Click here to load reader

SEVERNÍ AMERIKA -OBYVATELSTVO

 • View
  70

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. SEVERNÍ AMERIKA -OBYVATELSTVO. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SEVERNÍ AMERIKA -OBYVATELSTVO

 • SEVERN AMERIKA -OBYVATELSTVOZ_074_Svtadly_Amerika_Severn Amerika - Obyvatelstvo

  Autor: PhDr. Jana Langerovkola: Zkladn kola a Matesk kola Kaava, okres Zln, pspvkov organizaceRegistran slo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025Nzev projektu: Modernizace vuky na Z Sluovice, Frytk, Kaava a VelehradTento projekt je spolufinancovn z Evropskho socilnho fondu a sttnho rozpotu esk republiky.

 • Anotace: Digitln uebn materil je uren pro opakovn, upevovn a roziovn, seznmen, procviovn a srovnvn uiva 7. ronku. Materil rozvj, podporuje, provuje a vysvtluje uivo - Svtadly - Amerika - Severn Amerika. Je uren pro pedmt zempis a ronk sedm. Tento materil vznikl ze zpisu autora jako doplujc materil k uebnici: Brinke, J., Baar, V., Kapar, V., Pollakov, M., Zempis pro 6. a 7. ronk zkladn koly a ni ronky vceletch gymnzi, Fortuna, Praha 2002.

 • Obyvatelstvo Severn Amerika je velmi rozshl kontinent a najdeme zde vechny lidsk rasy.Neij zde ale odjakiva, protoe Severn Amerika se oznauje za nejvce pisthovaleck kontinent.V prbhu djin zde dolo k velice vznamnmu promsen vech ras a mnoha svtovch kultur.

 • Pvodn obyvatelstvoPvodn obyvatel kontinentu jsou oznaovni jako Indini (oznaen vzniklo po objeven Ameriky Krytofem Kolumbem) nebo Amerindov.Pedevm v USA a Kanad byli tito lid v prbhu stalet vytlaeni na okraj spolenosti evropskmi pisthovalci. Peili vcemn dky rezervacm, kter pro n byly zizovan.

 • Indini (Amerindov) hovoili stovkami jazyk, byli rozdleni do piblin 120 jazykovch skupin.Bylo mezi nimi i mnoho vysplch kmen, kter tvoily e.Mezi nejvysplej kmeny pat tyto:Mayov, Aztkov, Keunci.Dalm pvodnm obyvatelstvem krom Amerind jsou i Eskymci (Inuit), ijc pedevm na severu a v Grnsku.

 • Souasn situacePodle odhadu ilo na svtadlu vervenci 2008 tm 529 milion lid. Severn Amerika je tvrtm nejlidnatjm svtadlem, hned po Asii, Africe aEvrop.

 • Nejvt poet lid ije v USA (okolo 300 milion)Na druhm mst je Mexiko (pes 100 milion)Tet pka pat Kanad (pes 30 milion)Stty karibskch ostrov vtinou nepesahuj 1 milion obyvatel (vjimkou je napklad Kuba nebo Haiti)

 • edn jazykyMezi nejpouvanj jazyky Severn Ameriky pat:Anglitina, Francouztina, panltinaKultura i jazyky vech zem jsou zvisl na tom, kter evropsk stt je kolonizoval. Nejvt vliv na kontinetu mli Anglian a Francouzi, proto se tak jejich jazyky staly nejdleitjmi.

 • AngloamerikaJe termn uvan pro oznaen stt s ednm jazykem anglitinou. Nejvt a opravdu vznamn jsou dva: USA a Kanada (kde je ednm jazykem i francouztina)Dal stty, kter spadaj do tto skupiny jsou: Belize a st Karibiku.

 • Latinsk AmerikaJe oznaen pro zem, kde jsou ednmi jazyky romnsk, odvozen od latiny - pedevm panltina aportugaltina.Jedn se o stty Stedn Ameriky, sti Belize a KaribikuNejvznamnjm latinsko-americkm sttem je Mexiko.

 • Metropolitn oblastiSevern Amerika je typick hustm osidlovnm mst, tm ti tvrtiny obyvatelstva ij ve mstech, a proto zde najdeme tolik mst pesahujcch milion obyvatel.Metropolitn oblast nazvme takovou, kde je stedem njak velkomsto a je kolem nho soustedna velk aglomerace.

 • Nejvt metropolitn oblastn Severn Ameriky a zrove druhou nejvt na svte je bezesporu New York s bezmla 20 miliony obyvatel.Dalmi metropolitnmi oblastmi jsou:oblast Chicaga, oblast Los Angeles, Dallas-Fort Worth metroplex, Greater Mexico City (Mexiko),Greater Toronto Area (Kanada)Vtina metropolitnch oblast se nachz v USA.

 • New YorkMexico CityToronto

 • Pouit zdrojeColonizationoftheamericas-blank.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 2007-07-25 [cit. 2013-01-28]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonizationoftheamericas-blank.pngLocation North America.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 2009-12-05 [cit. 2013-01-25]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Location_North_America.svgInuit_man_by_Curtis_-_Noatak_AK.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 2012-01-24 [cit. 2013-01-28]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Inuit_man_by_Curtis_-_Noatak_AK.jpgBering Strait.jpeg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 2005-08-10 [cit. 2013-01-25]. Dostupn z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bering_Strait.jpegEdward S. Curtis Collection People 013.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001, 2008-11-23 [cit. 2013-01-28]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edward_S._Curtis_Collection_People_013.jpgStock.XCHNG: the leading FREE stock photo site! [online]. 2001 [cit. 2013-01-21]. Dostupn z:http://www.sxc.hu/

  *