Click here to load reader

SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

  • View
    190

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of SISTEMES MORFOCLIMÀTICS - ARID

SISTEMES MORFOCLIMTICS: RID O DESERTIC

Edgar Mudarra

NDEX ZONA RIDA O DESRTICA DUNES

DUNES: LONGITUDINALS DUNES: TRANSVERSALS DUNES: ESTRELLADES DUNES: BARJANES

DESERTS EN ERG DESERTS EN REG WEBGRAFA

ZONA RIDA O DESRTICA CONDICIONS CLIMTIQUES: Es basen bsicament en l'escassetat de pluges i en les oscillacions brusques de temperatura per tant la presencia d aigua liquida es prcticament nulla. VEGETACI: Hi abunden les herbes estacionals i els arbusts dispersos. AGENTS: El vent arrossega fcilment les partcules de terra, ja que degut a la escassa presencia d aigua, aquestes estan molt alliberades. La meteoritzaci mecnica es molt intensa per la diferencia de temperatures entre el dia i la nit. FORMES DE RELLEU: El modelat dona lloc a tres tipus de paisatges desrtics: el desert arens o erg, el desert empedrat o reg, y el desert rocs. Aquest ltim es una zona muntanyosa amb afloraments rocosos que han perdut gran quantitat de materials per l acci del vent.

DUNES Una duna es un munt de arena sobre la qual el vent ha actuat produnt una forma suau i uniforme. Poden ser produdes per canvis en el vent o per variacions en la quantitat de arena. Hi ha varies clases de dunes: longitudinals, transversals, estrellades i barjanes.

DUNES: LONGITUDINALS Son conjunts de dunes les crestes de les quals s'estenen parallelament a la direcci del vent. Posseeixen costats molt acusats, quedant separats per una zona llana i amplia.

DUNES: TRANSVERSALS Les dunes transversals posseeixen una sola cara de desllisament i son el resultat de l acci del vent en un nic sentit. Es disposen de manera perpendicular a la direcci del vent. Es caracteritzen per tindre, en general, crestes prcticament rectes.

DUNES: ESTRELLADES Aquest tipus de duna posseeix un punt central de forma piramidal i els seus llargs brasos s'estenen entorn a ella, el que li dona l aspecte d una estrella. Es relativament estable.

DUNES: BARJANES La barjana es una duna amb forma de mitja lluna disposada transversalment a la direcci del vent. Els extrems es diuen ales, i estan orientats en sentit del vent.

DESERTS EN ERG La arena d aquests deserts s acumula formant dunes, que poden ser de varis tipus, aquests tipus son els explicats anteriorment. Aquests deserts es caracteritzen pel fet del tamany de la sorra, ja que es molt petit comparat amb els desers rocosos.

DESERTS EN REG El vent nomes es capas d arrosegar els materials mes fins. Aquest fenomen es denomina deflacci, que provoca que en certes zones quedin solament els materials mes grossos forman un desert de pedres o reg.

Webgrafa http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/sistemamorfoclimaticoarido.html?x=20070417klpcnatun_169.Kes&ap=1 http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabidu ria.madrid/Ejercicios/Tema2_4eso/aridos3.htm http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/s uperficie/exogenos/viento/modepo/dunas/index.ht ml