Click here to load reader

10.GUI

 • View
  7

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 10.GUI

 • Giao din ho ngi dng Matlab GUI Matlab GUI

  GUIDE

  Graphical User Interface Development Environment

  To chng trnh c giao din ho To chng trnh c giao din ho

  >> guide

  Ca s GUIDE Quick Start M v d ca Matlab GUI

 • V d v v th v biu

  RU

  Giao din GUI ca v d

  Menu

  Push Button

  Danh sch cc th Axes

  Chn th v v

  2. hn cp nht

  1. Chn

  3. th mi xut

  hin

  To mt chng trnh GUI n gingin

 • Bi tp

  To mt nt khi n vo th hin gi hin hnh.

  Bc 1: >> guide

  t tn file ca chng trnh

  GUIDE Layout editor

  Cc components

  Bc 2. Chn v t pushbutton

 • Bc 3. Chnh thuc tnh ca component Thay i gi tr thuc tnh

  Chui hin th trn buttontrn button

  Tn hm x l Callback

  Chy th ln 1 Nothing happen!

  Cha ci t x l cho button

 • Ci t Callback cho component Source code ca chng trnh

  Thm code x l t tn cho chng trnh

  Nhn phi chut vo khong trng.

  Chn Chn Property Inspector

  Chnh Name: Time

 • Chy li chng trnh

  Very good!Very good!

  Bi tp 2

  V th

  Yu cu HandleVisibility ca chng trnh callback

 • Chn v t Axes HandleVisibility ca Axes on

  Thm button Plot Ci t Callback cho button Plot

 • Chy th ln 1 Thm cc button grid on/off v clear

  Ci t callback cho Grid on/off Ci t callback cho Clear

 • Chy li chng trnh Bi tp thc hnh

  Nng cp bi v th thnh v nhiu th trn nhiu h trc to c cc nt iu khin ring.

  Hng dn:Hng dn:

  Hm axes(H)

  Bin handles.[tagname]

  Hm set(H,thuc tnh), get(H,thuc tnh)

  Xem V d ca Matlab Help.