SNG KIẾN KINH NGHIỆM GIO DỤC TCH CỰC PHNG em vị thnh nin bị phạm tội phn nn về cch đối xử đối của bố mẹ v trong một - -

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SNG KIẾN KINH NGHIỆM GIO DỤC TCH CỰC PHNG em vị thnh nin bị phạm tội phn nn về...

 • 1

  S GIO DC V O TO NG NAI

  n v: Trng THPT Nguyn Tri

  M s:...............................

  SNG KIN KINH NGHIM

  GIO DC TCH CC PHNG CHNG BO LC

  HC NG TRNG THPT NGUYN TRI

  Ngi thc hin: TRN TH VNG NHI

  Lnh vc nghin cu:

  Qun l gio dc

  Phng php dy hc b mn....

  Phng php gio dc

  Lnh vc khc..........................................

  C nh km:

  M hnh Phn mm Phim nh Hin vt khc

  Nm hc: 2011 - 2012

  www.huongdanvn.com

  www.huongdanvn.com

 • 2

  S LC L LCH KHOA HC

  -------------------

  I. THNG TIN CHUNG V C NHN

  1. H v tn: TRN TH VNG NHI

  2. Ngy thng nm sinh: 08 05 - 1982

  3. Nam, n: n

  4. a ch: 7I/40 khu ph 8, phng H Nai, Bin Ho, ng Nai

  5. in thoi: 0903 180 950 (NR): 0613.980237

  6. Fax: 061.3881183 E-mail: VUONGNHI08042003@yahoo.com

  7. Chc v: Gio vin, B th on trng

  8. n v cng tc: Trng THPT Nguyn Tri

  II. TRNH O TO

  - Hc v (hoc trnh chuyn mn, nghip v) cao nht: C nhn

  - Nm nhn bng: 2005

  - Chuyn ngnh o to: HSP TP H Ch Minh ngnh Gio dc chnh tr

  III. KINH NGHIM KHOA HC

  - Lnh vc chuyn mn c kinh nghim: Ging dy mn GDCD

  - S nm c kinh nghim: 06

  - Cc sng kin kinh nghim c trong 5 nm gn y:

  + ng dng Cng ngh thng tin trong ging dy mn GDCD THPT

  + Dy tch hp Gio dc Mi trng trong ging dy mn GDCD THPT

  + Vn dng phng php tho lun nhm trong ging dy GDCD 11

  www.huongdanvn.com

  www.huongdanvn.com

 • 3

  GIO DC TCH CC PHNG CHNG BO LC HC NG

  TRNG THPT NGUYN TRI

  L DO CHN TI

  Qu trnh hnh thnh cng ng c dn ngi Vit ng Nai ni chung, cng

  nh khu vc H Nai ni ring thc cht l qu trnh hp c bi cc t di dn qua

  cc thi k nn vn ho, tnh cch ca ngi ng Nai rt phong ph, sinh ng. Vi

  th mnh l mt tnh cng nghip trong vng kinh t trng im vi tnh nng ng,

  d tip cn vi ci mi th cng l thch thc khng nh i vi cc lnh vc kinh

  t, chnh tr, x hi ni chung, lnh vc gio dc ni ring. Trc nhng din bin

  phc tp ca o c hc ng, c h thng chnh quyn, d lun x hi ht sc

  quan tm v chin lc, chnh sch, phng php gio dc o c hc sinh ca cc

  c quan chc trch v nh trng.

  ng b tnh ng Nai xc nh chin lc: i mi mnh m, ton din

  gio dc - o to v pht trin nhanh ngun nhn lc cht lng cao; coi pht trin

  gio dc - o to l ng lc pht trin nhanh, bn vng1. Ban Tuyn gio Tnh u

  ch o thnh lp phng Cng tc chnh tr ti c quan s Gio dc v o to v

  trong h thng ca ngnh vi chc nng tham mu cho gim c s ch o hot

  ng gio dc o c trong hc sinh, sinh vin, cng tc chnh tr t tng trong i

  ng gio vin v cn b qun l gio dc. Trn c s hnh thnh h thng dc t s

  xung n cc trng. L u mi thc hin phi hp 3 mi trng gio dc vi cc

  on th, t chc x hi nht l on thanh nin cng sn H Ch Minh. Cc trng

  v ang thay i nhn thc v vai tr ca cng tc gio dc o c trong cn b

  qun l gio dc v i ng gio vin.

  Bn cnh , Tnh u cn quan tm n vic xy dng mi trng vn ha, con

  ngi vn ha, tng cng qun l vn ha, u tranh chng khuynh hng phn

  ng, i tru, lc hu.

  Tuy nhin, Vic phi hp gia nh trng vi gia nh v cc c quan chc

  nng a phng trong vic qun l hc sinh, sinh vin ngn chn tc hi ca t nn

  1 Tnh u ng Nai (2001), Vn kin i hi i biu ng b tnh ng Nai ln th VIII (nhim k 2005 2010), (lu hnh ni b), tr.61.

  www.huongdanvn.com

  www.huongdanvn.com

 • 4

  x hi cn hn ch, nht l phim nh, tr chi c tnh cht bo lc t bng, a, trn

  mng Internet dn n bo lc hc ng xm hi thn th, tnh mng hc sinh trn

  a bn cc huyn Xun Lc, Trng Bom, Long Thnh.. Chnh v th, vic cc

  trng THPT phi nghim tc ra bin php ngn chn tnh trng bo lc hc

  ng l mt vic lm cp thit.

  1. BO LC HC NG V YU T NGUY C

  Theo Bch khoa ton th m th bo lc hc ng c nhiu ngi coi l

  tr thnh mt vn nghim trng trong nhng thp k gn y nhiu quc gia, c

  bit ni cc loi v kh nh sng hay dao c s dng. N bao gm bo lc gia

  cc hc sinh trong trng cng nh nhng v tn cng th xc bi hc sinh vo gio

  vin ca trng. Ph bin nht l nhng bo lc t hc sinh tn cng n hc sinh l

  nhng hnh vi nh kt bng nhm hm he bn b, n hip ngi nh hoc yu th, c

  th l hnh vi trn lt - tin ca bn khc hoc thm ch c th do ght nhau lu

  ngy nn dn n x xt nh nhau hoc nh nhau c s dng hung kh.

  Bo lc hc ng nh hng n th cht, tinh thn v x hi ca nn

  nhn. nh hng v th cht bao gm gy tay, gy chn; nh hng v mt tinh

  thn l cc em lun lun lo lng, s st, t tng khng n nh khin cc em khng

  th tp trung vo bi v, cn nh hng v mt x hi ch l cc em b nhng ngi

  xung quanh nh gi khng tt v nhn phm, nhn cch.

  Cc yu t nguy c dn n bo lc hc ng:

  Th nht, c nhn. Cc em thc hin hnh vi bo lc c kt qu hc tp trung

  bnh hoc yu. Nhng a s cc em thc hin hnh vi bo lc cho rng vn hc tp

  l khng kh. Mt s thy c cho rng cc em hc yu khng phi do cc em km t

  duy m do cc em khng chu chm ch hc hnh v cn ty thuc vo thy c, nu

  thy c bn lnh hn cc em v c th qun l cc em th cc em hc rt tt mn hc

  v ngc li. Cc em ny thch chi vi bn theo mt nhm v hay nghe li r r

  ca bn trn i chi, i nh nhau. Khi c ngi xc phm n mnh, cc em s i

  co v c th dn n nh nhau. Cc em khng h s nhm no trong trng, m cho

  rng ngi ta thch nh nhau vi mnh th mnh chiu theo ngi ta thi. C em

  cho rng mnh l n anh n ch trong trng nn khng s bt k mt ai.

  www.huongdanvn.com

  www.huongdanvn.com

 • 5

  C mt s phn bit gia cch c x ni tm v biu l. Nhng cch c x ni

  tm phn nh s rt lui, c ch, lo lng, v - hoc hay chn nn. C x ni tm

  c tm thy trong mt s trng hp bo lc thanh nin d vi mt s thanh nin,

  chn nn i lin vi s lm dng lin tc. Bi chng him khi bc l ra ngoi, cc hc

  sinh vi cc vn ni tm thng khng c ch . Nhng cch c x biu l

  phn nh cc hnh ng lm li, gy hn, v hiu ng thi qu. Khng ging nh

  nhng cch c x ni tm, nhng cch c x biu l gm, hay lin kt trc tip vi,

  cc giai on bo lc. Nhng cch c x bo lc nh m v thng c hc khi

  quan st nhng ngi khc. Cc hnh ng biu l din ra c bn trong v bn ngoi

  trng hc. Bn cnh , mt s yu t c nhn khc gn lin vi nhng mc gy

  hn cao. Nhng em bt u sm thng c nhng hnh ng ti hn nhng tr em c

  nhng hnh ng chng x hi mun hn. IQ thp cng lin quan ti nhng mc

  hung hng cao hn. Cc pht hin khc cho thy tr nam cc kh nng kh vn

  ng ban u, nhng kh khn khi ch , v cc vn v c thng d on mt

  hnh vi chng x hi v sau.

  Th hai, mi trng gia nh. Mi trng gia nh c cho l c ng gp vo

  bo lc hc ng. Qu Quyn Hin php cho rng vic phi i mt trong thi gian

  di vi bo lc sng, tnh trng nghin ru ca cha m, bo lc gia nh, lm dng

  th cht tr em, v lm dng tnh dc tr em dy cho tr rng cc hnh ng bo lc l

  c th chp nhn. K lut th bo ca cha m i lin vi nhng mc hung hng

  cao hn thanh nin. a s ba m ca cc em thc hin hnh vi bo lc l nhng

  ngi lao ng chn tay, mi khi ba m cc em gp chuyn khng vui th s c ci c

  v dn n nh nhau. a s cc anh ch ca cc em u ngh hc sm v i lm thu,

  c ngi cn b t, cc anh ch ny lun bnh vc cc em ca mnh nn mi ln cc

  em c va chm, nh nhau th nhng ngi anh ch ny u ra bnh vc v c th

  nh gy thng tch cho ngi xc phm em mnh. iu ny cho thy gia nh l

  nn tng c bn cc em xy dng v hnh thnh nhn cch. Khi cha m cc em

  khng gng mu trong cch c x vi nhau trong sinh hot hng ngy cng nh s

  quan tm khng ng cch ca anh ch i vi cc em c th lm cho cc em cm

  thy li v tng hnh vi bo lc ca cc em nhiu hn. Vi iu kin nh phn

  www.huongdanvn.com

  http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%E1%BB%99i_t%C3%A2m&action=edit&redlink=1http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Bi%E1%BB%83u_l%E1%BB%99&action=edit&redlink=1http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAnghttp://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi%E1%BB%87n_r%C6%B0%E1%BB%A3uhttp://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1o_l%E1%BB%B1c_gia_%C4%91%C3%ACnhwww.huongdanvn.com

 • 6

  tch cng cho thy ph huynh quan tm n cc em khng ng cch th hin ch

  ph huynh cho cc em nhng g cc em thch, nhng li khng nm r c kt qu

  hc tp cng nh khng bit em chi vi nhng ai, mi khi bit cc em sai phm, a

  s cc ph huynh u dng bo lc dy d cc em. iu ny cho thy cc em

  thng xuyn b bo lc t gia nh, nu vn ny ko di th s nh hng nhiu

  n tm l ca cc em, khng ch vy m n cn nh hng nhiu n hnh vi ca

  cc em, c bit l hnh vi bo lc. Theo mt nghin cu ca b cng an th c 49%

  cc em v thnh nin b phm ti phn nn v cch i x i ca b m v trong mt

  iu tra khc th cho thy nhng gia nh no c hnh vi bo lc vi con ci ca h th

  con ci ca h c xu hng bo lc cao hn nhng ngi con sng trong gia nh

  bnh thng. Khi ph huynh bit c cc em b bo lc, th ph huynh c thi xi

  gic cc em nh tr li, c ngi cn nh x hi en ra gii quyt dm, iu ny cho

  thy t vn bo lc ca cc em hc sinh m chng ta khng kp thi gii quyt, th

  s dn n bo lc k tip c lin quan n ngi ln.

  C mt s bng chng cho thy vic tip xc vi bo lc trn v tuyn v, mt

  mc nh hn, cc tr chi bo lc lin quan ti s gia tng tnh hung hn tr em,

  v s hung hng ny li c th c a vo trng hc.

  Th ba, mi trng ln cn. Mi trng ln cn v cng ng cng to bi cnh

  cho bo lc hc ng. Cc cng ng c t l ti phm v s dng ma tu cao dy

  thanh nin nhng hnh ng c x bo lc v chng li c mang vo trng hc.

  Tnh trng nh ca ti tn bn cnh trng hc c pht hin gn lin vi bo lc

  hc ng. Vic tn cng gio vin dng nh hay xy ra hn ti cc trng gn k

  cc khu vc c t l ti phm cao. Vic tip xc vi nhng ngi bn h hng l mt

  yu t nguy c cho nhng mc hung hn cao. Nghin cu cho thy rng ngho

  kh v mt dn s cao gn lin vi nhng t l bo lc hc ng cao. Nhng

  cuc nghin cu theo chiu dc di hn cho