soalan kertas 2 percubaan.doc

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

SULIT

4571/2

1.Berdasarkan jadual 1, jawab soalan-soalan berikut.

Jadual 1

Sebelum Pengelolaan

Semasa Pengelolaan

Selepas Pengelolaan

Menyedia kertas kerja

Taklimat

Mesyuarat post mortem

Menubuh JK Induk untuk menentukan tarikh dan tempat

Memantau perjalanan kejohanan

Membuat laporan penuh

Y

Penyelarasan

Surat-surat penghargaan kepada yang berkenaan

Menubuh JK kerja

Pelaporan

Mesyuarat JK kerja untuk tentu bidang tugas

Mencatat keputusan

Surat-surat kepujian dan imbuhan

a)Nyatakan Jadual 1?

.

[1 markah ]

b)Nyatakan bidang tugas di Y?

.............................................

[ 1 markah ]

c)

Jelaskan SATU peranan keperluan jadual di atas?

.

[ 1 markah ]

2.Carta aliran Sosiologi Sukan.

a)Berikan definisi Sosiologi Sukan?

[ 1 markah ]

b)Nyatakan DUA kesan positif penglibatan individu dalam sukan.

i. ii. . .........

[ 2 markah ]

c)Nyatakan DUA kesan negatif daripada penglibatan negara dalam bidang sukan.

i. ii. ............. [2 markah ]

3.

(a)Apakah jenis penguncupan otot sekiranya otot itu mengalami tekanan tetapi tidak memendek.

[1 markah]

(b) Berikan SATU aktiviti yang melibatkan jenis penguncupan otot di atas...

[1markah]

(c.)Berikan diskripsi bagi velositi penguncupan di bawah.Jenis fiber

Diskripsi

Sentak cepat

..

Sentak lambat

..................................................

[2 markah]

4(a)Sistem kardiovaskular mempunyai 3 komponen utama. Berikan DUA komponen tersebut..

i..

[1 markah]

ii

.

[1 markah]

(b)Pilih satu daripada 2(a) dan jelaskan.

i..................................................................................................................................... [1 markah]

(c)Berikan SATU fungsi Sistem Kardiovaskular secara ringkas.

. ..

[1 markah]

5

Gambar menerangkan perlakuan atlet angkat berat

(a)Namakan sistem tenaga yang digunakan dalam gambar.

[1 markah]

(b)Berapa lamakah tempoh masa yang digunakan oleh atlet tersebut.

..

[1 markah]

(c)Huraikan bagaimanakah tenaga dihasilkan dalam sistem ini.

.

.

.

.

[2 markah]

6.Semasa beraktiviti sama ada bersenam, latihan atau pertandingan, suhu badan akan meningkat disebabkan oleh proses metabolisma badan.

(a)Nyatakan SATU struktur yang mengawal suhu badan.

..

[1 markah]

(b)

Nyatakan SATU cara tubuh membuat penyesuaian untuk mengurangkan haba semasa aktiviti fizikal.

..

..

[1 markah]

(c)Apakah yang akan berlaku jika haba dalam badan tidak dapat disingkirkan oleh sistem fisiologi badan.

.

[1 markah]

(d)Berikan SATU fungsi air dan elektrolit dalam proses metabolisma tubuh badan.

.

[1 markah]

7.Gambar menunjukkan sejenis ujian untuk menguji kecergasan.

(a).Namakan ujian tersebut.

...

[1 markah]

(b). Apakah komponen kecergasan yang diuji?

.....

[1 markah]

(c) Nyatakan tujuan ujian ini dijalankan.

.

[1 markah]

8.Gambar menunjukkan atlet sedang melakukan aktiviti bebanan.

(a)Apakah yang dimaksudkan dengan latihan bebanan ?

.

[1 markah]

(b)Bagi menghasilkan kesan latihan ke arah membina daya tahan otot yang tinggi, nyatakan tahap latihan yang perlu dilakukan atlet dari segi ;

i) Bebanan

[1 markah]

ii) Ulangan

[1 markah]

(C)Nyatakan satu peraturan bagi memastikan latihan bebanan tidak mendatangkan masalah atau kecederaan kepada pelaku.

.

.

[1 markah]

9(a)Berikan maksud taburan praktis ?

..

[1 markah ]

(b)Senaraikan dua jenis taburan praktis ?

i.

ii.

[ 2 markah ]

(c)Jelaskan secara ringkas kedua-dua taburan praktis tersebut ?

[ 2 markah ]

10Gambar menunjukkan seorang atlet sedang berlari.

(a)Namakan jenis tuas di atas.

[ 1 markah ]

(b)Labelkan bahagian yang menjadi fulkrum, beban dan daya

X..

Y

Z.

[ 3 markah ]

Bahagian B[ 20 markah ]

Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagaian ini11Rajah di bawah menunjukkan carta aliran ciri-ciri institusi sukan.

(a)Namakan P dan Q.

[ 2 markah ]

(b)Jelaskan peranan yang dimainkan Q seperti yang anda nyatakan di 11(a) di atas.

[ 2 markah

(c)Nyatakan dua kesan sosioemosi individu yang dicapai menerusi penglibatan dalam sukan.

[ 2 markah ]

(d)Proses sosialisasi sukan berlaku menerusi dua cara.

Jelaskan proses sosialisasi sukan.

[ 4 markah ]

12Gambarajah di bawah menunjukkan kelenjar-kelenjar utama Sistem Endokrina.

(a)Berpandukan gambarajah di atas, labelkan dua daripada kelenjar yang berlabel S,T, U dan V

[ 2 markah ]

(b)Senaraikan satu jenis hormon yang dirembeskan oelh setiap kelenjar yang anda labelkan di 12(a) di atas dan nyatakanfungsi hormone-hormon tersebut.

[ 4 markah ]

(c)Jelaskan dua kesan aktiviti hormone yang abnormal terhadap fungsi tubuh badan.

[ 4 markah ]

13Rajah di bawah menunjukkan Satu Periodisasi Program Latihan bagi Atlet Bolasepak.

(a)Apakah yang dimaksudkan dengan periodisasi

[ 2 markah]

(b)Namakan fasa A dan fasa D.[ 2 markah ]

(c)Berdasarkan rajah, berikan dua perbezaan dari segi pembolehubah periodisasi antara fasa B dan fasa D[ 4 markah ]

(d)Nyatakan dua aktiviti yang boleh dijalankan oleh atlet ini pada fasa E.

[ 2 markah ]

14Rajah di bawah menunjukkan perkembangan Kemahiran motor.

(a)Berdasarkan rajah, namakan perkembangan J dan K di atas.

[ 2 markah ]

(b)Apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan J dalam soalan 14(a) di atas.

[ 2 markah ]

(c)Senaraikan tiga aspek utama perkembangan motor.

[ 3 markah ]

(d)Huraikan satu daripada jawapan anda di 14(c) di atas.

[ 3 markah ]

KERTAS JAWAPAN.

..

..

~~~~~~~~~KERTAS SOALAN TAMAT ~~~~~~~~~~Sosiologi Sukan

Proses

Sosiologi Sukan

Sosialisasi

menerusi sukan

Sosialisasi

ke dalam sukan

X

Z

Y

Ciri ciri Institusi Sukan

P

Sosiolisasi

Q

Sosioemosi

Politik

S

U

V

T

Fasa A

Fasa B

Fasa C

Fasa D

Fasa E

Perkembangan J

Kawalan kepala

Bergolek

Duduk

Berdiri dengan bantuan

Menyusup dan merangkak

Berdiri sendiri

Berjalan dan berlari

melompat

Perkembangan K

Menggenggam objek tapi tidak boleh mengutipnya

Menggenggam objek besar dengan sebelah tangan dan memindah ke tangan yang lain

Memegang objek kecil tapi tidak dapat mengutipnya

Berupaya mencubit objek kecil

Dapat memasukkan objek kecil ke dalam botol

Tahap pencapaian motor berfokus kepada perkembangan yang berlaku selepas dua tahun kelahiran iaitu apabila keupayaan untuk bergerak tanpa sokongan dicapai.

15

_1314171501.xlsChart1

505256

656870

707070

856290

655370

Intensiti

Isipadu

Prestasi

Sheet1

IntensitiIsipaduPrestasi

fasa A505256

fasa B656870

fasa C707070

fasa D856290

fasa E655370

To resize chart data range, drag lower right corner of range.