Click here to load reader

SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 · PDF file 2020-03-09 · Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014 2 Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart 179 100 Samsø

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SØKORTRETTELSER 19 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 · PDF file 2020-03-09 ·...

 • 16. maj 2014 26. årgang

  SØKORTRETTELSER 19 2014DANISH CHART CORRECTIONS

  Rettelse nr. / Correction no. 179 - 202

  © Geodatastyrelsen

  ISSN 095-1481

  Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

  www.gst.dk "Søkortrettelser" indeholder de officielle rettelser til danske, grønlandske og færøske søkort. Oplysningerne i parentes efter rettelserne refererer til EfS (nr./løbenr. år) eller anden kilde.

  "Chart Corrections" contains the official corrections to Danish, Greenland and Faroese charts. The figures in brackets after the corrections refer to EfS (no./serial no. year) or other source.

  Ophavsret Geodatastyrelsen har ophavsret til sine søkort, havneplaner og nautiske publikationer. Geodatastyrelsens ophavsret omfatter også enhver rettelse af dette materiale som angivet i nærværende publikation. Ophavsretten omfatter enhver hel eller delvis gengivelse af materialet, herunder ved kopiering og tilgængeliggørelse i oprindelig eller ændret form. Rettelserne i nærværende publikation må benyttes af den enkelte sejler/navigatør med henblik på opdatering/rettelse af vedkommendes retmæssige eksemplarer af søkort, havneplaner og nautiske publikationer fra Geodatastyrelsen. Al øvrig benyttelse af rettelserne i nærværende publikation kræver en forudgående skriftlig tilladelse fra Geodatastyrelsen. Anmodning herom sendes til [email protected]

  Copyright All nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the Danish Geodata Agency are protected by copyright. The Danish Geodata Agency’s copyright includes any and all corrections to these charts and publications, including the contents of this publication. The distribution of any partial or complete copy of the above-named charts, publications and corrections, whether by copying or by release of their contents in original or revised form, is prohibited. The corrections in this publication are permitted for use by individual mariners or navigators in updating or correcting their legal copies of nautical charts, harbour charts and nautical publications published by the Danish Geodata Agency. Any other use of the contents of this publication requires entry into a written contract with the Danish Geodata Agency. Requests for such contract entry can be sent to [email protected]

  Geodatastyrelsen, Ajourføring - Hav og Land, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf: 72 54 50 00, [email protected], www.gst.dk

  Danish Geodata Agency, Data Maintenance - Sea and Land, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Denmark, Tel: +45 72 54 50 00, [email protected], www.gst.dk

  Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 179, 180 142 (INT 1368) 191, 192

  101 (INT 1301) 181 143 (INT 1369) 193

  102 (INT 1302) 182, 183 152 (INT 1373) 194

  106 (INT 1382) 184 157 195, 196

  107 (INT 1383) 185 171 197

  111 (INT 1381) 186 188 198

  112 (INT 1380) 187 189 (INT 1336) 199

  122 188 196 200

  132 (INT 1332) 189, 190 197 201, 202

 • Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014

  2

  Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart 179 100

  Samsø E. Vejrø SW Ret / Amend til / to

  55º56,224’N 010º44,018’E

  (19/515 2014)

  180 100

  Anholt NW Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 17/153 2014

  Ret / Amend til / to

  56º47,029’N 011º22,464’E

  (19/518 2014)

  181 101 (INT 1301)

  Anholt NW Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 17/154 2014

  Ret / Amend til / to

  56º47,029’N 011º22,464’E

  (19/518 2014)

  182 102 (INT 1302)

  Anholt NW Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 17/155 2014

  Ret / Amend til / to

  56º47,029’N 011º22,464’E

  (19/518 2014)

  183 102 (INT 1302)

  Samsø E. Lindholm Dyb Ret / Amend til / to

  55º56,224’N 010º44,018’E

  (19/515 2014)

  184 106 (INT 1382)

  Bredhage N og Sundby Hage SW Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 17/156 2014

  Ret / Amend til / to

  Ret / Amend til / to

  57º04,990’N 010º00,160’E

  57º03,096’N 009º56,083’E

  (19/520 2014)

  185 107 (INT 1383)

  Bredhage N og Sundby Hage SW Ref. Søkortrettelser / Chart Corrections 17/157 2014

  Ret / Amend til / to

  Ret / Amend til / to

  57º04,990’N 010º00,160’E

  57º03,096’N 009º56,083’E

  (19/520 2014)

 • Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014

  3

  186 111 (INT 1381)

  Kattegat. Ballen E og Udbyhøj S Erstat på 1) / Replace in 1) med / with

  Tilføj på 2) / Insert in 2)

  1) 56º36,414’N 010º22,528’E

  2) 56º36,487’N 010º18,371’E

  (19/516 2014)

  187 112 (INT 1380)

  Vejrø SW. Lindholm Dyb Ret / Amend til / to

  55º56,224’N 010º44,018’E

  (19/515 2014)

  188 122

  Randers Fjord E Erstat / Replace med / with

  56º36,414’N 010º22,528’E

  (19/516 2014)

  189 132 (INT 1332)

  Køge Marina Udtag / Delete Lts 55º28,25’N 012º11,71’E

  (19/492 2014)

  190 132 (INT 1332) Plan C

  Køge Marina Udtag på 1) og 2) / Delete in 1) and 2)

  F.R

  F.G 1) 55º28,243’N 012º11,973’E 2) 55º28,254’N 012º11,939’E

  (19/492 2014)

  191 142 (INT 1368)

  Lohals W. Smørstakke Løb Ret / Amend til / to

  55º08,233’N 010º51,627’E

  (19/496 2014)

  192 142 (INT 1368)

  Thurø S. Middelgrund NE Ret / Amend til / to

  55º01,482’N 010º40,336’E

  (19/500 2014)

  193 143 (INT 1369)

  Lohals W. Smørstakke Løb Ret / Amend til / to

  55º08,233’N 010º51,627’E

  (19/496 2014)

  194 152 (INT 1373)

  Thurø S. Middelgrund NE Ret / Amend til / to

  55º01,482’N 010º40,336’E

  (19/500 2014)

 • Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014

  4

  195 157

  Vejle Havn Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block

  55º42,4’N 009º32,9’E

  (Vejle Kommune, 2013,

  18/470 og 471 2014)

  196 157 Plan B

  Vejle Havn Erstat plan med medfølgende plan Replace the plan by accompanying plan

  Bemærk. Planrammen er udvidet og måle- stoksforholdet ændret. Note. The borders of the plan have been extended and the scale has been changed.

  (Vejle Kommune, 2013, Vejle Havn,

  14. maj, 18/470 og 471 2014)

  197 171

  Grasten S. Middelgrund N Ret / Amend til / to

  55º01,482’N 010º40,336’E

  (19/500 2014)

  198 188

  Jaroslawiec Fyr NE Tilføj mellem 1) - 3) Insert between 1) - 3)

  Tilføj i området / Insert in the area No 6c

  1) 54º32,895’N 016º33,839’E kyst / shore

  2) 54º36,084’N 016º33,840’E 3) 54º36,500’N 016º40,000’E

  ramme / border

  (WZ 16/374 2014)

  199 189 (INT 1336) Plan B

  Rønne Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block

  (GST, 2014)

  200 196

  Rødsand N Tilføj på 1) - 3) / Insert in 1) - 3) Recording Station 1) 54º37,679’N 011º34,458’E

  2) 54º38,413’N 011º35,784’E 3) 54º36,343’N 011º33,518’E

  (19/485 2014)

  201 197

  Lolland S. Kløverrevle SE Tilføj / Insert 54º36,444’N 011º45,753’E

  (19/485 2014)

  202 197

  Falster E. Kadet Banke N Tilføj medfølgende udsnit Insert accompanying block

  54º48,4’N 012º31,0’E

  (GST, 2014)

 • Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014

  5

  S øk

  or tr

  et te

  ls er

  / C

  ha rt

  C or

  re ct

  io ns

  1 9/

  19 6

  20 14

 • Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014

  6

  Udsnit kort / Block chart 157

  Søkortrettelser / Chart Corrections 19/195 2014

  Udsnit kort / Block chart 189

  Søkortrettelser / Chart Corrections 19/199 2014

  Udsnit kort / Block chart 197

  Søkortrettelser / Block Chart 19/202 2014

 • Søkortrettelser / Chart Corrections 19 2014

  7

  www.danskehavnelods.dk

  Agger Havn Anmærkning opdateret.

  (19/523 2014)

  Bisserup Havn Plan opdateret.

  (Bisserup Sejlklub, 12. maj 2014)

  Holbæk Marina Anmærkning udtaget.

  (19/510 2014)

  Klintholm Havn Anmærkning opdateret. Plan opdateret.

  (M.S. Rosbæk og GST, maj 2014)

  Kronprins Frederiks Bro Anmærkning udtaget.

  (19/507 og 508 2014)

  Køge Marina Plan opdateret.

  (19/492 2014)

  Lillebæltsbro, W-lige Anmærkning opdateret

  (19/503 2014)

  Lynæs Havn Anmærkning opdateret.

  (19/506 2014)

  Nordhammer Havn (tidl. Hammer Anløbsmole) Anmærkning tilføjet.

  (19/509 2014)

  Side 230 - Klintholm Havn Opdater planen i overensstemmelse med www.danskehavnelods.dk

  (M.S. Rosbæk og GST, maj 2014)

  Odense Havn Anmærkning opdateret.

  (19/512 2014)

  Rudkøbing Havn Anmærkning udtaget

  (19/499 2014)

  Skagen Havn Anmærkning tilføjet.

  (19/519 2014)

  Tuborg Havn Anmærkning tilføjet. (19/491 2014)

  Udbyhøj Lystbådehavn Plan opdateret.

  (19/516 2014)

  Udbyhøj Syd Lystbådehavn Plan opdateret.

  (19/516 2014)

  Vejle Havn Anmærkning udtaget. Plan opdateret.

  (Vejle Kommune, 2013, Vejle Havn, 14. maj,

  18/470 og 471 2014)

  V