of 43 /43
Snažan oporavak kreditiranja u svim tržišnim segmentima, pad kamatne marže i pad utjecaja ispravaka vrijednosti i rezervacija na rezultat banaka u 2018. Prva četiri mjeseca 2018. obilježena su snažnim oporavkom kreditiranja u svim tržišnim segmentima. Nakon što je kriza u Agrokoru u toku prošle godine poremetila očekivanja na strani potražnje za kreditima i utjecala na procjene rizika i ponašanje na strani ponude, u ovoj je godini primjetno otpuštanje privremeno zapetih kočnica u oba segmenta privatnog kreditiranja - i u poslovima s poduzećima i u poslovima sa stanovništvom. Proces je praćen promjenama u strukturi novoodobrenih kredita: (1) brže rastu krediti poduzećima manjih pojedinačnih iznosa i onih najvećih, što ohrabruje u pogledu daljnjeg gospodarskog rasta i promjena gospodarske strukture, i (2) primjetan je porast udjela kredita s valutnom klauzulom u novim kreditima. Prva tablica pokazuje snažan oporavak kreditiranja stanovništva. Bruto iznos novoodobrenih stambenih kredita u prva četiri mjeseca ove godine povećan je za gotovo 15% u odnosu na isto razdoblje 2017. Rast je izražen kod kredita s valutnom klauzulom, dok je iznos odobrenih kredita u čistim kunama smanjen. Građani na strani potražnje očito sve jače reagiraju na razlike u kamatnim stopama koje su se na kredite s valutnom klauzulom nastavile smanjivati (i sada su osjetno ispod 4% - na razinama koje su usporedive sa zemljama euro područja). Javna komunikacija o perspektivi uvođenja eura kao i očekivanje aprecijacije kune u ovo doba godine vjerojatno su igrali ulogu. Na strani ponude, banke su sve više ograničene nedostatkom kunskih izvora sredstava, što naročito dolazi do izražaja pri odobravanju dugoročnih stambenih kredita koji u kunama bilježe oštar pad. Kod PREGLED 2/2018 Bruto novoodobreni krediti stanovništvu u milijunima kuna I-IV 2017 I-IV2018 % Stambeni krediti 2.949,0 3.386,4 14,8% kune 1.547,0 1.215,9 -21,4% valutna klauzula 1.402,0 2.170,5 54,8% Krediti za ostale namjene 6.677,3 8.668,7 29,8% kune 5.013,5 6.251,2 24,7% valutna klauzula 1.663,8 2.417,5 45,3% Izvor: vlastiti izračuni na temelju podataka iz tablica kamatnih stopa HNB-a

Snažan oporavak kreditiranja u svim tržišnim segmentima, pad kamatne · 2019. 3. 5. · Snažan oporavak kreditiranja u svim tržišnim segmentima, pad kamatne marže i pad utjecaja

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Snažan oporavak kreditiranja u svim tržišnim segmentima, pad kamatne · 2019. 3. 5. · Snažan...

 • Snažan oporavak kreditiranja u svim tržišnim segmentima, pad kamatne

  marže i pad utjecaja ispravaka vrijednosti i rezervacija na rezultat

  banaka u 2018.

  Prva četiri mjeseca 2018. obilježena su snažnim oporavkom kreditiranja u svim tržišnim segmentima. Nakon što je kriza u Agrokoru u toku prošle godine poremetila očekivanja na strani potražnje za kreditima i utjecala na procjene rizika i ponašanje na strani ponude, u ovoj je godini primjetno otpuštanje privremeno zapetih kočnica u oba segmenta privatnog kreditiranja - i u poslovima s poduzećima i u poslovima sa stanovništvom. Proces je praćen promjenama u strukturi novoodobrenih kredita: (1) brže rastu krediti poduzećima manjih pojedinačnih iznosa i onih najvećih, što ohrabruje u pogledu daljnjeg gospodarskog rasta i promjena gospodarske strukture, i (2) primjetan je porast udjela kredita s valutnom klauzulom u novim kreditima.

  Prva tablica pokazuje snažan oporavak kreditiranja stanovništva. Bruto iznos novoodobrenih stambenih kredita u prva četiri mjeseca ove godine povećan je za gotovo 15% u odnosu na isto razdoblje 2017. Rast je izražen kod kredita s valutnom klauzulom, dok je iznos odobrenih kredita u čistim kunama smanjen. Građani na strani potražnje očito sve jače reagiraju na razlike u kamatnim stopama koje su se na kredite s valutnom klauzulom nastavile smanjivati (i sada su osjetno ispod 4% - na razinama koje su usporedive sa zemljama euro područja). Javna komunikacija o perspektivi uvođenja eura kao i očekivanje aprecijacije kune u ovo doba godine vjerojatno su igrali ulogu. Na strani ponude, banke su sve više ograničene nedostatkom kunskih izvora sredstava, što naročito dolazi do izražaja pri odobravanju dugoročnih stambenih kredita koji u kunama bilježe oštar pad. Kod

  PREGLED 2/2018

  Brutonovoodobrenikreditistanovništvuumilijunimakuna

  I-IV2017 I-IV2018 %

  Stambenikrediti 2.949,0 3.386,4 14,8%

  kune 1.547,0 1.215,9 -21,4%

  valutnaklauzula 1.402,0 2.170,5 54,8%

  Kreditizaostalenamjene 6.677,3 8.668,7 29,8%

  kune 5.013,5 6.251,2 24,7%

  valutnaklauzula 1.663,8 2.417,5 45,3%

  Izvor:vlastitiizračuninatemeljupodatakaiztablicakamatnihstopaHNB-a

 • HUB Pregled 2/2018 2

  kredita za ostale namjene, čiji je rast inače brži nego kod stambenih kredita (gotovo 30%), kunski krediti i dalje rastu, premda sporije nego krediti s valutnom klauzulom.

  Druga tablica pokazuje rast novoodobrenih kredita poduzećima u svim tržišnim segmentima. Dolazi do postupne zamjene kunskih kredita kreditima s valutnom klauzulom, osobito u segmentu većih kredita preko 7,5 milijuna kuna. Segment većih kredita je u toku prošle godine bio relativno jače pogođen krizom u Agrokoru pa sada najbrže raste. U isto vrijeme, ohrabruje nastavak rasta u segmentu malih kredita do 2 milijuna kuna po stopi od 6% (također se sav rast objašnjava kreditima s valutnom klauzulom).

  Slično kao kod kreditiranja stanovništva, u segmentu kreditiranja poduzeća kreditni je sustav na strani ponude dotaknuo limite kunskih izvora, osobito za dugoročne kredite. Kako se u segmentu većih pojedinačnih kredita vjerojatno pojavljuje sve veća potražnja za dugoročnim kreditima, posrednici su prisiljeni uravnotežiti ročnu strukturu uz pomoć inozemnih instrumenata (jer domaćih, osim strukturnih repo operacija, nema). Zbog toga je udjel inozemne u ukupnoj pasivi nakon dugo godina pada, počeo bilježiti rast (slika 4 u nastavku Pregleda).

  Brz oporavak novih poslova otvara mogućnost za smanjenje kamatne marže. Njen godišnji pomični prosjek smanjio se s 2,87 postotnih bodova u zadnjem tromjesečju 2017. na 2,83 u prvom tromjesečju 2018. To je prvo smanjenje ovako definirane marže nakon pet godina. Na djelu su limiti za daljnji pad pasivnih kamatnih stopa koje su daleko na povijesnom minimumu. S druge strane, probudila se konkurencija zbog jačanja potražnje što pritišće kamatne stope na kredite prema dolje, i to je dovelo do već neko vrijeme očekivanog početka ciklusa smanjenja marže.

  Brutonovoodobrenikreditipoduzećimaumilijunimakuna

  I-IV2017 I-IV2018 %

  Do2milijunakuna 2.394,7 2.537,8 6,0%

  kune 1.748,5 1.752,0 0,2%

  valutnaklauzula 646,2 785,7 21,6%

  2-7,5milijunakuna 3.042,1 3.177,7 4,5%

  kune 1.897,0 1.931,4 1,8%

  valutnaklauzula 1.145,2 1.246,3 8,8%

  Preko7,5milijunakuna 8.459,1 9.551,8 12,9%

  kune 4.541,1 4.461,0 -1,8%

  valutnaklauzula 3.918,0 5.090,8 29,9%

  Ukupnosvipojedinačniiznosi 13.896,0 15.267,3 9,9%

  kune 8.186,5 8.144,5 -0,5%

  valutnaklauzula 5.709,4 7.122,8 24,8%

  Izvor:vlastitiizračuninatemeljupodatakaiztablicakamatnihstopaHNB-a

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  8%

  9%

  10%

  31.1

  2.2

  000.

  30.0

  9.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.0

  3.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  9.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.0

  3.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  9.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  30.0

  3.2

  008.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  9.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  9.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  9.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  31.0

  3.2

  018.

  KAMATNA MARŽA (NIM) KAO RAZLIKA PROSJEČNO NAPLAĆENE AKTIVNE (A) I PASIVNE (P) KAMATNE STOPE

  A

  P

  NIM

 • HUB Pregled 2/2018 3

  Tao kreditna ekspanzija u sprezi s jačanjem potražnje i konkurencije dovodi do smanjenja kamatne marže. U takvim uvjetima rast dobiti banaka može proizaći samo iz povećanog volumena posla ako se isključe vrijednosna usklađenja odnosno ispravci vrijednosti.

  Gornja tablica je sastavljena na temelju tromjesečnih statističkih izvješća HNB-a; gotovo svo

  povećanje dobiti u prvom tromjesečju ove u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine, a neto dobit je rasla s oko 432 na oko 1,435 milijuna kuna, može se objasniti smanjenjem neto troškova rezerviranja i vrijednosnih usklađenja. Tablica u kojoj je prikazan pojednostavljen rezultat svih banaka za prvo tromjesečje pokazuje tri ključne stvari:

  1. Glavni izvori zarade banaka - neto kamatni prihod i neto prihod od provizija i naknada - nalaze se u padu.

  2. Troškovi (opći administrativni troškovi i amortizacija) rastu, tako da neto prihod iz poslovanja prije rezerviranja bilježi blagi rast za 0,6% zahvaljujući neto ne-kamatnom prihodu (vlasnička ulaganja, trgovanje i sl.).

  3. Gotovo cjelokupan rast dobiti može se objasniti smanjenjem neto ispravaka vrijednosti i vrijednosnih usklađenja za gotovo 95% ( ove godine nema «efekta Agrokor»).

  Tako se godišnji pomični prosjek povrata na kapital popeo na razinu od 7,9% i vjerojatno će nastaviti blago rasti kako će efekt ispravaka vrijednosti plasmana Agrokoru izlaziti iz izračuna vremenskog prosjeka. S tom razinom povrata na kapital hrvatski bankarski sustav se i dalje nalazi u donjoj polovici globalne komparativne liste prema statistici MMF-a.

  rezerviranjaivrijednosnausklađenjaneto

  Rezultatbanakaumilijunimakuna I-III2017 I-III2018 %

  Netokamatniprihod 2.784.150 2.621.998 -5,8%

  Netoprihododprovizijainaknada 810.273 775.148 -4,3%

  Ukupnooperativniprihod 3.526.125 3.589.138 1,8%

  Općiadministrativnitroškoviiamortizacija 1.791.825 1.844.036 2,9%

  Netoprihodizposlovanjaprijerezerviranja 1.734.300 1.745.102 0,6%

  Rezerviranjaivrijednosnausklađenjaneto 1.255.183 65.406 -94,8%

  Dobit(gubitak)izposlovanjakojećesenastaviti,prijeporeza 479.117 1.679.695 250,6%

  Poreznadobitodposlovanjakojećesenastaviti 47.451 244.997 416,3%

  Dobit(gubitak)izposlovanjakojećesenastaviti,nakonporeza 431.667 1.434.699 232,4%

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  AU

  SK

  AN

  MA

  ĐTU

  EŠ LIT

  ALB

  DA

  NN

  IZIZ

  RN

  OR

  LAT

  RU

  MM

  AK

  EST

  BIH SIN

  SLO

  SLK

  BEL

  BU

  GLU

  KS

  PO

  LJŠP

  AA

  US

  FIN

  FRA

  HR

  VIR

  SIT

  AU

  KP

  OR

  SAD

  POVRAT NA KAPITAL (ROE), zadnji podatak u MMF-ovoj bazi FSI

 • HUB Pregled 2/2018 4

  SADRŽAJ

  IZVORI SREDSTAVA BANAKA 5

  PLASMANI BANAKA 9

  KAMATNE STOPE I TROŠKOVI REGULACIJE 15

  ZARADE 22

  KAPITALIZACIJA I RIZICI 27

  PLATNE USLUGE 32

  STAMBENE ŠTEDIONICE 35

  METODOLOGIJA I IZVORI 37

 • HUB Pregled 2/2018 5

  IZVORI SREDSTAVA BANAKA

 • HUB Pregled 2/2018 6

  1. Novčana masa M1 i ukupna likvidna sredstva M4 Stopa promjene u odnosu na isti mjesec prethodne godine 01:2004.-04:2018.

  Ukupna likvidna sredstva M4 u travnju 2018. godine bila su viša za 4,4% u odnosu na travanj 2017. Novčana masa M1 u tavnju je porasla za 22,3% na godišnjoj razini što je još uvijek vrlo visok rast, a najvećim dijelom se može objasniti niskim kamatnim stopama (padom oportunitetnog troška držanja gotovog i transakcijskog novca).

  2. Depoziti stanovništva i depoziti poduzeća Stopa promjene u odnosu na isti mjesec prethodne godine 01:2004.-04:2018.

  Međugodišnja stopa rasta depozita u sektoru stanovništva u travnju 2018. godine iznosila je 2,8%, a u sektoru poduzeća 7,%, pri čemu je u posljednjih nekoliko mjeseci u sektoru stanovništva došlo do ubrzanja stope rasta depozita. Također treba napomenuti da je rast depozita stanovništva u najvećoj mjeri posljedica rasta depozitnog novca i štednih depozita, dok su oročeni depoziti i dalje u padu.

  -20%

  -15%

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  Jan

  /04

  Jul/04

  Jan

  /05

  Jul/05

  Jan

  /06

  Jul/06

  Jan

  /07

  Jul/07

  Jan

  /08

  Jul/08

  Jan

  /09

  Jul/09

  Jan

  /10

  Jul/10

  Jan

  /11

  Jul/11

  Jan

  /12

  Jul/12

  Jan

  /13

  Jul/13

  Jan

  /14

  Jul/14

  Jan

  /15

  Jul/15

  Jan

  /16

  Jul/16

  Jan

  /17

  Jul/17

  Jan

  /18

  M1

  M4

  -20%

  -10%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  sij-

  04

  srp

  -04

  sij-

  05

  srp

  -05

  sij-

  06

  srp

  -06

  sij-

  07

  srp

  -07

  sij-

  08

  srp

  -08

  sij-

  09

  srp

  -09

  sij-

  10

  srp

  -10

  sij-

  11

  srp

  -11

  sij-

  12

  srp

  -12

  sij-

  13

  srp

  -13

  sij-

  14

  srp

  -14

  sij-

  15

  srp

  -15

  sij-

  16

  srp

  -16

  sij-

  17

  srp

  -17

  sij-

  18

  Trgovačka društva

  Stanovništvo

 • HUB Pregled 2/2018 7

  3. Udjel deviznih u ukupnim depozitima stanovništva 01:2004.-04:2018. u %

  Udjel deviznih u ukupnim depozitima stanovništva smanjivao se do sredine 2006. kada je dotaknut minimum od oko 65%. Početak krize u drugoj polovici 2008. doveo je do porasta udjela deviznih depozita na gotovo 80%. Od tada se udjel deviznih u ukupnim depozitima kućanstava smanjuje, ali veoma sporim tempom. Krajem ožujka 2018. omjer je pao na razinu od 68,4% i nalazi se približno na razinama iz 2009. godine.

  4. Udjel inozemne u ukupnoj pasivi 01:2004.-04:2018. u %

  Inozemni izvori predstavljaju važan izvor financiranja hrvatskih banaka. Njihova se važnost u uvjetima slabe potražnje za kreditima smanjuje, jer nema potrebe za financiranjem rasta neto kredita. Prvi lokalni minimum udjela inozemne u ukupnoj pasivi od 16,6% postignut je u kolovozu 2008. Nakon eskalacije financijske krize udjel se prvo povećao i potom dulje vrijeme ostao stabilan oko 20%. Udjel se ponovo počeo smanjivati u drugoj polovici 2012. Banke su se razduživale u inozemstvu zbog rasta relativno jeftinijih domaćih depozita, visoke likvidnosti, razmjerno slabe potražnje za kreditima i prodaje plasmana. Krajem 2017. udio je počeo blago rasti, a u travnju 2018. dosegnuta je razina od i dalje niskih 7,4%. Blagi porast se povezuje s oporavkom kreditiranja.

  50%

  55%

  60%

  65%

  70%

  75%

  80%

  85%

  sij-

  04

  srp

  -04

  sij-

  05

  srp

  -05

  sij-

  06

  srp

  -06

  sij-

  07

  srp

  -07

  sij-

  08

  srp

  -08

  sij-

  09

  srp

  -09

  sij-

  10

  srp

  -10

  sij-

  11

  srp

  -11

  sij-

  12

  srp

  -12

  sij-

  13

  srp

  -13

  sij-

  14

  srp

  -14

  sij-

  15

  srp

  -15

  sij-

  16

  srp

  -16

  sij-

  17

  srp

  -17

  sij-

  18

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  sij-

  04

  srp

  -04

  sij-

  05

  srp

  -05

  sij-

  06

  srp

  -06

  sij-

  07

  srp

  -07

  sij-

  08

  srp

  -08

  sij-

  09

  srp

  -09

  sij-

  10

  srp

  -10

  sij-

  11

  srp

  -11

  sij-

  12

  srp

  -12

  sij-

  13

  srp

  -13

  sij-

  14

  srp

  -14

  sij-

  15

  srp

  -15

  sij-

  16

  srp

  -16

  sij-

  17

  srp

  -17

  sij-

  18

 • HUB Pregled 2/2018 8

  5. Udjel kapitala u ukupnoj pasivi Q4:2000.-Q1:2018. u %

  Kapital predstavlja važan izvor financiranja hrvatskih banaka. Udjel kapitala u ukupnoj bilančnoj svoti između 13% i 14% postignut je na početku krize. Od tada se udjel kapitala u ukupnim izvorima stabilno kretao oko 14%. Pad u trećem kvartalu 2015. na razinu od 12,2% dogodio se pod utjecajem troškova konverzije kredita u švicarskom franku. U posljednjem kvartalu 2015. udjel kapitala u bilanci ponovno je porastao te nastavio rasti. Potkraj ožujka 2018. nalazio se na razini od 14,8%.

  6. Struktura izvora sredstava banaka

  30.04.2018. u %

  Struktura izvora sredstava hrvatskih banaka veoma je stabilna. Prikazana struktura reprezentativna je za dulje vremensko razdoblje, iako je primijećeno smanjenje udjela inozemne pasive i rast udjela kapitalskih računa.

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  31.1

  2.2

  000.

  30.0

  9.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.0

  3.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  9.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.0

  3.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  9.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  30.0

  3.2

  008.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  9.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  9.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  9.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  31.0

  3.2

  018.

  Inozemna pasiva, 7.42%

  Depoziti i instrumenti

  tržišta novca, 72.08%

  Kapitalski računi, 20.96%

 • HUB Pregled 2/2018 9

  PLASMANI BANAKA

 • HUB Pregled 2/2018 10

  7.Plasmani Iznos u mln KN i stopa promjene u odnosu na isti mjesec prethodne godine

  (y-o-y) 01:2004.-04:2018.

  Ukupni plasmani kreditnih institucija u travnju 2018. bili su za 1% ili 2,3 milijarde kuna manji u odnosu na isti mjesec 2017. Potrebno je podsjetiti kako važnu ulogu u tome imaju prodaje kreditnih portfelja (koje su u 2017. dodatno ubrzane u odnosu na ranije godine) i konverzije kredita u švicarskom franku, ali iz grafikona se vidi da učinci navedenih čimbenika postupno iščezavaju.

  8. Krediti stanovništvu, trgovačkim društvima i državi Stopa promjene u odnosu na isti mjesec prethodne godine 01:2004.-04:2018.

  U travnju 2018. nastavljen je rast kredita stanovništvu po međugodišnjoj stopi od 2,1%. U sektoru poduzeća zabilježen je nastavak negativnih stopa, pri čemu je stopa od -3,5% bila nešto viša nego na kraju 2017. i još uvijek uvjetovana prodajama portfelja, u kojima krediti poduzeća imaju najvažniju ulogu. Najveća promjena u odnosu na prethodne godine zabilježena je u kategoriji kredita državi koji su se kontinuirano smanjuju po stopi od oko 12%, što je posljedica manjih potreba za financiranjem države uslijed smanjenja deficita.

  0

  50,000

  100,000

  150,000

  200,000

  250,000

  300,000

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  Jan

  /00

  Jul/00

  Jan

  /01

  Jul/01

  Jan

  /02

  Jul/02

  Jan

  /03

  Jul/03

  Jan

  /04

  Jul/04

  Jan

  /05

  Jul/05

  Jan

  /06

  Jul/06

  Jan

  /07

  Jul/07

  Jan

  /08

  Jul/08

  Jan

  /09

  Jul/09

  Jan

  /10

  Jul/10

  Jan

  /11

  Jul/11

  Jan

  /12

  Jul/12

  Jan

  /13

  Jul/13

  Jan

  /14

  Jul/14

  Jan

  /15

  Jul/15

  Jan

  /16

  Jul/16

  Jan

  /17

  Jul/17

  Jan

  /18

  Plasmani y-o-y

  Plasmani mln KN

  -20%

  -10%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  Jun

  /06

  Dec/0

  6

  Jun

  /07

  Dec/0

  7

  Jun

  /08

  Dec/0

  8

  Jun

  /09

  Dec/0

  9

  Jun

  /10

  Dec/1

  0

  Jun

  /11

  Dec/1

  1

  Jun

  /12

  Dec/1

  2

  Jun

  /13

  Dec/1

  3

  Jun

  /14

  Dec/1

  4

  Jun

  /15

  Dec/1

  5

  Jun

  /16

  Dec/1

  6

  Jun

  /17

  Dec/1

  7Središnja država

  Poduzeća

  Kućanstva

 • HUB Pregled 2/2018 11

  8a. Krediti stanovništvu, trgovačkim društvima i državi – transakcije 12m prosjek (u milijunima kuna) 12:2011.-04:2018.

  Podaci o kreditnim transakcijama pokazuju da je od sredine 2016. godine došlo do postupnog oporavka kreditiranja privatnog sektora. Dvanaestomjesečni prosjek kreditnih transakcija prema državi na kraju travnju 2018. iznosio je -850 milijuna kuna, u sektoru poduzeća +326 milijuna kuna te u sektoru stanovništva +334 milijuna kuna na mjesec. Kreditiranje bilježi stabilan i sada već možemo reći snažan oporavak.

  8b. Krediti stanovništvu i trgovačkim društvima– bruto novoodobreni

  Međugodišnja stopa rasta (12m prosjek) 11:2013.-04:2018.

  Dvanaestomjesečni prosjek međugodišnje stope rasta bruto novoodobrenih kredita pokazuje da je tijekom prva četiri mjeseca došlo do snažnog oporavka rasta kredita. U sektoru stanovništva krediti su u travnju 2018. porasli za 2,7%, a u sektoru poduzeća za 1,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

  -1,500

  -1,000

  -500

  0

  500

  1,000

  1,500

  pro

  -11

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  tra-

  18

  Središnja država Poduzeća Stanovništo

  -20%

  -15%

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  stu

  -13

  vlj-

  14

  svi-

  14

  kol-

  14

  stu

  -14

  vlj-

  15

  svi-

  15

  kol-

  15

  stu

  -15

  vlj-

  16

  svi-

  16

  kol-

  16

  stu

  -16

  vlj-

  17

  svi-

  17

  kol-

  17

  stu

  -17

  vlj-

  18

  Stanovništvo Poduzeća

 • HUB Pregled 2/2018 12

  9. Stope rasta kredita stanovništvu prema vrstama u odnosu na isto razdoblje (prvo tromjesečje) prethodne godine, 2016., 2017., 2018.

  U prvom tromjesečju 2018. došlo je do rasta stambenih kredita te ubrzanja rasta ostalih kredita stanovništvu. S druge strane, došlo je do ubrzanja pada hipotekarnih kredita, kredita po kreditnim karticama i kredita za kupnju automobila.

  10. Struktura kredita stanovništvu po vrstama Q1:2009.-Q1:2018.

  U prvom tromjesečju 2018. došlo je do blagog povećanja udjela stambenih kredita i ostalih kedita stanovništvu te manjeg pada udjela hipotekarnih kredita. Udjel ostalih kategorija kredita ostao je na približno istoj razini.

  -15.7%-15.1%

  -15.8%

  -5.1%

  -0.4%

  -3.4%

  -10.7%

  -14.3%

  -3.0%

  1.3%1.5%

  -13.5%

  -16.5%

  -3.5%

  3.8%

  -20.0%

  -15.0%

  -10.0%

  -5.0%

  0.0%

  5.0%

  Stambeni krediti Hipotekarni krediti Krediti za kupnjuautomobila

  Krediti po kreditnimkarticama

  Ostali kreditistanovništvu

  2016

  2017

  2018

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  31

  .03

  .20

  09

  .

  30

  .09

  .20

  09

  .

  31

  .03

  .20

  10

  .

  30

  .09

  .20

  10

  .

  31

  .03

  .20

  11

  .

  30

  .09

  .20

  11

  .

  31

  .03

  .20

  12

  .

  30

  .09

  .20

  12

  .

  31

  .3.2

  01

  3.

  30

  .9.2

  01

  3.

  31

  .3.2

  01

  4.

  30

  .9.2

  01

  4.

  31

  .3.2

  01

  5.

  30

  .9.2

  01

  5.

  31

  .3.2

  01

  6.

  30

  .9.2

  01

  6

  31

  .3.2

  01

  7

  30

  .9.2

  01

  7

  31

  .3.2

  01

  8

  Ostali krediti stanovništvu

  Krediti po kreditnim karticama

  Krediti za kupnju automobila

  Hipotekarni krediti

  Stambeni krediti

 • HUB Pregled 2/2018 13

  11.Omjer kredita i depozita 01:2004.-04:2018.

  U posljednjih nekoliko mjeseci, šire definirani omjer kredita i depozita počeo se povećavati te je u travnju dosegnuo razinu od 100,5%. Ovaj rast odražava utjecaj postupnog oporavka kreditiranja.

  12. Struktura aktive banaka 31.03.2018.

  U prvom tromjesečju 2018. nastavljen je porast udjela kredita i vrijednosnih papira i smanjenje udjela gotovine i depozita u imovini banaka. Viškovi likvidnosti i dalje se koriste za razduživanje, uglavnom prema inozemstvu. S obzirom da nije došlo do znatnijeg oporavka kreditiranja (točnije, prodaje portfelja poništavaju bruto rast novih kredita), promjenu treba tumačiti kao izravnu posljedicu smanjenja dugoročnih kreditnih izvora i međubankarskih depozita. Promjena je logična u uvjetima vrlo visoke likvidnosti i relativno skupljih inozemnih izvora sredstava.

  80%

  90%

  100%

  110%

  120%

  130%

  140%Jan

  /04

  Jul/04

  Jan

  /05

  Jul/05

  Jan

  /06

  Jul/06

  Jan

  /07

  Jul/07

  Jan

  /08

  Jul/08

  Jan

  /09

  Jul/09

  Jan

  /10

  Jul/10

  Jan

  /11

  Jul/11

  Jan

  /12

  Jul/12

  Jan

  /13

  Jul/13

  Jan

  /14

  Jul/14

  Jan

  /15

  Jul/15

  Jan

  /16

  Jul/16

  Jan

  /17

  Jul/17

  Jan

  /18

  Gotovina i depoziti kod HNB i banaka

  13.7%Trezorski

  zapisi 3.6%

  Vrijednosni papiri i derivati 10.3%

  Krediti 68.7%

  Ostalo neto 3.7%

 • HUB Pregled 2/2018 14

  13.Stopa rasta kredita poduzećima u EU i Hrvatskoj 31.03.2018./31.03.2017. u %

  Na kraju ožujka 2018. godine u trinaest država članica EU zabilježena negativna stopa rasta kredita poduzećima. Hrvatska se sa stopom rasta od 1,3% prema ECB-ovoj metodologiji nalazi među zemljama s najnižim padom. Najveći rast je zabilježen u CEE regiji, gdje vodeću poziciju po rastu kredita imaju Češka, Mađarska i Poljska. To su, ujedno, zemlje s relativno visokim gospodarskim rastom.

  14. Stopa rasta kredita stanovništvu u EU i Hrvatskoj 31.03.2018./31.03.2017. u %

  Rast (nominalnih) kredita stanovništvu u ožujku 2018. od 2,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine prema ECB-ovoj metodologiji Hrvatsku smješta pri kraju ljestvice onih EU zemalja koje su zabilježile rast kredita stanovništvu. Najbrži rast kredita stanovništvu u EU zabilježen je u Češkoj i Slovačkoj, dok je najveći pad zabilježen na Cipru i u Grčkoj.

  -15.0%

  -10.0%

  -5.0%

  0.0%

  5.0%

  10.0%ČEŠ

  MAĐ

  PO

  LJ

  AU

  S

  BE

  L

  SL

  K

  FR

  A

  NJE

  M

  MA

  L

  FIN

  BU

  G

  LIT

  UK

  SL

  O

  RU

  M

  LU

  KS

  HR

  V

  ŠVE

  IRS

  PO

  R

  NIZ

  ES

  T

  ITA

  ŠPA

  GRČ

  LA

  T

  CIP

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  ČEŠ

  SL

  K

  LU

  KS

  LIT

  ES

  T

  RU

  M

  BU

  G

  SL

  O

  BE

  L

  FR

  A

  PO

  LJ

  NJE

  M

  FIN

  AU

  S

  HR

  V

  IRE

  UK

  NIZ

  ITA

  ŠPA

  PO

  R

  LA

  T

  ŠVE

  MAĐ

  GRČ

  CIP

 • HUB Pregled 2/2018 15

  KAMATNE STOPE I TROŠKOVI REGULACIJE

 • HUB Pregled 2/2018 16

  15. Prosječne kamatne stope na dugoročne depozite stanovništva (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018.

  Prosječne kamatne stope na dugoročne depozite stanovništva u hrvatskim bankama prestale su padati oko praga od 2% te se trenutačno nalaze oko gornjeg praga intervala euro područja koji je definiran visinom kamatnih stopa u Estoniji.

  16. Prosječne kamatne stope na kratkoročne depozite stanovništva (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018

  Prosječne kamatne stope na kratkoročne depozite stanovništva pale su ispod praga od 1%, pri čemu je tijekom 2017. zabilježen značajniji pad prosječnih kamatnih stopa koje se sada kreću unutar intervala eurozone.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6p

  ro-1

  1

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  Eurozona MIN Eurozona MAX Hrvatska

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  pro

  -11

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  Eurozona MIN Eurozona MAX Hrvatska

 • HUB Pregled 2/2018 17

  17.Prosječne kamatne stope na kratkoročne depozite poduzeća (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018.

  Kamatne stope u Hrvatskoj kreću se unutar intervala euro područja, pri čemu više kamatne stope bilježe Cipar, Grčka i Malta.

  18. Referentne kamatne stope

  Q1:2017.-Q1:2018.

  Nacionalne referentne stope (NRS) nastavile su se smanjivati u prvom tromjesečju 2018. Premija rizika koja je sadržana u razlici NRS-EURIBOR kretala se oko jednog postotnog boda, nešto više od premije rizika sadržane u CDS spread-u odnosno spread-u državnih obveznica.

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  pro

  -11

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  Eurozona MIN Eurozona MAX Hrvatska

  -0.33%-0.24%

  -0.11%

  1.12%1.23%

  1.36%

  0.74%0.80% 0.90%

  -0.33%-0.27%

  -0.19%

  0.67% 0.72%0.82%

  0.48% 0.51% 0.57%

  -1%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  1%

  1%

  1%

  1%

  1%

  2%

  Euribor 3M Euribor 6M Euribor12M

  EUR NRS3M

  EUR NRS6M

  EUR NRS12M

  HRK NRS3M

  HRK NRS6M

  HRK NRS12M

  Q1:2017

  Q1:2018

 • HUB Pregled 2/2018 18

  19. CDS spread (podaci na dan 30.03.2018.)

  Hrvatska premija rizika i dalje je najveća u regiji uz Mađarsku i Rumunjsku, iako je u godinu dana CDS spread u Hrvatskoj najviše smanjen u cijeloj regiji, što je povezano s boljim ekonomskim i proračunskim rezultatima (prijelaz iz deficita u suficit).

  20. Indeks regulacijskog opterećenja IRO u baznim bodovima (bps) 01:2004.-04:2018.

  Bruto trošak regulacije i dalje bilježi trend smanjenja koji je uvjetovan padom pasivnih kamatnih stopa. Trošak se spustio na razinu od oko 50 baznih bodova. U obzir se uzima i trošak uplata banaka u sanacijski fond (oko 10 baznih bodova na godišnjoj razini), no efekt pada pasivnih kamatnih stopa dominira nad efektom nove regulacije pa se indeks ukupnoga troška nalazio u blagom padu dok su padale i kamatne stope. Sa zaustavljanjem njihova pada i IRO će stagnirati.

  0.0%

  0.2%

  0.4%

  0.6%

  0.8%

  1.0%

  1.2%

  1.4%

  1.6%

  1.8%

  Češka Mađarska Poljska Rumunjska Hrvatska Slovačka

  III/2017

  III/2018

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  Jan

  -03

  Jul-

  03

  Jan

  -04

  Jul-

  04

  Jan

  -05

  Jul-

  05

  Jan

  -06

  Jul-

  06

  Jan

  -07

  Jul-

  07

  Jan

  -08

  Jul-

  08

  Jan

  -09

  Jul-

  09

  Jan

  -10

  Jul-

  10

  Jan

  -11

  Jul-

  11

  Jan

  -12

  Jul-

  12

  Jan

  -13

  Jul-

  13

  Jan

  -14

  Jul-

  14

  Jan

  -15

  Jul-

  15

  Jan

  -16

  Jul-

  16

  Jan

  -17

  Jul-

  17

 • HUB Pregled 2/2018 19

  21. Prosječne kamatne stope na stambene kredite stanovništvu (novi poslovi)

  11:2011.-03:2018.

  Nova statistika ECB-a u koju je uključena i Hrvatska pruža uvid u uže efektivne kamate stope na stambene kredite s rokom dospijeća preko 10 godina. One su u Hrvatskoj u ožujku 2017. iznosile 3,91% i kretale su se ispod gornjeg ruba intervala kamatnih stopa za države koje su uvele euro. Među zemljama članicama euro područja Litva i Latvija imaju više kamatne stope na ovu vrstu kredita, a sve nove članice izvan euro područja imaju više stope.

  22. Prosječne kamatne stope na potrošačke kredite stanovništvu (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018.

  Kamatna stopa na potrošačke kredite od 1 do 5 godina u ožujku 2018. iznosila je 5,6% i kretala se unutar intervala kamatnih stopa euro područja, bliže donjemu rubu. Više stope zabilježene su u bankama u baltičkim državama, Slovačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu te Danskoj i Velikoj Britaniji i u većini članica EU izvan euro područja.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  vlj-

  12

  svi-

  12

  kol-

  12

  stu

  -12

  vlj-

  13

  svi-

  13

  kol-

  13

  stu

  -13

  vlj-

  14

  svi-

  14

  kol-

  14

  stu

  -14

  vlj-

  15

  svi-

  15

  kol-

  15

  stu

  -15

  vlj-

  16

  svi-

  16

  kol-

  16

  stu

  -16

  vlj-

  17

  svi-

  17

  kol-

  17

  stu

  -17

  vlj-

  18

  Eurozona MIN Eurozona MAX RH

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  pro

  -11

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  Eurozona MIN Eurozona MAX RH

 • HUB Pregled 2/2018 20

  23. Prosječne kamatne stope na okvirne kredite stanovništvu (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018.

  Kamatna stopa od 8,3%, koliko je u ožujku 2018. u prosjeku zabilježeno kod hrvatskih banaka, kreće se unutar intervala euro područja. Više kamatne stope od hrvatskih banaka imaju banke u Estoniji, Latviji, Slovačkoj i Grčkoj, te u većini zemalja izvan euro područja.

  24. Prosječne kamatne stope na kratkoročne kredite poduzećima (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018.

  Kamatne stope na ovu vrstu kredita (3,2% u prosjeku u ožujku 2018.) kreću se unutar intervala za zemlje koje su uvele euro. Više kamatne stope zabilježene su u Grčkoj, Cipru i Irskoj te Estoniji i Latviji. Izvan euro područja veće kamatne stope na ovu vrstu kredita zabilježene su u Bugarskoj.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20p

  ro-1

  1

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  MIN MAX RH

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  pro

  -11

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  MIN MAX RH

 • HUB Pregled 2/2018 21

  25. Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima (novi poslovi)

  12:2011.-03:2018.

  Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima (od 1 do 5 godina) u Hrvatskoj su u ožujku 2018. iznosile 3,7% i dalje kreću unutar intervala euro područja jer su ove kamatne stope veće u Estoniji i Slovačkoj. Među zemljama koje još nisu uvele euro višu kamatnu stopu imaju Rumunjska i Bugarska.

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  pro

  -11

  tra-

  12

  kol-

  12

  pro

  -12

  tra-

  13

  kol-

  13

  pro

  -13

  tra-

  14

  kol-

  14

  pro

  -14

  tra-

  15

  kol-

  15

  pro

  -15

  tra-

  16

  kol-

  16

  pro

  -16

  tra-

  17

  kol-

  17

  pro

  -17

  MIN MAX RH

 • HUB Pregled 2/2018 22

  ZARADE

 • HUB Pregled 2/2018 23

  26.Neto kamatna marža (NIM) NIM = A (prosječno naplaćena aktivna kamatna topa) – P (prosječno plaćena pasivna

  kamatna stopa) Q4:2000.-Q1:2018.

  Pomični godišnji prosjek neto kamatne marže bilježio je blagi rast od 2013. zbog bržeg pada pasivnih od aktivnih kamatnih stopa. Rast je zaustavljen u prvom tromjesečju 2018. (2,83 postotna boda naspram 2,87 bodova u zadnjem tromjesečju 2017. i 2,79 postotna boda u prvom tromjesečju 2017.).

  27. Udjel neto kamatnog i nekamatnog prihoda u ukupnom prihodu Q4:2000.-Q1:2018.

  Udjel neto kamatnog prihoda u strukturi zarada hrvatskih banaka u prvom kvartalu 2018. je iznosio 68%, što predstavlja pad od 1,9 postotnih bodova u odnosu na isti kvartal 2017.

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  8%

  9%

  10%31.1

  2.2

  000.

  30.0

  9.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.0

  3.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  9.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.0

  3.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  9.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  30.0

  3.2

  008.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  9.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  9.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  9.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  31.0

  3.2

  018.

  A

  P

  NIM

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  31.1

  2.2

  000.

  30.0

  6.2

  001.

  31.1

  2.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.1

  2.2

  002.

  30.0

  6.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  6.2

  004.

  31.1

  2.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.1

  2.2

  005.

  30.0

  6.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  6.2

  007.

  31.1

  2.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  31.1

  2.2

  008.

  30.0

  6.2

  009.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  6.2

  010.

  31.1

  2.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.1

  2.2

  011.

  30.0

  6.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  6.2

  013.

  31.1

  2.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.1

  2.2

  014.

  30.0

  6.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  6.2

  016.

  31.1

  2.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  31.1

  2.2

  017.

  Neto kamatni Nekamatni

 • HUB Pregled 2/2018 24

  28. Omjer operativnih troškova i dohotka / cost-income omjer Q4:2000.-Q1:2018

  Cost-income omjer je u prvom tromjesečju 2018. dosegnuo 47,1%, što predstavlja povećanje u odnosu na isti kvartal prethodne godine za 3,1 postotna boda.

  29. Ukupni troškovi rezerviranja za gubitke u % rezultata prije rezerviranja Q4:2000.-Q1:2018

  Opterećenje rezultata troškovima rezerviranja u prvom se tromjesečju 2018. godine smanjilo i dosegnulo razinu od 37,2%, što je oko 9 postotnih bodova manje u odnosu na isti kvartal 2017.

  30%

  35%

  40%

  45%

  50%

  55%

  60%

  65%

  31.1

  2.2

  000.

  30.0

  9.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.0

  3.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  9.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.0

  3.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  9.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  30.0

  3.2

  008.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  9.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  9.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  9.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  160%

  180%

  31.1

  2.2

  000.

  30.0

  9.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.0

  3.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  9.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.0

  3.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  9.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  30.0

  3.2

  008.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  9.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  9.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  9.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

 • HUB Pregled 2/2018 25

  30. Dobit nakon oporezivanja / neto dobit Neto dobit zadnja četiri kvartala u 000 kuna

  Q4:2000.-Q1:2018

  Tijekom 2016. godine neto rezultat banaka vratio se u pozitivan teritorij nakon gubitaka zbog konverzije švicarskog franka, a u prvom kvartalu 2018. godine trend dobiti na bazi zadnja četiri tromjesečja iznosi oko 4,6 milijardi kuna.

  31. Povrat na prosječnu aktivu (ROAA) i prosječni kapital (ROAE)

  Q4:2000.-Q1:2018

  Nakon velikog pada pokazatelja profitabilnosti u 2015. godini, što je bilo uzrokovano konverzijom, u drugom tromjesečju 2016. pad je usporen, a u trećem su se pokazatelji vratili u pozitivan teritorij. U prvom tromjesečju 2018. povrat na prosječnu aktivnu iznosio je 1,2%, a na prosječni kapital 7,9%, što predstavlja povećanje u odnosu na kraj 2017. godine. Profitabilnost kratkoročno raste unatoč padu kamatne marže zbog manjih ispravaka vrijednosti.

  -6,000,000

  -4,000,000

  -2,000,000

  0

  2,000,000

  4,000,000

  6,000,000

  31.1

  2.2

  001.

  30.0

  9.2

  002.

  30.0

  6.2

  003.

  31.0

  3.2

  004.

  31.1

  2.2

  004.

  30.0

  9.2

  005.

  30.0

  6.2

  006.

  31.0

  3.2

  007.

  31.1

  2.2

  007.

  30.0

  9.2

  008.

  30.0

  6.2

  009.

  31.0

  3.2

  010.

  31.1

  2.2

  010.

  30.0

  9.2

  011.

  30.0

  6.2

  012.

  31.0

  3.2

  013.

  31.1

  2.2

  013.

  30.0

  9.2

  014.

  30.0

  6.2

  015.

  31.0

  3.2

  016.

  31.1

  2.2

  016.

  30.0

  9.2

  017.

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  -1.5%

  -1.0%

  -0.5%

  0.0%

  0.5%

  1.0%

  1.5%

  2.0%

  2.5%

  31.1

  2.2

  000.

  30.0

  9.2

  001.

  30.0

  6.2

  002.

  31.0

  3.2

  003.

  31.1

  2.2

  003.

  30.0

  9.2

  004.

  30.0

  6.2

  005.

  31.0

  3.2

  006.

  31.1

  2.2

  006.

  30.0

  9.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  30.0

  3.2

  008.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  9.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  9.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  9.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  31.0

  3.2

  018.

  RO

  AE

  RO

  AA

  ROAA

  ROAE

 • HUB Pregled 2/2018 26

  32.Povrat na prosječnu aktivu (ROAA) u %: međunarodna usporedba prema zadnjim objavljenim usporedivim podacima u bazi FSI

  Hrvatske banke su se prema povratu na prosječnu imovinu nalazile u donjem dijelu ali bliže sredini usporedne međunarodne ljestvice, između Izraela i Danske. Najprofitabilnije banke prema ovom pokazatelju su u Turskoj i Mađarskoj.

  33. Povrat na prosječni kapital (ROAE) u %: međunarodna usporedba prema zadnjim objavljenim usporedivim podacima u bazi FSI

  Prema povratu na prosječni kapital Hrvatska se također nalazi pri dnu ljestvice, između Irske i Francuske. Najprofitabilnije banke su u Kanadi i Australiji.

  0.0

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

  2.5TU

  R

  MA

  Đ

  BiH

  EST

  ALB

  AU

  S

  SLO

  LIT

  MA

  K

  LAT

  RU

  M

  BU

  G

  NIZ

  SLK

  ČEŠ

  KA

  N

  IZR

  HR

  V

  DA

  N

  NIZ

  IRS

  PO

  LJ

  LUK

  BEK FIN

  ŠPA

  AU

  S

  FRA

  SAD

  ITA

  PO

  R

  UK

  JAP

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  AU

  S

  KA

  N

  MA

  Đ

  TUR

  ČEŠ LI

  T

  ALB

  DA

  N

  NIZ

  IZR

  NO

  R

  LAT

  RU

  M

  MA

  K

  EST

  BIH SIN

  SLO

  SLK

  BEL

  BU

  G

  LUK

  S

  PO

  LJ

  ŠPA

  AU

  S

  FIN

  FRA

  HR

  V

  IRS

  ITA

  UK

  PO

  R

  SAD

 • HUB Pregled 2/2018 27

  KAPITALIZACIJA I RIZICI

 • HUB Pregled 2/2018 28

  34.Stopa adekvatnosti kapitala Q4:2007.-Q1:2018.

  Nakon što je dosegnula maksimum od 22,3% u drugom tromjesečju 2015., stopa adekvatnosti kapitala u trećem tromjesečju te godine pala na 19,9% zbog troškova vezanih uz konverziju kredita u švicarskom franku. Tijekom 2016. godine stopa adekvatnosti kapitala vratila se iznad razine od 20% te je u prvom tromjesečju 2018. godine dosegnula razinu od 22,9%.

  35. Stopa adekvatnosti kapitala: međunarodna usporedba prema zadnjim objavljenim usporedivim podacima u bazi FSI

  Stopa adekvatnosti kapitala hrvatskih banaka jedna je od najviših među europskim državama koje izvještavaju MMF u okviru baze podataka Financial Soundness Indicators.

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  31.1

  2.2

  007.

  30.0

  6.2

  008.

  31.1

  2.2

  008.

  30.0

  6.2

  009.

  31.1

  2.2

  009.

  30.0

  6.2

  010.

  31.1

  2.2

  010.

  30.0

  6.2

  011.

  31.1

  2.2

  011.

  30.0

  6.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  30.0

  6.2

  013.

  31.1

  2.2

  013.

  30.0

  6.2

  014.

  31.1

  2.2

  014.

  30.0

  6.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  30.0

  6.2

  016.

  31.1

  2.2

  016.

  30.0

  6.2

  017.

  31.1

  2.2

  017.

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  Esto

  nija

  Šved

  ska

  Luks

  em

  bu

  rgIr

  ska

  Fin

  ska

  Hrv

  atsk

  aN

  izo

  zem

  ska

  Bu

  gars

  ka UK

  Latv

  ijaD

  ansk

  aLi

  tva

  Ho

  ng

  Ko

  ng

  Slo

  ven

  ijaN

  orv

  eška

  Nje

  mač

  kaR

  um

  un

  jska

  Bel

  gija

  Slo

  vačk

  aA

  ust

  rija

  Fran

  cusk

  aP

  oljs

  kaG

  rčka

  Švic

  arsk

  aSi

  nga

  pu

  rM

  ađar

  ska

  Cip

  arJa

  pan

  Češ

  kaTu

  rska

  Mal

  taB

  iHM

  aked

  on

  ijaIt

  alija

  Špan

  jols

  kaK

  anad

  aIz

  rael

  SAD

  Au

  stra

  lija

  San

  Mar

  ino

  Po

  rtu

  gal

 • HUB Pregled 2/2018 29

  36.Omjer loših kredita: stanovništvo i trgovačka društva Q1:2010.-Q1:2018.

  U prvom tromjesečju 2018. došlo je do blagog povećanja udjela loših kredita u ukupnim kreditima. Ukupan omjer loših kredita povećao se s 11,37% na 11,42% zbog blagog rasta omjera loših kredita u sektoru poduzeća (na 8,24%), dok je u sektoru poduzeća udjel pao blizu 22%. Moguće je da se dio promjene može pripisati primjeni standarda IFRS9.

  37. Omjer loših kredita: međunarodna usporedba prema zadnjim objavljenim usporedivim podacima u bazi FSI

  Hrvatska se prema ovom pokazatelju (u bazu FSI još nisu uvršteni najnoviji podaci) nalazi uz Irsku i Bugarsku i blizu Portugala i BiH, što znači da se sličnost ekonomskih i strukturnih problema odražava i u omjeru loših kredita.

  0.00%

  5.00%

  10.00%

  15.00%

  20.00%

  25.00%

  30.00%

  35.00%

  40.00%

  31.0

  3.2

  010.

  30.0

  9.2

  010.

  31.0

  3.2

  011.

  30.0

  9.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  30.0

  9.2

  012.

  31.0

  3.2

  013.

  30.0

  9.2

  013.

  31.0

  3.2

  014.

  30.0

  9.2

  014.

  31.0

  3.2

  015.

  30.0

  9.2

  015.

  31.0

  3.2

  016.

  30.0

  9.2

  016.

  31.0

  3.2

  017.

  30.0

  9.2

  017.

  31.0

  3.2

  018.

  Ukupno

  Trgovačka društva

  Stanovništvo

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  40.0

  45.0

  50.0

  Kan

  ada

  Švic

  arsk

  aH

  on

  g K

  on

  gEs

  ton

  ijaA

  ust

  ralij

  aŠv

  edsk

  aU

  KN

  orv

  eška

  Sin

  gap

  ur

  SAD

  Jap

  anIz

  rael

  Niz

  oze

  msk

  aA

  ust

  rija

  Turs

  kaSr

  bija

  Dan

  ska

  Bel

  gija

  Latv

  ijaFr

  ancu

  ska

  Po

  ljska

  Slo

  vačk

  eška

  Litv

  aSl

  ove

  nija

  Mal

  taŠp

  anjo

  lska

  Mak

  edo

  nija

  Mađ

  arsk

  aR

  um

  un

  jska BiH

  Po

  rtu

  gal

  Bu

  gars

  kaH

  rvat

  ska

  Irsk

  aIt

  alija

  Grč

  kaSa

  n M

  arin

  oC

  ipar

 • HUB Pregled 2/2018 30

  38. Stopa pokrića loših kredita rezervacijama za gubitke Q1:2010.-Q1:2018.

  Pokrivenost loših kredita ispravcima vrijednosti i rezervacijama počela je brže rasti 2013. zbog strožih regulatornih zahtjeva HNB-a. Regulatorni zahtjev je takav da stopa pokrića sada raste inercijom iako se kakvoća portfelja popravlja. U prvom tromjesečju 2018. pokrivenost se nešto smanjila te dosegnula razinu od 60,6% koja je manja nego u istom kvartalu 2017.

  39. Stopa pokrića loših kredita rezervama za gubitke: međunarodna usporedba

  prema zadnjim objavljenim usporedivim podacima u bazi FSI

  Pokrivenost loših kredita ispravcima vrijednosti i rezervacijama nalazi se iznad sredine prikazane liste zemalja, uz Sloveniju, Poljsku, Grčku i Portugal. Ovo je pokazatelj čija je međunarodna usporedivost najslabija, jer se u različitim državama koriste različita pravila klasifikacije plasmana i formiranja rezervacija.

  30%

  35%

  40%

  45%

  50%

  55%

  60%

  65%

  70%31.0

  3.2

  010.

  30.0

  6.2

  010.

  30.0

  9.2

  010.

  31.1

  2.2

  010.

  31.0

  3.2

  011.

  30.0

  6.2

  011.

  30.0

  9.2

  011.

  31.1

  2.2

  011.

  31.0

  3.2

  012.

  30.0

  6.2

  012.

  30.0

  9.2

  012.

  31.1

  2.2

  012.

  31.0

  3.2

  013.

  30.0

  6.2

  013.

  30.0

  9.2

  013.

  31.1

  2.2

  013.

  31.0

  3.2

  014.

  30.0

  6.2

  014.

  30.0

  9.2

  014.

  31.1

  2.2

  014.

  31.0

  3.2

  015

  30.0

  6.2

  015

  30.0

  9.2

  015.

  31.1

  2.2

  015.

  31.0

  3.2

  016.

  30.0

  6.2

  016.

  30.0

  9.2

  016.

  31.1

  2.2

  016.

  31.0

  3.2

  017.

  30.0

  6.2

  017.

  30.0

  9.2

  017.

  31.1

  2.2

  017.

  31.0

  3.2

  018.

  Ukupno

  Trgovačka društva

  Stanovništvo

  0.0

  20.0

  40.0

  60.0

  80.0

  100.0

  120.0

  Mak

  edo

  nija

  Latv

  ija

  Izra

  el

  Turs

  ka BiH

  Mađ

  arsk

  a

  Slo

  ven

  ija

  Po

  ljska

  Hrv

  atsk

  a

  Grč

  ka

  Po

  rtu

  gal

  Au

  stri

  ja

  Slo

  vačk

  a

  Ru

  mu

  njs

  ka

  Bu

  gars

  ka

  Fran

  cusk

  a

  Ital

  ija

  Šved

  ska

  Češ

  ka

  Bel

  gija

  Dan

  ska

  Špan

  jols

  ka

  Litv

  a

  Irsk

  a

  UK

  Mal

  ta

  Cip

  ar

  No

  rveš

  ka

  Švic

  arsk

  a

  Sin

  gap

  ur

  Esto

  nija

  San

  Mar

  ino

  Au

  stra

  lija

  Kan

  ada

 • HUB Pregled 2/2018 31

  40.Valutna struktura omjera loših kredita 31.03.2018.

  Kod stambenih kredita problem naplate se javlja u oko deset puta većem postotku kod kredita vezanih uz švicarski franak nego kod kredita vezanih uz vrijednost eura. Međutim, visina omjera loših kredita nakon konverzije ne prikazuje realno stanje. Omjeri se odnose samo na mali broj kredita koji nisu konvertirani.

  10.31 11.75 9.916.33

  45.38

  59.7556.24

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  HRK ukupno EUR ukupno EURstanovništvo

  EUR stambeni CHF ukupno CHFstanovništvo

  CHF stambeni

  %

 • HUB Pregled 2/2018 32

  PLATNE USLUGE

 • HUB Pregled 2/2018 33

  41. STRUKTURA ELEKTRONIČKIH NALOGA – POTROŠAČ

  Struktura elektroničkih naloga građana značajno se promijenila u posljednje četiri godine. Udio elektroničkog poslovanja (na bazi vrijednosti transakcija) preko šaltera je pao s približno 10% na manje od 1%. Također, zamjetan je i značajan pad udjela internetskih usluga, koje zamijenilo sve veće korištenje mobilnih usluga, koje je u ožujku 2018. činilo 46% ukupnih elektroničkih usluga i 20% ukupne vrijednosti kreditnih naloga (transfera) građana.

  42. STRUKTURA ELEKTRONIČKIH NALOGA – NEPOTROŠAČ

  U strukturi elektroničkih naloga u ovom sektoru dominira internet bankarstvo, čiji je udio povećan s 52% u 2014. godini na 63% u ožujku 2018. godine. Ovaj rast je najvećim dijelom nadomjestio smanjenje udjela elektroničkog poslovanja preko šaltera. Interni sustavi obveznika su zadržali stabilnu strukturu od oko 8%, dok je udio ostalih usluga smanjen sa 16% na 7% vrijednosti elektroničkih naloga.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  tra-

  14

  lip-1

  4

  kol-

  14

  lis-1

  4

  pro

  -14

  vlj-

  15

  tra-

  15

  lip-1

  5

  kol-

  15

  lis-1

  5

  pro

  -15

  vlj-

  16

  tra-

  16

  lip-1

  6

  kol-

  16

  lis-1

  6

  pro

  -16

  vlj-

  17

  tra-

  17

  lip-1

  7

  kol-

  17

  lis-1

  7

  pro

  -17

  vlj-

  18

  Šalter Internet Mobilni telefon Bankomat/bankarski kiosk E-račun Ostalo

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  sij-

  14

  ožu

  -14

  svi-

  14

  srp

  -14

  ruj-

  14

  stu

  -14

  sij-

  15

  ožu

  -15

  svi-

  15

  srp

  -15

  ruj-

  15

  stu

  -15

  sij-

  16

  ožu

  -16

  svi-

  16

  srp

  -16

  ruj-

  16

  stu

  -16

  sij-

  17

  ožu

  -17

  svi-

  17

  srp

  -17

  ruj-

  17

  stu

  -17

  sij-

  18

  ožu

  -18

  Šalter Internet Telebanking Mobilni telefon Interni sustav Ostalo

 • HUB Pregled 2/2018 34

  43. BROJ IZDANIH KARTICA u tisućama

  Broj korisnika kartica se u posljednjih godinu dana kretao oko 7,9 milijuna. Najveći broj izdanih kartica zabilježen u listopadu 2017. (preko 8 milijuna), nakon čega je u narednim mjesecima broj smanjen, što se za sada može tumačiti sezonski uobičajenim varijacijama. Tijekom 2018. godine mogu se očekivati nastavak dosadašnjih trendova.

  44. PODACI O KARTIČNOM PLAĆANJU 31.03.2018.

  U Hrvatskoj je u ožujku 2018. godine promet po svim kategorijama kreditnih kartica iznosio preko 33 milijarde kuna. Najveći udio prometa izvršen je preko debitnih kartica (oko 10 milijardi). Podaci HNB-a o namjeni kartica pokazuju kako se debitne i kreditne kartice većinom koriste za podizanje gotovog novca dok se odgođene, revolving i charge koriste za kupovinu.

  7300

  7400

  7500

  7600

  7700

  7800

  7900

  8000

  8100si

  j-1

  4

  ožu

  -14

  svi-

  14

  srp

  -14

  ruj-

  14

  stu

  -14

  sij-

  15

  ožu

  -15

  svi-

  15

  srp

  -15

  ruj-

  15

  stu

  -15

  sij-

  16

  ožu

  -16

  svi-

  16

  srp

  -16

  ruj-

  16

  stu

  -16

  sij-

  17

  ožu

  -17

  svi-

  17

  srp

  -17

  ruj-

  17

  stu

  -17

  sij-

  18

  29%

  75% 72%

  96%

  52%

  71%

  64%

  25% 28%

  4%

  48%

  28%

  7% 1%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  DEBITNA ODGOĐENA REVOLVING CHARGE KREDITNA UKUPNO

  Kupovina Podizanje gotovog novca Polaganje gotovog novca

 • HUB Pregled 2/2018 35

  STAMBENE ŠTEDIONICE

 • HUB Pregled 2/2018 36

  45. Stopa rasta kredita i oročenih depozita kod stambenih štedionica* Promjena u odnosu na isti mjesec prethodne godine

  *Napomena: od siječnja 2013. serija sadrži strukturni lom uslijed promjene metodologije HNB-a

  Na kraju prvog kvartala 2018. godine razina depozita u stambenim štedionicama bila je na 4,4% višoj razini u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Došlo je do pada kreditiranja od 0,4% na godišnjoj razini, što je prvi negativan rezultat od trećeg kvartala 2016. godine, dok je rast stambenih kredita u bankama iznosio 1,5%.

  -20%

  -15%

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%31

  .12

  .20

  11

  .

  31.0

  3.2

  01

  2.

  30.0

  6.2

  01

  2.

  30.0

  9.2

  01

  2.

  31.1

  2.2

  01

  2.

  31.0

  3.2

  01

  3.

  30.0

  6.2

  01

  3.

  30.0

  9.2

  01

  3.

  31.1

  2.2

  01

  3.

  31.0

  3.2

  01

  4.

  30.0

  6.2

  01

  4.

  30.0

  9.2

  01

  4.

  31.1

  2.2

  01

  4.

  31.0

  3.2

  01

  5.

  30.0

  6.2

  01

  5.

  30.0

  9.2

  01

  5.

  31.1

  2.2

  01

  5.

  31.3

  .20

  16

  .

  30.6

  .20

  16

  .

  30.9

  .20

  16

  .

  31.1

  2.2

  01

  6.

  31.0

  3.2

  01

  7.

  30.0

  6.2

  01

  7.

  30.0

  9.2

  01

  7.

  31.1

  2.2

  01

  7.

  31.0

  3.2

  01

  8.

  Krediti (štedionice) Depoziti Stambeni krediti (banke)

 • HUB Pregled 2/2018 37

  Metodologija i izvori Novčana masa M1 i ukupna likvidna sredstva M4 (tablica A1, Statistički pregled HNB-a) Depoziti stanovništva i depoziti poduzeća (zbir podataka iz tablica D6, D7 i D8 statističkog pregleda HNB-a) Udjel deviznih u ukupnim depozitima stanovništva (izračun na temelju tablica D6, D7 i D8 statističkog pregleda HNB-a) Udjel inozemne u ukupnoj pasivi (konsolidirana bilanca banaka D1 statističkog pregleda HNB-a) Udjel kapitala u ukupnoj pasivi (tromjesečno statističko izvješće HNB-a) Struktura izvora sredstava banaka (konsolidirana bilanca banaka D1 statističkog pregleda HNB-a)

  U depozite i instrumente tržišta novca ubrajaju se i ograničeni i blokirani depoziti, depoziti države i krediti primljeni od HNB-a. Kapitalski računi su veći od kapitala iz tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a jer se ovdje konstruiraju prema metodologiji monetarne statistike, dok su u kvartalnom statističkom izvješću sastavljeni prema konceptu kapitala iz statističkih izvještaja. Prikazana struktura se ne mora zbrajati u 100% jer je s prikaza izostavljena stavka ostalo (neto) koja nema značaja, ali utječe na zbroj.

  Plasmani (tablica A1, Statistički pregled HNB-a) Krediti stanovništvu, trgovačkim društvima i državi (konsolidirana bilanca banaka D1, Statistički pregled HNB-a) Krediti stanovništvu, trgovačkim društvima i državi – transakcije (konsolidirana bilanca banaka D1, Statistički pregled HNB-a) Stope rasta kredita stanovništvu po vrstama (Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija, kvaliteta kredita po sektorima, Internetska stranica HNB-a) Dvanaestomjesečni prosjek transakcija (konsolidirana bilanca banaka D1, Statistički pregled HNB-a) Dvanaestomjesečni prosjek stope rasta novoodobrenih bruto kredita (Tablice kamatnih stopa G6a-G6c) Struktura kredita stanovništvu po vrstama (Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija, kvaliteta kredita po sektorima, Internetska stranica HNB-a) Omjer kredita i depozita (konsolidirana bilanca banaka D1 statističkog pregleda HNB-a)

  U brojnik ulaze potraživanja od države, trgovačkih društava i stanovništva, a u nazivnik svi depoziti, što uključuje i depozite države i ograničene i blokirane depozite. Ako se pokazatelj konstruira na temelju podataka o kreditima u užem smislu (zajmovi) omjer je puno niži (za oko 20 postotnih bodova).

 • HUB Pregled 2/2018 38

  Struktura aktive banaka (tromjesečno statističko izvješće HNB-a) Stopa rasta kredita poduzećima u EU i Hrvatskoj (ECB StatisticalDataWarehouse) Stopa rasta kredita stanovništvu u EU i Hrvatskoj (ECB StatisticalDataWarehouse) Prosječne kamatne stope na dugoročne depozite stanovništva u eurima (ECB StatisticalDataWarehouse za druge zemlje) Prosječne kamatne stope na kratkoročne depozite stanovništva u eurima (ECB StatisticalDataWarehouse za druge zemlje) Prosječne kamatne stope na kratkoročne depozite poduzeća u eurima (ECB StatisticalDataWarehouse za druge zemlje) Referentne kamatne stope (Hrvatska udruga banaka za Nacionalnu referentnu stopu NRS, metodologija raspoloživa na www.hub.hr; European Banking Federation, EBF, za Euribor, povijesni podaci raspoloživi na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html ) Podatak za Euribor računa se kao prosjek dnevnih podataka u kvartalu.

  CDS Spread (Erstebank CEE Macroand FI Daily) Indeks regulacijskog opterećenja IRO (Hrvatska udruga banaka)

  Indeks regulacijskog opterećenja IRO predstavlja granični trošak monetarne i devizne regulacije koji banka mora platiti kako bi na tržištu prikupila dodatnu jedinicu izvora sredstava radi odobravanja dodatne jedinice plasmana. U izračun indeksa ulaze svi oblici obvezne rezerve, obvezni omjeri devizne likvidnosti i troškovi osiguranja depozita. Indeks predstavlja vagani prosjek troškova koji se obračunavaju na pojedine komponente pasive, pri čemu se za pondere uzimaju udjeli pojedinih komponenti u ukupnoj pasivi prilagođenoj za dijelove na koje se ne obračunava regulacijski trošak. Indeks ne uzima u obzir troškove prudencijalne regulacije. Metodologiju indeksa za HUB je razvila Arhivanalitika 2006., a indeks se od 2007. redovito objavljuje u publikaciji HUB Analize jednom godišnje, gdje zainteresirani čitatelj može pronaći metodološke detalje (www.hub.hr).

  Prosječne kamatne stope na stambene kredite stanovništvu (ECB StatisticalDataWarehouse) Prosječne kamatne stope na potrošačke kredite stanovništvu (ECB StatisticalDataWarehouse) Prosječne kamatne stope na okvirne kredite stanovništvu (ECB StatisticalDataWarehouse) Prosječne kamatne stope na kratkoročne kredite poduzećima (ECB StatisticalDataWarehouse) Prosječne kamatne stope na dugoročne kredite poduzećima (ECB StatisticalDataWarehouse) Neto kamatna marža (NIM) (izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a)

  Neto kamatna marža (engl. netinterestmargin, NIM) računa se kao jednostavna razlika prosječno naplaćene aktivne kamatne stope i prosječno plaćene pasivne kamatne stope. Prosječno naplaćena

  http://www.hub.hr/http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.htmlhttp://www.hub.hr/

 • HUB Pregled 2/2018 39

  aktivna kamatna stopa računa se kao ukupni kamatni prihod podijeljen s osnovicom na koju se naplaćuje kamata, a u koju ulaze sve stavke aktivne strane bilance iz tromjesečnog statističkog izvještaja osim gotovine, ulaganja, materijalne imovine, preuzete imovine, kamata, naknada i ostale imovine. Prosječno plaćena pasivna kamatna stopa računa se kao ukupni kamatni trošak podijeljen s osnovicom na koju se plaća kamata, a u koju ulaze sve komponente pasive osim kapitala, derivatnih i drugih financijskih obaveza i kamata, naknada i ostalih obaveza. Brojnici izraza računaju se kao zbrojevi zadnja četiri kvartala, a nazivnici kao prosjeci stanja na kraju zadnja četiri kvartala.

  Udjel neto kamatnog i nekamatnog u ukupnom prihodu (izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a)

  Ukupni prihod je zbroj neto kamatnog i neto nekamatnog prihoda. Računa se kao zbroj stavki u zadnja četiri tromjesečja.

  Omjer operativnih troškova i dohotka / cost-income omjer (izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a)

  Operativni troškovi odgovaraju račuovodstvenoj stavci opći i administrativni troškovi i amortizacija, u koju se, prema metodologiji statističkog izvještavanja, ne uračunavaju premije osiguranja depozita.

  Ukupni troškovi rezerviranja za gubitke u % rezultata prije rezerviranja (izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a)

  Rezultat prije rezerviranja računa se kao razlika neto prihoda i općih i administrativnih troškova i amortizacije.

  Dobit nakon oporezivanja / neto dobit (izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a)

  Podatak za svaki kvartal se računa kao zbir zadnja četiri kvartala, tako da se konstrukcijski radi o godišnjoj stopi promjene pomičnog prosjeka računatog s pomakom od četiri kvartala. Podaci se konstruiraju na temelju nerevidiranog statistističkog izvještaja, pa je moguća pojava manjih razlika u odnosu na kasnije revidirane podatke.

  Povrat na prosječnu aktivu (ROAA) i prosječni kapital (ROAE) (izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvješća HNB-a)

  Kumulativ (zbroj) dobiti za zadnja četiri kvartala stavlja se u odnos prema prosječnom stanju aktive (ROAA – engl. return on averageassets) i prosječnom stanju kapitala (ROAE – engl. return on averageequity).

  Povrat na prosječnu aktivu (ROAA): međunarodna usporedba (za Hrvatsku vlastiti izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvještaja, za druge zemlje Financial SoundnessIndicators MMF-a, www.fsi.imf.org ) Povrat na prosječni kapital (ROAE): međunarodna usporedba (za Hrvatsku vlastiti izračuni na temelju tromjesečnog statističkog izvještaja, za druge zemlje Financial SoundnessIndicators MMF-a, www.fsi.imf.org ) Stopa adekvatnosti kapitala (Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija, objavljeno u okviru supervizorske javne objave, statistički podaci, na www.hnb.hr) Stopa adekvatnosti kapitala 2012.: međunarodna usporedba (prema zadnjim podacima koji su uvršteni u MMF-ovu bazu podataka Financial SoundnessIndicators, www.fsi.imf.org)

  http://www.fsi.imf.org/http://www.fsi.imf.org/http://www.hnb.hr/http://www.fsi.imf.org/

 • HUB Pregled 2/2018 40

  Omjer loših kredita: stanovništvo i trgovačka društva (Supervizorska javna objava, statistički podaci, Pokazatelj poslovanja kreditnih institucija, Kvaliteta kredita po sektorima, na www.hnb.hr)

  Loši krediti su djelomično nadoknadivi (B) i nenadoknadivi krediti (C) sukladno Odluci HNB-a o klasifikaciji plasmana. Omjer loših plasmana u pravilu je niži od omjera loših kredita.

  Omjer loših kredita: međunarodna usporedba (prema zadnjim podacima koji su uvršteni u MMF-ovu bazu podataka Financial SoundnessIndicators, www.fsi.imf.org) Stopa pokrića loših kredita rezervama za gubitke (Supervizorska javna objava, statistički podaci, Pokazatelj poslovanja kreditnih institucija, Kvaliteta kredita po sektorima, na www.hnb.hr) Rezerve za gubitke odgovaraju pojmu ispravci vrijednosti kod ovog statističkog izvora.

  Stopa pokrića loših kredita rezervama za gubitke: međunarodna usporedba (prema zadnjim podacima koji su uvršteni u MMF-ovu bazu podataka Financial SoundnessIndicators, www.fsi.imf.org) Valutna struktura omjera loših kredita (Supervizorska javna objava, statistički podaci, Pokazatelj poslovanja kreditnih institucija, Kvaliteta kredita po valutama, na www.hnb.hr) Valutna usklađenost imovine i obaveza u % ukupne bilančne svote (agregirano tromjesečno statističko izvješće, listovi VSI1_19 i VSO1_20) Struktura elektroničkih naloga – potrošač (Platne usluge, Kreditni transfer i trajni nalog, Tablica PT1, na www.hnb.hr) Struktura elektroničkih naloga – nepotrošač (Platne usluge, Kreditni transfer i trajni nalog, Tablica PT1, na www.hnb.hr) Broj izdanih kartica (Platne usluge, Izdavanje platnih instrumenata, Tablica PK2, na www.hnb.hr) Podaci o kartičnom plaćanju (Platne usluge, Izdavanje platnih instrumenata, Tablica PK2, na www.hnb.hr) Stopa rasta kredita i oročenih depozita kod stambenih štedionica (Agregirano statističko izvješće HNB-a za stambene štedionice)

  http://www.hnb.hr/http://www.fsi.imf.org/http://www.hnb.hr/http://www.fsi.imf.org/http://www.hnb.hr/http://www.hnb.hr/http://www.hnb.hr/http://www.hnb.hr/http://www.hnb.hr/

 • HUB Pregled 2/2018 41

  List of Figures 1. Money M1 and broad money M4 (year on year change in %) 2. Household and corporate deposits (year on year change in %) 3. Share of foreign currency deposits in total deposits of households (in %) 4. Share of foreign liabilities in total liabilities (in %) 5. Share of capital in total liabilities (in %) 6. Structure of banking sector liabilities (in %) 7. Domestic credit (in HRK mn and year on year change in %) 8. Loans to households, corporate sector and government (year on year change in %) 8a. Loans to households, corporate sector and government - transactions (12 MMA) 8b. Loans to households and corporate sector (year on year change in %, 12 MMA) 9. Household loans by type of loans (year on year change in %) 10. Structure of household loans by type (in %) 11. Loan to deposit ratio (in %) 12. Structure of banking sector assets (in %) 13. Loans to corporate sector in Croatia and EU countries (year on year change in %) 14. Loans to households in Croatia and EU countries (year on year change in %) 15. Average interest rates on household long-term deposits in EUR (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 16. Average interest rates on household short-term deposits in EUR (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 17. Average interest rates on corporate short-term deposits in EUR (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 18. Reference interest rates (Euribor and National reference interest rate) in % 19. CDS spread (in bps)

 • HUB Pregled 2/2018 42

  20. Index of regulatory burden in banking sector in % 21. Average interest rates on loans for house purchase (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 22. Average interest rates on loans for consumption (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 23. Average interest rates on overdrafts (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 24. Average interest rates short-term loans for corporations (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 25. Average interest rates long-term loans for corporations (Croatia, Eurozone minimum and maximum) in % 26. Net interest margin (in %) 27. Share of interest and non-interest revenues in total revenues (in %) 28. Cost-income ratio (in %) 29. Share of provisions in net operating income (in %) 30. Net operating income (in 000 HRK) 31. Return on average assets (ROAA) and Return on average equity (ROAE) (in %) 32. Return on average assets (ROAA) – international comparison (in %) 33. Return on average equity (ROAE) – international comparison (in %) 34. Capital adequacy ratio (CAR) in % 35. Capital adequacy ratio (CAR) – international comparison (in %) 36. NPL ratio (total, household and corporate sector) in % 37. NPL ratio – international comparison (in %) 38. Bank provisions to NPL ratio (total, household and corporate sector) in % 39. Bank provisions to NPL ratio – international comparison (in %) 40. NPLs by currency (in %) 41. Structure of electroing orders - consumer

 • HUB Pregled 2/2018 43

  42. Structure of electroing orders - non-consumer 43. Number of payment cards 44. Structure of payment cards