Sinteza Raportului Public pe 2013

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Sinteza Raportului Public pe 2013

 • 1

  CURTEA DE CONTURI A ROMNIEI

  SINTEZA

  RAPORTULUI PUBLIC

  pe anul 2013

  DECEMBRIE 2014

 • 2

  NOTSintezaRaportuluipublicpeanul2013afostanalizatiaprobatdePlenulCuriideConturi.Reproducereatextuluiesteinterzis.Utilizareadateloriinformaiilorndiferitelucrriestepermisnumaicuindicareasursei.

  CCC UUU RRR TTT EEE AAA DDD EEE CCC OOO NNN TTT UUU RRR III

  Strada Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1 Bucureti, cod 011948

  Tel.: (+4) 021 3078731 Fax: (+4) 021 3078875

  Website: www.curteadeconturi.ro

  ROMNIA, Bucureti Decembrie 2014 CURTEA DE CONTURI ISSN 1842 - 9480

 • 3

  CURTEA DE CONTURI

  Membrii Curii de Conturi: Nicolae VCROIU (preedinte),

  Elena Doina DASCLU i Cosmin Vasile NICULA (vicepreedini), Marta Aurona PELEA, Dan FRESCU, tefan PETE, Lucian NEGREA,

  Ioan HURJUI, Verginia VEDINA, Petru LAKATOS, Attila DEZSI, Carmen Georgeta STNESCU, Ileana Manuela PIELEANU (consilieri de conturi),

  Autoritatea de Audit: Ioan Aron POPA (preedinte), Gheorghe OAN i Ioan ANTON (vicepreedini).

  n temeiul prevederilor articolului 140 alineatul (2) din Constituia Romniei, republicat, precum i ale articolelor 38 alineatul (1) i 58 litera m) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi, republicat

  Curtea de Conturi a elaborat i aprobat

  SINTEZA RAPORTULUI PUBLIC

  pe anul 2013

  Documentele ntocmite cu ocazia misiunilor de audit financiar i audit al performanei i ale controalelor tematice, nsoite de anexele acestora, au fost depuse/transmise entitilor verificate pentru a proceda conform Regulamentului privind organizarea i desfurarea activitilor specifice Curii de Conturi, precum i valorificarea actelor rezultate din aceste activiti.

 • 4

 • 5

  Introducere Prezentare general ................................................................................. 7

  Capitolul 1 Auditul financiar ...................................................................................... 14

  Capitolul 2 Auditul performanei ............................................................................... 54

  Capitolul 3 Control ...................................................................................................... 86

  Capitolul 4 Aciuni de audit i control desfurate la nivelul unitilor administrativ-teritoriale ...........................................................................

  101

  Capitolul 5 Evaluarea sistemului de control intern/managerial .............................. 107

  Capitolul 6 Auditul public extern desfurat de Autoritatea de Audit ................... 109

  CCuupprriinnss

 • 6

 • 7

  PPrreezzeennttaarree ggeenneerraall nfiinat n 1864, Curtea de Conturi, de-a lungul celor 150 de ani de funcionare a avut mai multe forme de organizare, misiunea ei rmnnd ns aceeai, respectiv de a susine promovarea responsabilitii, a co-rectitudinii i a gestionrii corecte a fondurilor publice. Curtea de Conturi este Instituia Suprem de Audit a Romniei, fiind renfiinat n anul 1992, n baza Constituiei, cu scopul de a exercita controlul asupra modului de formare, de administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare ale statului i ale sectorului public. Cadrul juridic pentru desfurarea activitilor specifice este stabilit prin Legea nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Funcia de control a Curii de Conturi se realizeaz prin proceduri de audit public extern prevzute n standardele proprii de audit, elaborate n conformitate cu standardele de audit internaionale general acceptate. Prin activitile specifice organizate i desfurate, Curtea de Conturi a verificat modul de constituire i utilizare a resurselor financiare ale statului i modul de administrare a patrimoniului public i privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, prevede la art. 56 alin. (5): Contul general anual de execuie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de execuie se aprob prin lege dup verificarea acestora de ctre Curtea de Conturi., iar Legea nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prevede urmtoarele: la art. 4 alin. (1) Curtea de Conturi prezint anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului general consolidat din exerciiul bugetar expirat i la art. 39 Raportul public anual cuprinde: observaiile Curii de Conturi asupra conturilor de execuie a bugetelor supuse controlului su; concluziile degajate din controalele dispuse de Camera Deputailor sau de Senat sau efectuate la regii autonome, societi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat i la celelalte persoane juridice supuse controlului Curii; nclcrile de lege constatate i msurile de tragere la rspundere luate; alte aspecte pe care Curtea le consider necesare. Conform legii, Curtea de Conturi elaboreaz Raportul public anual pe care l nainteaz Parlamentului i rapoartele anuale referitoare la finanele publice locale care sunt naintate de ctre camerele de conturi judeene autoritilor publice deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale. Raportul public pe anul 2013 cuprinde: observaiile Curii de Conturi asupra conturilor de execuie pe anul 2013 a bugetelor supuse controlului n anul 2014; concluziile degajate din controalele la regiile autonome, societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; nclcrile de lege constatate i msurile de tragere la rspundere luate. n anul 2014, Curtea de Conturi a decis n mod autonom asupra programului su de activitate, controalele s-au iniiat din oficiu i nu s-au nregistrat cazuri de depire a competenelor stabilite de lege pentru ca Parlamentul s intervin n oprirea lor. Camera Deputailor i Senatul nu au cerut Curii de Conturi efectuarea unor controale cu privire la modul de gestionare a resurselor publice. n anul 2014, Curtea de Conturi a naintat Parlamentului 9 sinteze ale rapoartelor auditurilor performanei efectuate n domeniile privind: programele de sntate public; fondurile externe nerambursabile; penitenciarele; mbuntirile funciare; datoria public extern; fondul forestier; reglementarea serviciilor comunitare de utilitate public; prevenirea catastrofelor naturale (inundaii i cutremure). Prin auditurile publice externe i controalele tematice organizate i desfurate, conform legii, n anul 2014, Curtea de Conturi a urmrit dac:

  situaiile financiare ntocmite pentru exerciiul bugetar al anului 2013 au fost reale i conforme cu cadrul general de raportare financiar aplicabil n acest an i au fost respectate principiile legalitii i regularitii, obiective specifice auditului financiar;

  s-a asigurat o bun gestiune financiar prin respectarea principiilor de economicitate, eficien i eficacitate specifice auditului performanei;

  operaiunile au fost conforme, sub toate aspectele semnificative, cu cadrul juridic i reglementrile care le-au fost aplicabile n perioadele supuse controalelor tematice.

  Introducere

 • 8

  Certificarea contului verificat nu constituie temei pentru exonerarea de rspundere juridic, iar pentru motive ntemeiate, n termen de un an de la data la care s-a certificat contul verificat, procedura examinrii contului poate fi redeschis. n anul 2014, Curtea de Conturi nu a fost sesizat cu astfel de cazuri.

  Activitile de audit public extern i control Potrivit Programului de activitate a Curii de Conturi pe anul 2014 departamentele i camerele de conturi au efectuat 2.723 de aciuni de control/audit, din care: 1.647 misiuni de audit financiar (60% din total), 346 de misiuni de audit al performanei (13%), 681 aciuni de control (25%) i 49 aciuni de documentare (2%). Cele 49 de aciuni de documentare au fost efectuate n vederea elaborrii programului de activitate pentru anul 2015, aciuni care au necesitat att resurse umane, ct i fond de timp.

  Tabelul nr. 1. Aciuni de verificare efectuate n anul 2014 (nr. i %)

  Explicaii Numr aciuni % din total Cretere 2014 fa de 2013 2013 2014 2013 2014 Aciuni de verificare, din care: 2.641 2.723 100,0 100,0 3,1% misiuni de audit financiar 1.638 1.647 62,0 60,0 0,5% misiuni de audit al performanei 287 346 11,0 13,0 20,6% aciuni de control 676 681 26,0 25,0 0,7% aciuni de documentare 40 49 1,0 2,0 22,5%

  Aciunile de verificare organizate i desfurate de Curtea de Conturi n anul 2014 au crescut cu 82 de aciuni (3,4%) comparativ cu cele din anul 2013, cretere semnificativ nregistrnd-o misiunile de audit al performanei ca urmare a acordrii unei atenii mai mari modului n care sunt utilizate fondurile publice i patrimoniul public i privat al statului din punct de vedere al principiilor economicitii, eficienei i eficacitii.

  Graficul nr. 1 Aciunile de verificare efectuate n anii 2013 i 2014 (%)

  n anul 2014, Curtea de Conturi i-a exercitat funcia de control asupra modului de formare, administrare i ntrebuinare a resurselor financiare ale statului i ale sectorului public n exerciiul bugetar al anului 2013, la 2.501 entiti, la unele dintre acestea fiind efectuate mai multe tipuri de verificare.

  Tabelul nr. 2 Categorii de entiti verificate n anii 2013 i 2014 (nr. i %)

  Categorii de entiti Numr entiti % din total Cretere

  2014 fa de 2013 anul anul 2013 2014 2013 2014

  Total entiti verificate, din care: 2.233 2.501 100,0 100,0 12,0% ordonatori principali de credite bugetare 1.374 1.395 61,5 55,8 1,5% ordonatori secundari de credite bugetare 68 96 3,1 3,8 41,2% ordonatori teriari de credite bugetare 541 576 24,2 23,0 6,5% al