Sistemul Nervos Senzitiv

  • View
    214

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

SISTEMUL NERVOS SENZITIVCARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR I RECEPTORILOR C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL DUREREA. NOCICEP IA PROIEC IA CORTICAL A SENSIBILIT II CORPULUI

SISTEMUL SOMATOSENZORIALculege informa iile : din mediul extern exteroceptori (localiza i la nivelul tegumentului) de la aparatul locomotor proprioceptori (mu chi, tendoane i articula ii) fiecare nerv spinal inerveaz o zona a tegumentului = dermatom informa iile ajung la segmentul corespunz tor al m duvei spin rii distribu ie metameric cunoa terea dermatoamelor i a segmentelor spinale corespunz toare, are importan n neurologie pentru localizarea proceselor patologice

CARACTERISTICI GENERALE ALE STIMULILOR I RECEPTORILORSTIMULII varia iile de energie determin apari ia unor senza ii subiective diferite = modalit i senzoriale (v z, auz, miros, etc) n cadrul aceleia i modalit i senzoriale exist mai multe calit i senzoriale (culoarea ro ie, culoarea verde) RECEPTORII SENZORIALI structuri specializate care transform (traduc) varia ii de energie ie) din mediu n poten iale de ac iune neuronale (transduc ie)

CLASIFICAREA RECEPTORILOR SENZORIALIN FUNC IE DE LOCALIZARE: LOCALIZARE: exteroceptori sensibili la stimuli din exteriorul organismului interoceptori sensibili la stimuli de la viscere proprioceptori sensibili la stimuli de la mu chi, tendoane, articula ii, oase N FUNC IE DE FORMA DE ENERGIE A STIMULULUI: mecanoreceptori detecteaz modific ri mecanice termoreceptori detecteaz modific ri de temperatur chemoreceptori detecteaz modific ri ale compozi iei chimice a lichidelor organismului nociceptori detecteaz stimuli de intensitate mare, indiferent de natura lor, care ar putea determina leziuni tisulare receptori electromagnetici detecteaz lumina (und electromag.) electromag.) !!! receptorii senzoriali r spund la un sing. tip de stimuli = stimuli adecva i sing.

MECANORECEPTORIITipul receptorului Corpusculi Paccini Corpusculi Meissner Termina ii nervoase libere Discuri Merkel Localizare Adaptare Tipul de stimul atingere, vibra ii atingere rapid atingere, presiune presiune continu presiune tensiune, prin ntinderea mu chiului tensiune Observa ii adaptare extrem de rapid sensibilitate mare sensibilitate mare

imediat sub tegument, n rapid esuturile conjunctive profunde pielea glabr , zone cu sensibilitate mare (degete, buze) generalizat pielea glabr , zone cu sensibilitate mare (degete, buze) dermul profund, n esuturi conjunctive profunde mu chii stria i rapid

rapid lent

Corpusculi Ruffini Fusuri neuromusculare

lent lent

Organul Golgi

tendoane

lent

MECANORECEPTORIICLASIFICARE Receptorii cu adaptare lent transmit impulsuri atta timp ct stimulul este prezent asigur informarea asupra st rii corpului i a rela iei sale cu mediul dac stimulul r mne absolut constant receptorii se pot adapta dup ore sau chiar zile Receptorii cu adaptare rapid

reac ioneaz doar atunci cnd are loc efectiv o varia ie a stimulului informeaz asupra ratei de modificare a stimulului creierul poate prevedea cum va fi stimulul n viitor i poate lua decizii n consecin exemplu: cnd o persoan alearg , receptorii din articula ii i exemplu: tendoane detecteaz rata de varia ie a stimulilor creierul poate s prevad pozi ia membrelor, cu cteva momente nainte ca acestea s ajung efectiv n pozi ia respectiv corec iile necesare pot fi f cute n timp util

RECEPTORII MUSCULARI (PROPRIOCEPTORII)DEFINI IE: sunt receptori mecanici de ntindere i de tensiune care nu se adapteaz la excitant CLASIFICARE: fusul neuro-muscular neuro organul tendinos Golgi

FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROSTRUCTURA:

2-10 fibre musculare intrafusale care prezint : o por iune central - bogat n nuclei i termina ii nervoase senzitive dou por iuni periferice - contractile - cu termina ii motorii proprii de tip K fibrele musculare extrafusale dispuse n paralel cu fibrele musculare intrafusale capsul conjunctiv

-

FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROCLASIFICARE 1. FIBRE INTRAFUSALE (dup modul de dispunere a nucleilor n por . central ): fibre cu sac nuclear - cu nucleii aglomera i n zona central fibre cu lan nuclear - cu nucleii dispu i ntr-un singur rnd ntr2. FIBRELE SENZITIVE - termina ii dendritice mielinizate cu originea n ganglionul spinal Fibrele senzitive primare - de tip Ia: predomin la nivelul fibrelor cu sac nuclear au o dispozi ie spiralat conduc excita ia cu vitez mare, de 80-120 m/sec 80 asigur r spunsul de tip dinamic - descarc impulsuri cu o frecven direct propor ional cu varia ia de lungime a por iunii centrale pe unitatea de timp Fibrele senzitive secundare - de tip II: predomin la nivelul fibrelor cu lan nuclear au o dispozi ie n buchet conduce excita ia cu vitez mai mic , de 30-70 m/sec 30 asigur r spunsul de tip static - descarc impulsuri cu o frecven dire

FUSUL NEURO-MUSCULAR NEUROCLASIFICARE 3. FIBRELE MOTORII - sunt axonii motoneuronilor spinali de tip K, determin contrac ia por iunilor periferice al fusului i cre te sensibilitatea fibrelor senzitive la ntinderea por iunii centrale: Fibre motorii K dinamice se distribuie exclusiv la nivelul fibrelor cu sac nuclear asigur componenta fazic (dinamic ) a reflexului miotatic motoneuronii K de origine se afl sub controlul centrilor nervo i motori supramedulari Fibre motorii K statice se distribuie pe ambele tipuri de fibre intrafusale asigur componenta tonic (static ) a reflexului miotatic motoneuronii K de origine se afl sub control strict medular

ORGANUL TENDINOS GOLGI este un receptor pasiv, dispus n serie fa

tendinoase

de fibrele

are distribuite fibre senzitive de tip Ib, cu originea n

ganglionul spinal

func ioneaz ca dublu receptor mecanic - de ntindere i

de tensiune: descarc tensiune: impulsuri la ntinderea tendonului (percu ia tendonului) i la punea n tensiune a tendonului ca urmare a contrac iei musculare

TERMORECEPTORIICARACTERISTICI: inform. creierul asupra schimb. de temp. din mediul extern i intern localiza i: - imediat sub tegument

- r spndi i n mod neuniform - mai de i la nivelul buzelor, degetelor - foarte rari la nivelul trunchiului clasificare: - receptori pentru rece - receptori pentru cald exist de 3-10 ori mai mul i receptori pentru rece dect pentru cald

TERMORECEPTORIIMECANISM DE AC IUNE: la temperatura normal a corpului dac temperatura cre te

ambele tipuri de receptori sunt activi, producnd desc rcarea de poten iale de ac iune cu frecven joas receptorii pt. cald descarc cu frecv. mai mare receptorii pt. rece descarc cu frecv. mai mic

senza ia subiectiv de cald sau rece se adapteazndelungat

ia na tere prin analiza activit ii ambelor tipuri de receptori

ini ial destul de repede (n cteva secunde ulterior r mn ntr-o stare de u oar activare timp

C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL CARACTERISTICI: conduc informa ia de la receptorii senzoriali pn la regiunile de proiec ie cortical sunt formate din mai mul i neuroni fiecare modalitate senzorial are o cale proprie c ile tuturor modalit ilor senzoriale se incruci eaz informa iile de la o parte a corpului se proiecteaz , ntotdeauna, la nivelul scoar ei de partea opus

C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIALSTRUCTUR : Primul neuron neuronul primar senzitiv: senzitiv: dendritele la periferie n contact cu receptorii corpul celular n ganglionii spinali axonii p trund n SNC prin r d cinile posterioare ale nervilor spinali. Al doilea neuron situat n m duva spin rii sau n bulb Al treilea neuron localizat n talamus EXEMPLU: pt. extremitatea cefalic informa iile senzoriale sunt transmise prin nervul trigemen: trigemen: primul neuron n ganglionul Gasser al doilea neuron n nucleul principal senzitiv al n. V din bulb al treilea neuron n talamus

C ILE SISTEMULUI SOMATOSENZORIAL

Sistemul coloanei dorsale i a lemniscului medial

Sistemul coloanei anterioare i laterale

SISTEMUL COLOANEI DORSALE I A LEMNISCULUI MEDIALconduce informa iile tactile i proprioceptive fine localizare gradare exact vitez mare de transmitere este alc tuit din fibre nervoase mielinice groase axonii neuronilor primari ai acestor c i p trund n m duv prin por iunea median a r d cinii posterioare trec n coloana posterioar medular de aceea i parte urc spre bulb prin fasciculele Goll i Burdach dispunerea fibrelor nervoase n coloana dorsal este foarte riguroas fibrele din regiunile inferioare ale corpului sunt a ezate medial fibrele din regiunile superioare se adaug , progresiv, spre lateral necesit :

SISTEMUL COLOANEI DORSALE I A LEMNISCULUI MEDIALAl doilea neuron (neuronul secundar) se g se te la nivelul nucleilor bulbari gracilis i cuneatus face sinaps cu mai mul i neuroni primari din aceea i regiune a corpului (suma ie spa ial ) axonii se incruci eaza i apoi urc spre talamus prin lemniscul medial la acest nivel se al tur i axonii de la nervii cranieni (trigemen) conduc acelea i modalit i senzoriale de la nivelul extremit ii cefalice Al treilea neuron se g se te n talamus la nivelul complexului ventrobazal axonul s u are proiec ie cortical

SISTEMUL COLOANEI ANTERIOARE I LATERALE

conduce informa iile extero i proprioceptive grosiere care: care: nu necesit localizare, gradare precis nu sunt transmise cu vitez mare cuprinde: - sensibilitatea mecanic grosier - sensibilitatea termic - sensibilitatea dureroas este alc tuit din neuroni cu fibre mielinice sub iri axonii neuronilor primari ai acestor c i p trund n m duv prin por iunea lateral a r d cinii posterioare a nervilor spinali n cornul posterior medular fac sinaps cu neuronul secundar

SISTEMUL COLOANEI ANTERIOARE I LATERALEAl doilea neuron se g se te n cornul posterior medular axonii trec n partea opus i apoi urc spre talamus prin coloanele antero-laterale dou tracturi: antero tractul spino-talamic anterior s