Click here to load reader

Sistemi centralnog podmazivanja

 • View
  265

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Sistemi centralnog podmazivanja

 • HENNLICHHennlich d.o.o. Radomira Markovica 1 11222 Beograd Tel. +381 11 63 098 17 Fax +381 11 63 098 20 [email protected] www.hennlich.rs

  Sistemi centralnog podmazivanja

  Sistemi centralnog podmazivanja

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  2

  Kompletnausluga

  Konsalti

  ng

  Projektovanjesistema

  Kom

  pone

  nte

  Montaa

  ,

  putanj

  e u rad

  ,

  obuka

  Garancija iservis

  Rez

  rvni

  del

  ovi

  High Pressure Hydraulic & Lubrication

  Hennlich d.o.o. Beograd je ovlaeni distributer SKF-a za teritoriju Srbije i Crne Gore iz oblasti podmazivanja. Nudimo sisteme i pojedinane komponente nejveeg proizvoaa sistema podmazivanja na svetu, kompanije SKF (Brendovi LINCOLN, VOGEL*, SAFEMATIC*, MECA FLUID*, itd.)

  U ponudi su i proizvodi kompanija ABNOX, HALLBAUER i mnogih drugih.

  Hennlich nudi kompletnu uslugu projektovanja i montae novih sistema za podmazivanje, kao i uslugu odravanja postojeih.

  UVOD

  *) Bivi brendovi sada pripadaju SKF koncernu

  Oprema za podmazivanje nalazi primenu u termoelektranama, cementarama,rudnicima, elezarama, prehrambenoj, tamparskoj i tekstilnoj industriji, poljoprivrednoj i graevinskoj mehanizaciji i u mnogim drugim oblastima.

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  3

  Kvarovi povezani sa neadekvatnim podmazivanjem:

  33 % nain podmazivanja20 % neistoe18 % greke prilikom montae

  3 % neodgovarajue skladitenje i operativne greke19 % drugi razlozi7 % preoptereenje

  60 %Smanjenje

  trokova preko

  TROKOVI

  SA CENTRALNIM PODMAZIVANJEM

  BEZ CENTRALNOG PODMAZIVANJA

  PRIMENA CENTRALNOG SISTEMA PODMAZIVANJAPOVEAVA POUZDANOST I DUGOTRAJNOST MAINE Proizvoai leajeva tvrde: 53% otkaza rada leajeva je prouzrokovano neodgovarajuim podmazivanjem i neistoama. Instaliranjem sistema podmazivanja opasnosti od kvarova e biti znatno umanjene.

  Pouzdanost i dugotrajnost rada leajeva utie na pouzdanost cele maine.

  Implementacijom odgovarajueg sistema podmazivanja na Vaoj maini smanjujete trokove: odravanja

  rezervnih delova

  vremena zastoja

  maziva

  ... istovremeno postiete: dui radni vek maine

  manje prekida u proizvodnji

  veu bezbednost na radu i higijenu

  ... to obezbeuje poveanje profita!!!

  OPTIMIZACIJA PODMAZIVANJA - EFIKASNA ZATITA OD OTKAZIVANJA LEAJEVA

  Vreme Vreme

  Gornja optimalna granica

  Donja optimalna granica

  Kol

  iin

  a m

  aziv

  a u

  lea

  jevi

  ma

  Kol

  iin

  a m

  aziv

  a u

  lea

  jevi

  ma

  Runo podmazivanje

  - dugi intervali, vee doze- mogunost ljudske greke- samo dok maina nije u radu

  Automatsko podmazivanje

  - kratki intervali, optimalno doziranje- eliminisana ljudska greka- vri se i dok maina radi

  Gornja optimalna granica

  Donja optimalna granica

  PREDNOSTI I KORISTI

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  4

  KO

  MP

  ON

  EN

  TE

  SIS

  TE

  MA

  SSVD

  Rune, elektrine i pneumatske pumpe

  Zatitni znak:

  QUICKLUB, MultiFlex, ProFlex

  VIELINIJSKI SISTEM (MULTI-LINE)

  Karakteristike:

  mazivo: mast ili ulje

  svaki pumpni element je direktno povezan sa mestom podmazivanja

  Primena:

  Maine sa manje taaka podmazivanja, postavljenih blie jadna drugoj, sa veom potronjom maziva.

  drobilice kamena

  PROGRESIVNI SISTEM

  Karakteristike: mazivo: mast ili ulje mazivo iz pumpe se deli na vie strana, putem progresivnih razvodnika,

  nezavisno od povratnog pritiska jednostavan sistem kontrole i upravljanja sa jednog mesta

  Primena:

  Maine, linije ili ureaji, sa manje taaka podmazivanja, postavljenih blie jadna drugoj.

  maine za oblikovanje i maine alatke maine za obradu metalnog otpada maine za preradu gume mobilne maine (graevinske, poljoprivredne itd.)

  Blok progresivni razvodnici, sa konstantnom ili segmentnom koliinom maziva, modularni razvodnici sa podesivom koliinom maziva

  HP500W P 502 QLS P 203 ZPU P 205 P 215

  SSV PSG

  LUB

  RIG

  UN

  VP, VPKDetektor klipa Kontrolni prikljuak

  VIELINIJSKI I PROGRESIVNI SISTEM

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  5

  KO

  MP

  ON

  EN

  TE

  SIS

  TE

  MA

  Zatitni znak:

  HELIOS, DuoFlex

  Karakteristike:

  mazivo: mast ili ulje do nekoliko stotina taaka se moe povezati na sistem mogunost proirenja sistema esto se kombinuje sa progresivnim razvodnicima pouzdan pri tekim uslovima rada

  Primena:

  Veliki tehnoloki sistemi sa velikim brojem taaka podmazivanja, na velikim povrinama, u tekim radnim uslovima.

  valjaonike linije, kontinualno livenje linije separacije velike proizvodne maine cementare linije za proizvodnju graevinskog materijala velike rudarske maine, bageri, komunalna vozila

  Elektrine, pneumatske i hidraulike pumpe

  Naizmenini ventili, jedinice za pritisak

  PowerMaster FlowMaster

  LUB

  RIG

  UN

  DU

  ZPU

  MP EDWE VSG, VSL, VSKH, VSKV

  Dvolinijski merni ureaji

  DVOLINIJSKI SISTEM

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  6

  SL

  KO

  MP

  ON

  EN

  TE

  SIS

  TE

  MA

  Zatitni znak:

  MonoFlex, Centro-Matic

  SISTEM NISKOG PRITISKA

  Karakteristike: mazivo: mast, tena mast, ulje pritisak: od 0,5 do 30 bar dozator sa fiksnom koliinom doziranja jednostavni ureaji po povoljnim cenama lako proiriv sistem

  Primena:

  Maine sa manjim ili srednjim brojem taaka podmazivanja, postavljenim blie jedna drugoj, pri lakim radnim uslovima.

  maine alatke tamparske maine

  SISTEM SREDNJEG PRITISKA

  Karakteristike: mazivo: mast, tena mast, ulje pritisak: od 50 do 240 bar dozator sa fiksnom koliinom doziranja lako proiriv sistem

  Primena: Maine i linije sa manjim, srednjim ili velikim brojem taaka podmazivanja, postavljenim blie ili dalje jedna drugoj, pri lakim radnim uslovima.

  maine i linije u prehrambenoj industriji maine i linije u staklarskoj industriji maine i linije u drvnoj i papirnoj industriji

  Elektrine pumpe Sistem niskog pritiska Sistem srednjeg pritiskaPneumatske pumpe

  Brizgaljke BrizgaljkeDodatna oprema Dodatna oprema

  MKx

  340, 350, 390

  MFx jednohodna viehodna

  Sistem niskog pritiska

  Sistem srednjeg pritiska

  JEDNOLINIJSKI SISTEM

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  7

  KO

  MP

  ON

  EN

  TE

  SIS

  TE

  MA

  Jedinice za meanje postepene pulsirajueJedinice za meanje

  Kompaktna jedinica OLADodatna oprema Dodatna oprema

  Zatitni znak:

  Oil+Air

  Karakteristike:

  mazivo: ulje vazduh slui za transport uljnih kapljica u leaj, ponekad za hlaenje, kao i

  za stvaranje malog nadpritiska koji spreava ulazak prljavtine u leaj varijanta pulsirajueg (zasnovana na jednolinijskom sistemu) i postepenog (u

  osnovi progresivni sistem) doziranja ulja u meavinu

  Primena:

  Podmazivanje brzih leajeva, uz odvoenje toplote i prljavtine.

  vretena alatnih maina antifrikciona montaa na radnim i potpornim cilindrima u valjaonici

  DL OV MB EFM MV2x MV3x MV5x 161x

  SISTEM ULJE + VAZDUH

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  8

  PODMAZIVANJE OTVORENIH ZUPASTIH PRENOSNIKA- BEZ KOMPRIMOVANOG VAZDUHA

  Ovi sistemi se koriste za manje zahtevne aplikacije, a posebno kada komprimovani vazduh nije dostupan.

  Izvori maziva pod pritiskom su najee: automatski podmazivai (samo za male zupaste prenosnike) elektrine pumpe kod progresivnih sistema

  SISTEM SLOBODNOG PRENOENJA MAZIVAKarakteristike: maziva: ulje ili tena mast mazivo pada slobodno na zupanik primenjivo samo kod horizontalnih osovina zupastih prenosnika

  Primena:Jednostavna, bez prevelikih optereenja zupastih prenosnika, sa manjim irinama i brzinama

  SISTEM SA KLINOM ZA PODMAZIVANJEKarakteristike: maziva: mast ili tena mast mazivo se dovodi na klin i u toku rada se iri po zupaniku

  Primena:Zupasti prenosnici manjih dimenzija, sa manjim brzinama i povremenim radom.

  SISTEM SA DODATNIM ZUPANIKOM ZA PODMAZIVANJE Karakteristike: maziva: mast ili tena mast kontaktno podmazivanje - mazivo se prenosi kroz plastini zupanik koji je

  uzupen sa pogonskim zupanikom

  Primena:Kod zupastih prenosnika sa manjim ili srednjim irinama, pri manjim brzinama. rotacioni delovi maina za istovar i vetro-generatori izbrazdani zupasti prenosnici snage

  Automatske mazalice

  PODMAZIVANJE ZUPANIKA

 • HENNLICH d.o.o. Beograd

  9

  ~160 mmm~8

  0 m

  180 m

  m

  PODMAZIVANJE OTVORENIH ZUPASTIH PRENOSNIKA- SA KOMPRIMOVANIM VAZDUHOM, PRSKANJEM

  Karakteristike:

  mazivo: visokoprijanjajua mast mazivo se nanosi na zupanik bezkontakntno pomou ravnih vazdunih

  mlaznica, uz eksterno stvaranje smee

  PRSKANJE SA ELEKTRINOM PUMPOM

  Primena:Zupasti prenosnici snage sa manjim irinama, obino kod individualnih pogona. toak sa lopaticama i okretni delovi velikih bagera manji mlinovi, pei, suare

  PRSKANJE SA PNEUMATSKIM PUMPAMA ZA PRETAKANJEIZ BURADI - TIP SAF

  Primena:Kod zupastih prenosa sa srednjim irinama, sa jednim ili sa dva smera rotacije. Mogunost podmazivanja jednog ili dva zupanika sa istim ili razliitim reimima rada.

  srednji i vei mlinovi, pei, suare

  PRSKANJE SA BRIZGAIMA

  Primena:Kod zupastih prenosnika sa srednjim ili veim irinama, sa jednim ili sa dva smera rotacije. Primenjivo kod tri ili vie zupanika sa istim ili razliitim reimima rada.

  srednji i vei mlinovi, pei, suare

  KO

  MP

  ON

  EN

  TE

  SIS

  TE

  MA

  Elektrine ili pneumatske pumpe, briz