smal bouwen, ruim wonen

Embed Size (px)

Text of smal bouwen, ruim wonen

 • smal bouwen, ruim wonen

  21 inspirerende verbouwmodellen

  woonstad

 • 3

  Gent is een gezellige stad om te bezoeken, te werken, te genieten en te wonen. Wonen in de stad biedt vele voordelen: alle voorzieningen liggen op wandel- of fietsafstand. Scholen, kinderopvang, winkels, kantoren, restaurants, bibliotheken, buurthuizen en activiteiten, maar ook cultuur, sport, evenemen-ten, parken, Voor elk wat wils dus. Bovendien is er in de stad een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer beschikbaar. De nabijheid van al deze voorzieningen maakt dat gezinnen met n of zelfs zonder auto kunnen leven. Dit bespaart een grote hap uit het gezinsbudget!

  Gent heeft een groot patrimonium aan typische rijhuizen, doorgaans zon 4 meter breed en niet al te diep. U vindt ze vooral in de negentiende-eeuwse gordel rond het centrum. Heeft uw huis een onprak-tische indeling? Weinig ruimte? Weinig comfort? Donkere kamers? Geen buitenruimte? De verbouw-modellen uit deze studie bewijzen dat u dat kunt veranderen.

  De Stad Gent wil tonen dat zon rijhuis renoveren een haalbare uitdaging vormt. Er zijn tal van moge-lijkheden om door kleine of grote(re) ingrepen een kleine woning om te toveren tot een kwaliteitsvolle stadswoning mt voldoende licht, lucht en ruimte. Inclusief de nodige oppervlakte voor (fiets)bergingen, terrassen, speelruimte voor kinderen, rustige slaapruimten of feestjes.

  Deze bundel met 21 verbouwmodellen is alvast een begin. De modellen werden ontworpen door Marijn Vanhoutte van het team Vanhoutte-Beyl ir. Architecten, laureaat van de Meesterproef 2010, een wed-strijd van de Stad Gent en de Vlaamse Bouwmeester voor pas afgestudeerde architecten. De modellen zijn creatief, vindingrijk en zeer toepasselijk voor bestaande smalle rijhuizen in Gent.

  Laat u inspireren en wie weet mogen we u binnenkort welkom heten als trotse bezitter van een rijhuis in Gent? Vraag dan zeker ook naar onze premies voor verbouwen en energie.

  Ik wens u veel succes met uw toekomstige verbouwproject.

  Tom balthazar, schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen

  voorwoord

 • 21 verschillende verbouwmodellenIn deze brochure tonen we u 21 modellen voor verbouwingen en nieuwbouw. De modellen zijn fictief maar wel realistisch. U kunt ze dus toepassen op uw concrete woonsituatie in Gent.

  U vindt een overzicht van alle modellen in de tabel op pagina 6 van deze brochure. We lichten de modellen uitgebreid toe verder in de brochure.

  Elke woning heeft een perceelbreedte van 4 meter. De diepte van het hoofdgebouw en de terreindiepte variren. Deze afmetingen komen courant voor in de Gentse 19de-eeuwse gordel, zoals Ledeberg, Rabot, Sint-Amandsberg, Brugse Poort.

  soort verbouwingKiest u voor een lichte of zware verbouwing, of voor nieuwbouw? Dat hangt af van de staat van de woning, uw budget en de mogelijkheid om in de woning te blijven wonen tijdens de werken.

  We maken een onderscheid tussen volgende types:

  lichte verbouwing: model 1, 4, 5, 10, 11, 16 en 17Voor deze verbouwingen is geen architect vereist1.Het is mogelijk dat er wel een stedenbouwkundige vergunning of een melding nodig is. Bij lichte verbouwingen blijft de trap op dezelfde plaats.

  Zware verbouwing: ontwerp 2, 6, 7, 12, 13, 18 en 19Voor deze verbouwingen is een architect vereist omdat ze raken aan de constructieve elementen van de woning. Het kan gaan om het doorbreken van dragende wanden, het verplaatsen van de achtergevel, het vernieuwen en vergroten van het dak,

  nieuwbouw: ontwerp 3, 8, 9, 14, 15, 20 en 21Hierbij sloopt u de bestaande woning en bouwt u een nieuwe woning.

  essentile elementenWe hielden rekening met:

  orinTaTie en privacyLichtinval is van cruciaal belang bij alle woningen en zeker bij kleine woningen. Daarnaast is garantie op privacy een hoog goed.We tonen zowel modellen met de achtergevel op het zuidwesten als op het noordoosten gericht. Dankzij creatieve oplossingen schijnt het daglicht telkens optimaal en diep in de woning, zonder dat de woningen glazen doorkijkhuizen worden.

  aanTal slaapkamersNiet alle modellen hebben voldoende slaapkamers voor gezinnen met kinderen. De meeste modellen bieden wel de mogelijkheid om meerdere slaapkamers in te richten. Daarom staat bij sommige model-len 1 of 2 slaapkamers, of 1 tot 3 slaapkamers.

  Tuin of TerrasElke model beschikt over een tuin of terras: op het gelijkvloers, op de verdieping of in het dakvolume.

  bergruimTeOok in een kleine woning wil u uw fietsen, kinderwagens, boodschappentrolleys, bergen. Elk ontwerp heeft een berging om minimaal 2 fietsen te stallen.

  duurzaamheidDuurzaam verbouwen of bouwen is belangrijk. Duurzaam in flexibiliteit en meegroeien, maar ook in materiaalkeuze en energiegebruik. Alle ontwerpen hebben een energiepeil van E60. Voor het warmtecomfort is het belangrijk de koude van de warme ruimten fysiek te scheiden.

  kosTen-efficinTieWe maakten een volledige kostenraming voor 12 ontwerpen. Zo krijgt u een idee wat een lichte verbou-wing kost, en wat het verschil in kostprijs is tussen een zware verbouwing en nieuwbouw. De aankoop van het pand brachten we niet in rekening.

  54

  over de 21 modellen

  1Werken en handelingen waarvoor geen architect vereist is, staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect (laatst gewijzigd op 29 mei 2009).

 • algemeen bouwreglement en andere richtlijnenDe ontwerpen moeten realiseerbaar zijn in een stedelijke context. De mogelijkheden in een stad zijn beperkter. De bouwheer of architect moet dus inventiever omspringen met de ruimte. Alle ontwerpen in deze bundel doorstaan de toets van vergunbaarheid. Gent heeft een Algemeen Bouwreglement waaraan alle projecten moeten voldoen.

  Hieronder vindt u de belangrijkste regels uit het Algemeen Bouwreglement voor eengezinswoningen.

  uiTsprongen in de voorgevelUitsprongen in de voorgevel worden maar toegestaan voor zover ze slechts 60 centimeter uitspringen vanaf een hoogte van 3 meter boven het maaiveld. Deze uitsprongen zijn vooral bedoeld als architec-turaal element en dus niet om stelselmatig de binnenruimte over de gehele breedte van de woning te vergroten.

  garagepoorTenIn een rijwoning met een gevel van minder dan 7 meter kunnen geen garagepoorten voorzien worden. Het straatbeeld wijzigt immers drastisch en ook de sociale controle gaat er dan op achteruit. Het visu-eel contact tussen binnen en buiten valt op het gelijkvloers immers helemaal weg.

  slaapkamersHet Algemeen Bouwreglement stelt dat een eerste slaapkamer minimaal 10 m2 moet bedragen, vanaf een tweede volstaat 6,5m2. Daarbij moet over heel deze minimumoppervlakte telkens een hoogte van 2,5 meter gerespecteerd worden als het nieuwbouw betreft, bij verbouwingen moet de vrije hoogte 2,2 meter bedragen.

  Daarnaast zijn er ook een aantal regels die u moet naleven, afhankelijk van de context. Onder meer:

  profiel van de aangrenzende woningenHet is van groot belang dat het profiel van de aangrenzende woningen correct wordt opgemeten en dat het ontwerp hier rekening mee houdt. Zonder profielen is het zeer moeilijk een project te beoordelen.

  bouwdiepTe op heT gelijkvloersHet gelijkvloers kan doorgaans dieper bebouwd worden dan de verdiepingen. Toch is het belangrijk om ook op het gelijkvloers nog te beschikken over een private buitenruimte. Niet alleen voor het woon-comfort, maar ook om in het volledige bouwblok voldoende lucht en licht te scheppen, of hier en daar zelfs een boom te kunnen planten.

  bouwdiepTe op de verdiepingHoofdgebouwen mogen even diep als de buur of maximum 2 meter dieper gebouwd worden, met een maximale bouwdiepte van 12 meter. Nochtans kan die maximale bouwdiepte in sommige gevallen - bij heel ondiepe percelen - niet worden toegestaan. De buren willen immers ook nog wat zonlicht binnen-krijgen of voldoende privacy hebben.

  Terras op de verdiepingEen terras op de uitbouw van het gelijkvloers wordt doorgaans niet toegestaan, tenzij de buren op de verdieping ook al dieper zitten en er voldoende zichtschermen kunnen worden geplaatst. Terrassen in dakvolumes kunnen dan weer wel, voor zover ze voldoende terugspringen en volledig binnen (de 45-regel van) het dakvlak vallen (ook de balustrade).

  exTra bouwlagenExtra bouwlagen worden doorgaans niet toegestaan indien de woning deel uitmaakt van een huizenrij met dezelfde hoogte. De harmonieregel is hierbij van belang. Alleen als de links of rechts aanpalende woning hoger is, kan een extra bouwlaag worden toegestaan. Bij hoge ruimten kan een herschikking van de vloeren een extra bouwlaag mogelijk maken binnen dezelfde hoogte.

  dakuiTbouwenDakuitbouwen worden toegestaan, voor zover ze beperkt blijven en voldoende afstand houden van de buren. Dergelijke dakuitbouwen mogen nooit breder zijn dan de helft van de gevellengte.

  Het Algemeen Bouwreglement vindt u op www.gent.be/bouwreglement. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een loket Stedenbouw en Openbaar Domein in uw buurt, of in het ac zuid, woodrow wilsonplein 1, 9000 gent. Tel. 09-266 79 50, e-mail loketsod.gent@gent.be.

  premiesDe brochure Woonpremies in Gent geeft een volledig over-zicht van alle woonpremies om uw woning in Gent te renove-ren, kwalitatief, veilig, comfortabel en energiezuinig te maken.

  U vindt er alle gratis adviesmogelijkheden, premies, tegemoet-komingen en belastingverminderingen van de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse en federale overheid en Eandis in terug.

  U ziet in n oogopslag voor welke werken u een premie krijgt en welke premies voor nieuwbouw zijn.Maak hiervan gebruik wanneer u renoveert of een nieuwe woning bouwt.

  Surf naar www.gent.be/woonpremies om de brochure te downloaden, of contacte