Situatii Financiare Raportul Auditorului Raportul Administratorilor (1)

 • View
  103

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Situatii auditate

Transcript

 • BIOFARM S.A.

  Situatii financiare individuale pentru

  anul incheiat la 31 decembrie 2012

  intocmite in conformitate cu IFRS

  adoptate de Uniunea European

 • BIOFARM S.A.

  Situatii financiare pentru anul incheiat la

  31 decembrie 2012

  2 / 84

  Cuprins

  RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ................................................................................. 3

  RAPORTUL ADMINISTRATORILOR .............................................................................................. 5

  SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL ........................................................................................... 41

  SITUATIA POZITIEI FINANCIARE ................................................................................................ 42

  SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR...................................................................................... 44

  NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE: .............................................................. 46

  1. INFORMATII GENERALE ................................................................................................................... 46 2. POLITICI CONTABILE ......................................................................................................................... 48 3. INSTRUMENTE FINANCIARE SI GESTIONAREA RISCURILOR .............................................. 63 4. VENITURI DIN VANZARI .................................................................................................................... 67 5. MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE ...................................................................... 67 6. CHELTUIELI CU PERSONALUL ........................................................................................................ 67 7. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE .......................................................................................... 68 8. VENITURI FINANCIARE NETE .......................................................................................................... 69 9. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ...................................................................................... 69 10. REZULTAT PE ACTIUNE..................................................................................................................... 70 11. ACTIVE IMOBILIZATE ........................................................................................................................ 71 12. INVESTITII IMOBILIARE.................................................................................................................... 73 13. IMOBILIZARI NECORPORALE ......................................................................................................... 73 14. ACTIVE FINANCIARE DETINUTE PENTRU VANZARE .............................................................. 74 15. STOCURI .................................................................................................................................................. 75 16. CREANTE COMERCIALE SI DE ALTA NATURA .......................................................................... 75 17. NUMERAR SI ECHIVALENTE NUMERAR ...................................................................................... 76 18. DATORII COMERCIALE SI DE ALTA NATURA ............................................................................ 77 19. LEASING .................................................................................................................................................. 77 20. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT ......................................................................................................... 78 21. PROVIZIOANE ....................................................................................................................................... 78 22. CAPITAL SOCIAL .................................................................................................................................. 79 23. REZERVE................................................................................................................................................. 79 24. REZULTATUL REPORTAT ................................................................................................................. 80 25. REPARTIZAREA PROFITULUI .......................................................................................................... 80 26. DATORII CONTINGENTE.................................................................................................................... 81 27. ANGAJAMENTE ..................................................................................................................................... 81 28. INFORMATII REFERITOARE LA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ....................... 81 29. EVENIMENTE ULTERIOARE ............................................................................................................. 81 30. APLICAREA PENTRU PRIMA DATA A IFRS .................................................................................. 82

 • Tel: +40-21-319 9476 Fax: +40-21-319 9477 www.bdo.ro

  Victory Business Center Strada Invingatorilor nr.24 Bucuresti 3 Romania 030922

  3 / 84

  RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

  CTRE ACIONARII SOCIETII S.C. BIOFARM S.A.

  Raport asupra situaiilor financiare

  1. Am auditat situaiile financiare ale Societii comerciale BIOFARM S.A. (denumit in continuare Societatea), care includ Situaia poziiei financiare ntocmita la 31 decembrie 2012, precum i Situaia rezultatului global, Situaia fluxurilor de numerar, Situaia modificrilor n capitalurile proprii pentru exerciiul financiar ncheiat la aceast dat, i un sumar al politicilor contabile i al notelor explicative.

  Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare

  2. Conducerea Societii este responsabil pentru intocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea European i pentru implementarea i mentinerea unui control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare far existena unor denaturri semnificative datorate erorilor sau fraudei.

  Responsabilitatea auditorului

  3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, s exprimm o opinie asupra acestora. Am realizat auditul n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit. Aceste standarde impun respectarea cerintelor eticii profesionale i planificarea i derularea auditului astfel nct s fie obinut un nivel de asigurare rezonabil cu privire la lipsa denaturrilor semnificative n situaiile financiare. Auditul const n efectuarea de proceduri n scopul obinerii elementelor probante care s justifice sumele i informaiile continute n situaiile financiare. Selectarea procedurilor se bazeaz pe judecata profesional a auditorului, incluznd evaluarea riscului existenei unor denaturri semnificative n situaiile financiare indiferent dac sunt datorate erorilor sau fraudei. n efectuarea acestei evaluri a riscului, auditorul ia n considerare controlul intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a acestor situaii financiare cu scopul de a stabili procedurile de audit care sunt relevante n conditiile date, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitii sistemului intern de control al Societii. Auditul situaiilor financiare presupune, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite, rezonabilitatea estimrilor conducerii precum i examinarea prezentrii de ansamblu a acestora.

  4. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

 • 4 / 84

  Opinia

  5. n opinia noastr, situaiile financiare anexate ofer o imagine fidel, in toate aspectele semnificative, a poziiei financiare a societii BIOFARM S.A. la data de 31 decembrie 2012, precum i a performanei financiare i a fluxurilor de numerar ale acesteia pentru exerciiul financiar ncheiat la aceast dat n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar adoptate de Uniunea Europeana.

  Raport asupra conformitii raportului administratorilor cu situaiile financiare

  n concordan cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1286 /2012, anexa 1, Art. 16 (1), litera c), noi am citit raportul administratorilor ataat situaiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situaiile financiare. n raportul administratorilor, noi nu am identificat informaii financiare care s fie n mod semnificativ neconcordante cu informaiile prezentate n situaiile financiare alturate.

  BDO Audit SRL Bucureti, Romnia 15 Martie 2013

  Numele semnatarului: Cristian Iliescu nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia Cu nr. 1530 / 2003

  In numele BDO Audit SRL

  nregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romnia Cu nr. 018 / 2001

 • 5 / 84

  RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

  SC BIOFARM SA pentru anul 2012

  Raportul anual conform: Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006-Anexa 32

  Pentru exercitiul financiar: 2012

  Data raportului: 31.12.2012

  Denumirea societatii comerciale: S.C. Biofarm S.A.

  Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect. 3

  Numarul de telefon/fax: 021.301.06.21 / 021.301.06.24

  Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 341563

  Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/199/1991 din 05.02.1991

  Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

  Capitalul social subscris si varsat: 109.486.150 lei

  Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni

  nominative demateriali