Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaإ£ Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaإ£ Sinteza Raportului Global privind...

 • SINTEZA RAPORTULUI GLOBAL

  PRIVIND TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE 2015

  2015

  Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

  http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOTRy4SQssgCFQbAFAodwD4GwQ&url=http://disinfo.com/tag/world-economic-forum/&bvm=bv.104615367,d.d24&psig=AFQjCNEjEC2qzTUkEQvVohlUqKKUu_UGuw&ust=1444367933577917

 • Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015

  World Economic Forum (WEF) a prezentat ediția

  2015 a raportului Global Information Technology

  Report (în continuare Raport). Raportul este cea

  mai cuprinzătoare evaluare internațională a

  impactului tehnologiilor informaționale și de

  comunicații asupra procesului de dezvoltare și

  competitivității țărilor.

  Raportul analizează economiile a 143 de țări și

  din datele legate de infrastructură, nivel de taxare,

  legislație și stadiul diverselor tehnologii a alcătuit

  un clasament care ține cont de situația din rândul

  persoanelor fizice, juridice și din sectorul

  guvernamental. Raportul prezintă câteva zeci de

  clasamente în care cele 143 de țări sunt ierarhizate

  în funcție de mai multe criterii. Pentru fiecare

  dintre cele 143 economii, Raportul permite

  identificarea domeniilor de prioritate pentru a

  impulsiona o dezvoltare mai bună a tehnologiilor

  informaționale și de comunicații.

  În ediția anului 2015 apar patru mesaje importante. În primul rând, revoluția TIC, fiind

  una dintre cele mai presante provocări globale ale timpului nostru deține potențialul de

  transformare a economiilor și societăților. În al doilea rând, această revoluție TIC este în

  plină desfășurare, în unele părți ale lumii. În aceste locuri, este chiar binevenită prezența

  Internetului în bandă largă, democratizarea tehnologiilor, și ritmul accelerat de inovare. În

  al treilea rând, în multe părți ale lumii, revoluția TIC nu a ajuns până în prezent. TIC sunt

  necesare pentru o dezvoltare durabilă, pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de pregătire

  şi acces, precum și de o infrastructură mai performantă. În cele din urmă, observăm că

  persistă decalajul digital între țări. Chiar și în cele mai avansate economii, doar anumite

  segmente ale populației beneficiază de TIC. Mulți rămân în urmă, având ca motiv vârsta

  lor, alfabetizarea digitală redusă și accesul limitat la TIC.

  De la o ediţie la alta, aria de studiu din Raport devine mai cuprinzătoare şi se extinde la

  nivel internaţional oferind o platformă unică de dialog public-privat.

  Utilizat ca mijloc de analiză pentru producerea ratingurilor comparative, Raportul reflectă

  capacitatea economiilor statelor lumii de a crea un mediu digital complex şi de a utiliza

  tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile în asigurarea unei dezvoltări sustenabile.

  Raportul este compus din 2 părţi tematice: Prima parte prezintă cele mai recente rezultate

  ale Indicelui pregătirii de reţea - NRI (Networked Readiness Index), care relevă corelația

  între nivelul de absorbție a domeniului TIC și impactul asupra economiei și societății în

  statele lumii. Partea a doua detaliază performanța celor 143 de economii evaluate, oferind

  o imagine de ansamblu pentru fiecare stat din punct de vedere al pregătirii de reţea și

  cuprinde tabele de date pentru 53 de variabile care compun indicele NRI. Tabelele de date

  sunt compilate în 10 secţiuni, care corespund la cele 10 piloni ai indicelui NRI.

  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf

 • Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015

  Indicele NRI se bazează pe un set de date statistice, colectate de organizaţiile

  internaţionale: Uniunea Internaţională pentru Telecomunicaţii, Organizaţia Naţiunilor

  Unite, Banca Mondială, precum şi pe sondajele anuale efectuate de Forumul Economic

  Mondial. La etapa de colectare a datelor, sunt intervievaţi cei mai importanţi actori din

  punct de vedere a dezvoltării şi utilizării TIC: consumatorii privaţi, companiile şi

  guvernele. Se evaluează componentele principale ale mediului macroeconomic şi regulator

  general pentru TIC în care actorii menţionaţi activează; se analizează nivelul de utilizare a

  TIC de către aceste trei categorii de actori, care este legat de nivelul lor de

  pregătire/capabilitate de utilizare a TIC.

  Conform metodologiei WEF, poziţia unui stat după Indicele pregătirii de reţea este

  calculată în baza a 53 de indicatori, grupaţi în 10 piloni (Figura 1). Calculul NRI se

  bazează pe succesive agregări de scoruri, de la nivelul de variabile la scorul general NRI.

  Pentru fiecare nivel se foloseşte agregarea componentelor din fiecare categorie,

  componentele fiecărui nivel având aceeaşi pondere.

  Figura 1. Structura Indicelui NRI

  Metodologia de calcul a Indicelui NRI este prezentată în Figura 2.

  Figura 2. Metodologia de calcul a Indicelui NRI

  Indicele pregătirii de reţea

  Mediul politic şi regulator (9 variabile)

  Mediul de afaceri şi inovarea (4 variabile)

  Infrastructura (4 variabile)

  Accesibilitatea (3 variabile)

  Abilităţi (4 variabile)

  Utilizarea TIC de către cetăţeni (7 variabile)

  Utilizarea TIC de către mediul de afaceri (6 variabile)

  Utilizarea TIC de către admi- nistraţia publică (3 variabile)

  Mediul

  Pregătirea

  Utilizarea

  Impactul economic (4 variabile)

  Impactul

  Impactul social (9 variabile)

  Indicile pregătirii de reţea

  1/4 Sub- indicile Mediul

  1/4 Sub- indicile

  Pregătirea

  1/4 Sub- indicile

  Utilizarea

  1/4 Sub- indicile

  Impactul

 • Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015

  Indicele NRI la nivel mondial

  Pe plan global se atestă consolidarea continuă a economiei digitale, care se extinde în toate

  sectoarele economiei şi vieţii sociale. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, accesul

  global la informaţie, volumul tot mai mare de informaţie electronică, precum şi

  globalizarea au un impact major şi asupra organizaţiei moderne, noile tehnologii

  determinând îndepărtarea barierelor geografice şi ducând astfel la crearea unei societăţii

  contemporane globale.

  Țările cel mai bine clasate sunt: Singapore, Finlanda, Suedia, Olanda, Norvegia, Elveţia, SUA, Marea Britanie, Luxemburg şi Japonia care dispun de infrastructuri digitale

  excelente şi sisteme robuste de inovare (Tabelul 1). În general, topul nu a suferit schimbări

  majore față de ultimele ediții, cu excepţia îmbunătățiri semnificative de şase poziţii pentru Japonia, care urcă la locul 10.

  Tabelul 1. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI

  Ţara

  2014 2013 Abaterea absolută

  Locul Valoarea

  Indicelui Locul

  Valoarea

  Indicelui Locul

  Singapore 1 6.0 2 5.97 1

  Finlanda 2 6.0 1 6.04 1

  Suedia 3 5.8 3 5.93 0

  Olanda 4 5.8 4 5.79 0

  Norvegia 5 5.8 5 5.70 0

  Elveţia 6 5.7 6 5.62 0

  SUA 7 5.6 7 5.61 0

  Marea Britanie 8 5.6 9 5.54 1

  Luxemburg 9 5.6 11 5.53 2

  Japonia 10 5.6 16 5.41 6

  Sursa: World Economic Forum 2015.

  Pentru al doilea an consecutiv, Singapore și Finlanda sunt în fruntea clasamentului cu o

  infrastructură -TIC digitală remarcabilă, un sistem robust de inovare şi un nivel înalt de

  utilizare TIC.

  Susţinut de un guvern cu o strategie digitală apriată, care oferă cele mai bune servicii on-

  line din lume şi o calitate superioară de învăţământ, Singapore a devenit unul dintre cele

  mai performante state bazate pe cunoaştere şi este o forţă propulsoare în domeniul TIC la

  nivel mondial, deținând unul din primele două locuri în clasament încă din anul 2010.

  Elveţia, SUA şi Marea Britanie, recunoscând potenţialul TIC, s-au angajat într-o nouă

  revoluţie economică şi socială, investind substanţial în dezvoltarea lor digitală, astfel

  menținându-se în topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI.

 • Sinteza Raportului Global privind Tehnologiile Informaţionale 2015

  Locul Republicii Moldova în clasamentul internaţional NRI

  Tehnologiile informaţiei şi telecomunicaţiilor aduc un aport decisiv pentru îmbunătăţirea

  competitivităţii mediului de afaceri, creşterea eficienţei sectorului public şi reducerea

  birocraţiei, contribuind astfel la ameliorarea nivelului de trai al cetăţenilor.

  Eforturile depuse în ultimii ani pentru impulsionarea dezvoltării infrastructurii sectorului

  TIC au contribuit la creşterea poziţionării Moldovei în ratingul internaţional NRI.

  În scopul maximizării impactului pozitiv TIC şi asigurării unei sinergii multisectoriale