of 14 /14
Sistemul endocrin Mecanisme de reglare Legatura sistemelor de reglare Sistemul nervos Sistemul nervos își îndeplinește își îndeplinește rolul prin rolul prin intermediul intermediul mediatorilor mediatorilor chimici chimici Sistemul endocrin Sistemul endocrin acționează prin acționează prin intermediul intermediul hormonilor hormonilor

Sistemul endocrin slide 2008

Embed Size (px)

Text of Sistemul endocrin slide 2008

Page 1: Sistemul endocrin slide 2008

Sistemul endocrin

Mecanisme de reglare

Legatura sistemelor de reglare

Sistemul nervos își Sistemul nervos își îndeplinește rolul prin îndeplinește rolul prin intermediul intermediul mediatorilor chimicimediatorilor chimici

Sistemul endocrin Sistemul endocrin acționează prin acționează prin intermediul intermediul hormonilorhormonilor

Page 2: Sistemul endocrin slide 2008

Glandele endocrine

Denumirea ”hormon” Denumirea ”hormon” a fost introdusă de a fost introdusă de Hardy în 1905.Hardy în 1905.

Stabilirea rolului Stabilirea rolului endocrin al unui țesut endocrin al unui țesut trebuie să parcurgă trebuie să parcurgă mai multe etape.mai multe etape.

Page 3: Sistemul endocrin slide 2008

Rolul endocrin al unui țesut

Tulburările care apar în caz de ablațieTulburările care apar în caz de ablație

Corectarea tulburărilorCorectarea tulburărilor

Modificările caracteristice hiperfuncțieiModificările caracteristice hiperfuncției

Marcarea cu izotopi radioactivi a Marcarea cu izotopi radioactivi a substanței precursoare:substanței precursoare:

Biosinteza și metabolizarea hormonuluiBiosinteza și metabolizarea hormonului

Page 4: Sistemul endocrin slide 2008

Efectele generale ale hormonilor

Menținerea Menținerea homeostazieihomeostaziei

MorfogenezăMorfogeneză

Instalarea unor reacții Instalarea unor reacții vegetativevegetative

Page 5: Sistemul endocrin slide 2008

Hormoni-enzime

Motive pentru a NU considera hormonii Motive pentru a NU considera hormonii enzime:enzime:

Actioneaza la distanta de organul secretor,Actioneaza la distanta de organul secretor,

Are o concentratie care creste in sangele Are o concentratie care creste in sangele circulant,circulant,

Sunt de natura proteica si lipidicaSunt de natura proteica si lipidica

Page 6: Sistemul endocrin slide 2008

Mecanismul de acțiune al hormonilor

Mecanismul de acțiune al hormonilor Mecanismul de acțiune al hormonilor lipidicilipidici

Page 7: Sistemul endocrin slide 2008

Hormonii lipidici

Sexoizi Sexoizi

GlucocorticoiziiGlucocorticoizii

MineralocorticoiziiMineralocorticoizii

STH-ulSTH-ul

InsulinaInsulina

Hormonii tiroidieniHormonii tiroidieni

Page 8: Sistemul endocrin slide 2008

Glandele endocrine

Mecanismul de Mecanismul de acțiune al hormonilor acțiune al hormonilor proteiciproteici

Page 9: Sistemul endocrin slide 2008

Glandele endocrine

Mecanismul de acțiune al hormonilor Mecanismul de acțiune al hormonilor proteiciproteici

Page 10: Sistemul endocrin slide 2008

Hormonii proteici

Hormonii proteici care au ca mesager de Hormonii proteici care au ca mesager de ordinul II cAMP-ul sunt: ADH, PTH, ordinul II cAMP-ul sunt: ADH, PTH, glucagonul, adrenalina cu acțiune pe glucagonul, adrenalina cu acțiune pe receptorii receptorii ßß, TSH, ACTH, LH, FSH., TSH, ACTH, LH, FSH.

mecanismul de acțiune este identic, dar mecanismul de acțiune este identic, dar efectele sunt diferite.efectele sunt diferite.

Page 11: Sistemul endocrin slide 2008

Hormonii proteici

Hormonii proteici care au ca mesager de ordinul Hormonii proteici care au ca mesager de ordinul II IP3 sunt: ocitocina, vasopresina, CA prin II IP3 sunt: ocitocina, vasopresina, CA prin acțiune pe acțiune pe αα1 receptorii vasculari, CCK1 receptorii vasculari, CCKIntrarea CaIntrarea Ca++ in celula se realizeaza prin ++ in celula se realizeaza prin canale, unele activate de mediatori sau de canale, unele activate de mediatori sau de hormoni, altele unt voltaj dependente, activate hormoni, altele unt voltaj dependente, activate de depolarizarede depolarizareIesirea Ca++ se face prin pompa Ca++/H+ (1la Iesirea Ca++ se face prin pompa Ca++/H+ (1la 2) sau prin mecanism de antiport, dependent de 2) sau prin mecanism de antiport, dependent de Na+, 1 la 2 Na+, 1 la 2

Page 12: Sistemul endocrin slide 2008

Hormonii proteici

Intracelular, 4 ioni de Ca se fixeaza pe o Intracelular, 4 ioni de Ca se fixeaza pe o proteina, calmodulinaproteina, calmodulina

Calmodulina determina diviziunea celulara Calmodulina determina diviziunea celulara si contractia musculaturii netedesi contractia musculaturii netede

DAG ramane fixat pe membrana celulara, DAG ramane fixat pe membrana celulara, determina activarea PK c, aceasta duce la determina activarea PK c, aceasta duce la fosforilarea unor proteinefosforilarea unor proteine

Page 13: Sistemul endocrin slide 2008

Alte mecanisme de reglare

Proteina Gk, cu efect pe receptorii Proteina Gk, cu efect pe receptorii muscarinici,muscarinici, Mch este Ach, Mch este Ach,

Se deschid canalele de K+, celula se Se deschid canalele de K+, celula se hiperpolarizeazahiperpolarizeaza

Mecanismul Mecanismul de internalizarede internalizare explica explica efectele tardive ale hormonilorefectele tardive ale hormonilor

Page 14: Sistemul endocrin slide 2008

Glandele endocrine

Reglarea activității glandelor endocrineReglarea activității glandelor endocrineReglarea umorală, mecanismul de feed-back Reglarea umorală, mecanismul de feed-back negativ negativ

Reglarea nervoasă, pentru MSR, neuroHP și AHPReglarea nervoasă, pentru MSR, neuroHP și AHP

Degradarea hormonilor:Degradarea hormonilor:În ficat, prin diferite reacții de oxidare, hidroxilare, În ficat, prin diferite reacții de oxidare, hidroxilare, reducere sau conjugare,reducere sau conjugare,

În plasmă.În plasmă.