12
1 2022-06-15 Agenda session 8: Förbifart Stockholm 1. Aktuellt i Förbifart Stockholm, projektchef Riggert Anderson 2. Arkitektur och gestaltning, arkitekt Mats Broman 3. Hur påverkas säkerhet och mänskligt beteende i ett komplext trafiksystem?, Anders Lindgren 4. Hantering av miljökonsekvenser, miljöspecialist Marie Westin 5. Så gör vi miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig, informatör Thomas Zaring

Session 8 Mats Broman

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Session 8 Mats Broman

1 2023-04-12

Agenda session 8: Förbifart Stockholm

1. Aktuellt i Förbifart Stockholm, projektchef Riggert Anderson

2. Arkitektur och gestaltning, arkitekt Mats Broman

3. Hur påverkas säkerhet och mänskligt beteende i ett komplext trafiksystem?, Anders Lindgren

4. Hantering av miljökonsekvenser, miljöspecialist Marie Westin

5. Så gör vi miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig, informatör Thomas Zaring

Page 2: Session 8 Mats Broman

Förbifart Stockholm

Arkitektur och gestaltning

Mats Broman

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

Page 3: Session 8 Mats Broman

3 2023-04-12

Page 4: Session 8 Mats Broman

4 2023-04-12

Page 5: Session 8 Mats Broman

5 2023-04-12

Page 6: Session 8 Mats Broman

6 2023-04-12

Page 7: Session 8 Mats Broman

7 2023-04-12

Page 8: Session 8 Mats Broman

8 2023-04-12

Grafisk information

Page 9: Session 8 Mats Broman

9 2023-04-12

Page 10: Session 8 Mats Broman

10 2023-04-12

Page 11: Session 8 Mats Broman

11 2023-04-12

Page 12: Session 8 Mats Broman

12 2023-04-12