SIKKERHET VED FLYGEOPPVISNINGER Knut Lande

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SIKKERHET VED FLYGEOPPVISNINGER Knut Lande. RAMSTEIN 1988. Ramstein, Tyskland, 28. august 1988 Den tragiske flyulykken ved det store militære flystevnet på Ramstein med det italienske oppvisningsteamet ” Frecce Tricolori ”, sendte sjokkbølger over hele Europa. - PowerPoint PPT Presentation

Text of SIKKERHET VED FLYGEOPPVISNINGER Knut Lande

PowerPoint-presentasjon

SIKKERHET VED FLYGEOPPVISNINGERKnut Lande

RAMSTEIN 19881Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.20132Ramstein, Tyskland, 28. august 1988

Den tragiske flyulykken ved det store militre flystevnet p Ramstein med det italienske oppvisningsteamet Frecce Tricolori, sendte sjokkblger over hele Europa.

De fleste nasjonene iverksatte revisjoner av sine bestemmelser.

I Norge ble det i frste omgang nedlagt midlertidig forbud mot akroflyging med norske og utenlandske militre fly ved stevner her i landet.

Forbudet ble senere opphevet. Samtidig ba Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet henholdsvis Luftforsvarsstaben og Luftfartsverket om vurdere sikkerhetsbestemmelsene for flystevner.Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.20133Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Luftfartsverket nedsatte et utvalg 24. november 1989 som fikk i oppdrag :

Vurdere fremme forslag til revisjon av BSL D 4-3, spesielt med henblikk p sikkerheten for utvere og publikum / tilskuere

Utarbeide forslag til hndbok for flygeoppvisninger

Vurdere, og fremme forslag om krav og ansvar for stevneledere

Vurdere NAKs ansvar vedrrende saksbehandling og godkjennelse ved flygeoppvisninger

Utvalget besto av en representant fra Luftforsvaret, en fra Luftfartsverket og en fra NAK. I NAK arbeidet en undergruppe parallelt med utarbeidelse av forslag til innhold i hndboken4Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Resultatet av arbeidet ble NAK Flystevnehndbok. I tillegg ble BSL D 4-3 revidert i trd med Flystevnehndboken. BSL D 4-3 ble ytterligere revidert i 2005 og LT arbeider p.t. med en ny revidering.

Luftforsvaret arbeidet parallelt med NAK og ga ut BFL 70-2 Sikkerhetsbestemmelser for flygeoppvisninger og statiske utstillinger. Disse bestemmelsene var i trd med Flystevnehndboken.NAK Flystevnehndbok5Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Flystevnehndboken har vrt i bruk i de siste 20 r med meget gode resultater. Det ble samsvar mellom de sivile og militre bestemmelsene og vi kan vise til flystevnene p Gardermoen i 1992 og 1994, Bardufoss i 1994 og 1998, og 335 skv 50 rs jubileum i 1997, der NAK og LF samarbeidet om arrangementene.

Videre kan vi nevne flystevnene p Klanten og Frya i 1997, Kjevik i 1996, 1997, 2012, Sola 2000, 2002, 2004, 2007, 2012, Torp 2003, Bergen 2005, Rygge 2007 og 2009, de rlige flydagene p Kjeller, samt flystevner p Bod i 2008 og 2012, Andya 2012, og Oslo 2012, med militr deltakelse. Erfaringer med NAK Flystevnehndbok6Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Ulykker og hendelser ved norske flystevnerJeg har fulgt norske flystevner som flyinteressert tilskuer, deltaker, operativ leder eller nestleder i 55 r.

Jeg har ikke noen offisiell statistikk, men har rimelig oversikt over ulykker og hendelser ved norske flystevner de siste 55 rene.

Fenrik LandeTorp 1967332 skv336 skv717 skv7Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Hendelser og ulykker jeg kjenner til i forbindelse med forberedelser, trening, eller oppvisning ved flystevner eller flygeoppvisninger i Norge de siste 55 r:

Ulykke, havari med T-33A under trening til flystevnet p Sola 1958. Flygeren trente sakteflyging over Sola flyplass, flyet steilet og havarerte p flyplassen (flygeren omkom).

Ulykke, landingshavari med seilfly p flystevnet p Sola 1958. Flygeren kom for lavt i finalesvingen, venstre vingetipp tok i bakken og flyet havarerte (flygeren ble skadet).

Ulykke, totalhavari med RF-84F under trening til 717 skvs 15 rs jubileum p Rygge 1964. Motorkutt i formasjon, flygeren skjt seg ut i fallskjerm (flygeren uskadet).

Ulykke med Tipsy Nipper p flystevne p Snsa 1970. Kom for lavt ut av en loop, traff rullebanen og havarerte (flygeren omkom).

Hendelse, flyger nr 2 i en to-flys F-5 formasjon avfyrte Sidewinder missiler under simulert angrep p Torp i 1978 (ingen personskader).

8Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Hendelser og ulykker i Norge Hendelse med Tiger Moth under oppstart med passasjer i forsetet ved flystevnet p Sola 1985. Passasjeren skjv throttle frem i stedet for trekke den tilbake, flyet tippet p nesen og trepropellen ble knust (ingen personskader).

Ulykke med Piper Cub fr start av flystevne p Namsos 1993 (ikke del av stevneprogrammet). Low pass, opptrekk, steiling og havari (flyger og passasjer skadet).

Ulykke med F-5A ved 332 skvs 50 rs jubileum p Rygge 1992. Flygeren trakk inn i en Split-S i for lav hyde (flygeren omkom).

Ulykke med Kit Fox etter avsluttet flystevne p Svolvr 1994. Low pass, opptrekk, steiling og havari (flyger og passasjer omkom).

Ulykke under landing med Spitfire p Tynset i 2010. Flyet landet langt inne p gressbanen, driftet ut av banen etter landing og tippet over p ryggen og havarerte (flygeren omkom).9Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Av disse hendelsene og ulykkene var det kun tre havarier som inntraff under oppvisningsflyging p selve flystevnet:

Havari med seilfly p Sola i 1958

Havari med Tipsy Nipper p Snsa i 1970

Havari med F-5A p Rygge i 1992

Hendelser og ulykker i Norge Det er tre ulykker med to omkomne p 55 r. Det er meget god sikkerhet ved flystevner sammenlignet med Skandinavia og Europa, inkludert UK. Jeg er ikke kjent med at tilskuere er blitt skadet ved norske flystevner eller flygeoppvisninger. Imidlertid viser oversikten at risikoen under slik flyging er hy, og at dette gjelder ogs ved trening. Det kan faktisk hende at risikoen er enda hyere under trening der en ikke har en sikkerhetsorganisasjon sttte seg p. I tillegg kan kontinuiteten vre drligere under de frste treningsflygingene.10Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Observerte uregelmessigheter under flyging p norske flystevnerDet russiske akroteamet med SU-27 som fly ved Luftforsvarets 50 rs jubileumsstevne i 1994 fly inn over publikum. Det blste kraftig sidevind fra vest og formasjonen drev inn over publikum. Formasjonen med fire fly trakk opp i en Loop rett over hodene p publikum.

En jordansk oppvisningspilot med Extra 300 p Kjevik i 1997, under utfrelse av en Lomcevak, drev inn over publikum (samme flyger omkom sammen med flere tilskuere da han senere samme r utfrte den samme velsen p et flystevne i Belgia).

Under Flydagen p Kjeller i 2008 fly en Vampire fly opp i Gardermoen TMA flere ganger uten klarering mens den sirklet nord-vest for Kjeller i pvente av sin oppvisning. Flygeren var begrenset til 2500 ft under GM TMA, men kom flere ganger opp i TMA og forrsaket trafikkvarsler for fly inn til Oslo lufthavn Gardermoen, mens han var p Kjeller frekvens. Luftfartshendelsen ble underskt av Statens havarikommisjon for transport (SHT). Se rapport SL 2012/17 http://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/2012-17

Under flystevnet p Rygge i 2009 utfrte en formasjonsleder i en smflyformasjon uforsvarlig flyging. Dette ble hndtert ved at operativ stevneledelse avbrt flygingen og stoppet videre formasjonsflyging med den aktuelle formasjonen. Dette er et eksempel p korrekt hndheving av dagens regelverk for stevneledere.

11Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Under Flydagen p Kjeller i 2010 tok et Sea King helikopter av og svingte i lav hyde med lav hastighet over publikum. Dette inntraff da helikopteret tok av fra Kjeller for returnere til Rygge, og det var ingenting stevneledelsen kunne gjre for hindre hendelsen da den allerede var et faktum da den ble observert.

Under flystevnet p Kjevik i 2012 opererte flere helikoptre for nr publikum.

P Sola Air Show 2012 brt en oppvisningspilot i SU-26 stevnets hyderestriksjoner. Operativ oppvisningsleder i samrd med sikkerhetskomiteen besluttet utelate vedkommende i neste dags program.

De refererte eksemplene er alle forrsaket av individuelle fartysjefer og er i mindre grad relatert til organiseringen av stevnene. Uansett hvor gode sikkerhetsvurderinger stevnets organisasjon har utfrt, er sikkerheten helt avhengig av at de fartysjefene som flyr under et stevne, enten det er oppvisningsflygere eller andre, flger de bestemmelser og retningslinjer som er gjort gjeldende for flystevnet. Eksemplene viser hvor viktig det er at de fartysjefer som flyr i forbindelse med flystevner og flygeoppvisninger har den ndvendige opplringen og er kjent med, og respekterer, de sikkerhetsregler som gjelder for stevnet, og som de er blitt gjort kjent med skriftlig og muntlig. Videre er hendelsene en pminnelse til stevneledere om forsikre seg om at alt er gjort for at alle som skal fly ved et flystevne, bde deltakere og andre, er godt kjent med de kunngjorte bestemmelsene og sikkerhetsreglene som er gjort gjeldende for et flystevne.Observerte uregelmessigheter under flyging p norske flystevner12Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013Mer eller mindre alvorlige regelbrudd som har vrt observert opp gjennom rene

akroflyging uten oppvisningstillatelse/disp fra LV/LT

deltakere uten oppvisningstillatelse/disp fra LV/LT fly lavere enn den generelle minstehyde p 500 ft

manglende overholdelse av godkjente minstehyder

kryssing av oppvisningslinje

overflyging av publikum

manvrering mot publikum

hovring med helikopter over eller for nrt publikum

ikke kompensert for vind under velsene

starting og taksing av fly mellom tilskuere

fallskjermhoppere overflyr publikum i lav hyde

manglende respekt for regler og bestemmelser13Knut Lande Oppvisningsseminar Kjeller 9-10.02.2013KonklusjonSelv om sikkerheten ved norske flygeoppvisninger generelt er god, viser den internasjonale ulykkesstatistikken at vi skal ha fullt fokus p sikkerheten ved flygeoppvisninger i Norge fremover. Flysikkerhet oppns ved fornuftige regler og krav til opplring og kunnska