Click here to load reader

Sjumilsstegkonferansen 2015 Alexandra hotell, Loen 10 ... · PDF file Sjumilsstegkonferansen 2015 Alexandra hotell, Loen – 10. mars 2015 Helse, levekår og livsløp – fra barn

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sjumilsstegkonferansen 2015 Alexandra hotell, Loen 10 ... · PDF file Sjumilsstegkonferansen...

 • Sjumilsstegkonferansen 2015

  Alexandra hotell, Loen – 10. mars 2015

  Helse, levekår og livsløp

  – fra barn til voksen

  Camilla Stoltenberg

  Direktør, Folkehelseinstituttet

 • Disposisjon

  • Mål for folkehelsearbeidet i Norge

  • Helsetilstanden i Norge

  • Hva slags kunnskap trenger vi for å drive

  helsetjenester og folkehelsearbeid?

  • Hva kan Folkehelseinstituttet bidra med til

  kommuner og fylker?

 • MÅL FOR FOLKEHELSEARBEIDET

  I NORGE

  Kunnskap for helse

 • Mål for folkehelsearbeidet i Norge

  • Flere leveår Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder

  • Bedre leveår Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel

  • Jevnere kår Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

 • Folkehelseloven (2012)

  5 prinsipper:

  • Utjevne sosiale forskjeller

  • Helse i alt vi gjør

  • Bærekraftig utvikling

  • Føre-var

  • Medvirkning

 • HELSETILSTANDEN I NORGE

  Kunnskap for helse

 • Folkehelsen i Norge er god

 • Norge 1845-2010: Forventet levealder

  1846:2006

  n o

  r. e

  0 [,

  2 ]

  1850 1900 1950 2000

  4 0

  5 0

  6 0

  7 0

  8 0

  1846:2006

  n o

  r. e

  0 [,

  3 ]

  1850 1900 1950 2000

  4 0

  5 0

  6 0

  7 0

  8 0

  1846:2006

  n o

  r. e

  0 [,

  2 ]

  1850 1900 1950 2000

  4 0

  5 0

  6 0

  7 0

  8 0 Stagnasjon kvinner 1984-1989

  83.2*

  78.9*

  Fattigdom

  Krig-pandemi

  Krig

  Tobakk

  Farlig fett

  Overvekt

  Inaktivitet

  Alkohol

  Hjertekar-

  revolusjon

  Fallende spedbarnsdødelighet

  F o rv

  e n te

  t le

  v e a ld

  e r

  (å r)

  FHI-rapport 2012:4 side 12 Datakilde: Human mortality database; *SSB-tall for 2010

  Stagnasjon menn 1955-1975, 1984-1988

  China (76)

  India (66)

  Sør-Afrika (55)

  USA (80)

  Egypt (71)

  Afghanistan (44)

  Kongo (50)

  Japan (86)

 • Økning i levealder

  • 2,2 måneder hvert år

  • 5 timer hvert døgn

  • 12 minutter hver time

 • Forskjeller i levealder i Norge

  • Høyere forventet levealder hos de med lang utdanning

  • Kvinner med lav utdanning har dårligst utvikling i levealder

  • Store forskjeller mellom fylker

  • Store forskjeller mellom bydeler

  Vestlandet: Her lever vi lengst

 • Sogn og Fjordane Forventet levealder, 2006-2012, nyfødte

  Sogn og Fjordane 79,8

  Menn Kvinner

  Sogn og Fjordane 84,3

 • Sykdomsbyrdeprofil for Norge

  Faktaark for Norge 4 sider

  På engelsk

 • Kreft

  Hjerte- kar

  Antall dødsfall Norge 2010 etter alder (0-79 år) og årsak

  vollset - Sykdomsbyrde - en introduksjon 27 oktober 2014 slide 15

  G B

  D 2

  0 1

  0 r

  es u

  lt at

  er : f

  ra w

  w w

  .h ea

  lt h

  d at

  a. o

  rg

 • Kreft

  Hjerte- kar

  Selvmord Trafikkulykker Rus, overdoser

  Tapte leveår ved dødsfall Norge 2010 etter alder (0-79 år) og årsak

  vollset - Sykdomsbyrde - en introduksjon 27 oktober 2014 slide 16

  G B

  D 2

  0 1

  0 r

  es u

  lt at

  er : f

  ra w

  w w

  .h ea

  lt h

  d at

  a. o

  rg

 • Helsetap Norge 2010 etter alder (0-79 år) og årsak

  Psykiske lidelser (Angst, depresjon m.fl.)

  Diabetes

  Muskel-skjelett lidelser

  (Vondt i ryggen, nakkesmerter)

  vollset - Sykdomsbyrde - en introduksjon 27 oktober 2014 slide 17

  G B

  D 2

  0 1

  0 r

  es u

  lt at

  er : f

  ra w

  w w

  .h ea

  lt h

  d at

  a. o

  rg

 • Helsetapsjusterte leveår DALY* Norge 2010 etter alder (0-79 år) og årsak * Helsetap + tapte leveår

  Kreft

  Hjerte- kar

  Psykiske lidelser

  Muskel- skjelett

  Selvmord Trafikkulykker

  vollset - Sykdomsbyrde - en introduksjon 27 oktober 2014 slide 18

  G B

  D 2

  0 1

  0 r

  es u

  lt at

  er : f

  ra w

  w w

  .h ea

  lt h

  d at

  a. o

  rg

 • From the lobby of Richard Doll Building in Oxford

  vollset - Sykdomsbyrde - en introduksjon 27 oktober 2014 slide 20

  DØD KAN IKKE FOREBYGGES – MEN TIDLIG DØD (FØR 70 ÅR) KAN!

 • Røyking Stoffmisbruk

  Alkohol

  Usunt kosthold

  Høyt blodtrykk

  Høyt kolesterol

  f-blodsukker

  Risikofaktorer Norge 2010 (Alle «store risiko-faktorer) % av dødsfall i hver 5-års aldersgruppe som kan tilskrives hver enkelt faktor

  Fysisk inaktivitet

  Overvekt/fedme

  vollset - Sykdomsbyrde - en introduksjon

  G B

  D 2

  0 1

  0 r

  es u

  lt at

  er : f

  ra w

  w w

  .h ea

  lt h

  d at

  a. o

  rg

 • HVA SLAGS KUNNSKAP TRENGER

  VI FOR Å DRIVE HELSETJENESTER

  OG FOLKEHELSEARBEID?

  Kunnskap for helse

 • Hva slags kunnskap trenger vi for å drive

  helsetjenester og folkehelsearbeid?

  • FOREKOMST Hva er forekomsten og fordelingen av helsefremmende forhold, risikofaktorer, sykdom og død?

  • ÅRSAK Hva er risikofaktorene og årsakene til sykdom og død? Hva fremmer helse?

  • EFFEKT Hva virker? – Hva koster det?

 • FOREKOMST

  Kunnskap for helse

 • Forekomst ved 11 års alder

  • Autisme (ASD) 0,8%

  • ADHD 3,4%

  • Epilepsi 1,1%

  • CP 0,3%

  • Minst 5% har en eller flere slike diagnoser

  • Antagelse: NPR 2008-10 har fanget opp

  60% av ASD/ADHD/epilepsi, 85% av CP

 • ADHD

  Barn i Norge 6-12 år

 • Strand BH, et al BMC Public Health 2014

  MENN

  KVINNER

 • • MENN: Ulikhetene har for første gang siden 1960-

  tallet begynt å flate ut siden år 2000

  – Betydelig nedgang i ulikhetene i dødelighet av hjerte- og

  karsykdommer

  – For lungekreft og KOLS er det fortsatt økning i forskjellene

  mellom de på bunn og topp i utdanningshierarkiet

  • KVINNER: Vi ser fortsatt økning i totale

  dødelighetsforskjeller etter år 2000

  – Det er minkende forskjeller i hjerte-kardødeligheten også hos kvinner

  – Men for kvinner er økningen i forskjellene i lungekreft og KOLS-dødeligheten enda mer uttrykt

  Strand BH, et al BMC Public Health 2014

 • ÅRSAK

  Kunnskap for helse

 • 39

  Folattilskudd -4 til +8 uker i

  svangerskapet

  MoBa koblet til Norsk pasientregister og

  klinisk undersøkelse

 • 40

  Autisme hos barna

  • Mødre som tok folat 0.10%

  • Mødre som ikke tok folat 0.21%

  Mødre som tok folat (kun folat)

  • Justert OR 0.61

  (95% CI 0.41-0.90)

  Nesten halvert risiko

 • Helsevaner er spesielt viktige for de store

  dødelighetsforskjellene i Norge

 • Tenkt scenario

  Hvis de med lav utdanning hadde

  samme andel tobakksrøykere som de

  med høy utdanning

  MENN: 44% reduksjon av

  levealdersforskjellene

  KVINNER: 21% reduksjon

  Data fra Norge: HUS 2002, og død 1990-99 Kilde: Hoffmann et al, JECH, 2013

 • Tenkt scenario

  Hvis de med lav utdanning hadde

  samme andel tobakksrøykere, fysisk

  inaktive, alkoholkonsum, fete som de

  med høy utdanning

  MENN: 94% reduksjon av

  levealdersforskjellene

  KVINNER: 59% reduksjon Data fra Norge: HUS 2002,

Search related