of 16 /16
GUP pokreće ulagače Asfalt u Ulici Mate Grkovića Pješačka staza u Ulici Pavla Šubića Službeno glasilo grada Slavonskog Broda • Broj 5 • Srpanj 2008. Ljeto u Brodu sadržajnije no ikad Ljeto u Brodu sadržajnije no ikad Pješačka staza u Ulici Pavla Šubića Atletska staza “S. Vlajnić - Dida” Atletska staza “S. Vlajnić - Dida” Umjetna podloga u Teniskoj dvorani Umjetna podloga u Teniskoj dvorani

Službeno glasilo grada Slavonskog Broda • Broj 5 • Srpanj ...slavonsk/images/Glasnik/glasnik_05.pdf · Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 3 na Bjelišu. U rujnu očekujem

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Službeno glasilo grada Slavonskog Broda • Broj 5 • Srpanj...

 • GUP pokreće ulagače

  Asfalt u Ulici Mate Grkovića

  Pješačka staza u Ulici Pavla Šubića

  Službeno glasilo grada Slavonskog Broda • Broj 5 • Srpanj 2008.

  Ljeto u Brodu sadržajnije no ikadLjeto u Brodu sadržajnije no ikad

  Pješačka staza u Ulici Pavla Šubića

  Atletska staza “S. Vlajnić - Dida”Atletska staza “S. Vlajnić - Dida”

  Umjetna podloga u Teniskoj dvoraniUmjetna podloga u Teniskoj dvorani

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.2

  Usvojene izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada zajedno s Urbanističkim planom uređenja Đure Đakovića događaj je koji je obilježio prvo polugodište, a možda i cijelu 2008. godinu. Što izmijenjeni GUP donosi Brođanima, a što omogućuje Gradu ? -GUP kojeg smo radili skoro dvije i pol godine gradu Slavonskom Brodu omogućuje ubrzani razvoj, a građanima lakše dolaženje do doz-vola za gradnju, od obiteljskih kuća nadalje. Investitorima se olakšava ostvarenje projekata, a grad usto dobiva dvije poduzetničke zone, Koloniju i Bjeliš. Novi Urbanistički plan Đuro Đaković, koji nije bio napravljen 17 godina, omogućava da se gradi na slobod-nim parcelama u Industrijskoj zoni na kojima se dosad to nije moglo i da se stvore uvjeti da se zaposli što više Brođana.-Zašto je procedura tako dugo tra-jala, s dvije javne rasprave ? -Kad smo kretali u izmjene i dopune GUP-a tada smo imali u planu samo nekih desetak točaka, u međuvremenu je u gradu bio povjerenik Vlade, primljeno je preko 200 primjedbi i zahtjeva. Onda smo odlučili provesti još jednu javnu raspravu i upoznati ljude s onim što će se mijen-

  jati u postojećem GUP-u. Mis-lim da je ukupno stiglo oko 400 primjedbi i GUP je umjesto početnog točkastog gotovo kom-pletno izmijenjen. U prethodnim javnim raspravama gotovo većini

  tih primjedbi je i udovoljeno, a nije usvojeno samo ono što se nije slagalo s prostornim planom uređenja grada koji je odredio gdje je građevinska zona. -Što znači podatak da se za oko 60 posto površina promijenila namjena u cilju jednostavnije provedbe GUP-a ? -Išli smo na to da maksimalno pojednostavimo korištenje prosto-ra u gradu. Primjerice, na glavnim gradskim prometnicama dosad ste imali oznaku namjene S-1 za obiteljske kuće, što više nema logike. Pošto se stara jezgra mijen-ja i dosta se kuća ruši i gradi novo, išli smo na to da olakšamo svim tim građanima mogućnost gradnje označivši mješovitu zonu. -Kako se GUP odnosi prema rješavanju gorućih prometnih problema ? -Naš najveći problem je promet jer prolaskom autoceste nismo do-bili ono što su dobili ostali gradovi-obilaznice. Tu, prije svega, mislim na produženu Svačićevu i Istočnu veznu cestu. Usto, pod hitno treba pokušati riješiti podvožnjak ili nadvožnjak u Osječkoj ulici jer bismo na taj način rasteretili pro-met u gradu. Mi smo u GUP-u sve to predvidjeli, postavili da se u Osječkoj to može napraviti, a sad je na državi red da pomogne i osigura novac jer je Osječka državna cesta,

  a i HŽ je državna tvrtka.-Kako sada što prije do ur bani st ičko -arhi tektonsk i h rješenja za važne lokalitete poput Tržnice i športsko-rekreacijskog kompleksa Vijuš s turističkim

  sadržajima ? –To su možda dva trenutno na-judarnija mjesta u gradu koja su po meni neiskorištena i dosta zapuštena, a mogu potpuno izmi-jeniti izgled grada. Tržnica je tre-nutno veliki problem koji se vrlo lako može riješiti. Vjerujem da bis-mo do kraja godine mogli krenuti s izradom idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja da pokažemo Brođanima kako bi tržnica mogla izgledati u skoroj budućnosti. Što se tiče Vijuša, to je gotovo strogi centar grada, završava se dvorana i najnormalnije bi bilo dati ide-jno urbanističko-arhitektonsko rješenje za izgled tog prostora u budućnosti. Imamo potencijalnog investitora s kojem i dalje razgov-aramo i vidjet ćemo mogu li se oni mogu uklopiti u to. Ako se uklope bilo bi dobro da se s tim projektom što prije i krene. Nadam se da se to uskoro može pokrenuti i da ćemo o tome ubrzo moći nešto konkret-nije reći. -Čime je motivirana odluka o iz-radama izmjena i dopuna PUP-ova Jelas, Zrinski-Frankopan, Brodski Varoš jug-Budainka i izradi novih

  urbanističkih planova Slavoni-jatrans i Sveti Lovro-sjever ? -To je povezano s interesom poten-cijalnih investitora. Te su prostore oni već otkupili i da bi mogli gradi-ti moraju ići na izmjenu i dopunu tih prostornih planova nižeg reda od GUP-a. Mi smo u GUP-u pred-vidjeli da mogu napraviti to što su zamislili, a sad se moraju mijen-jati ti prostorni planovi. Grad to neće ništa koštati jer će taj posao platiti investitori. Oni će, na kraju, to puno brže napraviti nego sam Grad jer je njihov interes da se to što prije napravi.-Za poduzetničku zonu Kolonija raspisan je natječaj za projekti-ranje gradnje infrastrukture. Kada očekujete prve korisnike u ovoj zoni ? -Kad dobijemo projektnu do-kumentaciju odmah na jesen krećemo u izgradnju i računam da bismo do kraja godine mogli već dobiti i prve korisnike. Interese-nata ima, nama je cilj da u tu malu zonu ubacimo što više domaćih poduzetnika i očekujem da će ta zona biti brzo popunjena. Puno više mjesta, za veće objekte, bit će

  GUP ubrzava razvoj grada, privlači ulagače i donosi nova radna mjesta GRADONAČELNIK DR MIRKO DUSPARA:

  Na jesen počinje gradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoniKOLONIJA koja bi do kraja godine trebala primiti prve korisnike

  Što se tiče Jelasa, u igri su preozbiljni investitori i ja očekujem da bi do kraja godine mogla krenuti i izgradnja oko raskršća na Jelasu gdje će niknuti veliko poslovno središte u što će se uložiti više od 50 milijuna eura. Veliko će gradilište biti i iznad Sjeverne vezne ceste u Zrinski-Frankopanu. Dosta je ulagača koje je stari GUP do sada kočio. Trebalo je još prije napraviti ove izmjene i omogućiti ulagačima da ulažu, jer pojedini poduzetnici nemaju strpljenja čekati dvije godine.

  PRVI UČINCI GUP-a NA JELASU

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 3

  na Bjelišu. U rujnu očekujem usva-janje UPU Bjeliša i onda idemo u projektiranje infrastrukture. Kan-didirali smo se prema Ministarstvu gospodarstva i nadamo se da ćemo dobiti sredstva kao i ostali gradovi.

  OSVRT NA NAJVAŽNIJE OVOGODIŠNJE PROJEKTE

  -Pola godine brzo je prošlo. Kratko ocijenite tijek ostvarenja najvažnijih ovogodišnjih gradskih projekata. -Dječji vrtić na Hebrangu ? -Radi se projektna dokumentacija, nadam se da bi do 10.mjeseca mo-gli dobiti građevnu dozvolu i da bi se ove godine mogao raspisati natječaj i krenuti s izgradnjom. -Socijalni stanovi u Kažotićevoj ?-Natječaj za izgradnju raspisan, traje 52 dana, očekujem da bismo na jesen mogli dobiti izvođača i krenuti s izgradnjom. Nadam se do kraja godine, ako bude prema planiranom tempu, da bi mogle obje zgrade biti pod krovom. -Zatvoreni bazeni ? -Ugovor o projektiranju nije još potpisan jer imamo problema s veličinom bazena koja se ipak ne uklapa u povijesnu jezgru Tvrđave. Ovih dana razmatramo mogućnost neke druge lokacije koja bi stvorila manje problema kod izgradnje i s tim ćemo uskoro izaći u javnost. -Komunalna infrastruktura ? -Ugovorena izgradnja cesta i staza je pri kraju, sva rasvjeta je već post-

  avljena, vidjet ćemo kod rebalansa proračuna u rujnu da ubacimo još novca i napravimo još nešto do kraja godine. Dio projektne doku-mentacije za vodoopskrbu brdskog dijela je gotov i nadam se da ćemo

  zadani plan postavljanja potisnih pumpi na kotu 240 i ostvariti. -Most Mrsunja ? -Ovih dana bi trebalo krenuti s gradnjom. Bilo je malo nespora-zuma sa stanovnicima iako mislim da nemaju razloga da se brinu oko

  širine pristupne ceste i opasnosti za sigurnost u prometu. -Hotel u Tvrđavi ?–U tijeku su arheološki istražni radovi, očekujem da ćemo ove godine raspisati natječaj i do-

  biti kvalitetne ponude kako bi se krenulo s izgradnjom hotela. -Kapela Svete Ane ? –Radi se punim intenzitetom, do kraja godine računam da bismo je mogli završiti i da će Tvrđava po-primiti novo lice.

  -Centar mladih ? – U rujnu planiramo krenuti s unutarnjim uređenjem, iskreno se nadam da će do kraja godine biti uređen prostor za mlade. -Sportska dvorana Kolonija ? -Ide dobrim tempom, nadam se da će dvorana na zadovoljstvo svih s Kolonije biti na godinu gotova. -Vatrogasni dom ? -Radi se projektna dokumentacija i kada uskoro bude gotova krenut ćemo s vanjskim i unutarnjim uređenjem, namjena u svakom slučaju mora biti komercijalna. -Okoliš dvorane Vijuš i kuglana ? -Projektna dokumentacija za uređenje okoliša u završnoj je fazi, očekujemo da bismo građevnu dozvolu mogli dobiti do rujna. Raspisan je natječaj za osmerostaznu kuglanu, nadam se da ne bi trebalo biti problema s izvođačima radova i da će kuglana biti završena istovremeno kada i dvorana. -Na kraju, jeste li zadovoljni dina-mikom ostvarenja projekata ? -Najveći je problem papirologija i procedura koja dugo traje. Zakon o javnoj nabavi još je dodatno iskom-plicirao, jer ovisno o vrijednosti nabave natječaji traju i po 52 dana. Onda se događa, dok se to raspiše prođu gotovo dva i pol mjeseca i ako se nakon toga dogodi žalba i rušenje natječaja, onda izgubite jako puno vremena.

  U sklopu nedavnog boravka u bugarskom gradu Plov-divu na 29. Europskom kongresu Mikobakteriološkog društva, zamjenicu gradonačelnika dr Željku Krištof primili su dogradonačelnik Plovdiva George Shopov i zamjenik upravitelja Plovdivske oblasti Nikolai Had-jiev. Plovdiv na rijeci Marici drugi je po veličini bugarski grad (400.000 stanovnika). Grad je bo-gate povijesti i kulturne tradicije, sveučilišno središte s više fakulteta

  i veleučilišta koja polaze studenti iz cijele Bugarske. Razgovaralo se o sličnostima i razlikama dva-ju gradova u području kulture, školstva i zdravstva, stanju gospo-darstva i nezaposlenosti. Uručivši domaćinima prigodne suvenire brodske Turističke zajednice, dogradonačelnica Krištof pred-stavila je Slavonski Brod i pozvala čelnike Plovdiva da budu gosti na ovogodišnjem Katarinskom sajmu i predstave dio bugarske kulture i tradicije.

  GUP ubrzava razvoj grada, privlači ulagače i donosi nova radna mjesta

  Poziv Bugarima na Katarinski sajam

  GRADONAČELNIK DR MIRKO DUSPARA:

  DOGRADONAČELNICA ŽELJKA KRIŠTOF U BUGARSKOM PLOVDIVU

  Ne mogu dopustiti da bude ovakav odnos prema Gradu, tražimo ono što imaju i drugi. Grad je spreman dati zemljište u vrijed-nosti 40-50 milijuna kuna, ali zauzvrat tražimo da država i ministar-stvo izgrade kampus, zgradu veleučilišta i sve što treba. Imate situac-iju da Ministarstvo znanosti ne plati za dislocirani studij Učiteljskog fakulteta po dvije godine, ali glavni problem je grad. Za srednju glaz-benu školu učinili smo sa svoje strane sve što treba. Promijenili smo statut, dajemo prostor i kadrove koje imamo, dovest ćemo još kadra, sad je na Županiji i Ministarstvu da kažu da to može ići.

  GRAD NUDI ZEMLJIŠTE ZA KAMPUS I VELEUČILIŠTE

  Dogradonačelnica Krištof s domaćinima u Plovdivu

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.4PREGLED NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI GRADSKE UPRAVE OD 15. SVIBNJA DO 15. SRPNJA 2008.

  Komunalna infrastruktura

  Modernizirana cesta u Drav-skoj ulici u dužini 258 me-tara. Ostalo je za dovršiti još oko 140 m, u tijeku je rješavanje imo-vinskih odnosa. Asfaltirane ceste u ulicama Mate Grkovića (390 m), Luke Botića (190 m), Vino-

  gorčevoj ulici (314 m), Bartola Kašića (197 m), spoj Stepinčeve i Dunavske (95 m), odvojak iz Uli-ce Ivana Cankara (260 m), Ulica Ivana Fajerbaha (180 m). U MO „Josip Rimac“ moderniziran dio Ulice Stjepana Radića od mosta na Mrsunji do nasipa (160 metara) te odvojak Radićeve uz nasip u duži-ni 235 m. Modernizirani kolnici u Dalmatinskoj i Istarskoj ulici (430 m), Kanižlićevoj i Vitezovićevoj ulici (450 m). Izvode se radovi na rekonstrukciji ceste i staza u Slunj-skoj ulici, gradnji cesta i parkirali-šta u Naselju Hebrang kod Eko-

  nomsko-birotehničke škole, a u pripremi su i radovi na asfaltiranju cesta u Novom romskom naselju, ulici Kotlić i Kolara 2. U tijeku su pripremni radovi za izgradnju ka-nalizacije u Mosorskoj ulici nakon čega slijedi asfaltiranje.

  Izgrađene su pješačke staze u ulicama Pavla Šubića i Luke Botića (dužina 340 m), u ti-jeku su radovi na izgradnji pješačke staze i križnog puta na Trgu Velike Gospe i Ulici Marinci, pje-šačke staze u Aleji Miroslava

  Krleže (600 metara) i Ulici Hani-bala Lucića (150 metara). Izabrani izvoditelji radova za

  gradnju mosta preko Mrsunje (Po-slovna udruga Brodska Posavina-ĐĐ Montaža), očekuje se početak radova. U tijeku su radovi na uređenju Istočnog lateralnog kanala na po-tezu od mosta na željezničkoj pru-zi sjeverno do mosta u Budakovoj. Nizvodno od mosta u Strossmaye-rovoj radi se vodna stepenica i na-kon toga kreće izgradnja pješačke staze krunom nasipa do mosta u Vrazovoj (750 m), što grad sufi-nancira s Hrvatskim vodama. S Hrvatskim vodama ugovorena je zamjena dotrajale šetnice uz Savu od Samostana do Kazališne dvora-ne. Nastavljaju se radovi na uređe-nju korita Mrsunje. U tijeku su radovi na ostakljivanju pješačkog mosta preko željezničke pruge i izgradnja preostalih ugiba-lišta i stajališta za potrebe javnog gradskog prijevoza na području MO Jelas i J.Rimac.

  Nakon što je 28.travnja osno-vana Liga za Brod, Udruga građana s osnovnom djelatnošću poticanja razvoja Slavonskog Bro-da, u Tajništvo Grada dostavljena je obavijest da su gradski vijećnici Anka Poljak, Mirna Grubanović i Krešimir Tomac istupili iz HSLS-a i učlanili se u Ligu za Brod. Za pred-sjednicu Lige izabrana je Olivera Maglić.-Kao legalisti i izborni pobjednici nismo mogli prihvatiti preslagivan-je vlasti u korist onih koji su izbore izgubili, kaže predsjednica Olivea Maglić dodajući kako su korektan koalicijski partner HSP-u s kojim su na izvanrednim izborima ostvarili pobjedu. Mi previše volimo svoj grad da bismo omogućili različitim interesnim skupinama da određuju sudbinu našeg grada i nas samih. U Gradskom vijeću djelovat ćemo kroz Klub nezavisnih vijećnika Lige za Brod čiji je predsjednik Krešimir Tomac. Osobe koje nas zastupaju u Vijeću kreativne su i postojane što su pokazale svojim dosadašnjim političkim radom. Naš je cilj bogat i razvijen Slavonski Brod. Grad s jasnom vizijom razvoja i pozi-cioniranja u ovom dijelu Europe. Slavonski Brod ima izvrsne predu-vjete za razvoj, samo ih trebamo znati iskoristiti. Također, vrlo nam je važno mišljenje građana. Građani moraju utjecati na kreiranje uvjeta u kojima žive, jer u konačnici oni pune proračun i samim time ima-mo obvezu njih pitati što žele i koje su njihove potrebe. Upravo zbog toga organiziramo građanske sate u gradskim naseljima. Na Šestincu građani su nam rekli svoje prob-leme i zahvaljujući njihovom do-prinosu kreće izgradnja kanalizaci-jske mreže u 8.mjesecu. Bili smo i u Naselju Čaplja gdje kreće izgradnja igrališta, a u proračunu za sljedeću godinu zahtijevat ćemo asfaltiranje ulica u tome naselju. Obići ćemo sva naselja do donošenja gradskog proračuna i odrediti prioritete koje će zastupati Liga za Brod, zaključuje Olivera Maglić.

  OSNOVAN KLUB NEzAVISNIH VIJEćNIKA LIGE zA BROD

  Brod Brođanima!

  Novi izgled ceste u Dalmatinskoj

  zadovoljni stanari Dravske ulice

  Novouređeni park kodrestorana BrođankaNovouređeni park kodrestorana Brođanka

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 5PREGLED NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI GRADSKE UPRAVE OD 15. SVIBNJA DO 15. SRPNJA 2008.

  Društvene djelatnosti

  Razvojna agencija Grada započela s radom

  Izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenataprostornog uređenja

  Projekti koji se trenutno ostvaruju:

  Zaštita okoliša

  Školski projekti: na Gradskom vijeću 24.6. usvojena odluka o kriterijima i mjerilima za finan-ciranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola za 2008. godinu nakon čega se može pro-voditi odluka Vlade o sredstvima planiranim za grad Slavonski Brod. Tijekom ljeta izvest će se radovi in-vesticijskog održavanja: u OŠ An-tun Mihanović (sanacija limarije i krovišta), OŠ Hugo Badalić (sana-cija ravnog krova), OŠ Ivana Brlić-

  Mažuranić (sanacija dotrajale vanj-ske stolarije) i OŠ Bogoslav Šulek (adaptacija i sanitarni čvor), uku-pna vrijednost 992 tisuće kuna, -Kapitalna ulaganja: izgradnja školsko-sportske dvorane OŠ Đuro Pilar Kolonija te pokrivanje troškova okončane situacije za idejni projekt rekonstrukcije i do-gradnje škole i izgradnje školske-sportske dvorane Područne škole „A.Mihanović“ Mali Pariz.

  Kao što je bilo najavljeno, kra-jem lipnja i službeno je počela s radom „Razvojna agencija grada Slavonskog Broda“. Nakon javnog natječaja na čelu ovog društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada nalazi se dipl.ing. Robert Popović, a stručni tim sači-njavaju još i ing. oec. Anita Varo-ščić i dipl.oec. Dejan Vuksanović. U početnih 60 dana zaposlenici Agencije preuzet će operativne za-

  daće i provesti internu izobrazbu na području nepovratnih sredstava Europske Unije. Agencija će tako-đer provesti analizu stanja, kako bi se početkom rujna i službeno predstavila medijima, gospodar-skim subjektima i ostaloj javnosti. Do kraja godine izradit će se plana rada i priprema za online komuni-kaciju, što će biti prvi koraci rada Agencije.

  Od početnih šest službenika, koliko ih je prešlo iz Ureda državne uprave u Brodsko-posav-skoj županiji, Služba za izdavanje dozvola i akata u provedbi doku-menata prostornog uređenja grada Slavonskog Broda sada broji devet službenika. Izrađeni su obrasci zahtjeva s

  popisom priloga za izdavanje svih dozvola i akata koji su dostupni in-vestitorima u prostorijama Službe kao i na web-stranici Grada. Od 1. siječnja 2008.godine ova Služba nadležna je za izdavanje svih do-zvola i akata iz područja prostor-nog uređenja i gradnje za područje grada Slavonskog Broda.

  1. Postavljanje info-kioska na tri lokacije (Korzo, Tvrđava, Željeznički kolodvor) - do kraja srpnja,2. Riznica - projekt povezi-vanja svih proračunskih korisnika Grada Slavonskog Broda u jedin-

  stveni proračunski sustav. Težak i složen projekt koji bi se morao ostvariti do kraja godine. Radi se o sustavu koji ima svega nekoliko gradova (Zagreb,Velika Gorica, Ri-jeka).

  Obavljena proljetna deratiza-cija i tri larvicidna tretmana dezinsekcije komaraca. -Ugovorena nabava i do kraja srp-nja bit će formirano osam novih dječjih igrališta (Slavonija I, Slavo-nija II, Šestinac, Brodsko Vinogor-je, Podvinje, Jelas, J.Rimac i Nase-lje A.Hebrang-blok VIII). -U izradi i do 20. srpnja bit će go-tov glavni projekt sanacije odlaga-lišta komunalnog otpada „Vijuš“, -Nabavljeno i ugrađeno 28 novih žičanih klupa na svim planiranim

  lokacijama. -Izrađeni i ugrađeni kovani nosa-či s nazivima ulica i trgova u užem središtu grada. -Započeta izgradnja nadzemnog dijela javnog WC-a.-Uređen park kod „Brođanke“ i Trga Sv.Trojstva, kandidirani za Zeleni cvijet. -Uklanjanje ambrozije: izdaju se nalozi vlasnicima privatnih parcela da su u obvezi uklanjati ambroziju i održavati okućnice.

  GOSPODARSTVO

  INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE

  MJESEC ZAPRIMLJENO RIJEŠENOSiječanj 345 16Veljača 126 142Ožujak 134 145Travanj 134 140Svibanj 125 84Lipanj 114 131

  Ulica Stjepana Radića prema Mrsunji

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.6NASTAVLJENA SAGA O UČITELJSKOM STUDIJU U SLAVONSKOM BRODU

  “Pokvareni telefoni“ nikome ne koriste

  Prije devet godina Grad, Žu-panija, OŠ „Hugo Badalić“, Ministarstvo obrazovanja, osječko Sveučilište i Visoka uči-teljska škola iz Osijeka potpisali su ugovore o međusobnim pravima i obvezama oko izvođenja nastave na dislociranom studiju Visoke učiteljske škole u Slavonskom Bro-du. U jednakim omjerima (po jed-nu trećinu) Grad je sa Županijom i Ministarstvom preuzeo obvezu su-financiranja troškova studija. Iako je u roku od pet godina bilo plani-rano osamostaljenje studija (čime bi se s Grada i Županije skinuo novčani teret), to se, nažalost, nije ostvarilo. U međuvremenu učitelj-ska škola prerasla je u fakultet, a od osamostaljenja (za što je najvažniji preduvjet vlastiti nastavnički ka-dar) ni traga ni glasa. Budući da financiranje visokog školstva zakonski nije u nadležno-sti gradova, a dugogodišnje plaća-nje dislociranog studija u iznosima većim od 600 tisuća kuna postaje sve teže, gradonačelnik dr. Mir-ko Duspara uputio je još u srpnju prošle godine Ministarsvu zna-

  nosti, obrazovanja i športa dopis kojim upozorava na ove teškoće i potrebu njihova razrješenja. Bez ikakva odgovora ! Ugovor za akademsku godinu 2007./08. Grad je dobio tek sre-dinom svibnja (punih šest mjeseci nakon usvajanja gradskog prora-čuna), a kako pozamašan novčani iznos nije planiran u proračunu, ugovor od strane Grada nije pot-pisan. Uslijedila je oštra reakcija osječkog Sveučilišta – najava uki-danja dislociranog studija u Brodu i svaljivanje sve krivice na Grad s kojim se dosad uvriježilo igrati „pokvarenih telefona“. Želeći za 172 studenta ipak omo-gućiti nastavak studiranja u Brodu, kao i upis novih polaznika u slje-dećoj akademskoj godini, na ini-cijativu gradskih čelnika 16.lipnja sazvan je sastanak u Slavonskom Brodu kojem su se odazvali brod-sko-posavski župan Danijel Maru-šić i zamjenica Ružica Vidaković, dekanica Učiteljskog fakulteta Anđelka Peko i prodekan Damir Matanović te prorektor osječkog Sveučilišta Drago Žagar.

  Nije bilo jedino nikoga od najpo-zvanijih - Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

  ŽUPANIJA PONUDILA NOVI PROSTOR I GODIŠNJU

  POTPORU Zaključci: Brodsko-posavska županija obvezala se za potre-be dislociranog studija ustupiti novoizgrađeni prostor Ekonom-sko-birotehničke škole, podmiriti troškove održavanja ovog prostora i do 1.listopada podmiriti vlasti-te novčane obveze za akademsku 2007./2008. godinu te preuzeti i novčanu obvezu Grada. Grad se obvezao pripomoći izvođenju na-stave korištenjem školske-športske dvorane OŠ “Dragutin Tadijano-vić” ili buduće Športske dvorane Vijuš.Sukladno zaključcima Grad je dostavio Sveučilištu “Josip Juraj Strossmayer” pismeno očitovanje u svezi stvaranja uvjeta za ostanak i daljnji rad dislociranog studija Učiteljskog fakulteta u Brodu na-kon čega je trebalo organizirati sastanak u Osijeku i zaključiti po-trebne ugovore za ovu i sljedeću

  akademsku godinu. Budući da sa-stanku nisu nazočili predstavnici Ministarstva znanosti zaključeno je da će se nastojati s njima po-novno stupiti u kontakt kako bi se dugoročno riješio status brodskog dislociranog studija Učiteljskog fakulteta. Krajem lipnja (26.6.) u Zagrebu su se čelnici Grada i Županije sa-stali s državnim tajnikom za visoko školstvo dr. Radovanom Fuchsom koji je upoznat s potrebom dugo-ročnog rješenja financiranja studija i koji se obvezao dogovoriti sljede-ći sastanak s rektoricom osječkog Sveučilišta. -Zanimljiv je i podatak, koji smo tada doznali, da Ministarstvo zna-nosti, obrazovanja i športa još ima neplaćeni dug za dislocirani studij Učiteljskog fakulteta u Slavon-skom Brodu za prošlu akademsku godinu. Ako Ministarstvo s prora-čunom koji je neuporedivo veći od gradskoga može imati dug, razu-mljiv je i položaj Grada koji teško može, iz godine u godinu, financi-rati visoko školstvo, ističe dogra-donačelnica dr. Željka Krištof.

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 7ATLETSKA STAzA I TENISKA DVORANA - POVIJESNI ISKORACI

  Tartan – kao da smo u Čakovcu ili Varaždinu !

  Koncem lipnja Slavonski Brod je dobio dva dugo iščekivana sportska objek-ta koja svojim značenjem daleko nadmašuju sportsku i zalaze u opću kulturu jednog urbanog na-selja. Bez imalo pompe sportašima su predani na korištenje atletska staza s najmodernijom umjetnom podlogom (tartan) na stadionu „Stanko Vlajnić-Dida“ te dva teni-ska igrališta u dvorani s umjetnom podlogom (tzv. „green set“) na ko-joj se igraju najjači svjetski turniri, poput otvorenih prvenstava Au-stralije i SAD-a. Postavljanje ukupno 4570 kvadrata umjetne podloge na atletskom sta-dionu te 1400 kvadrata u Teniskoj dvorani Brod koštalo je 2,2 miliju-na kuna. Radove je izvela ugledna zagrebačka tvrtka „Sport Tark“ s kooperantom „Kamen-gradnjom“ iz Slavonskog Broda. U kvalitetu atletske staze među prvima uvjerilo se i izaslanstvo Hr-vatskog atletskog saveza, predvo-đeno direktorom reprezentacije i

  rekorderom u skoku u dalj Sinišom Ergotićem koji su ugodno iznena-đeni spoznajom da je Slavonski Brod nakon Osijeka postao drugi grad u Slavoniji s atletskim stadio-nom na kojem će se, nakon što sti-gnu svi potrebni rekviziti, uskoro moći održavati čak i međunarodna atletska natjecanja. -Čuvši da se Brod priprema za postavljanje tartana čelnici HAS-a iznenadili su se vidjevši da su ra-dovi gotovi. Kada Siniša Ergotić, koji je prošao mnoštvo stadiona po svijetu, kaže da je podloga vrlo kvalitetna, onda to dovoljno govo-ri o našoj stazi koja je vrlo mekana i ugodna za trčanje, kaže trener Atletskog kluba Marsonia i još ak-tivni veteran Ante Šeremet. Na pitanje kakav je osjećaj trča-ti po tartanu konačno i u svome gradu, najbolji odgovor dala je vi-šestruka najbolja sportašica grada i županije sedmobojka Ivana Kova-čević: –Kao da smo u Čakovcu ili Varaždinu. Još ne možemo vjero-vati da treniramo u Brodu !

  Tartan na Livadi neće koristiti samo atletičari Marsonije, već i brojni ostali sportaši i rekreativci, poglavito najmlađi kojima se „kra-

  ljica sportova“ smiješi kroz velika vrata. -Ovaj objekt dio je šire sportske i građanske kulture. Opće je pozna-to da su bazični sportovi (atletika, gimnastika, plivanje) osnovni pre-

  duvjeti za razvoj svih ostalih spor-tova, poglavito školskog sporta. Stoga jedva čekamo na jesen prva školska natjecanja kako bismo na

  stazu privukli što više mladih, kaže trener Šeremet, koji je s kolegom Galibom Kovačem u gotovo ne-mogućim uvjetima do sada stvarao vrsne atletičare.

  Kvalitetom brodskog tartana oduševljen i direktor atletske reprezentacije Siniša Ergotić

  Atletska staza - jesen 2007. Atletska staza - lipanj 2008.

  Moderna brza podloga u Teniskoj dvorani

  Atletska staza - jesen 2007.

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.813.“LJETO U BRODU“:

  NAJSADRŽAJNIJI POKUŠAJ BORBE PROTIV LJETNE DOSADEZajednica športskih udruga Grada slavonskog broda

  Zajednica tehničke kulture

  Udruga «Pokret urbanog življenja»

  Udruga hrvatske mladeži «Patriot»

  Satiričko kazalište mladih

  Dječje kazalište «I.B. Mažuranić»

  Brodsko glazbeno ljeto

  Savez sportske rekreacije»Sport za sve»od 1. srpnja – 30. kolovoza

  Škola košarke, nogometa, rukome-ta, športsko-rekreacijske igre po izbo-ruvanjski tereni osnovnih škola, svaki radni dan, 18 -20 satiBogoslav Šulek, Antun Mihanović, Hugo Badalić, Hugo Badalić - po-dručna škola Jelas, Blaž Tadijano-vić, Đuro Pilar- Kolonija, Vladimir Nazor, Ivana Brlić Mažuranić, Mi-lan Amruš

  Škola odbojke na pijeskusvaki radni dan, 18 – 20 satiPoloj

  Trčanje, rolanje, igre u prirodiutorak i četvrtak, 17,30 – 19,30 satiGimnastički klub «Sokol» - Poloj

  Osnove gimnastikeponedjeljak i srijeda, 10 – 13 satiGimnastički klub «Sokol»

  Mali nogomet, odbojka na pijesku, badminton, pikado, šah, stolni te-nis, viseća kuglana, frizbi, turniri svaki dan 10 – 20 sati, Poloj

  Boćanjesvaki radni dan, 18 – 20 satiBoćarski klub «Brlićka»

  Šah, pikadosvaki radni dan, 18 – 20 satiStari Dom umirovljenika

  Ljetna škola rukometa1. srpnja – 15. kolovozautorak i četvrtak, 8 – 10 satiOsnovna škola „Antun Mihano-vić“ŽRK „Brod-Gymnasium“

  «Ususret zdravlju»fitness hodanje, izletinedjeljom od 16 – 18 satiPopovićeva šumica

  Aerobic – pilates, fitness Aerobic centar «Step» J. Kozarca 14Pilates – utorak i četvrtak, od 20 – 21 satFitness – ponedjeljak i srijeda,od 10 – 14 sati

  Tečaj kajaka i kanua, od 01. srpnja - 01. rujna, 9 -11 sati i 15 -17,30 satiKajak kanu klub «Marsonia»Stadion kraj Save

  Škola astronomije: 23.lipnja-20.kolovoza, ponedjeljak i petak17-18,30 sati osnovne škole,18,30-20,00 sati srednje škole

  Origami, utorak, 17-18,30 sati

  Fizika za srednje škole, problemski primjeriČetvrtak 17-18,30 sati

  Teleskopiranje za građane,Petak i subota, 21-23 sataMalo gradsko kupalište, Astronomsko društvo „Gea X“

  VideoradionicaIgrani filmPonedjeljak i petak, 9-13 satiAnimirani film, srijeda 9-13 satiVideodružina Bezvizija

  Tečaj zrakoplovnog modelarstvaPonedjeljak i petak, 19-20,30 satiAerodrom Jelas, Aero klub „Brod“

  Tečaj wirelessaCB RK MarsoniaInformacije: Zajednica tehničke kulture

  «Susreti amaterskih kazališta»od 25. do 30. kolovoza, 20,30 satiPlato ispred KKD «Ivana Brlić Mažuranić»Trg Stjepana Miletića 12

  «Tri praščića» - Subota, 19. srpnja, 18 sati

  27.srpnja: Koncert „LOS CABALLEROS“Trg Ivana Brlić-Mažuranić u 20,00 sati

  DORF- projekcija dokumentarnih rock filmova, Utorak i srijeda, 22. i 23. srpnja, 21 sat

  Najbolje s Youtube HIP-HOP- RAP+DRUM& BASSČetvrtak, 24. srpnja, 20,30h

  Festival alternativne glazbe«Mač u lubanji»Petak, 25. srpnja, 21 sat

  Poloj open-air - POASubota, 26. srpnja, 21 sat

  KoncertPetak, 22. kolovoza, 20 satiSTAGE SHEITANSPOROTADODGERSBAD OBSESSIONPORTMANBEZ KONZERVANSA

  KoncertSubota, 23. kolovoza, 20 satiFLAMETHROWEREXCUSE FOR PAINCYDOCOREDARK REALMBLOODHUNTBEASTIAL AGRESSION

  «LJETO NA POLOJU» od 22. do 26. srpnja

  22. i 23. kolovoza ŠRC Poloj

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 913.“LJETO U BRODU“:

  NAJSADRŽAJNIJI POKUŠAJ BORBE PROTIV LJETNE DOSADE

  U zajedničkoj organizaciji Upravnog odjela za druš-tvene djelatnosti Grada Slavon-skog Broda, Zajednice športskih udruga Grada, Zajednice tehničke kulture i brojnih udruga, tijekom ljetnih mjeseci po 13. put provodi se „Ljeto u Brodu“. Bit će to dosad najsadržajniji pokušaj borbe protiv ljetne dosade s ciljem da svaki Bro-đanin pronađe nešto za sebe. Od raznolikih sportskih aktivnosti, edukativnih radionica do koncera-ta, kazališnih i filmskih predstava, fitnessa, aerobica, hodanja u pri-

  rodi, pučkih veselica...Niti jedan vikend u srpnju i kolovozu neće biti prazan, od Fišijade 4.srpnja, do prvog Susreta amaterskih kazališta potkraj kolovoza. Dio programa ovogodišnjeg „Ljeta u Brodu“ započeo je već ti-jekom lipnja, a u srpnju i kolovozu

  velik broj djece i mladih uključit će se u brojne sportske sadržaje, radi-onice i turnire, poput ljetnih škola nogometa, košarke i rukometa na igralištima svih osnovnih škola, odbojke na pijesku, gimnastike, te-čaja kajaka i kanua. U cilju očuva-nja zdravlja organizirano je fitness hodanje i izleti u Popovićevu šumi-cu u Brodskom Vinogorju.

  POLOJ I KONCERTNO SREDIŠTE

  -Grad se uključio i u organizaciju Škole plivanja za djecu na bazeni-ma u Migalovcima, osiguravši no-

  vac za učitelje plivanja i besplatan prijevoz polaznicima Škole pliva-nja. Udruge pri Zajednici tehničke kulture pripremaju školu astrono-mije, tečaj zrakoplovnog modelar-stva i svladavanje origami vještine, videoradionice i teleskopiranje na Malom gradskom kupalištu, po-

  jašnjava zamjenica gradonačelnika za društvene djelatnosti dr. Željka Krištof. Među bitnim novostima ovogo-dišnjeg „Ljeta u Brodu“ ponovno je oživljavanje Poloja, ne samo kao sportsko-rekreacijskog već i kon-certnog središta te vraćanje živosti na Malo gradsko kupalište. Grad je na Poloju udrugama mladih osigu-rao pozornicu s ozvučenjem na ko-joj će prodefilirati brojni brodski glazbeni sastavi. -Grad je uložio više od milijun kuna u uređenje Poloja, od uređe-nja ceste i šetnice prema Poloju, zgrade Društva Naša djeca do po-stavljanja roštilja i uređenja dječjih igrališta, kako bi građanima omo-

  gućili ugodniji boravak i druženje na Poloju. Udruge ‘“Pokret urba-nog življenja“ i “Patriot“ priprema-ju na Poloju niz zabavnih i glazbe-

  nih sadržaja, kao što su projekcije dokumentarno-glazbenih filmova, festival alternativne glazbe te kon-certe bendova urbane i popularne glazbe, najavljuje dr. Krištof. Zajednica športskih udruga gra-da Slavonskog Broda organizirat će na Poloju brojna sportska događa-nja, od Škole odbojke na pijesku

  do turnira u badmintonu,pikadu, šahu, stolnom tenisu, visećoj ku-glani...

  Niti jedan vikend u srpnju i kolovozu neće biti prazanPARTNERSTVO S UDRUGAMA – PRAVI SMJER !

  „Brodsko glazbeno ljeto“ ove je godine svečano otvorio koncert na-daleko poznatog i cijenjenog Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra „Rajko“ , a tijekom lipnja i srpnja moglo se uživati u koncerti-ma Zagrebačkog kvarteta, ansambla Responsorium, puhačkog kvin-teta Simply Brass. Značajan prilog „Brodskom glazbenom ljetu“ dale su po prvi puta domaće glazbeno-plesne snage: Brodski harmonikaški orkestar Bela pl.Panthy, Studio za moderni i klasični ples Brodski leptirići, Hrvatsko pjevačko društvo Davor i Brodski tamburaški orke-star. Čast da zatvori Brodsko glazbeno ljeto 27.srpnja na Korzu dobio je Los Caballeros.

  Gradska Ustanova za gos-podarenje sportskim ob-jektima tijekom ljetnih mjeseci sugrađanima mlađima od 18 godina svake nedjelje od 8 do 20 sati besplatno nudi korištenje jednog teniskog igrališta u dvora-ni i jednog malonogometnog igrališta s umjetnom podlogom u Klasijama. Potrebno je samo prethodno se najaviti. Usto, sva-kodnevno je svima otvoreno korištenje košarkaškog igrališta na Klasijama.

  Posebnost ovogodišnjeg „Ljeta u Brodu“ je uključivanje brojnih udruga mladih (Pokret ekstremnih sportova, Pokret urbanog življenja, Udruga hrvatske mladeži Patriot, glazbenici...) kojima je Grad omogućio da pokažu što znaju i mogu. Taj hvalevrijedan prilog tek je zalet za ono što će moći organizirati tijekom cijele godine - završetkom uređenja prostora za „Centar mladih“.

  Kao potpora Županiji, Grad je aktivan sudionik organizacije pov-ijesnog glazbeno-scenskog spektakla „Gloria Festung Brod“¨, koji uz poseban scenski izričaj oživljava povijest brodske Tvrđave i priče o barunu Trenku i njegovim pandurima. U programu „Gloria Festung Brod“ građani će moći uživati 23.kolovoza.

  BRODSKE SNAGE NA 19.GLAZBENOM LJETU

  NEDJELJOM BESPLATNO NA TENIS I MALI NOGOMET

  HVALEVRIJEDNO UKLJUČIVANJE UDRUGA

  POTPORA ZA „GLORIA FESTUNG BROD“

  dr. Željka Krištof

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.10KAzALIŠNO-KONCERTNA DVORANA „IVANA BRLIć-MAŽURANIć“

  Kada se priznati stručnjak i dokazani znalac svog po-sla, a usto premda mlad već prekaljeni entuzijast i vo-lonter nađe na čelu jedne gradske ustanove, uspjeh ne može izostati. Pogotovo ako mu osnivač na pov-jerenje uzvraća stalnim „vjetrom u leđa“. Profesor Hrvoje Špicer već šest godina ravnatelj je Kazališno-koncertne dvorane „Ivana Brlić-Mažuranić“, hrama kulture i ponosa svakog Brođanina. Ne-tom završena sezona podsjetila je na najsvjetlije trenutke dvorane pod čijim su krovom i okriljem „Centra za kulturu“ odnedavna brojne brodske glazbene, plesne i glumačke družine najavljujući nove kulturne iskorake. -Gdje je tajna značajnih i svima vidljivih pozitivnih pomaka u djelovanju KKD posljednjih go-dina ? -Usudio bih se reći da je ustano-va uvijek imala dobar odnos s osnivačem, Gradom Slavonskim Brodom. Međutim, unazad zadnje dvije godine to je vrlo progresivno išlo prema naprijed zato što je kompletna gradska uprava na čelu

  s gradonačelnikom i Poglavarst-vom, ali i svim vijećnicima, dosad jednoglasnim prihvaćanjem naših izvješća zapravo shvatila koja je želja ove dvorane. Ne da postane nekakvo elitističko mjesto,

  hram kulture samo za neke ljude, nego treba biti zaista jedan pu-tokaz kako bi se plesna, dramska, pjevačka, sviračka kultura u našem gradu trebala razvijati i omogućiti zapravo sugrađanima svih afiniteta

  da nađu ponešto za sebe. -Što je sve učinjeno u tehničkom opremanju dvorane ?-Grad je od trenutka kad je stao rat pomalo ulagao u dvoranu. Tu je bitno reći da smo najvažnije poslove napravili u zadnje tri go-dine počevši s ugradnjom scenske rasvjete, što je dovršeno, ugradn-jom ozvučenja, pripremom naše pozornice, obnovom gledališta, tako da smo sada postali napokon jedna od kazališno-koncertnih dvorana koja je sposobna primiti najveće programe. To se vidi iz dva razloga: ne samo što imamo materijalne i tehničke uvjete za rad koji su zaista suvremeni i kvalitetni nego i po tome što imamo publiku. Evo, prilikom razgovora s odgov-ornim ljudima u zagrebačkoj Ko-mediji o narednoj sezoni rekli su mi da su napravili malu studiju, obzirom da idu na puno gostovan-ja i da su odlučili Slavonski Brod uvrstiti na listu hrvatskih gradova u koji mogu doći sa svim svojim programima, ukoliko samo imamo dovoljno velike prostore i finan-cijski to možemo podnijeti.

  KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA - HRAM KULTURE I BRODSKOG PONOSA U prvih šest mjeseci kroz dvoranu je prodefiliralo 50 tisuća posjetitelja

  Brodski tamburaški orkestar

  HPD “Davor”

  Ima još prostora za nova ulaganja u modernizaciju i opreman-je dvorane. Proljetos smo raspisali natječaj i početkom jeseni očekujemo isporuku dodatne scenske opreme. Naručujemo dodatnu scensku rasvjetu koja će moći još dodatno poboljšati uvjete u dvorani, ali obzirom da više programa planiramo u budućnosti na otvorenim prostorima, ne želimo trošiti novac na unajmljivanje tuđe opreme. Do kraja ove godine dobit ćemo vanjsku scensku rasvjetu. Ono u čemu bi nam grad mogao pomoći je vanjsko scensko ozvučenje. U dvorani je potrebna izmjena zastarjelog i skupog sustava grijanja, a novi sustav istodobno bi pokretao i hlađenje.

  USKORO DODATNA SCENSKA OPREMA

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 11KAzALIŠNO-KONCERTNA DVORANA „IVANA BRLIć-MAŽURANIć“

  „ORFEJ“ OTVARA NOVU SEZONU 20.RUJNA

  -Možete li nam otkriti nešto iz programa za narednu sezonu ? -Nikad se ne može najaviti sa sto-postotnom sigurnošću, jer uvijek postoji ljudski faktor zbog kojeg se predstava može odgoditi, ali

  ono što bih svakako volio u idućoj sezoni vidjeti u Brodu i što je već dogovoreno: opera Orfej Claudia Monteverdija koju je pripremio HNK u kojoj naslovnu ulogu pjeva Brođanin Krešimir Špicer. Dobio sam brojne poruke sugrađana koji su se zanimali možemo li i kada čuti Krešimira u Brodu. Procijenili smo da je velik interes i intendan-tica HNK obećala je da će opera 20.rujna doći u Brod i otvoriti novu sezonu. Usto, želim najaviti gostovanje zagrebačkog kazališta Komedija, teatar Exit iz Zagreba, gostovat će i kazalište Kerempuh, Grabancijaš teatar, u planu je i gos-tovanje drame HNK. -Hoćete li novčano moći zadržati visoku razinu kvalitete programa, s kolikim proračunom raspolažete ? -Grad pokriva najveći dio progra-ma, materijalne troškove i plaće u 100-postotnom iznosu i programe u 50-postotnom iznosu. Nara-vno, dio novca osiguravamo sami, prodajom ulaznica, uz potporu Ministarstva kulture, od kojeg očekujemo oko 200 tisuća kuna, Gradske i Županijske turističke zajednice i lokalnih sponzora. Ukupni nam je proračun oko 3 milijuna kuna, od toga od Grada očekujemo 2,3 milijun kuna, što je značajan pomak jer je do prije tri godine Grad financirao ustanovu sa 650 tisuća kuna.

  „CENTAR ZA KULTURU“ OPRAVDAO OČEKIVANJA

  -Kako je došlo do zamisli o proširenju djelatnosti dvorane i na „Centar za kulturu“ ? -Sjećam se onih vremena, tad sam još bio dječak, kad je bivši Spomen-dom osigurao prostore za djelo-vanje mješovitog pjevačkog zbora, tamburaškog i harmonikaškog

  orkestra, koje su vodili svima znani vrsni dirigenti Mihael Ferić, pok. Bela pl. Panthy, Josip Jerković. Dakle, ideja je prvo bila napuniti ove prostore i zapravo omogućiti amaterskim snagama da razvijaju amatersku sviračku, pjevačku i dramsku kulturu našem gradu. Svjestan sam činjenice da mi nem-amo dovoljno profesionalaca, da ne možemo osnivati profesionalne ansamble, ali treba omogućiti lju-dima, primjerice, koji žele pjevati u HPD Davor prostorne uvjete, režijske troškove, honorare, orga-

  nizacijske stvari koje uvijek rem-ete i iscrpe snage volontera nakon nekog vremena. -Kakve su reakcije udruga kojima ste otvorili prostore u dvorani ? -Centar za kulturu djeluje tek od prošle jeseni. Ranije je u dvora-ni bilo smješteno samo Dječje kazalište, „davoraši“ su došli 2002.godine, kada i Matica hrvatska, nakon njih pozvao sam Brodske leptiriće. Kada su Gradsko pogla-

  varstvo i Vijeće usvojili financijski plan i preustroj KKD, uselili smo još i Brodski tamburaški orkestar , Harmonikaški orkestar Bela pl. Panthy i Satiričko kazalište mladih. Svi su oni pod ovim krovom, Grad im svima osigurava materijalne troškove i honorare za dirigente, ne plaćaju režije, osim telefona. Svi smo zapravo zadovoljni što je grad napokon prepoznao KKD kao jednu od bitnih ustanova u svom vlasništvu, kao mjesto gdje se zais-ta može prikazati reprezentativna kultura i gdje se može unapređivati

  kulturna i civilizacijska razina naših građana, na čemu sam zahvalan. U prvih 6 mjeseci zahvaljujući tom preustroju, mi imamo 30 posto više programa nego u istom razdo-blju lani. Mogli smo to ostvariti jer smo dobili više novaca, više uvjeta, jer smo pomogli tim udrugama. One zauzvrat moraju u dogovoru s nama dati određen broj programa za potrebe grada. Uzvratili su na tome na najbolji mogući način.

  Tako je, primjerice, Hrvatsko pjevačko društvo Davor nakon dugo vremena otišlo na jedno međunarodno natjecanje u Bratis-lavu gdje su osvojili treće mjesto. Ranije to nisu mogli jer im je ne-dostajao taj poticaj. Da ne zabora-vim harmonikaše koji su se iz Pra-ga vratili se s drugom nagradom, a isti ti harmonikaši prošle godine su kucali na vrata gradonačelniku i re-kli da više nemaju kuda. -Je li ovo vrhunac „Centra za kulturu“, što bi Grad još mogao učiniti? -Kvantitativno mi više nemamo mjesta, već sad se guramo, imamo slatke brige-kako dati dovoljan broj prostora za probe i nastupe na po-zornici. Ali, gdje čeljad nije bijesna - ni kuća nije tijesna! Može se raditi na oplemenjivanju i na kvaliteti. Želim pjevačima još više dobrih pjevača, želim suradnju s drugim zborovima, želim gostovanje pro-fesionalaca da s njima rade kon-certe. Isto tako i harmonikašima, tamburašima, našim glumcima, kako u Dječjem kazalištu tako i u Satiričkom kazalištu mladih, želim da se razvijaju na taj način. To će iziskivati veće troškove, ali ne mora se sve raditi u jednoj godini. Iduće godine bih krenuo postupno, da vidimo kako će ići. Vjerujem u pozitivnu reakciju Grada. Želim vjerovati da su i vijećnici i članovi Poglavarstva zaista svjesni i da vide stalni napredak.

  KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA - HRAM KULTURE I BRODSKOG PONOSA “Brodski Leptirići”

  Uvijek pratimo reakcije publike i bitno mi je kakav ću komentar dobiti poslije predstave i koncerta. Više puta sam čuo ljude koji su mi prišli i čestitali na programu. Međutim, prvi put ove godine na-kon baleta Labuđe jezero i nastupa mađarskog orkestra violina, pojed-inci iz publike prišli su mi i zahvalili na programu. Ne samo što su to bili lijepi i kvalitetni programi, već su ljudi kao građani bili ponosni što imaju tako nešto u svom gradu.

  Mi podržavamo i organiziramo programe i s ostalim udrugama našeg grada. Folklorni ansambl Broda, kao vjerojatno naj-bronija udruga, većinu svojih programa održava u dvorani i s njima imamo dobru suradnju kao i s drugim plesnim studijima, brojnim ustanovama, udrugama, tvrtkama. S crkvenim zajednicama također. Ovo je prilika da se zahvalimo franjevcima, gvardijanu Franjevačkog samostana i časnim sestrama koji nam redovito, ne samo u sklopu Brodskog glazbenog ljeta, otvaraju svoja vrata i osjetimo da smo tamo dobrodošli. Prostor crkve Svetog Trojstva akustično je najbolji pogo-tovo za koncerte ozbiljne glazbe.

  OSLUŠKUJEMO KOMENTARE PUBLIKE

  ZAHVALA FRANJEVAČKOM SAMOSTANU

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.12SVJETSKI PRIzNATI PROMOTORI SLAVONSKOG BRODA: OPERNI PJEVAČ KREŠIMIR ŠPICER

  Osvajanje godišnje na-grade Hrvatskog narod-nog kazališta „Vladimir Ruždjak“ za najbolju mušku op-ernu ulogu u sezoni 2007./2008. u operi Orfej, ali i spoznaja da dio godišnjeg odmora provodi kod obitelji u rodnom gradu, nagnali su gradske oce da upriliče primanje za svjetski poznatog tenora Krešimira Špicera i suprugu, kostimografkin-ju Julie s kojom živi u Parizu. Čestitavši Krešimiru na vrijed-noj nagradi, gradonačelnik dr. Mirko Duspara ponadao se da će nakon ovoga biti češći gost hrvatskih pozornica ne skrivajući oduševljenje i ponos što će baš Or-fej s Krešimirom otvoriti 20.rujna novu koncertnu sezonu u Slavon-skom Brodu. -Posebno me je oduševilo što sam ovaj poznati glas mogao čuti i nedavno na mladoj misi u Brodu i da sam imao priliku upoznati ovo mladog čovjeka koji je poznatiji u svjetskim metropolama nego u do-movini, kazao je dr. Duspara. -Sretan sam da u Brodu postoji i obitelj Špicer koja je urodila i ovak-vim ljudima kao što su i Hrvoje i Krešimir. Možda je Krešimir jedan

  od najpoznatijih Brođana, ali sig-urno je još poznatiji kao građanin Pariza, Amsterdama, New Yorka. Obzirom da je njegova obitelj ve-zana uz ovaj grad mi se nadamo da će uvijek dio njegova srca, duše i karijere biti vezan uz ovaj skromni grad. On svjedoči da u ovom kraju

  postoji talent, nešto bez čega se nigdje ne može. Hvala ti Krešimire, na ovaj način pomažeš svom bratu da promovira ovaj grad u jednom od najljepših svjetala, kazao je pozdravljajući uglednog umjetnika zamjenik gradonačelnika dr. Vladi-mir Jerković.

  Zahvalivši se na srdačnoj dobrodošlici Krešimir Špicer pris-jetio se s nostalgijom brodskih glazbenih početaka.

  DRAGOCJENA ISKUSTVA IZ MALE CRKVE

  -Grad Slavonski Brod je moj grad, tu sam se rodio, išao od osnovne

  škole preko gimnazije, i naravno da sam uz njega vezan preko cijele obitelji. To je početak koji je meni jako važan. I brat i ja počeli smo pjevati vrlo rano u Maloj crkvi. S tri,četiri godine počeli smo pje-vati u zboru, što je bio pomalo nesvjesni i dril pjevanja „a vista“ i

  suočavanje s publikom. Sve je to bilo jedna jako dobra priprema, jedno potkivanje za ovaj posao koji je konstantno suočavanje s publikom i medijima i koji nosi jednu veliku odgovornost. Ja sam ponosan odakle dolazim. Meni u curriculumu, gdje god pjevam, piše: Krešimir Špicer rođen u Slavonskom Brodu. Dobili smo u samoj obitelji taj korijen, a ko-liko je bitna obitelj, isto je bitan grad odakle dolaziš, taj identitet tko si, što to sve sa sobom nosiš. Tako da mi je posebno drago što me uvijek ovako primite. Skupili smo lijepu ekipu mladih pjevača koji su pristali raditi Orfeja, koji je specifična opera jer je napisana za jedan glas. Upravo zbog te jako dobre ekipe i velike energije to je bio krasan projekt kojeg ćete imati prilike čuti 20.rujna u Slavonskom Brodu, najavio je Krešimir Špicer. Ponos i uzbuđenje zbog skorog dolaska Orfeja na brodsku scenu nije mogla skriti ni supruga Ju-lie Scobeltzine-Špicer, koja je izradila kostime za premijernu izvedbu Monteverdijeve opere u Hrvatskoj.

  Ponosan sam na brodske korijene

  Krešimir, Julie i Hrvoje Špicer

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 13SVJETSKI PRIzNATI PROMOTORI SLAVONSKOG BRODA: RUKOMETAŠ VENIO LOSERT

  U nedjelju, 29. lipnja na Ko-rzu je otkriveno spomen-obilježje dvostrukom zlatnom olimpijcu rukometašu Veniju Losertu. Zamisao o post-avljanju spomen-ploče u sjećanje na dva Losertova olimpijska zlata (Atlanta 1996., Atena 2004.) pokrenuta je još nakon Olimpi-jade u Ateni i ostvarena nakon što je Gradsko poglavarstvo odo-brilo zahtjev Udruzi za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta. Venio Losert po mnogo čemu je poseban. Najtrofejniji je aktivni hrvatski sportaš koji bi se trebao pojaviti na Olimpijadi u Pekingu, jedini rukometaš i među rijetkim sportašima koji je dobio obilježje na središnjem trgu grada u kojem je proveo djetinjstvo i ranu mla-dost. -Prije svega zahvalio bih se gradu Slavonskom Brodu i svim ljudima koji su doprinijeli da ova ploča bude tu postavljena. Za mene i moju obitelj to je velika čast i sreća. Peking ? Prvi cilj mi je osigurati mjesto u reprezentaciji i doći u Kinu, a o drugim ciljevima ćemo razmišljati kasnije, kazao

  je ushićeni Losert koji pored dva olimpijska zlata u svojoj bogatoj riznici ima i odličja sa svjetskih i europskih prvenstava, a od raznih društvenih priznanja i Grb grada Broda. -Grad Slavonski Brod poštuje

  svoje znamenite i uspješne ljude jer su u različitim područjima djelovanja trajno zadužili svoj grad i domovinu Hrvatsku. Otkrivajući ovo spomen-obilježje izražavam zahvalnost Brođana našem mla-dom i uspješnom sugrađaninu

  za sve trenutke ponosa i sreće koje nam je zajedno s cijelom hrvatskom reprezentacijom do sada priuštio. Nadam se i vjerujem da će tako biti i na Olimpijadi u Pekingu, optimistično je zaključio gradonačelnik dr. Mirko Duspara. Zamisao o trajnom podsjećanju na Losertove uspjehe na tragu je borbe protiv brzog zaboravljanja značajnih hrvatskih postignuća. -Zamisao je puno šira od ovoga. Krenula je gledajući nas Hrvate kako lako zaboravljamo vrijednosti koje postižemo. Predložili smo da te vrijednosti počnemo postavljati na mjesta koja su bitna da bi vječno ostala. Ovo je početak jedne takve priče, ne radi se tu samo o Losertu već o jednoj sportskoj vrijednosti koja je postignuta i koju mi ne bis-mo željeli da se zaboravi. Htjeli bis-mo da bude poticaj svima mladima i onima koji dolaze u naš grad da vide da se to može ostvariti iz jed-nog Slavonskog Broda, objasnio je Tihomir Katančić, inicijator post-avljanja spomen-ploče iz Udruge za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta.

  Spomen-obilježje na Korzu – poticaj mladima

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.14

  Stanovnici Mjesnog odbora Zrinski-Frankopan, koji teritorijalno pripadaju Župi Duha Svetoga, prvi put su 24.lipnja misnim slavljem pokraj nedavno postavljenog križa obilježili blag-dan sveca zaštitnika svoje buduće crkve – Svetog Ivana Krstitelja, ustanovljenog voljom većine anke-tiranih vjernika. Nakon što je u Provedbenom urbanističkom planu ovog nasel-ja ucrtana zemljišna čestica za gradnju crkve, stekli su se uvjeti za pokretanje procedure za ovu investiciju. Izražavajući želju i hti-jenja za što skorijom izgradnjom nove crkve, vjernici iz Mjesnog od-bora Zrinski-Frankopan na uskrsni ponedjeljak, 24.ožujka nakon pro-

  cesije, svečano su postavili drveni križ na mjestu predviđenom za crkvu u blizini mjesnog doma u ulici Anastasa Popovića. Tom pri-godom župnik i dekan brodskog

  dekanata Stjepan Belobrajdić pred vjernicima je pročitao pismo pot-pore nadbiskupa msgr. Marina Srakića koji odobrava inicijativu vjernika i budući naziv crkve.

  -Iako je bio radni dan, usprkos vrućini velik broj vjernika odazvao se svetoj misi na otvorenome. Mno-gi su još ostali zatečeni i trebaju se naviknuti na novi datum kirvaja,

  jer sad imamo naselje prepolovlje-no na dva dijela. Dio od brze ceste prema Podvinju zadržao je slavljen-je Svetog Antuna, a mi ovdje ćemo imati Svetog Ivana Krstitelja. Na-

  damo se i očekujemo skori početak gradnje crkve koju mještani željno i dugo godina strpljivo čekaju u suradnji sa Župom Duha Svetoga. Mislimo da više definitivno nema nikakvih zapreka za ostvarenje ovog projekta i nadamo se konk-retnijim pomacima ove jeseni. Sada sve zavisi od Nadbiskupije, a što se tiče dosadašnje procedure, svećenik i nadbiskup oduševljeni su s načinom na koji se Vijeće Mjesnog odbora uključilo u ovu inicijativu. Kako je Vijeće Mjesnog odbora odradilo svoj dio posla, razgovarat ćemo o tome da osnu-jemo crkveni odbor za gradnju, izvještava Slavko Jurković, pred-sjednik Vijeća Mjesnog odbora Zrinski-Frankopani.

  PRIPREME zA GRADNJU CRKVE U MO zRINSKI-FRANKOPAN

  Prvi kirvaj na blagdan Svetog Ivana Krstitelja Misa na blagdan Sv. Ivana Krstitelja

  Novi asfalt u Kanižlićevoj

  Postavljen križ na mjestu buduće crkve

  Umjesto kao dosad na blagdan Velike Gospe, 6.memorijalni ma-lonogometni turnir u spomen na šest poginulih branitelja iz ovog Mjesnog odbora ove će se godine održati 5. kolovoza, na Dan hrvatskih branitelja i Dan domovinske zahvalnosti. Očekuju se prijave velikog broja malonogometnih ekipa iz cijelog grada i cjelodnevna živost na uzorno održavanom igralištu u središtu MO Zrinski-Franko-pani.

  MEMORIJALNI TURNIR 5.KOLOVOZA

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008. 15POVRATAK BRODFESTA, REVIJE DOMOLJUBNE PJESME HRVATSKE

  Nakon dvogodišnjeg zatišja, ponovo su našim gradom uoči Dana državnosti 24.lipnja odz-vanjale i posredstvom tv kam-era do hrvatskih domova diljem svijeta dopirale note popularnih i svima nam znanih domoljub-nih pjesama. Povratnički Brod-fest, Revija domoljubne pjesme Hrvatske, dogodio se ponajviše zaslugom Gradskog poglavarstva koje je kao suorganizator podnije-lo glavni novčani teret prepoznavši i podržavši zamisao organizatora (Multi Music Medije). Bila je to revija uspješnica s pre-thodnih festivala s nekoliko tematski srodnih popularnih skladbi („Bože čuvaj Hrvatsku“, „Croatio iz duše te ljubim“, „Mar-jane, Marjane“...). Gotovo u potpunosti ispunjena Kazališno-koncertna dvorana „Iva-na Bralić-Mažuranić“, ozareni gle-datelji na nogama uz beskonačni završni pljesak, kadeti hrvatskih vojnih učilišta zagrljeni u prvim re-dovima, svi izvođači na pozornici

  uz taktove legendarne „Ne dirajte mi ravnicu“ – dojmljiv je sažetak raspoloženja Brođana i gostiju u pregrijanoj dvorani. Znano je koliko su grad Slavonski Brod i njegovi stanovnici propatili u Domovinskom ratu, znano je ko-liko je imena uklesano u spome-nike i znamo da znamo braniti i voljeti što je naše. Pa, ima li više toga što je naše među pjesmama od domoljubne

  pjesme ? Poštivajući dugogodišnju tradiciju i zanimanje građana za Brodfest, odlučili smo podržati ideju pon-ovnog organiziranja Revije do-moljubne pjesme Hrvatske. Odlučili smo našim sugrađanima pokloniti za Dan državnosti kon-cert čija je snimka emitirana u programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije i preko DVD-a distribuirana među hrvatskim

  iseljenicima širom svijeta. Domoljublja nikad dovoljno, in-spiracije glazbenicima ne manjka, a hoće li Brodfest dogodine doživjeti jubilarno 15.izdanje, ne ovisi samo o Gradu koji je ove godine pod-metnuo leđa. Odjeci prihvaćenosti festivala morali bi pronaći put do znatno većeg broja pokrovitelja i sponzora što bi dugoročno trebalo zajamčiti nastavak jedne lijepe tradicije.

  Domoljubnog nadahnuća nikad dovoljno

 • Glasilo grada Slavonskog Broda | svibanj 2008.168.FIŠIJADA

  Vedrana Mihala, iznimno daro-vitog i svestranog učenika OŠ „Dragutin Tadijanović“, dobitnika Oskara znanja ministra znanosti, obrazovanja i sporta zbog sjajnih rezultata na državnim natjecan-jima iz zemljopisa, informatike, matematike, tehničke kulture, usto i glazbeno i likovno potkovanog,

  primila je zamjenica gradonačelnik dr. Željka Krištof. I sama fascinira-na svestranošću ovog skromnog brodskog „čuda od djeteta“, dr. Krištof najavila je da će Grad sti-pendijama i jednokratnim pot-porama ubuduće poticati iznimno nadarenu djecu poput Vedrana.

  Osmo otvoreno prvenstvo Grada u kuhanju fiša okupilo je na Malom gradskom kupalištu i šetalištu uz Savu rekordnih 148 ekipa iz cijele Hrvatske i nekoliko tisuća razdraganih Brođana i gos-tiju željnih druženja, nesputane ljetne zabave uz glazbu, degustacije gastronomskih majstorija, čašicu pića s prijateljima. Od znanih gostiju oduševljenje dojmovima nije krio ni saborski zastupnik i dogradonačelnik Velike Gorice Goran Beus Richemberg. Ni loše vrijeme nije uspjelo pokvariti veličanstven ugođaj u režiji zalju-bljenika u Savu. Oda hedonizmu kakvu želimo češće viđati u Brodu.

  Da je prije 108 godina, 6. srpnja 1900., završena gradnja brodskog vatrogas-nog doma. Za 18 mjeseci projektirali su ga i podigli Antun Stanzel i Dinko Kolussi. Smješten na Trgu Presvetog Trojstva, va-trogasni dom je danas spomenik kulture i jedna od najljepših građevina te vrste u Hrvatskoj. Zanimljivo je da je prvi postav za utemeljenje gradskog i arheološkog muzeja prvotno bio u vatrogasnom domu. Grad planira već ove godine započeti s uređenjem toga zaštićenog prostora. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a potom se očekuje i dozvola za uređenje poslovnih prostora u vatrogasnom domu, koji će, s obzirom na spomeničku vrijed-nost objekta, biti namijenjeni ekskluz-ivnijim poslovnim sadržajima.

  LJETNE RADOSTI UZ KOTLIĆE I SAVU

  Vedran Mihal dobitnik Oskara znanja

  I M P R E S S U MIZDAVAČ

  Grad Slavonski Brodwww.slavonski-brod.hr

  NAKLADA20 000

  FOTOGRAFIJENenad Opačak

  GRAFIČKA PRIPREMAMali Studio

  TISAKTDA

  Vedran Mihal s ocem i nastavnicama OŠ D. Tadijanović u gradskoj upravi