Smart Grid

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Smart Grid

 • 1. Paydalar Ynnden Akll ebekeler ve Trkiye in Yol Haritas nerisi Agah HnBar Sanl 14 Mays 2010 ICCI 2010, stanbul

2. Gndem

 • Akll ebeke kavram
 • Akll ebekelerden beklenen faydalar
 • Dnyada akll ebekelere ilikin gelimeler
 • Akll ebeke kavramnn paydalar
 • Trkiye iin yol haritas nerisi
 • Sonu

3. Akll ebeke

 • nternetten nce hayat nasl olduunu hatrlayabilen var m?
 • Cep telefonu henz icat edilmemiken insanlar birbirleriyle nasl iletiim kuruyordu?
 • Akll ebekeler de bunlara benzer bir deiimi vaat etmektedir

4.

 • ABD Enerji Bakanlnn yapt bir aratrmaya gre, 1.000.000 MW stnde retim gcne ve yaklak 300.000 mil uzunluunda iletim hattna sahip olan ABD elektrik sistemi %99,97 orannda gvenlidir. Kalan %0,03lk orandan doan kesintilerin lkeye toplam maliyeti ise yllk en az150 milyar USDdir.

Akll ebeke, Gerekten gerekli mi?

 • kamesinin mmkn olmamas sebebiyle ELEKTRKSZLN maliyeti olduka ar olabilmektedir.

5. Akll ebekeden Beklenen Faydalar

 • Kendi kendini onaran ebeke
 • Artan tketici katlm
 • Yksek arz kalitesi
 • Her trl retim ve depolama nitesinin sisteme balanabilmesi
 • Pazar geliimi
 • Varlklarn optimizasyonu

6. Dnyadaki Gelimeler talya-Telegestore 2005 Kanada-Hydro one 2010 ABD-Boulder, Colarado 2008 ABD-3,9 milyar USD bte tahsisi 2009 Avustralya-100 milyon USD bte tahisisi 2009 Japonya- 1,1 milyar USD bte tahsisi 2009 AB-Akll ebekeler Teknoloji Platformu 2006 in-Akll ebekeler resmi yol haritas 2009 Gney Kore-Akll ebeke enstits 2009 7. Akll ebeke Kavramnn Paydalar

 • ABD Enerji Bakanl Litos Strategic Communication ortak almas

8.

 • (+)
  • Talep taraf katlmnn artmas
  • Tketimi anlk izleyebilme
  • Maliyetleri azaltma
  • Yeil enerji tketebilme olana
  • ABD-Akll ebekeler Tketici Ortakl
  • ABD-Akll ebekeler Payda Yuvarlak Masas
 • (-)
  • Akll cihazlarn maliyetleri
  • zel hayatn gizlilii

Tketiciler 9. Elektrik irketleri

 • (+)
  • Sistemi izleme
  • Kayp-kaaklarn azalmas
  • letme verimliliinin artmas
 • (-)
  • Finansman zorluu
  • Tketicilerin bilgilendirilmesi zorunluluu

10. Teknoloji irketleri

 • (+)
  • Akll cihazlar, kontrol sistemleri, kullanc arayzleri
  • Otomasyonun artmas ile genileyen pazar
 • (-)
  • Resmi standart eksiklii

11. Dzenleyici Otoriteler

 • ebeke maliyetlerinin dolaysyla tarifelerin daha net belirlenmesi
 • ebekeyi makro bak asyla izleme olana
 • Dinamik fiyatlama
 • Optimum modernizasyon seviyesini belirleyici dzenlemeler

12. Politika Belirleyiciler

 • Akll ebekeler iin genel politikann, hedeflerin ve standartlarn belirlenmesi
 • Akll ebekelerin tm toplum refah asndan deerlendirilmesi
 • Akll ebeke yatrmlarnn milli gelir, cari ak, isizlik, enflasyon v.b. makro gstergelere olan etkisinin deerlendirilmesi

13. evre rgtleri

 • Daha ok yenilebilir enerjinin ebekeye entegrasyonu
 • Tketicilerin bilincinin ykselmesi
 • Elektrikli aralar(tekerlek stndekidepolama cihazlar/piller)
 • Karbon salnmnn daha etkilikontrol

14. Trkiye in Yol Haritas

 • Dikkat edilmesi gereken noktalar;
  • Talep ile etkileim kurabilen bir ebeke yaps
  • Gelecek teknolojilerden (r: elektrikli arabalarn pillerinin sistem yedek kapasitesi gibi kullanlabilmesi) yararlanabilme yollarnn ak tutulmas.
  • Gvenlik sorunu
  • Tketici iin doru yazlmlarn tasarlanmas ok nemlidir
  • ebeke ile dost cihazlar (r:ev aletleri)

15. Trkiye in Yol Haritas Hedeflerin ve ke talarnn belirlenmesi Denemesreci Deerlendirme Uygulama Yaygnlatrma

 • nclk edecek devlet otoritesinin seimi
 • lgili mevzuat almalarnn yaplmas
 • Datm blgeleri fizibilite almas
 • Datm blgelerinin kullanlacak standart konusunda serbest braklmas
 • Pilot denemeler
 • Tm datm irketleri almalarnn devlet otoritesi koordinatrlnde tek bir sonu raporunda toplanmas
 • Deneme srecinde elde edilen sonulara gre standartlarn seimi
 • 5 yllk eylem plan oluturulmas
 • B planlar oluturulmas

16. Trkiye in Yol Haritas

 • ABDde 2007de yrrle giren Enerji Bamszl ve Gvenlii Kanununa gre (Energy Independence and Security Act of 2007) akll ebeke standartlar gelitirilmesi ve bunlarn uygulanmas grevi Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitsne (NIST) verilmitir.
 • Bu balamda NIST tarafndan hazrlanan yol haritas aada verilmitir.

17. Trkiye in Yol Haritas

 • Elektrik Piyasasnda Datm Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sreklilii, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakknda Ynetmelik
  • 6 nc Maddenin 3 nc fkras:Tedarik srekliliine, ticari kaliteye ve teknik kaliteye ilikin verilerin ve gstergelerin ngrlen doruluk snrlarnn dnda olmas durumunda, sz konusu verilerden hareket edilerek datm sistemi gelir tavannn hesaplanmasna esas tekil edecek kalite gstergeleri bulunur.
  • 24 nc Madde (c) fkras:Kalite performansnn datm geliri zerindeki etkisinin, Datm Sistemi Gelirinin Dzenlenmesi Hakknda Tebli uyarnca datm irketinin gelir tavanna ne ekilde yanstlaca Kurul kararyla belirlenir.

18. Trkiye in Yol Haritas

 • Elektrik Piyasasnda Datm Sisteminde Sunulan Elektrik Enerjisinin Tedarik Sreklilii, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakknda Ynetmelik
  • Geici Madde 2 :kinci uygulama dnemi yatrm plan ierisinde; tedarik srekliliinin ve teknik kalitenin otomatik olarak kayd iin tesis edilecek uzaktan izleme ve kontrol sistemi iin yatrm ngren ve bunun iin hazrlanan yatrm planlar Kurul kararyla onaylanan datm irketi; sz konusu yatrm, 31/12/2012 tarihine kadar tamamlar ve 1/1/2013 tarihinden balamak zere elektrik enerjisi tedarik sreklilii ve teknik kalite gstergelerine ilikin tm verileri otomatik olarak kaydetmeye balar.

19. Sonu

 • Akll ebekeler, elektrik ebekesine ift tarafl etkin bir iletiim altyaps ekleyen ebeke gncellemesidir.
 • Akll ebekeler sadece ismi iin deil getirecei ekonomik yararlar n plana karlarak deerlendirilmelidir.
 • Gelimi lkeler kendi yol haritalarn yazarken, teknoloji youn bu dnmde Trkiyenin bakalarn kopyalama ans yoktur.
 • Hata yaparak, belki yatrm ziyan ederek ama sonunda renerek, reterek ve paylaarak kendi akll ebeke deneyimini oluturmal ve uygulamaya balamaldr.

20. Teekkrler [email_address]