid voor tipbedrijfwordt tijdens de inbedrijfstelling ingesteld

n [1/min]

n1

n2

0

-n1

-n2

DI1Ø

DI11

DI13

DI14

DI15

(1) (4)(2) (3)

Page 61: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 61

6VolgordediagrammenBedrijf en service

Referentie-beweging

06439AXXAfbeelding 47: volgordediagram referentiebeweging

DIØ4 = /eindschakelaar rechts (1) = start referentiebewegingDIØ5 = /eindschakelaar links (2) = eindschakelaar links bereiktDI1Ø = mode-selectie (3) = referentiepunt bereiktDI11 = mode-selectieDI12 = referentiebeweging startenDOØ2 = as gerefereerd

n [1/min]

n1

0

DIØ4

DI

DI1

DI11

DI12

Ø5

Ø

DOØ2

(1) (2) (3)

Page 62: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

62 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

6 VolgordediagrammenBedrijf en service

Positioneer-beweging

06440AXXAfbeelding 48: volgordediagram positioneerbeweging

DI1Ø = mode-selectie (1) = start positioneerbewegingDI11 = mode-selectie (2) = doel = startpositie bereiktDI12 = positioneerbeweging starten (3) = parkeerpositie wordt als doel geselecteerdDI13 = doel voor de positioneerbeweging kiezen (4) = doel = parkeerpositie bereikt"0" = startpositie, "1" = parkeerpositieDO17 = doelpositie bereikt

n [1/min]

n1

-n1

0

DI1Ø

DI11

DI12

DI13

DO17

(1) (2) (4)(3)

Page 63: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 63

6VolgordediagrammenBedrijf en service

Automatisch bedrijfProductlengtebe-sturing zonder materiaalsensor

06441AXXAfbeelding 49: volgordediagram automatisch bedrijf productlengtebesturing zonder materiaal-

sensor

DI1Ø = mode-selectie (1) = start materiaaldetectie, productlengte wordtDI11 = mode-selectie overgenomen, lengte geldt vanaf nuDI12 = automatisch bedrijf starten (2) = start terugkeerpositionering DI13 = opening trekken (3) = startpositie bereiktDI14 = terugpositioneren (4) = productlengte bereikt, start zaagbewerkingDI15 = productlengte binair gecodeerd, 2^0 (5) = synchrone toerental bereikt, productlengte voorDI16 = productlengte binair gecodeerd, 2^1 de volgende zaagbewerking wordt uitgevoerdDI17 = productlengte binair gecodeerd, 2^2 (6) = minimale omkeerpositie bereikt, start openingDO12 = aandrijving in synchroonloop trekkenDO13 = opening trekken gereed (7) = opening trekken gereedDO17 = startpositie bereikt (8) = zaagbewerking voltooid, daar DI14 = "1" direct

start terugkeerpositionering (9) = startpositie bereikt

n [1/min]

n1

-n1

n2

0

DI1

DI11

DI12

DI13

DI14

DI15

DI16

DI17

Ø

DO12

DO13

DO17

(2) (3) (4) (6)(5) (7) (8) (9)(1)

Page 64: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

64 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

6 VolgordediagrammenBedrijf en service

Productlengte-besturing met materiaalsensor

06457AXXAfbeelding 50: volgordediagram automatisch bedrijf productlengtebesturing met materiaal-

sensor

DIØ2 = signaal materiaalsensor (1) = start materiaaldetectie, productlengte wordtDI1Ø = mode-selectie overgenomen, lengte geldt vanaf nuDI11 = mode-selectie (2) = start terugkeerpositionering DI12 = automatisch bedrijf starten (3) = startpositie bereiktDI13 = opening trekken (4) = productlengte bereikt, start zaagbewerkingDI14 = terugpositioneren (5) = synchrone toerental bereikt, productlengte voorDI15 = productlengte binair gecodeerd, 2^0 de volgende zaagbewerking wordt uitgevoerdDI16 = productlengte binair gecodeerd, 2^1 (6) = minimale omkeerpositie bereikt, start openingDI17 = productlengte binair gecodeerd, 2^2 trekkenDO12 = aandrijving in synchroonloop (7) = opening trekken gereedDO13 = opening trekken gereed (8) = zaagbewerking voltooid, daar DI14 = "1" direct DO17 = startpositie bereikt start terugkeerpositionering

(9) = startpositie bereikt

n [1/min]

n1

-n1

n2

0

DI11

DI12

DI13

DI14

DI15

DI16

DI17

DIØ2

DI1Ø

DO12

DO13

DO17

(2) (3) (4) (6)(5) (7) (8) (9)(1)

Page 65: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 65

6VolgordediagrammenBedrijf en service

Lengtemarkering-besturing

06442AXXAfbeelding 51: volgordediagram automatisch bedrijf lengtemarkering-besturing

DIØ2 = sensorsignaal lengtemarkering (1) = start terugkeerpositionering DI1Ø = mode-selectie (2) = startpositie bereiktDI11 = mode-selectie (3) = start zaagbewerkingDI12 = automatisch bedrijf starten (4) = minimale omkeerpositie bereikt, start openingDI13 = opening trekken trekkenDI14 = terugpositioneren (5) = opening trekken gereedDO12 = aandrijving in synchroonloop (6) = zaagbewerking voltooid, daar DI14 = "1" direct DO13 = opening trekken gereed start terugkeerpositionering DO17 = startpositie bereikt (7) = startpositie bereikt

n [1/min]

n1

-n1

n2

0

DIØ2

DI1

DI11

DI12

DI13

DI14

Ø

DO12

DO13

DO17

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Page 66: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

66 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

6 StoringsinformatieBedrijf en service

6.2 StoringsinformatieHet foutengeheugen (P080) bewaart de laatste vijf foutmeldingen (fouten t-0...t-4). Deoudste foutmelding wordt bij meer dan vijf opgetreden fouten gewist. Op het tijdstip vande storing wordt de volgende informatie bewaard:opgetreden fout• status van de binaire in-/en uitgangen • bedrijfssituatie van de regelaar• status van de regelaar • temperatuur van het koellichaam • toerental • uitgangsstroom• effectieve stroom • belasting van het apparaat • tussenkringspanning • uren van in-schakeling • vrijgave-uren • parameterset • motorbelasting.Afhankelijk van de aard van de storing zijn er drie uitschakelreacties; de regelaar blijft instoringssituatie geblokkeerd:• Directe uitschakeling:

De regelaar kan de aandrijving niet meer afremmen; de eindtrap wordt in geval vanstoring hoogohmig en de rem valt direct in (DBØØ "/rem" = "0").

• Snelstop:Het afremmen van de aandrijving verloopt via de stop-integrator t13/t23. Bij het be-reiken van het stop-toerental valt de rem in (DBØØ "/rem" = "0"). De eindtrap wordtna afloop van de invaltijd van de rem (P732 /P735) hoogohmig.

• Noodstop:Het afremmen van de aandrijving verloopt via de noodstop-integrator t14/t24. Bij hetbereiken van het stop-toerental valt de rem in (DBØØ "/rem" = "0"). De eindtrap wordtna afloop van de invaltijd van de rem (P732 /P735) hoogohmig.

Reset Een foutmelding kan opgeheven worden door:• Het uitschakelen en opnieuw inschakelen van de netvoeding.

Advies: voor de net-magneetschakelaar K11 een minimum uitschakeltijd van 10 saanhouden.

• Reset met de binaire ingang DIØ3. Door de inbedrijfstelling van de "vliegende zaag"wordt deze binaire ingang met de functie "Reset" geprogrammeerd.

• Alleen bij aansturing via veldbus/systeembus: "0"→"1"→"1"-signaal op bit PO1:6 inhet stuurwoord PO1.

• In de manager MOVITOOLS de reset-knop bedienen.

• Handmatige reset in MOVITOOLS/Shell (P840= "YES" of [Parameter] / [Manuel Re-set]).

• Handmatige reset met DBG60B (MDX61B) of DBG11A (MCH4_A).

Timeout actief Wordt de regelaar via een communicatie-interface (veldbus, RS-485, of SBus) aange-stuurd en werd de netvoeding uit- en weer ingeschakeld of een fout-reset uitgevoerd,dan blijft de vrijgave zo lang inactief, tot de regelaar via de met time-out bewaakte com-municatie weer geldige data ontvangt.

02771AENAfbeelding 52: reset met MOVITOOLS

Page 67: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 67

6FoutmeldingenBedrijf en service

6.3 FoutmeldingenIndicatie De fout- resp. waarschuwingscode wordt in BCD-gecodeerde vorm weergegeven,

waarbij het volgende indicatiepatroon wordt aangehouden:

Na reset of als de fout- resp. waarschuwingscode weer de waarde '0' aanneemt, scha-kelt de indicatie over naar bedrijfsweergave.

Foutenlijst De volgende tabel is een selectie uit de complete foutenlijst (→ Technische handleidingMOVIDRIVE®). Alleen de fouten, die speciaal bij deze applicatie kunnen optreden, wor-den opgevoerd.Een punt in de kolom "P" betekent, dat de reactie programmeerbaar is(P83_foutresponse). In de kolom "Reactie" is de fabrieksinstelling van de foutreactievermeld.

01038AXX

knippert, ca. 1 s

indicatie uit, ca. 0,2 s

tientallen, ca. 1 s

indicatie uit, ca. 0,2 s

eenheden, ca. 1 s

indicatie uit, ca. 0,2 s

Foutcode Aanduiding Reactie P Mogelijke oorzaak Maatregel

00 Geen fout -

07 UZ-overspan-ning

Directe uit-schakeling Tussenkringspanning te hoog

• deceleratietijden verlengen• kabel naar remweerstand controleren• technische gegevens van de remweerstand con-

troleren

08 n-bewaking Directe uit-schakeling

• toerentalregelaar resp. stroomregelaar (in bedrijfssoort VFC zonder encoder) werkt tegen de instelgrens aan van-wege mech. overbelasting of faseuit-val in net of motor.

• encoder niet correct aangesloten of verkeerde draairichting

• bij koppelregeling wordt nmaxover-schreden

• belasting reduceren• ingestelde deceleratietijd (P501 resp. P503) ver-

hogen• encoderaansluiting controleren, event. A/A en B/B

paarsgewijs verwisselen• voeding van de encoder controleren• stroombegrenzing controleren• event. integratoren verlengen• motorkabel en motor controleren• fasen van de netvoeding controleren

Page 68: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

68 MOVIDRIVE® – Vliegende zaag

6 FoutmeldingenBedrijf en service

10 IPOS-ILLOP Noodstop

• onjuist commando bij de IPOSplus®-programma-uitvoering herkend

• onjuiste voorwaarden bij de pro-gramma-uitvoering

• controleer inhoud programmageheugen en indien nodig corrigeren

• het juiste programma in het geheugen laden• controleer programmavolgorde (→ IPOSplus®-

handboek)

14 Encoder Directe uit-schakeling

• encoderkabel of afscherming niet cor-rect aangesloten

• kortsluiting/draadbreuk in de encoder-kabel

• encoder defect

Encoderkabel en afscherming op juiste aansluiting, kortsluiting en draadbreuk controleren.

25 EEPROM Snelstop Fout bij het aanspreken van de EEPROM of van de geheugenkaart.

• fabrieksinstelling oproepen, reset doorvoeren en opnieuw parametreren.

• Bij hernieuwd optreden de serviceafdeling van Vector Aandrijftechniek raadplegen.

• geheugenkaart vervangen

28 Fieldbustimeout Snelstop •

Er heeft binnen de geprojecteerde aan-spreekbewaking geen communicatie tus-sen master en slave plaatsgevonden.

• communicatieroutine van de master controleren• veldbus time-out-tijd (P819) verlengen/bewaking

uitschakelen

29 Eindschake-laar bereikt Noodstop In bedrijfssoort IPOSplus® werd een eind-

schakelaar bereikt.• traject controleren• gebruikersprogramma corrigeren

31 TF-sensor GeenReactie •

• motor te heet, TF is aangesproken• TF van de motor niet, of niet correct

aangesloten• verbinding tussen MOVIDRIVE® en de

TF in de motor onderbroken• doorverbinding tussen X10:1 en X10:2

ontbreekt

• motor laten afkoelen en fout resetten• aansluitingen/kabel tussen MOVIDRIVE ® en TF

controleren• als geen TF aangesloten wordt: doorverbinding

tussen X10:1 en X10:2• P835 op "No response" zetten

36 Optie ont-breekt

Directe uit-schakeling

• type optiekaart niet toegestaan• keuze setpoint-bron, stuurbron of

bedrijfssoort voor deze optiekaart niet toegestaan

• verkeerd encodertype voor DIP11A ingesteld

• juiste optiekaart aanbrengen• juiste keuze gewenste waarde instellen (P100)• juiste wijze van aansturen instellen (P101)• juiste bedrijfssoort (P700 resp. P701) instellen• goede encodertype instellen

42 Volgfout Directe uit-schakeling •

• encoder verkeerd aangesloten• integratortijden te kort• P-aandeel van de positieregeling te

klein• toerentalregelaar verkeerd geparame-

treerd• waarde voor de volgfouttolerantie te

klein

• aansluiting encoder controleren• integratoren verlengen• P-aandeel groter instellen• toerentalregelaar opnieuw parametreren• volgfouttolerantie vergroten• bedrading encoder, motor en fasen van de voe-

ding controleren• mechanische constructie op stroeve loop contro-

leren eventueel op een blokkering gereden

94 EEPROM checksum

Directe uit-schakeling

Storing regelaarelektronica; event. door EMC-beïnvloeding of defect. Apparaat ter reparatie aanbieden.

Foutcode Aanduiding Reactie P Mogelijke oorzaak Maatregel

Page 69: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

MOVIDRIVE® – Vliegende zaag 69

7

7 Index

Aaandrijving starten 52

aansluitingsysteembus (SBus) 25

automatisch bedrijf 56lengtemarkering-besturing 58productlengtebesturing 56

automatisch bedrijf, productlengtebesturing metmateriaalsensor 64

automatisch bedrijf, productlengtebesturing zondermateriaalsensor 63

automatisch bedrijf, lengtemarkering-besturing 65

Bbeschrijving vliegende zaag 5

Ffoutmeldingen

foutenlijst 67indicatie 67

functiebeschrijving 9

functiekenmerken 9

Iidentificatie 7

inbedrijfstelling 29algemeen 29download inbedrijfstellingsgegevens 42eerste inbedrijfstelling 30lengtemarkering-besturing 36, 39master-schalering 32parameters en IPOS-variabelen 48parameters voor de zaag 35productlengtebesturing met materiaalsensor 35, 38productlengtebesturing zonder materiaalsensor

35, 37programma starten 30slave-schalering 33stuurbron, veldbusparameters, procesdata-

beschrijving 31terugpositioneren, opening trekken 40tipbedrijf, referentietraject, positionering 34voorbereiding 29

installatie 16CANopen 23DeviceNet 24INTERBUS 22INTERBUS met optische kabel 21MCH4_A 26MDX61B met busaansturing 19MDX61B met klemmenaansturing 17MOVITOOLS 16PROFIBUS 20software 16systeembus 25technologie-uitvoering 16

Kklemmenaansturing 17

Mmonitor 43

bedrijf met veldbus/systeembus 45

Oontwerp

automatisch bedrijf 11bedrijfssoorten 8, 10materiaallengte, baansnelheid 13MDX61B met busbesturing 8pc en software 8positionering 11procesingangsdata 15procesdatastructuur 14procesuitgangsdata 14referentiebeweging 10tipbedrijf 10regelaar, motoren en encoders 8voorwaarde 8

Ppositionering 55, 62

productlengtebesturing 56

programma-identificatie 7

procesingangsdata 15

procesdatastructuur 14

procesuitgangsdata 14

Rreferentiebeweging 54, 61

reset 66

Sstarten van de aandrijving 52

storingsinformatie 66

systeembusbeschrijving 5

systeembus (SBus)aansluiting 25

Ttimeout 66

tipbedrijf 53, 60

toepassingsgebieden 5

toepassingsvoorbeelden 6

Vveiligheidsaanwijzingen 4

volgordediagramautomatisch bedrijf, lengtemarkering-besturing 65automatisch bedrijf, productlengtebesturing met

materiaalsensor 64automatisch bedrijf, productlengtebesturing zonder

materiaalsensor 63positioneerbeweging 62referentiebeweging 61tipbedrijf 60

volgordediagrammen 60

Wwaarschuwingen 4

Page 70: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,
Page 71: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,
Page 72: Service & ReparatieMOVIDRIVE® – Vliegende zaag 72 Programma-identificatie Systeembeschrijving 2.3 Programma-identificatie U kunt met het softwarepakket MOVITOOLS® het toepassingsprogramma,

Hoe we de wereld in beweging houden

Met mensen die snel en goed denken en samen met u werken aan de toekomst.

Met een service die wereldwijd onder handbereik is.

Met aandrijvingen en besturingen die uw productiviteit vergroten.

Met veel knowhow van de belangrijkste branches van deze tijd.

Met compromisloze kwaliteit die een storingvrij bedrijf garandeert.

Met een wereldwijde aan-wezigheid voor snelle en overtuigende oplossingen. Overal.

Met innovatieve ideeën die morgen al de oplossing voor overmorgen in zich hebben.

Met internet dat u 24 uur per dag toegang biedt tot informatie, waaronder software-updates.

Aandrijfcomponenten \ Motion Control \ Systemen \ Service & Reparatie

SEW-EURODRIVEDriving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KGP.O.Box 3023 · D-76642 Bruchsal/GermanyPhone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 [email protected]

www.sew-eurodrive.com