slaid ekursus

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  1/13

  SISTEM PENDAFTARAN KURSUS

  KONTRAKTOR (eKURSUS)

  1

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KONTRAKTOR DAN USAHAWAN

  KEMENTERIAN KERJA RAYA

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  2/13

  Memudahkan proses pendaftaran peserta kursus

  Boleh dicapai di mana-mana

  Cetakan surat tawaran, surat tolak, surat amaran dan sijilsecara elektronik

  TUJUAN

  2

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  3/13

  Penjimatan kos dan masa

  Proses semakan mudah dan cepat

  Mengurangkan kes

  kes penipuanMempercepatkan proses membuat keputusan

  Meningkatkan kesedaran ICT dikalangan kontraktor

  Bumiputera

  FAEDAH eKURSUS

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  4/13

  PROSES KERJA

  4

  Daftar  Mohon

  KursusHantar

  Permohonan  TawarKursus

  HadirKursus  Isi Borang

  PenilaianCetak SijilKehadiran

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  5/13

  MODUL UTAMA

  5

  • Modul ini adalah untuk mendaftarkanmaklumat

  syarikat/pemilik di dalamsistem eKursusbagimendapatkanakaunpengguna

  PENDAFTARAN

  MAKLUMATSYARIKAT / PEMILIK 

  • Modul ini adalah untuk membolehkankontraktormembuatpendaftarankursusPERMOHONAN

  • Modul ini adalah bagi memudahkan kontraktormelihatstatus permohonan kursusyang telahdimohon

  • Kontraktorbolehmengemaskini / hapusmaklumatpermohonan.

  STATUSPERMOHONAN

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  6/13

  6

  MODUL UTAMA

  • Modul ini membolehkankontraktormengemaskini maklumatsyarikat/pemilik PROFAIL SYARIKAT

  • Modul ini membolehkankontraktormendapatkankembalikatalaluan jikasekiranya terlupa

  LUPA KATALALUAN

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  7/13

  SKRIN PENDAFTARAN

  7

  Cara‐cara untuk daftar :‐

  1. Klik pautan BELUM MENDAFTAR?

  2. Isikan semua maklumat syarikat/pemilik3. Semak emel untuk dapatkan ID dan kata laluan

  1

  2

  3

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  8/13

  8

  SKRIN PERMOHONAN

  Cara‐cara untuk membuat permohonan :‐

  1. Masukan no SPKK dan kata Laluan

  2. Klik Butang Log 

  Masuk 3. Klik pada menu Permohonan

  4. Masukan maklumat permohonan

  2

  1

  3

  4

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  9/13

  STATUS PERMOHONAN

  9

  Cara‐cara untuk semak permohonan :‐

  1. Masukan no SPKK dan Kata Laluan

  2. Klik Butang Log 

  Masuk 3. Klik pada menu Status Permohonan

  4. Maklumat permohonan dipaparkan

  2

  1

  3

  4

  Jenis Catatan :‐

  Kemaskinimaklumat

  Hapusmaklumat

  SuratTawaran

  SuratTolak 

  SuratAmaran

  Sijil Kursus

  Borang Penilaian

  Slip Kehadiran

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  10/13

  PROFAIL SYARIKAT

  10

  Cara‐cara untuk mengemaskini profail syarikat :‐

  1. Masukan no SPKK dan Kata Laluan

  2. Klik Butang Log 

  Masuk 3. Klik pada menu Profail Syarikat 

  4. Kemaskini maklumat syarikat

  5. Klik butang Hantar 

  2

  1

  3

  4

  5

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  11/13

  11

  LUPA KATALALUAN

  Cara‐cara untuk Lupa KataLaluan:‐

  1. Klik pautan LUPA KATA

   LALUAN?

  2. Masukan alamat emel yang telah didaftar

  3. Klik butang Hantar 

  4. Semak emel untuk dapatkan katalaluan

  1

  32

  4

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  12/13

  12

  CAPAIAN SISTEM

  Capaian Sistem eKursus:‐

  1. Taip http://www.kkr.gov.my2. Klik pada menu Perkhidmatan

  3. Pilih Perkhidmatan Atas Talian

  4. Klik pautan Sistem eKursus

  1

  2

  3   4

 • 8/20/2019 slaid ekursus

  13/13

  13

  TERIMA KASIH