Social Media Monitoring »Vi»‡t Nam

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Social Media Monitoring »Vi»‡t Nam

 • Social Media Monitoring Vi t Nam

  InfoRe Technology

  H Ni, 19-8-2016

 • Tng quan

  Gii thiuInfoRe

  Technology

  SocialMediaMonitoring

  Cc thch thc

  ng dng caSocialMediaMonitoring

 • INFORETECHNOLOGY

 • InfoRe TechnologyCng ty chuyn v ng dung Hcmy Tr tu nhn to

  2012

  20132015

  Thnh lp bicc tha nh vinang ho c t p,

  cng ta c nc ngoa i

  Pht trin hx l ngn ngting Vit datrn Stanford

  CoreNLP

  SocialBusiness

  Intelligence

  ng dng vid liu trnbo in t,

  din n, blog, mng x hi

  2014

 • CC KHCH HNG & ANG S DNG DCH V

  I TC CHIN LC

 • Gii php Tng hp v Phn tch thng tinTrn Internet

  500+U BO

  50+DIN N

  30M+NGI DUNG FACEBOOK

  5M+FANPAGES

  30GBD LIU MI NGY

  40+BUSINESS INTELLIGENCE TASKS

 • Quan hKhch hng

  Qun tr nhn lc

  Quan hCng chng

  Qun tr Thng hiu

  - Khng hong

  Qun tr ri ro

  Bn l

  Hanh chinh

  Tip th

  An ninh

  Tich hph th ng

  SOCIAL MEDIA MONITORING

 • CA C THA CH THC

  THUTHP

  XL LUTR

  PHNTCH

 • THUTHP

  phn d public web, Facebook API

  phn rt d $$$ Facebook topical data

  phn kh Facebook user data

 • Qut d liu

  th gc

  randomwalker- follower

  meddler

  dominator

 • XL

  Khi lng d liu lni hi p ng thi gian thc

  S dng Micro-servicesnh i cht lng /thi gian

 • LUTR

  PHNTCH

 • SOCIAL MEDIAMONITORINGcac hng ng dung

 • Quan hKhch hng

  Qun tr nhn lc

  Quan hCng chng

  Qun tr Thng hiu

  - Khng hong

  Qun tr ri ro

  Bn l

  Hanh chinh

  Tip th

  An ninh

  Tich hph th ng

  SOCIALMEDIA

  MONITORING

 • Quan h Khch hng

  Lng nghe thng tin ca khch hng trn MXH

  Chn lc thng tin lin quan ti doanh nghip

  Phn loi thng tin theo cc nhm nghip v

  Ch ng lin lc, h tr, gii quyt vn ca khch hng

  o hi lng, tn sut cp ti thnghiu t pha khch hng

  Xc nh s lng khch hng trung thnh

  Xy dng chin dch chm sc khch hng gia tng s lng

  o m, duy tr tp KH trung thnh v ti lp chu trnh trn

  Chm sc khch hng Thn tnh khch hng t i thPht trin tp KH trung thnh

  Lng nghe thng tin than phin v sn phm, dch v ca cc i th

  Ch ng lin lc vi nhng i tng pht tin h tr, p ng tt hn, bin h thnh khch hng ca doanh nghip

  1

 • Qun tr thng hiuQun tr thng hiu X l khng hong

  Theo di mi thng tin c cp v cc lnh o ca doanh nghip

  Phn tch tnh cht thng tin

  a ra cnh bo, bo co phn tch gip x lkp thi

  Gim st thng tin ca ton b cc thnghiu, sn phm, dch v ca doanh nghip

  Phn tch tnh cht thng tin

  Cnh bo, bo co phn tch, thng k h trcc chin dch bo v thng hiu

  Gim st hnh nh lnh o Pht hin sm khng hong TTBo v thng hiu

  Tn dng 24 gi vng ngc

  Tm ra cc thng tin tiu cc v doanh nghipngay sau khi thng tin c ng ti

  nh gi xc sut lm ny sinh khng hong truyn thng ca thng tin

  Cnh bo tc thi cho cn b x l khnghong c bin php x l sm

  1

 • Kim sot knh truyn thng trn MXH

  Quan h cng chng

  To ni dung cn thm d, pht tn trn cng c truyn thng, qung co

  Thu nhn cc phn hi, tng tc, nh gi ca cng ng

  Phn tch t ng trch lc, thng k quan im

  Lng nghe thng tin t tp i tng cn truyn thng

  Da vo lu lng, tn sut v sc thi thng tin thu nhn c nh gi hiu qu cc chin dch truyn thng, qung co theo tng thi on.

  Thm d, lng nghe quan im cng ng

  nh gi hiu qu chin dch truyn thng

  Thu nhn ton b ni dung trn cc knh truyn thng MXH ca doanh nghip (cc fanpage, group)

  nh gi, phn tch ni dung v cc ch s tng tc ca ngi s dng MXH vi cc knh truyn thng ca VPBank (lng bnh lun, like, comment, share, tch cc, tiu cc)

  1

 • Sn xut ni dung ly lan

  Quan h cng chng

  Pht hin sm cc trng hp, hon cnh kh khn, cn gip hoc cc vn ang c x hi quan tm t thng tin MXH

  Chn ra cc trng hp, hon cnh, vn thch hp v phng thc h tr

  Bin doanh nghip thnh n v i u trong vic h tr cc i tng ny, to n tng trong cng ng

  Xy dng trch nhim x hi ca doanh nghip

  Phn tch, nm bt sm cc xu hng thngtin ni bt, ang ly lan mnh m trn MXH

  Da vo cc thng tin ny sn xut ni dung ly lan, c tc dng qung b doanh nghip

  2

  Bin mi nhn vin thnh mt i s truyn thng trn MXH ca doanh nghip

  o m lng nhn vin ang gip qung b, tuyn truyn cho doanh nghip

  Xy dng cc chin dch truyn thng ni b nhm gia tng s lng nhn vin tham gia

  Lp li chu trnh trn

  Qun tr i s truyn thng

 • Qun tr ri ro

  Tham kho thng tin trn internet ca i tng xin vay vn, h tr nh gi ri ro ca vic cho vay

  Theo di lin tc thng tin trn internet v tnh hnh hot ng, kinh doanh ca cc i tng, t chc, doanh nghip ang vay vn, h tr nh gi ri ro.

  H tr nh gi n xu

  H tr duyt h s cho vay

  Thng tin danh mc u tGim st i tng vay vn

  Theo di thng tin cc m c phiu, chng khon

  Phn tch cc thng tin tch cc, tiu cc, h tr quyt nh qun l danh mc u t

  Cung cp dch v h tr cc nh u t CK

 • Qun tr nhn lc

  Bin mi nhn vin thnh mt i s truyn thng trn MXH ca VPBank

  o m lng nhn vin VPBank ang gip qung b, tuyn truyn cho ngn hng

  Xy dng cc chin dch truyn thng ni b nhm gia tng s lng nhn vin tham gia

  Lp li chu trnh trn

  Phn tch d liu t mng x hi tm v tuyn dng nhn lc c trnh v ph hp vn ha doanh nghip.

  Lin tc t trong tm ngm cc nhn lcph hp gip kp thi b sung ngun lao ngkhi cn thit

  Qun tr i s truyn thng Gim st mc hi lng ca i ng nhn lc

  Tm kim ng vin ph hp

  Thng k v phn tch thng tin m nhn vin chia s lin quan ti cng vic

  nh gi mc hi lng ca i ng lao ng

 • Tip th

  Thm d th trng bng cc chin dch marketing din rng

  Thu nhn phn hi v pht hin cc nhm phn ng tch cc

  To lp cc chin dch marketing tp trung vi cc nhm ny (tip th tng cng)

  Gp nhm, phn loi cc nhm ngi s dngFacebook theo mi quan tm, s thch

  Tip cn chnh xc tng nhm qua cc knhgiao tip truyn thng

  Thm d th trng Ti u qung co trc tuynEmail, message marketing

  Xc nh mi quan tm, s thch, ni dung thng cp ca tng i tng qung co

  Lc ra cc i tng thch hp vi dch v ca doan nghip v qung co trng ch vi chi ph thp hn

 • Bn l

  Thng k chi tit bnh lun, nhn xt ca ngi s dng v dch v, sn phm ca doanhnghip

  nh gi cm nhn ca khch hng i vi hng chc sn phm bn ra mi nm

  Thng k v sn phm, dch v tng t ca cc doanh nghip khc

  So snh, xp hng cc dch v, sn phm ny

  Chn lc cc c nhn c tim nng tr thnh khch hng ca doanh nghip da vo thng tin MXH

  Tip cn cc i tng ny thng qua MXH phn phi sn phm, dch v ca doanhnghip

  So snh, xp hng sn phm

  Thng k nhn khu hcPht hin c hi bn hng

  Thng k ton b thng tin nhn khu hc ca ngi dng MXH

  Trch lc cc bo co iu tra nhn khu hc theo t kha, ch thng tin

 • Tch hp h thngSocialCRM

  DataEnrichment

  CreditScoreEvaluation

 • Hnh chnh

  Tng hp ni dung trn MXH xoay quanh ccvn ca ngnh, ca a phng.

  Phn loi cc ni dung theo chuyn , itng, cc thng tin nhn khu hc phc vnhu cu ra quyt nh ca cc n v hnhchnh.

  Tng tc vi ngi dn trc tip trn MXH.

  iu tra phn hi ca x hi vi cc vn cth m n v hnh chnh quan tm.

  Lin tc kho st, tham vn kin ca ngidn, xy dng bo co phc v cc cp lnho.

  Pht hin sai phm qua cc t co ca ngidn trn MXH.

  Cng thng tin mng xhi

  Qun l xut bn thng tin int

  Trng cu dn

  Xc nh thng tin ngun, thng tin sao chp, so snh tnh ton vn ca ni dung, pht hinra cc thng tin vi phm quy nh.

  Thng k, nh gi lu lng truy cp, mc ph bin ca cc ni dung c xut bn.

  Lng nghe phn hi ca nhn dn v ccthng tin c xut bn.

 • An ninh

  Gim st lin tc cc ngun thng tin trn MXH

  Pht hin ra cc nguy c mt an ton (an ninhmng, an ninh i vi ch , cc vi phmonline) t cc ngun thng tin ny

  Kt hp cc dng thng tin t cc ngun gimst ni dung khc (vin thng, thc a)

  C bin php x l kp thi

  Phn tch cc mi quan h x hi trn internet ca cc i tng cn nghin cu.

  Tm ra cc mi lin h, ng c hnh vi datrn cc lin h x hi online ny, b sung chocc lin h x hi thng thng ca itng.

  Gim st thng tin Xy dng danh sch nghi vnKhai ph cc lin h x hi

  Phn tch cc ngun thng tin, cc ni dung thng tin v tn sut ca ni dung xc nhi tng cho nhng danh sch nghi vn cth.

  a cc i tng trong danh sch nghi vnvo din theo di, gim st c bit.

 • AMAaskmeanything