of 12 /12

Socialna akademija: Naredi nekaj!

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitvena zloženka Socialne akademije

Text of Socialna akademija: Naredi nekaj!

 • Tudi vam ni vseeno, kam gre ta svet?

  Tudi vi utite pravico in dolnost, da ga po svojih moeh spreminjate na bolje?

  Tudi vi verjamete, da je vsak na svet rojen z edinstve nimi talenti in zato z edinstvenim poslanstvom? Da je nanj postavljen, da iz-polni nalogo, ki je sicer ne bo izpolnil nihe drug?

  Na Socialni akademiji se zdruujemo tisti, ki nam ni vseeno. Mladi, predstavniki sred-nje generacije in stareji.

  Mladim in starejim ponujamo prilonosti, da se izkaejo. Odpiramo prostor dialoga o drubenih dogajanjih. Mreimo in pove-zujemo tako posameznike kot organizaci-je. Ustvarjamo. Inovativnost nam ni tuja. Skakati skuamo iz svojega udobja in storiti tisto, kar je potrebno.

  Mladim in odraslim elimo pomagati na poti njihovega udejstvo vanja v drubi. Pri tem pa nas vodijo vrednote loveko vega do stojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti, pravinosti in skupnega dobrega.

  Pridite! Naredite nekaj dobrega tudi vi!

  prid

  i in

  nare

  di n

  ekaj

  dob

  rega

 • Socialna akademija je tu zato, da vam pomaga uresniiti vao pobudo! e dlje asa elite organizi rati drubeno koristno akcijo? Posneti dokumentarni film? Pripraviti posvet o aktualnem vpraanju v domaem kraju? Zbrati ljudi na diskusij ski kavarni? Ustanoviti drutvo ali zavod?

  Vstopite v inkubator! Primerno opremljen prostor, v katerem vlada prijetno sodelovalno vzduje. V njem je razvoj idej zabavneji, znanje dostopneje in vztrajanje v tekih trenutkih laje.

  Dinamino delovno okoljeProstor z veliko pretonostjo ljudi, v katerem pa lahko najdete tudi svoj lastni kotiek.

  Svetovanje in mentorstvoSpremljali vas bodo izkueni mentorji z veletnimi izkunjami delovanja v civilni drubi na podrojih aktivne participacije, vodenja, organiziranja, promocije, pridobivanja financ in drugih.

  Izposoja prostorov in opremePrimerno urejena uilnica, raunalniki, projektor, montana soba, didaktini material in e in e.

  Prilonosti za promocijoPredstavite se na vsakoletnem Socialnem tednu ali drugih mnoinih prireditvah, ki jih organizira Socialna akademija.

  ures

  nii

  svo

  jo p

  obud

  o

 • Se elite intenzivneje vkljuiti v gradnjo bolje drube? elite delovati kot aktiven dravljan ali dravljanka? Razumeti, kaj se v resnici dogaja? Poznati ozadja izrazov, ki jih sliite v medijih? Sreati zanimive intelektualce in izraziti svoje mnenje?

  Predavanja, okrogle mize in diskusijske kavarneUdeleite se brezplanih dogodkov z odlinimi gosti. Sodelujte pri razpravi o temah, ki se nas resnino tiejo!

  Usposabljanja za aktivno dravljanstvoJe tudi vas olski sistem pustil na cedilu brez ustrezne dravljanske izobrazbe? Nauite se javnega nastopanja, pisanja pisem bralcev, argumentiranja, kritinosti in ostalih vein drubenega udejstvovanja.

  Videonaklik.siOglejte si katerega od ve sto predavanj na nai spletni strani!

  PublikacijeIzbirajte med mnoico privlanih naslovov in avtorjev s podroij drubene participacije, vseivljenjskega uenja, vzgoje, medijev, kulture in drugih.

  tudijske in projektne skupineBi se radi poglobljeno udejstvovali na kateri od tematik? Sreajte somiljenike in se skupaj lotite tistega, kar vam samim morda ne bi uspelo!sp

  ozna

  j oza

  dja

  dru

  beni

  h do

  gaja

  nj

 • Vodite skupino, gibanje ali nevladno organizacijo? Bi v svojem okolju radi bolje organizirali delo? Uvajate prostovoljce ali zaposlene? utite, da vam manjka nekaj vizije? Poskrbite za nadgradnjo vaih voditeljskih sposobnosti!

  Voditelji so med seboj razlini. Nekateri pri vodenju uporabljajo ve odnosov, drugi ve vizije, tretji ve strukture, etrti slovijo po svoji drznosti. Razvijte svoj edinstveni stil vodenja!

  Usposabljanja Vodim, torej semDalje osnovno usposabljanje in kraje nadaljevalne tematske delavnice, na katerih se voditelji posvetijo vsakemu posamezniku. Delo poteka na konkretnih primerih s priznanimi strokovnjaki kot gosti.

  Knjina zbirka Vodim, torej semNajbr edina knjina zbirka v Sloveniji, ki se primarno posvea voditeljem v civilni drubi.

  Usposabljanja za mladinske voditelje in delavceSocialna akademija je ena vodilnih v Sloveniji na podroju usposabljanja za mladinsko delo. Skupini trenerjev nekateri v mladinskem sektorju delujejo komaj nekaj let, drugi pa e ve desetletij sodobni pristopi in metode na mladineskem podroju niso tuji. Udeleite se katerega od usposabljanj!

  razv

  ij sv

  oj s

  til v

  oden

  ja

 • Se v svojem ivljenju trudite, pa se vam vseeno zdi, da vaa dejanja ne ustvarijo priakovanega uinka? Imate obutek ujetosti v vsakdanjem ivljenju in si elite nekaj spremeniti? Ali pa se morda le nekoliko zmotivirati?

  Skoite ven! Preskoite okvire, ki jih postavlja sistem in postanite celovita osebnost. Poskrbite za zanemarjena podroja svojega osebnega razvoja in naredite korak naprej.

  10 kljunih stvariKer ola ne naui vsega, kar je pomembno za ivljenje, vsako leto pripravimo 10 delavnic in izzivov o tistih temah, ki jih uspeni ljudje prepoznavajo kot kljune. Reite izziv ali se nam pridruite na delavnici!

  Celostna rastNe zanemarjajte razlinih podroij razvoja; sodelujte na seminarjih, ki odstranjujejo ovire na vai poti izgradnje celovite osebnosti.

  Osebna in poslovna uspenostSte kdaj zautili zadovoljstvo po uresnienem cilju? Pomagamo vam prepoznati vae mone in ibke toke, ki jih boste lahko uporabili tudi na drugih podrojih svojega delovanja.

  zai

  vi v

  pol

  nost

  i

 • Vas mika svet filma, pa si sami ne drznete podati vanj? Bi radi nadgradili svoje poznavanje medijev, pristali v ekipi podobno misleih ter se predali mentorstvu filmskih strokovnjakov?

  Usposabljanja za vse generacijeZa otroke, mlade, srednjo generacijo in stareje pripravljamo usposabljanja in tudijske kroke: Ustvari film, Ustvari dokumentarec, Ustvari videospot, Ustvari promo video, Ustvari risani film, Jaz novinar.

  Izmenjava s strokovnjaki in vrstnikiNa formalnih in neformalnih druenjih lahko z drugimi multimedijskimi ustvarjalci pokramljate o svojih zamislih, pridobite nove ideje in koristne informacije.

  Izposoja opremeNajamete lahko polprofesionalno opremo za snemanje slike in zvoka. Popusti za redne sodelavce!

  Podpora skupinam filmskih navduencevZagnanim skupinam, ki elijo ustvarjati na medijskem podroju, nudimo svetovanje ter strokovno in mentorsko vodstvo skozi vse faze ustvarjalnega procesa.

  ustv

  ari s

  voj v

  ideo

 • Nazadnje mu je ostalo polno prgie lepote; razsul jo je na vse tiri strani, od tajerskih goric do strme trake obale ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: Veseli ljudje bodo iveli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje! Kakor je rekel, tako se je zgodilo.

  Ivan Cankar: Kurent

  Le e se bomo zavedali lastne identitete, ki bo temeljila na nai naravni in kulturni dediini, se bomo kot druba razvijali. Radi imejmo svojo domovino in nanjo glejmo kot na neprecenljiv dar. Na Socialni akademiji usposabljamo in podpiramo izkustvene vodnike, s pomojo katerih elimo mladim in starejim pribliati bisere Slovenije na dinamien in osebno doivet nain.

  Postanite izkustveni vodnikUdeleite se usposabljanja. Pripravite izkustveno delavnico, v kateri boste predstavili enega od biserov, ki so vam blizu.

  Sreajte drugePridruite se skupini izkustvenih vodnikov ter uivajte medsebojno deljenje in uenje. Skupaj v Sloveniji odkrijmo bisere, ki e niso dovolj znani.

  Izkustvena vodenja po Sloveniji in tujiniMorda pa bi radi le spoznali nekatere skrite kotike? Udeleite se katere od delavnic, ki potekajo po Sloveniji in ire!

  odkr

  ij bi

  sere

  Slo

  veni

  je

 • Tli v vas ustvarjalna vnema, ki si je e niste drznili izpustiti na plano? e niste dobili prilonosti, da bi svoja dela predstavili javnosti? elite, da bi kdo cenil vaa izrazna prizadevanja, etudi se z umetniko dejavnostjo ukvarjate zgolj v svojem prostem asu?

  Postavite razstavoV naih prostorih ljubiteljskim ustvarjalcem nudimo monost, da njihovi izdelki zaivijo med ljudmi.

  Izdajte knjigoVas srbijo prsti in bi svoje misli radi prelili v tiskano obliko? Sveim in kreativnim pogledom na izzive ivljenja in drube pomagamo, da se utelesijo v knjini obliki.

  Stopite na oderPridruite se gledaliki skupini Marta, Marta ali pa se pod vodstvom naih mentorjev nauite, kako v pedagokih procesih uporabiti tehnike gledalia zatiranih!

  Organizirajte javni dogodekOkrasiti dvorano, poskrbeti za oglaevanje, po vabiti goste in pripraviti dobro moderiranje, prodreti v medije idr. Priprava kakovostnega posveta, okrogle mize, diskusijske kavarne ali usposabljanja terja veliko truda, asa in denarja. Naj nae dolgoletne izkunje z mnoinimi in odmevnimi dogodki pomagajo tudi vam!

  izra

  zi s

  voje

  tale

  nte

 • Socialna akademija sodeluje z mnogimi organizacijami v Sloveniji in drugod po svetu. V vsakem lokal nem okolju se trudimo za sodelovanje z lokalnim partnerjem in tako poleg svojega spodbujamo tudi njegov razvoj.

  Imamo izkunje z vodenjem velikih in inova tivnih mednarodnih projektov ter smo lani ve mednarodnih mre, v katerih dejavno sodelujemo. Vidite vzajemne koristi sodelovanja tudi za svojo organizacijo?

  Vstopite v inkubator S sodelovanjem se bodo spletle pomembne vezi. lanstvo v inkubatorju pa vam prinaa tudi ugodnosti pri izobraevanjih, izposoji opreme in drugih storitvah.

  Postanimo partnerjiVsakdo je v neem bolji od drugega in skupaj lahko naredimo stvari bolje. e posebej nas zanima sodelovanje z lokalnimi skupinami in organizacijami, delujoimi na podrojih mladih, izobraevanja, kulture, multimedijev, drubenih vpraanj in drugih.

  Lotimo se skupnih projektovTudi vi verjamete, da smo skupaj lahko moneji pri reevanju drubenih problemov?

  sode

  lujt

  e ko

  t org

  aniz

  acija

 • Si elite oddiha, ki zagotavlja mnogo ve od leanja na kavu? Vas vodi elja po odkrivanju novih krajev, sooanju z druganimi mnenji in spoznavanju zanimivih ljudi?

  elite priti v stik z aktualnim dogajanjem na podrojih drube, aktivne participacije, zaposlovanja, mladih, uenja, socialnega podjetnitva?

  Spoznajte, kaj inovativnega ponejo drugi in se poveite z njimi. Izkunje v tujini spremenijo vsakogar.

  Imate prtljago e pripravljeno?

  Popotniko novinarstvoPridruite se skupinam, ki pod mentorstvom izkuenih popotnikov in novinarjev ostrijo svoja mnenja, prirejajo popotnike dogodke, krepijo svoje novinarske kompetence, usposabljajo druge ter vsako leto pripravijo Bivak festival popotnitva in popotnikega novinarstva.

  Mednarodna sreanjaRedno spremljajte objave ter se dovolj hitro prijavite. Zanimanje za mednarodna sreanja je vedno veliko!

  sko

  i v s

  vet

 • Socialna akademijaUlica Janeza Pavla II. 131000 Ljubljanatel.: 01 439 97 95mobi: 051 896 060e-naslov: [email protected]

  www.socialna-akademija.si