Sika Filler-105 ?· Sika Filler-105 1 Sika Filler-105 1/1 Sika Filler-105 Lättspackel - Grov Användning…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Tekniskt datablad Version 2008-10-07 Sika Filler-105

  1/1 Sika Filler-1051

  Sika Filler-105 Lttspackel - Grov

  Anvndning Beskrivning

  Vattenburet grovt lttspackel av allroundtyp. Produkten uppfyller kriterierna fr kemiska produkter i BASTA.

  Anvndning Grovpackling av betong, gips och puts m.m. inomhus. Frdelar Srskilt lmplig som grovspackling innan finspackling. Produktdata Frg Lsningsmedel Fyllfrmga Kornstorlek Torrsubstanshalt

  Ljust gr Vatten 0-30 mm max. 0,30 mm ca 57%

  Lagring Skyddas mot frost. Lagras mrkt och svalt, ej under +5C. Hllbarhet Minst ett r i obruten frpackning. Frpackning 5 liter och 10 liter. Tekniska Data Densitet (vid +20C)

  Ca 0,9 kg/liter

  Utfrande Allmnt Blandningsfrhllande Frdig produkt, skall ej blandas. Underlag Appliceringsytorna skall vara rena samt fria frn fett, damm, spn osv. Applicering Rengring av verktyg

  Verktyg rengrs med vatten innan produkten hrdat.

  Appliceringsmetod Handspackel. Hrdning Hrdningstemperatur Torktid

  +5C - +35C. Ca en timme per mm. Vid tjockare skikt dock lngre. Torktider kan variera beroende p underlag, temperatur, luftfuktighet mm.

  Hlsa & Milj Hlsa & Milj

  Se separat skerhetsdatablad.

  Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvndning av Sikaprodukterna lmnas i god tro baserat p Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna nr dessa lagras, hanteras och anvnds under normala frhllanden p ett korrekt stt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera p sdant stt att ingen garanti vad gller anvndbarhet eller lmplighet fr ett visst ndaml kan lmnas. Med hnsyn hrtill kan ngot rttsligt ansvar av vad slag det m vara varken hrledas frn denna information eller frn ngon skriftlig rekommendation eller i vrigt betrffande produkten lmnade rd. Hnsyn mste vid anvndningen ven tas till tredje mans gande och andra eventuella rttigheter. Alla order accepteras under frutsttningen av att Sikas aktuella frsljnings- och leveransbestmmelser r gllande. Anvndaren skall alltid anvnda sig av den senaste utgvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhllas vid frfrgan eller p hemsidan www.sika.se.

  Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 Box 8061 SE-163 08 Spnga Sverige

  Tel. +46 8 621 89 00 Fax +46 8 621 89 89 www.sika.se