32
Skrin Sistem AEO Versi Baharu http://customsgc.gov.my Oleh Bahagian Teknologi Maklumat Jabatan Kastam Diraja Malaysia 16 Oktober 2018 ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

Skrin Sistem AEO Versi Baharuwebcor.customs.gov.my/download/Taklimat_Skrin_Sistem_AEO_Versi... · - Penambahbaikan antaramuka pada Borang Consolidated Statement (CS) - Penambahan

Embed Size (px)

Citation preview

1

Skrin Sistem AEO Versi Baharu http://customsgc.gov.my

Oleh Bahagian Teknologi Maklumat Jabatan Kastam Diraja Malaysia 16 Oktober 2018

ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

2

Sistem AEO

URL untuk akses ke Sistem AEO :

http://customsgc.gov.my Versi web based sepenuhnya PRS (Permission Request Slip) Penambahbaikan antaramuka sedia ada CS (Consolidated Statement) - Penambahbaikan antaramuka pada Borang Consolidated Statement (CS) - Penambahan beberapa fungsi baru

3

Skrin PRS

4

TATACARA MEMBUAT CS

5

CS Explorer – Download PRS

PRS NO : Z9999-2018-10-P3-1-000

1

2

6

Search PRS

7

Download PRS

1

2

3

8

Permission Explorer

1

2

3

9

Create New CS

2 1

2

3

10

Skrin CS Participant Tab

11

• Transport Tab

12

• Charges & Exemption Tab

13

• Notes Tab

14

• Items Tab

15

Add Item – menggunakan skrin

• Items Tab

16

Add Item – Fungsi upload CSV

1

2

3 Masukkan maklumat mengikut

template dan format yang

ditetapkan seperti di skrin

17

1

2

18

Sign CS

19

Submit CS

20

Submit CS

21

CS Status

22

• SMK Response Tab Semakan response code yang dihantar oleh Sistem Maklumat Kastam (SMK) :

• Jika terdapat error, maklumat error akan dipaparkan

• User perlu membuat pembetulan dengan mengikrar maklumat yang betul

• Kemudian, klik butang Sign dan Submit.

• Jika CS yang dihantar tiada error, Sistem akan tujuk status SMKApproved pada page Consolidated Statement Explorer

23

• CS berstatus SmkApproved – tiada error

• Klik pada ikon pdf untuk melihat dokumen CS di dalam format pdf.

24

Contoh Printed CS

25

Payment FPX

26

1

2

27

3

28

1 2

3

4

29

30

31

FPX Transaction Status - Email

32

Sekian, terima kasih