28
Topdeal! Elke zondag open! Koningsweg 14 Soest I T 035 - 603 99 25 I autosmeeing.nl Fiat 500 Lounge 1.2 Lounge Automaat Bouwjaar 2014 Max. 10.000 km. Panoramadak Airco LMV 249,- all-in/mnd privé-lease 11.895,- nu voor Fouten voorbehouden. www.soestnu.nl Woensdag 2 september 2015 Ronde langs Soesterberg De Ronde van Midden-Nederland is zaterdag en zondag verreden. De route voerde zondag ook door Soesterberg, zoals deze foto laat zien. Foto: Michel Gijtenbeek Cabaret voor orgel SOEST - Het Herman van Veen Arts Center biedt van- avond, woensdag 2 septem- ber, een podium aan een ge- talenteerd cabaretduo. Jan Beuving en Daan van Rijk brengen een benefiet voor het Orgelfondsmet de titel ‘Reken maar nergens op’. Lees meer op pagina 5. Bachfestival en actie voor orgel SOEST - De Bachschool in Soest, heeft zijn basis ver- breed en houdt voor het eerst een Bachfestival. De school voor muziekonder- wijs, het Orgelfonds van de Oude Kerk en het Herman van Veen Arts Center heb- ben dit gezamenlijk opgezet. De opening is vrijdagavond 4 september met een concert in de Oude Kerk. Muziekdo- centen en organiste Gonny van der Maten verzorgen een afwisselend concert met onder meer de wereld- première van een werk voor sopraansaxofoon en orgel, een duo gitaar en panfluit, en een trio dat ‘Nederlandse chansons’ speelt. Het con- cert begint om 20.00 uur. Er is een collecte voor het Or- gelfonds. Op zaterdag 5 september spelen amateurensembles en -solisten overdag in Kunst- gebouw Soest (voorheen de muziekschool). Grotere en- sembles zijn om 15.00 uur in de Oude Kerk te beluisteren. Alle optredens zijn open- baar en gratis. Programma- boekjes liggen bij de school, Kerkplein 1 in Soest. Of kijk op www.bachschool.nl en www.bachfestivalsoest.nl. Een selectie van de deelne- mende ensembles en solis- ten is zondagmiddag 6 sep- tember nogmaals te horen tijdens een concert op het Herman van Veen Arts Cen- ter. Dit concert op landgoed De Paltz begint om 15.00 uur en vormt de afsluiting van het festival. De Bachschool biedt indi- viduele muzieklessen voor kinderen en volwassenen. Van maandag 7 t/m zaterdag 19 september zijn er ‘open deuren weken’ in Kunstge- bouw Soest om de lesmoge- lijkheden te verkennen. Kijk voor meer over de ca- baretvoorstelling van van- avond en de crowdfunding voor het Orgelfonds op pa- gina 5. Priegelige of sportieve taken: dat is waar de teams in de Volksspelen van de Gildefeesten zich mee bezig houden. In een vroeg stadium hadden zich 72 teams ingeschreven en er stonden nog meer dan 20 op de reservelijst. De uitdossing en het optreden van de teams op de dag waren de basis voor een jurering op originaliteit. Uitslag: 1. De gretige besjes; 2. Gilde Angels; 3. Ole Plop (duikers). De gretige besjes beeldden de problematiek rondom de zorg aan senioren, die steeds meer thuis moeten blijven. De Gilde Angels zorgden voor motorspektakel bij aankomst. Het algemeen klassement: TB Betonboringen, Maatjes, Friends for ever. Dames: Duinkikkers, Easy Peasy, Eemteam. Foto: Ronald Kersten Vrolijke traditie bij Gildefeesten Bezuiniging van 5 ton pas na 2016 SOEST - Tijdens bijeenkom- sten op 17 en 24 september bespreekt de gemeenteraad de rapportage. Voor 2015 wordt een be- zuiniging gerealiseerd van 200.000 euro en dat beant- woordt aan de opdracht van de gemeenteraad. Belangrijk voorstel is om voor 2016 een deel van de investeringsgel- den voor de sport te gebrui- ken voor de dan nog niet gehaalde vijf ton besparing. College en Stuurgroep Sport denken dat privatisering van accommodaties in een wat later moment het ontbreken- de geld oplevert en kiezen voor een ‘zachte landing’, in de woorden van wethouder Janne Pijnenborg. De uitwerkingsrapportage noemt nog enkele voorne- mens. Er moet een visie op de buitensport komen voor structureel beleid. Er komt (voorlopig) geen verplaat- sing van de sport van de H. Blaeckweg naar de Bos- straat; de Sportfederatie Soest krijgt een belangrijke adviesrol rond onderhou- den en investeren in accom- modaties, maar wordt geen (dure) beheerstichting. In de rapportage is nog een belangrijk verschilpunt: een gymzaal die niet meer gebruikt wordt voor sport maar nog wel voor bewe- gingsonderwijs moet op de gemeentelijke begroting drukken en niet meetellen in de uitgaven voor sport. Dat vindt de Sportfederatie. Dat vindt de gemeente niet. OVERLEG OVER PLANNEN MET GEMEENTERAAD OP 17 EN 24 SEPTEMBER De uitwerkingsrapportage sport is klaar en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit naar verwachting in oktober over de voorstellen. In het rapport zijn de voorstellen van de Kerngroep Sport om uiteindelijk 500.000 euro structureel te bezuinigen op sport nader uitgewerkt. Sport klaar met rapport Steunvoorstel ‘t Vliegdorp SOESTERBERG - Het college stelt de gemeenteraad voor om voetbalclub ‘t Vliegdorp de komende vijf jaar finan- cieel te ondersteunen tot een bedrag van 20.000 euro per jaar en te helpen extra inkomsten te verwerven. ‘t Vliegdorp heeft eind 2011 een nieuwe, ruime clubac- commodatie in gebruik ge- nomen met het oog op de verwachte groei van het in- wonertal. De financiële ver- plichtingen wegen zwaar, terwijl de voorziene leden- groei is uitgebleven. Door de dit jaar ingevoerde huursy- stematiek was er bovendien een flinke huurstijging. VOORVERKOOP YOUP BIJ IDEA Op de open dag van Idea is ook de voorverkoop voor de try-out van Youp van ’t Hek 20 » OMEGA SPA EN WELLNESS Nieuw wellnesscomplex van Marco en Lisette Snoek met nieuw concept 27 » Overlast door asfalteren A1 SOEST - De A1 bij Amers- foortwordt in de avonden en nachten van donderdag 3 en vrijdag 4 september ter hoogte van Amersfoort geasfalteerd in de richting Amsterdam en Apeldoorn. Deze avonden en nachten wordt vanaf 20.00 uur tot de volgende ochtend met rijbaanafzettingen gewerkt. Hierdoor is de A1 richting Apeldoorn beperkt be- schikbaar. Rijkswaterstaat verwacht ernstige verkeers- hinder. Na deze werkzaam- heden is de A1 ter hoogte van Amersfoort geheel ver- breed van twee naar drie rijstroken. KLIK & WIN ACTIE Naar Film by the Sea met overnachting Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl

Soest Nu week36

 • Upload
  wegener

 • View
  251

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soest Nu

Citation preview

 • Topdeal!

  Elke zondagopen!

  Koningsweg 14 Soest I T 035 - 603 99 25 I autosmeeing.nl

  Topdeal!Topdeal!Fiat 500 Lounge1.2 Lounge Automaat Bouwjaar 2014 Max. 10.000 km. Panoramadak Airco LMV

  Topdeal!Topdeal!Topdeal!Fiat 500 LoungeFiat 500 Lounge1.2 Lounge Automaat Bouwjaar 2014 Max. 10.000 km. Panoramadak Airco LMV

  249,- all-in/mndpriv-lease 11.895,-nu voor

  Fouten voorbehouden.

  www.soestnu.nlWoensdag 2 september 2015

  Ronde langs Soesterberg

  De Ronde van Midden-Nederland is zaterdag en zondag verreden. De route voerde zondag ook door Soesterberg, zoals deze foto laat zien. Foto: Michel Gijtenbeek

  Cabaret voor orgelSoeSt - Het Herman van Veen Arts Center biedt van-avond, woensdag 2 septem-ber, een podium aan een ge-talenteerd cabaretduo. Jan

  Beuving en Daan van Rijk brengen een benefiet voor het Orgelfondsmet de titel Reken maar nergens op. Lees meer op pagina 5.

  Bachfestival en actie voor orgelSOEST - De Bachschool in Soest, heeft zijn basis ver-breed en houdt voor het eerst een Bachfestival. De school voor muziekonder-wijs, het Orgelfonds van de Oude Kerk en het Herman van Veen Arts Center heb-ben dit gezamenlijk opgezet. De opening is vrijdagavond 4 september met een concert in de Oude Kerk. Muziekdo-centen en organiste Gonny van der Maten verzorgen een afwisselend concert met onder meer de wereld-premire van een werk voor sopraansaxofoon en orgel, een duo gitaar en panfl uit, en een trio dat Nederlandse

  chansons speelt. Het con-cert begint om 20.00 uur. Er is een collecte voor het Or-gelfonds.Op zaterdag 5 september spelen amateurensembles en -solisten overdag in Kunst-gebouw Soest (voorheen de muziekschool). Grotere en-sembles zijn om 15.00 uur in de Oude Kerk te beluisteren. Alle optredens zijn open-baar en gratis. Programma-boekjes liggen bij de school, Kerkplein 1 in Soest. Of kijk op www.bachschool.nl en www.bachfestivalsoest.nl.Een selectie van de deelne-mende ensembles en solis-ten is zondagmiddag 6 sep-

  tember nogmaals te horen tijdens een concert op het Herman van Veen Arts Cen-ter. Dit concert op landgoed De Paltz begint om 15.00 uur en vormt de afsluiting van het festival. De Bachschool biedt indi-viduele muzieklessen voor kinderen en volwassenen. Van maandag 7 t/m zaterdag 19 september zijn er open deuren weken in Kunstge-bouw Soest om de lesmoge-lijkheden te verkennen. Kijk voor meer over de ca-baretvoorstelling van van-avond en de crowdfunding voor het Orgelfonds op pa-gina 5.

  Priegelige of sportieve taken: dat is waar de teams in de Volksspelen van de Gildefeesten zich mee bezig houden. In een vroeg stadium hadden zich 72 teams ingeschreven en er stonden nog meer dan 20 op de reservelijst. De uitdossing en het optreden van de teams op de dag waren de basis voor een jurering op originaliteit. Uitslag: 1. De gretige besjes; 2.

  Gilde Angels; 3. Ole Plop (duikers). De gretige besjes beeldden de problematiek rondom de zorg aan senioren, die steeds meer thuis moeten blijven. De Gilde Angels zorgden voor motorspektakel bij aankomst. Het algemeen klassement: TB Betonboringen, Maatjes, Friends for ever. Dames: Duinkikkers, Easy Peasy, Eemteam. Foto: Ronald Kersten

  Vrolijke traditie bij Gildefeesten

  Bezuiniging van 5 ton pas na 2016

  SOEST - Tijdens bijeenkom-sten op 17 en 24 september bespreekt de gemeenteraad de rapportage.Voor 2015 wordt een be-zuiniging gerealiseerd van 200.000 euro en dat beant-woordt aan de opdracht van de gemeenteraad. Belangrijk voorstel is om voor 2016 een deel van de investeringsgel-

  den voor de sport te gebrui-ken voor de dan nog niet gehaalde vijf ton besparing. College en Stuurgroep Sport denken dat privatisering van accommodaties in een wat later moment het ontbreken-de geld oplevert en kiezen voor een zachte landing, in

  de woorden van wethouder Janne Pijnenborg.De uitwerkingsrapportage noemt nog enkele voorne-mens. Er moet een visie op de buitensport komen voor structureel beleid. Er komt (voorlopig) geen verplaat-sing van de sport van de H. Blaeckweg naar de Bos-straat; de Sportfederatie Soest krijgt een belangrijke adviesrol rond onderhou-den en investeren in accom-modaties, maar wordt geen (dure) beheerstichting. In de rapportage is nog een belangrijk verschilpunt: een gymzaal die niet meer gebruikt wordt voor sport maar nog wel voor bewe-gingsonderwijs moet op de gemeentelijke begroting drukken en niet meetellen in de uitgaven voor sport. Dat vindt de Sportfederatie. Dat vindt de gemeente niet.

  OVERLEG OVER PLANNEN MET GEMEENTERAAD OP 17 EN 24 SEPTEMBER

  De uitwerkingsrapportage sport is klaar en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit naar verwachting in oktober over de voorstellen. In het rapport zijn de voorstellen van de Kerngroep Sport om uiteindelijk 500.000 euro structureel te bezuinigen op sport nader uitgewerkt.

  Sport klaar met rapport

  Steunvoorstel t VliegdorpSOESTERBERG - Het college stelt de gemeenteraad voor om voetbalclub t Vliegdorp de komende vijf jaar fi nan-cieel te ondersteunen tot een bedrag van 20.000 euro per jaar en te helpen extra inkomsten te verwerven. t Vliegdorp heeft eind 2011 een nieuwe, ruime clubac-

  commodatie in gebruik ge-nomen met het oog op de verwachte groei van het in-wonertal. De fi nancile ver-plichtingen wegen zwaar, terwijl de voorziene leden-groei is uitgebleven. Door de dit jaar ingevoerde huursy-stematiek was er bovendien een fl inke huurstijging.

  VOORVERKOOP YOUP BIJ IDEAOp de open dag van Idea is ook de voorverkoop voor de try-out van Youp van t Hek

  20

  OMEGA SPA EN WELLNESSNieuw wellnesscomplex van Marco en Lisette Snoek met nieuw concept

  27

  Overlast door asfalteren A1SOEST - De A1 bij Amers-foortwordt in de avonden en nachten van donderdag 3 en vrijdag 4 september ter hoogte van Amersfoort geasfalteerd in de richting Amsterdam en Apeldoorn. Deze avonden en nachten wordt vanaf 20.00 uur tot de volgende ochtend met rijbaanafzettingen gewerkt. Hierdoor is de A1 richting Apeldoorn beperkt be-schikbaar. Rijkswaterstaat verwacht ernstige verkeers-hinder. Na deze werkzaam-heden is de A1 ter hoogte van Amersfoort geheel ver-breed van twee naar drie rijstroken.

  KLIK & WIN ACTIE

  Naar Film by the Sea met overnachtingGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

 • INDRUKWEKKENDE EFFECTEN

  Nieuw plafond geeft compleet ander gezicht

  Vloeren, wanden en plafonds bepalen in grote mate de sfeer in een woning. Wie zijn wan-den heeft laten behangen of de vloerbedekking vervangen heeft, weet hoe zon veran-dering de uitstraling positief benvloedt. Door vervanging

  van plafonds wordt dit effect en het verschil nog duidelijker, het zijn tenslotte toch de grootste en meest zichtbare oppervlak-tes. Het kan kleine kamers gro-ter laten lijken en grote ruimten juist harmoniseren. Plameco is al meer dan 30 jaar toonaangevend op het gebied van exibele plafonds. Of het nu elegante matte plafonds betreft of juist moderne hoog-glanzende. Met bijpassende sierlijsten en spots. Specialisten monteren de pla-fonds in korte tijd en zonder hak- of breekwerk, een Plameco

  plafond wordt onder het be-staande plafond aangebracht, waardoor de ruimte niet leeg-geruimd hoeft te worden! Het resultaat is een schitterend strak en onderhoudsvriendelijkplafond. De verlichting kan wor-den gentegreerd, de bekabe-ling van de verlichting wordt boven het nieuwe plafond weggewerkt en blijft dus uit het zicht.

  Plameco Engelen nodigt u uit om aanstaande vrijdag en za-terdag zelf een kijkje te komen nemen in onze showroom bij Martinique Badkamers aan de Ariane 16 in Amersfoort.

  ADVERTORIAL

  Plameco Engelen (Showroom Martinique badkamers) Ariane 16, 3824 MB Amersfoort of bel: 0316-242 831

  Schone montage in n dag. Zonder hakken en breken. De meubels kunnen blijven

  staan.

  Voor elke interieurstijl. Verlichting naar wens. Uit n geheel op maat

  gemaakt.

  Tijdens deze speciale show kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

  en beproefde plafondsysteem. De kof e staat klaar!

  Plafonds Sierlijsten Verlichting

  PLAFONDSHOW

  Een nieuw plafond in 1 dag!

  vrijdag 4 en zaterdag 5 septembervan 10.00 tot 17.00 uur

  Voor elke ruimtelaten voorlichten over de vele mogelijkheden van dit unieke

  Voor elke ruimte

  %$#"$ ++*)($'(*&$*&%%$ "!

  geldig do/za.

  Zeewolde: Kerkstraat 14

  Putten: Poststraat 15

  Huizen: Oostermeend-Zuid 124

  Ermelo: De Enk 28

  Soest: Burg. Grothestraat 1a

  Leusden: De Komenij 8

  Kunstgebit, klikgebitof gratis advies?

  Tandprothetische zorg wordt vaak volledigvergoed door uw zorgverzekering.

  Soesterbergsestraat 24 SoestTel. 035-6033444 - www.praktijktenfeld.nl

  TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK TEN FELD

  Erk. gedipl. tandprotheticus

  A.F. ten Feld

  openingstijdenma t/m vr 8.30 17.00 uur

  zaterdag 8.30 - 16.00

  6 standaardpuntenvan Miedema Gratis halen en brengen Altijd 3 jaar garantie Grote collectie stof en leer Uitsluitend beste kwaliteit materiaal Service en kwaliteit Geen aanbetaling

  Kamp 60, Amersfoorttel. 033 4723577www.miedemaenleenders.nl

  StoffeerwerkWij stofferen ieder soort meubilair en zijnonder andere gespecialiseerd in ARTIFORT,LEOLUX, ROLF BENZ, PANDER enOISTERWIJK meubelen. Grote collectiemeubelstoffen o.a. Kvadrat, Ploeg,Designers-guild etc. Ook in leder.

  LeerbewerkingWij zijn gespecialiseerd in het repareren enherstofferen van CHESTERFIELD meubelen.

  Restauratie van antieke kasten,kabinetten, bureaus en tafels. Antiekemeubelen voorzien wij van een nieuwewas en/of politoerlagen. Stoelen metbiezen en of rieten zittingen kunnen wijook vernieuwen.

  ambachtelijkemeubelstoffeerderij

  Bel voor een vrijblijvendeafspraak bij u thuis!

  Een ouderwets en vertrouwdHollands bedrijf! Kwaliteit,eerlijkheid, service enpersoonlijk contact zijn voor onsbelangrijk, u krijgt van ons hetbeste advies!

  Ben je op zoek naar de functie van

  Gediplomeerd Verzorgende IG

  en ben je parttime of fulltime beschikbaar voor werk bij clinten

  thuis in Soest en omgeving?

  Bel dan naar 033 - 21 00 218en vraag naar Ans Smeets

  of mail naar [email protected] info op www.thuiszorgvanoranje.nl

  Tandtechnisch laboratorium

  SCHRAVEMADE B.V.Voor al uw reparaties en adviezen.

  DEMA Qs gecertificeerd.

  Torenstraat 13 - Soest Te lefoon 035 - 6020249

  Kijk voor meer informatie opwww.kappersakademie.nl of bel 0900-8620

  N inschrijven voor dag- of avondopleiding in AMERSFOORT.

  Erkende kappersopleidingen. Studiefinanciering mogelijk.

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 2

 • KEUKENDEPOT.NLKEUKENDEPOT.NLNERGENS GOEDKOPER!

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 3

  Plasterk bij Happy WalkerSoeSt - Minister Plasterk heeft maandag gesproken met een deelnemer aan het Europese Happy Walker project van Zorgpalet Baarn-Soest. In dit project is met onder andere TNO een app ont-wikkeld die thuiswonende mensen met geheugenpro-blemen ondersteunt bij het ondernemen van activitei-ten buitenshuis. Naast dat er suggesties voor activiteiten worden gedaan, kan je met de app op eenvoudige wijze navigeren en kan de man-telzorger altijd zien waar de persoon met geheugenpro-blemen zich bevindt. In het voorjaar van 2015

  heeft zowel in Baarn en Soest als Barcelona een grote gebruikerstest plaats-gevonden, waarbij ouderen met lichte geheugenpro-blemen en hun partners de app hebben uitgeprobeerd. Minister Plasterk verdiepte zich met name in de samen-werking tussen technische en ICT-partijen en de oude-ren tijdens de ontwikkeling van de app. Op basis van deze samenwerking wordt de app doorontwikkeld en klaargemaakt voor een plek-je in de play store (Android) of app store (Apple). In de zorg wordt in toenemende mate geprobeerd technische oplossingen te vinden.

  KORT NIEUWS

  Zestig jaar getrouwdSoeSt - De heer M.P.C. Gloudemans en mevrouw E.J.C. Gloudemans-Welte zijn op 6 september zestig jaar getrouwd. De burge-meester gaat op woensdag 9 september op bezoek.

  Ramkraak bij Albert Heijn SoestSoeSt - In de nacht van woensdag op donderdag is een ramkraak gepleegd bij de Albert Heijn aan de Smitsweg in Soest. De da-ders hadden het gemunt op de geldautomaat in de supermarkt.

  Hennepplantage aangetroffenSoeSt - In een woning aan de Veenbesstraat heeft de politie dinsdagochtend 25 augustus een hennep-plantage aangetroffen. In de woning stonden 373 hennepplanten. Ook bleek sprake van diefstal van stroom. Aanleiding voor de vondst waren klach-ten van buren dat de tus-senmuur extreem warm aanvoelde. De politie zag meer aanwijzingen die duidden op de mogelijke aanwezigheid van een wietkwekerij en ging met een machtiging de wo-ning binnen. De plantage is geruimd en de politie zoekt de eigenaar.

  Rockconcert Woodstock the Story in openluchttheater Cabrio

  SoeSt - Het legendarische Woodstock-festival is terug. Drie dagen, samengevat in een twee uur durende, zin-derend en hartverwarmende theatershow. Met een her-nieuwd repertoire en de cast van het succesvolle seizoen 2012-2013 moet het zaterdag 5 september een onvergete-lijke avond in Openlucht-theater Cabrio worden.Boer Max Yasgur stelde in 1969 zijn weiland beschik-baar voor een hippe mu-sic and art happening. Het wordt het meest legendari-sche festival ooit: drie da-gen die nog decennia lang

  doorklinken. Bijna een half miljoen bezoekers trekt het festival. Ondanks de enor-me toestroom verloopt het weekend zonder inciden-ten of geweld. Woodstock wordt gezien als een van de belangrijkste hoogtepunten in de geschiedenis van de Amerikaanse hippiecultuur en popmuziek.Er waren te weinig voor-zieningen getroffen voor het onverwacht grote aan-tal bezoekers, waardoor de autoriteiten uiteindelijk besloten de noodtoestand over het festivalterrein uit te roepen. Er vielen drie

  doden: n gerelateerd aan insuline, n doordat een man in slaap was gevallen en door een tractor werd overreden en een andere festivalganger stierf aan een gesprongen blindedarm. Daarnaast werden er op het festival twee babys geboren en hadden vier vrouwen een miskraam.De voorstelling duurt 140 minuten (met pauze). Mu-ziek en scenes worden on-dersteund met video. Kaartverkoop: www.cabrio-soest.nl, bij Primera Soest Zuid en aan de kassa op de dag van het optreden.

  Een beeld uit Woodstock the Story. Foto: Ricky Harpya Contactgegevens redactieEssenkade 2, 3992 AA Houten

  t (033) 247 7041e [email protected] www.soestnu.nl

  Commercieel DirecteurDirk [email protected]

  eindredactieVerena Koperdraat

  Chef regioredactieJan van [email protected]

  BezorgklachtenI www.soestnu.nl/servicet (0900) 424 57 26

  Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkhedenneemt u contact op metuw accountmanager of bel met (088) 013 99 84. Of mail ons via adverte-

  [email protected]

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)I www.wegenermedia.nl

  Soest Nu is een uitgave vanWegener Media BV.

  Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV. Wegener Media BV

  COlOfON

  SoeSt - De Stichting Lite-raire Activiteiten Soest (SLAS) opent het nieuwe literaire seizoen met een lunch, waarin het gees-tige, speelse en valse werk van dichteres en schrijf-ster Annie M.G. Schmidt (1911-1995) wordt geerd. Schmidt is schrijfster van musicals, toneelstukken en kinderboeken als Abel-tje, Minoes, Pluk van de Petteflet en Wiplala die tot de klassiekers behoren. Of neem de televisieserie uit de jaren zestig Ja zuster, nee zuster die bol staat

  van de grappige, ontroe-rende, ondeugende en valse liedjes. De schrijf-ster is wars van hoe het hoort en schrijft versjes en verhalen waarin de hoofdpersoon standaard van het gebaande pad afwijkt, vooral nooit moet doen wat zijn moeder zegt (dan komt alles terecht) en laat zij kinderen zingen over de fuchsia en de kont van het paard. De literaire lunch vindt plaats bij Kunststichting Hazart. Na de inloop met koffie en thee volgt een

  wandeling door de beel-dentuin, door burgemees-ter Metz de parel van Soest genoemd. Tijdens de lunch vertelt dichter en schrijfdocent Gerard Beentjes over Schmidts vroegste werk, haar mu-sicals en kinderverhalen en draagt werk van haar voor. Zangeres Nelleke Nieuwboer zal enkele liedjes zingen. Meezingen mag. Toegang: 25 euro, 20 euro voor SLAS-vrienden. Kaartverkoop en reserve-ringen via 035-6095829 of www.ideacultuur.nl.

  Doe nooit wat je moeder

  Marcel van den Breemer (42) is de nieuwe koning van het Groot Gaesbeeker Gilde. De Soester is bijna zes jaar lang vendelier van het gildekorps en sinds 1992 gildebroeder. Hij is ook de maker van de houten vogel, trouwens. Als een van de 103 deelnemers wist hij in het 480ste schot de vogel naar beneden te halen. Foto: Groot Gaesbeeker Gilde

  Nieuwe gildekoning

  Kindershow Hakim in Cabrio SoeSt - Hakim is zondag 6 september met zijn show Het Wilde Westen bij Ca-brio. Kinderen die in stijl uitgedost zijn, mogen hun ouders, opa en oma gratis mee naarbinnen nemen. Hakim brengt een interac-tieve show. Met Hakim kun je lachen over van alles en met van alles. De aanvang is 14.30 uur. De entree is voor kinderen 10,50 euro (incl. 1 euro renovatietoeslag). Entree volwassenen 6 euro (incl. 1 euro renovatietoe-slag). Kaartverkoop: www.cabriosoest.nl, bij Primera Soest Zuid en aan de kassa op de dag van het optreden.

 • AMERSFOORT LEUSDERWEG 196 T 033 4480772 BARNEVELD LANG-STRAAT 82 T 0342 422617 BUSSUM BRINKLAAN 70 T 035 6914562 EDE VENDELSTRAAT 13 T 0318 613895 NIJKERK VETKAMP 66 T 033 2462156 SOEST STEENHOFFSTRAAT 61A T 035 5882284

  INKSTATION10 JAAR DE BESTE EN VOORDELIGSTE IN NAVULLEN EN VERKOOP VAN NIEUWE CARTRIDGES

  WWW.OEPS-INKTOP.NL

  JAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAARJAAR

  De HL-1212W is een zeer compacte en stijlvolle zwart-wit laserprinter voor snel en probleemloos printen, zowel via USB als draadloos. Na het opstarten van de installatie procedure kan er binnen enkele minuten geprint worden via PC, smartphone of tablet. Dankzij de innovatieve anti-vastloop technologie worden pa-pierstoringen tot een minimum beperkt en print u tot wel 20 paginas per minuut. En wilt u nog voordeliger printen? Dat kan! Kom met uw originele nieuwe (lege) tonercartridge naar Inkstation en laat deze vakkundig en super voordelig navullen voor de prijs van 19,95.

  2 WEKEN LANG

  NU VOOR

  74,95

  033 4480772 BARNEVELD

  BROTHER HL-1212W BROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WBROTHER HL-1212WDRAADLO

  ZE LASERPRINTER

  JUBILEUMKNALLERGELDIG T/M ZATERDAG 12 SEPTEMBER

  PRINTER installatie in alle vestigingen nu

  15,00Topmerk zoekt top monteurs

  Amersfoort - Barneveld - Hilversum Hoogland - Naarden - Nijkerk

  Meer weten?pondealer.nl/vacatures

  Carol TandtechniekKUNSTGEBITTEN EN REPARATIES

  Evt. klaar terwijl u wacht!

  Informatie:0342-452343

  Hessenweg 333A Achterveld

  TAIJI CURSUSbeginners

  nieuw te starten groep

  gratis introductieop maandag 7 september

  om 19.00 uur

  daarna iedere maandagavond les

  van 19.00 tot 20.15 uur

  leslocatie: Kantoorgebouw Birkstaete Birkstraat 95-20 te Soest

  voor informatie en/of aanmeldingwww.taijisoest.nl

  of bellen met Cissy Steyn 035-8884739

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 4

  JazzClub met Job Helmers

  SoeSt - Baritonsaxofonist Job Helmers geeft op zaterdag 5 september het startsein voor het nieuwe jazzseizoen in de JazzClub van Artishock. Aanvang: 20.30 uur. Entree:

  gratis.Helmers heeft enkele mu-zikanten om zich heen ver-zameld voor zijn optreden. Tenorsaxofonist Semmy Prinsen is een van die muzi-

  kanten. De anderen zijn r-jan Graafmans, piano, Bart Tarenskeen, bas, en Wim de Vries, drums. Artishock staat aan de Steenhoffstraat 46a in Soest.

  Job Helmers opent zaterdag het nieuwe jazzseizoen in Artishock. De toegang is gratis. Foto: Els Jonkers

  Oscarwinnende rol van Moore in film Still Alice Soest - De film Still Alice is een verfilming van de gelijknamige bestseller van neurowetenschapper Lisa Genova. Het verhaal gaat over de geleidelijke afta-keling van het titelperso-nage die aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De film is maandag 7 en woensdag 9 september te zien.Alice Howland, gespeeld door Julianne Moore, is ge-lukkig getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en een wetenschappelijke carrire. De eerste keer dat de hoogle-raar lingustiek tijdens een college ergens niet op kan komen, maakt ze er een grap van. Had ze de vorige avond maar geen champagne moe-ten drinken. Korte tijd later is ze aan het joggen en weet ze plotseling niet meer waar ze is. Een neuroloog beves-tigt dat het om de ziekte van Alzheimer gaat. Ook al is ze

  nog maar vijftig. Langzaam maar zeker begint ze de re-gie over haar eigen wereld te verliezen, terwijl de on-derlinge banden binnen de familie steeds meer onder druk komen te staan.De filmgroep van Artishock over de film en de Oscar-winnende rol van Julianne Moore; De paniek die Alice voelt schijnt ... niet door in grote dramatische scnes, maar in stiltes en details. Wat ook mooi werkt, is dat de makers dankzij slimme montage en sprongetjes in de tijd bij de kijker eenzelfde gevoel van verwarring cre-ren als Alice in ieder geval in de eerste fasen van haar ziekte moet ervaren.Artishock staat aan de Steen-hoffstraat 46a in Soest. De film begint beide dagen om 20.15 uur. Entree 6,50 euro, leden 5 euro. Reserveren via www.artishock-soest.nl.

  Julianne Moore won behalve een Oscar ook een Golden Globe voor haar rol. Foto: September Film

  Sneltekenaars gezochtSoeSterberg - De King Ar-thur Groep zoekt snelteke-naar-vrijwilligers om tijdens de week tegen de eenzaam-heid te komen tekenen bij de inloopochtend van de groep voor mensen met be-ginnende geheugenproble-men in Soesterberg.De organisaties SWOS, King Arthur Groep, Lady Circle

  en Zorgpalet Baarn-Soest hebben een programma ge-maakt voor de Week tegen de eenzaamheid, van don-derdag 24 september tot en met zaterdag 3 oktober. De inloopochtend in Soester-berg is op 29 september. Aanmelden als tekenaar (voor de tijd 9.30-11.30 uur) kan via [email protected].

  Jazzsessie voor amateursSoeSt - Paul Grob leidt de jazzsessie voor gevorderde jazzamateurs zondag 6 sep-tember in Artishock. Aan-vang: 14.30 uur. Meedoen kost 5 euro en 3,50 euro voor leden van Artishock. Publiek mag gratis komen luisteren.Alle instrumenten zijn wel-kom, inclusief zang. Zan-

  gers en zangeressen nemen bij voorkeur zelf de partijen mee voor de ritmesectie en blazers in de toonsoort die zij zingen. Het repertoire bestaat uit bestaande mappen, Real Books, vrije keus van de deelnemers en blazerarran-gementen van de sessielei-der.

  Familiefilm Apenstreken SoeSt - In het filmhuis van Artishock is vrijdag 4 sep-tember de familiefilm Apen-streken te zien. Regisseur is Johan Nijenhuis.Het oude leesplankje, waar-mee kinderen ooit leerden lezen en waarnaar de na-men in de film verwijzen, komt tot leven in de film. Ondeugende Wim wil graag naar school maar moet met de andere weeskinderen in de fabriek werken van de gemene weeshuisdirectrice Delphine. Die heeft Wim wijsgemaakt dat hij 12 is, terwijl hij 10 is. Als Wim ontsnapt, komt hij samen met een brutale aap terecht op het platteland. Wim en de aap gaan in het geheim bij Jet wonen op de boerde-rij. Jet en haar vrienden hel-pen Wim zodat hij stiekem naar school kan. Artishock staat aan de Steenhoffstraat 46a in Soest. De film begint om 16.00 uur. Entree: 5 euro, plus een con-sumptie voor kineren.

 • SPULLENHULPDe Schans 20 Soest

  SPULLENHULP BLIJFT OPEN!

  Tijdens de verbouwing van het RMN

  afvalbrengstation blijven wij

  gewoon open

  U kunt een afspraak maken via het Gezondheidscentrum-Plus: T 035 588 56 28 of rechtstreeks: T 06 22 938 202 | [email protected]

  WWW.PETRAVANDENBOLTPEDICURE.NL

  Voeten, ze dragen en ondersteunen ons elke dag. Pas als er wat aan onze voeten gaat mankeren, beseffen we hoe belangrijk ze zijn.

  Petra van den Bolt is pedicure en werkt sinds 2010 vanuit haar praktijk waarvan de laatste twee jaar in het Gezondheidscen-trum-Plus in Soest.

  Specialisatie Petra is specialiste in het laseren van schimmel- en kalknagels. Deze behandeling maakt aangetaste nagels weer gezond en helder. Vaak zijn twee behandeling en het navolgen van haar advies voldoende om tot een optimaal resultaat te komen.

  Kalknagels Kalk-of schimmelnagels van voeten of handen zijn nagels die zijn genfecteerd met een schimmel (onychomycose) en zien er daardoor dof en verkleurd uit. Er zijn uitzonderingen. In ge-val van twijfel wordt voor een behandeling een biopt van de nagel genomen en opgestuurd voor laboratoriumonderzoek.

  LaserbehandelingDe behandeling door middel van laserstralen (gebundeld licht) duurt ongeveer een half uur. Door de warmte kan soms een prikkeling ontstaan. Door de verhitting wordt de schim-mel gedood zonder het weefsel aan te tasten. De eerste re-sultaten zijn vaak al binnen acht weken zichtbaar.

  Tijdens dit open-inloopspreekuur

  bij pedicure Petra van den Bolt

  bent u van harte welkom om via een kort consult

  een diagnose te laten maken en kennis te maken met de

  nieuwste laser-techniek voor het verhelpen van schimmel-

  en kalknagels.

  U ontvangt, wanneer u op deze dag een

  afspraak maakt voor een behandeling,

  een korting van 10%.

  GRATIS DIAGNOSE CONSULTINLOOPSPREEKUUR BIJ UW PEDICURE PETRA VAN DEN BOLT

  ZATERDAG 5 SEPTEMBERTussen 11:00 uur en 16:00 uur Gezondheidscentrum-Plus | Laanstraat 4, 3762 KD, Soest

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 5

  Cabaret voor orgel

  Het cabaretduo Jan Beuving en Daan van Rijk treedt vanavond (woensdag 2 september) op in de Kapschuur van het Herman van Veen Arts Center. Het is een benefiet voor het Orgelfonds van de Oude Kerk.

  SoeSt - Eerder op de dag is het startsein voor een spe-ciale crowdfundingsactie gegeven voor de aanschaf van het orgel. Met een draai-orgel vraagt de organisatie

  aandacht voor de geldinza-meling.De Stichting Orgelfonds Oude Kerk Soest hoopt met begeleiding van ABN AMRO MeesPierson 85.000 euro op te halen, het nog ontbreken-de geld voor de renovatie en plaatsing van het nieuwe or-gel in de Oude Kerk. Het cabaretduo Jan Beuving en Daan van Rijk treedt van-avond (woensdag 2 septem-ber) op in de Kapschuur van het Herman van Veen Arts Center op landgoed De Paltz. De kaarten voor de voorstel-ling Reken maar nergens op zijn voor 15 euro ver-krijgbaar bij Marry Scheffer,

  Lijsterbeslaan 10 in Soest.Jan Beuving en Daan van Eijk, wiskundige en natuur-kundige, brengen de exacte wetenschap naar het thea-ter. Ze stonden in 2013 in de finale van het Leids Cabaret Festival, en in datzelfde jaar won Jan Beuving de Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied. Op 4 september, om 20.00 uur , is er ook nog een or-gelconcert in de Oude Kerk met collecte voor het Orgel-fonds. Het is onderdeel van het Bachfestival. Docenten van de Bach-school treden op, evenals organiste Gonny van der Maten.

  Cabaretduo Jan Beuving en Daan van Rijk geven woensdagavond benefiet in Kapschuur Herman van Veen Arts Center. Foto: Jaap Reedijk

  Wedstrijd Markt in Beeld van burenmarktSoeSt - De Soestermarkt, elke zaterdag bij winkel-centrum Soest-Zuid, viert zijn derde verjaardag met de wedstrijd Markt in Beeld. Van 5 september tot en met 5 december kunnen fotos, videos, tekeningen of an-dere kunstzinnige uitingen van en over deze bijzondere SoesterMarkt worden inge-zonden. De inzending die het beste toont wat de markt voor Soestenaren betekent, krijgt een prijs. De SoesterMarkt is een kleinschalige markt met bi-ologische en ambachtelijke producten zoals groenten en fruit, voornamelijk uit de regio, en een gevarieerd aanbod van vlees, worst, zoetwaren en overige pro-ducten. Bovendien biedt de SoesterMarkt een podium voor nonprofitclubs en mu-zikale presentaties. Zater-dag 5 september staat ser-

  viceclub Quota Zeist op de Soestermarkt om aandacht te vragen voor het project schoon drinkwater voor Rwanda. Het hart van de markt is de koffietafel, een plek waar iedereen voor een praatje en gratis drankje kan aanschui-ven. Het is een ontmoetings-plek voor inwoners die el-kaar anders niet zo gauw zouden treffen.

  Digitale fotos kunnen wor-den gestuurd naar [email protected]. Wie nog klassiek fotografeert, kan een afdruk afgeven op de markt bij de marktmees-ter van dienst. De hoofd-prijs is een goed gevulde SoesterMarkttas die wordt uitgereikt op 12 december. Er is ook een gratis foto-workshop: meld je aan via markt inbeeld@ soester-markt.nl.

  Serviceclub Quota vraagt aandacht voor het project Schoon drinkwater voor Rwanda. Foto: Quota

  Open avond van VolksuniversiteitSoeSt - Van Grieks patch-work, van 3D-printen tot wildplukwandelen. De open avond, op dinsdag 8 septem-ber van 19.00 tot 20.30 uur, geeft een indruk van het veelzijdige aanbod van cur-sussen, lezingen en work-shops bij de Volksuniversi-teit in Soest. Hij vindt plaats in gebouw Orlando aan de Di Lassostraat in Soest.Het uitgebreide talenpakket bestaat dit nieuwe seizoen uit Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans Grieks en Bahasa Indonesia. Er zijn cursussen voor beginners en voor gevorderden. Andere cursussen zijn onder meer modegeschiedenis, school-wiskunde, handlezen en reiki. Voor creatievelingen zijn er lessen in onder meer patchwork, quilten en arm-knitting. Er is een begin-nerscursus sportklimmen en voor de doe-het-zelver is er de cursus meubelmaken en 3D-printen. Ook culi-naire cursussen en lessen en workshops in de compu-tersfeer zijn mogelijk: onder meer een website bouwen, bloggen, de tablet, maar ook de cursus online veiligheid en privacy-bescherming.

  De nieuwe cursusgids is huis-aan-huis verspreid. Hij is af te halen bij de biblio-theek, het gemeentehuis, bij boekhandel Van de Ven of in gebouw Orlando, Di Las-sostraat 65, Soest. Het pro-gramma staat ook op www.volksuniversiteit.nl/soest.

 • Ze

  t- en

  dru

  kfo

  ute

  n v

  oo

  rbe

  ho

  ud

  en

  .

  DE

  LU

  XE 1287

  1839

  compleet

  BOXSPRING NECKA

  Incl. hoofdbord + 2 pocketveer boxsprings + 1 pocketveer matras (500 veren/m2) + koudschuim HR-40 topmatras.140/200 van 1839 voor 1287, 160/200 n 1441,180/200 n 1595, 200/200 n 1749.Diverse topmatrassen, bijmeubelen en lengtematen 210 en 220 verkrijgbaar.

  Amersfoort, Utrecht 13 september koopzondag van 11-17u

  Elektrisch verstelbaar vanaf 2085.

  COMFORT

  140/200 vanaf 993

  1 LEDIKANT EVELYN. Op comforthoogte. Wit, beuken of eiken. 140/200 van 469 voor 359. 2 MATRAS SAFIRA. 270 pocketveren per m2 / 6 slags. 70/200 van 209 voor 146. 3 BOXSPRING LULEA. 2 elektrisch verstelbare pocketveer boxsprings + 2 pocketveer matrassen (300 pocketveren/m2) + koudschuim HR-40 splittopmatras. 140/200 van 3119 voor 2183. 4 BEDBODEM ERGO. Elektrisch verstelbaar. 28 beuken latten. 70/200 van 269 voor 188. 5 KAST X-TEND. Breedte: 181 cm, hoogte: 235 cm van 1093 voor 938. 6 KUSSEN SOPHIE. Donzen kussen, 60% zuivere dons. 60x50x10 n 59.

  Alle ledikanten, (top)matrassen, boxsprings, bedbodems en kasten zijn verkrijgbaar in diverse (lengte/breedte) maten.

  BOXSPRING LULEAvanaf 2183

  BEDBODEM ERGOvanaf 188

  3

  4

  Kijk voor ons complete assortiment, openingstijden en koopzondagen op:

  totaalbed.nl KOOPAVOND Donderdag KOOPAVOND Vrijdag

  KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR

  AMERSFOORT Nijverheidsweg-Noord 11, 033 462 08 58 HARDERWIJK Zuiderbreedte 9, 0341 42 59 49 UTRECHT Zeelantlaan 47, 030 288 67 40 VEENENDAAL Groeneveldselaan 41, 0318 50 16 86

  U vindt ons ook in: Almelo, Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Assen, Deventer, Doetinchem, Drachten, Elst (GLD), Enschede, Groningen, Lelystad, Nijmegen en Zwolle

  Hieronder een selecte weergave van ons complete slaapkameraanbod!altijd 5 jaar garantie 80% uit voorraad leverbaar

  90 dagen omruilgarantieop alle (top)matrassen

  gratis bezorging en montage

  MATRAS SAFIRAvanaf 146

  2vanaf 146

  KUSSEN SOPHIE59

  6

  30% kortingbij totaalBED

  op alle producten*

  N GRATIS BEZORGING

  EN MONTAGE!

  *m.u.v. onze kinderkamers. Deze worden niet gratis gemonteerd.

  993

  EXCELLENT

  140/200 vanaf 1595

  LEDIKANT EVELYNvanaf 359

  1

  KAST X-TENDvanaf 938

  5

 • Natuurlijke ondersteuning bij een vol gevoel in de maag

  De rol van de leverDe lever regelt wel 600 verschil-lende functies in ons lichaam. Daarmee is het n van de be-langrijkste organen in ons lijf. Zo regelt de lever onder andere de vet-, eiwit- en koolhydraat-stofwisseling, maakt het gal aan voor vetvertering, zorgt het voor de opslag van vitamines en breekt het lichaamsvreemde stoff en af. De lever vaart er wel

  ADVERTORIAL

  A.Vogel Boldocynara is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheids-winkels. Adviesprijs 9,99

  bij als we gezond en niet te vet eten. Soms krijgen we echter wel eens te veel vet binnen. Dit kan zorgen voor een vol gevoel in de maag. De lever kan dan wel wat extra ondersteuning gebruiken.

  Natuurlijke ondersteuningDe natuur kan hierbij on-dersteuning bieden. A.Vogel Boldo cynara is een 100% natuur lijk middel dat de reini-gende werking van de lever ondersteunt1,2. Daarnaast on-dersteunt A.Vogel Boldocynara het functioneren van de maag bijvoorbeeld bij een opgeblazen gevoel na het eten4 is het goed voor de spijsvertering in maag en darmen3 en draagt bij aan de vertering van vetten1.

  Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

  1artisjok, 2mariadistel, 3zuurbes, varkensgras, 4paardenbloem

  Een opgeblazen gevoel na het eten? Net iets te vet gegeten? Vooral de lever, galblaas en maag kunnen dan wel wat extra ondersteuning gebrui-ken. Boldocynara van A.Vogel bevat een unieke combinatie van natuurlijk ingredinten, waaronder artisjok, mariadistel en paardenbloem. Het onder-steunt de reinigende werking van de lever1,2, het draagt bij aan de vertering van vetten1 en helpt bij een opgeblazen ge-voel in de maag na het eten4.

  Door gebruikers beoordeeld met een 9,3

  Draagt bij aan de vertering van vetten

  Op ons kunt u bouwen

  B O U W B E D R I J F

  WOPEREISMIDDELHUIS

  BV

  Inzage in prijsopbouw d.m.v. open begroting

  Persoonlijke begeleiding van ontwerp t/m oplevering

  Casco oplevering mogelijk

  Gebruik van duurzame materialen en hoog afwerkingsniveau

  Vraag onze brochure aan of maak eenafspraak voor een geheel vrijblijvend gesprek

  Uniek ontwerp naar uw persoonlijke woonwens met een concurrerende prijs

  Venneslatweg 14, 7151 HD EibergenTelefoon (0545) 472 060, Fax (0545) 472 016

  www.middelhuisenwopereis.nl [email protected]

  Flexibel bouwbedrijf met ruime ervaring in de sector

  LASERBEHANDELING SPATADEREN

  ALTIJDVERGOED NAVERWIJZING DOOR UWHUISARTS

  WWW.DER

  MALINK.NL

  DR.D.JDERKINDERENInitiatiefnemer DermalinkBlokzijlpark 30 ABAmersfoort(Vathorst)033-433 46 00

  Zoekt u een specialist voor de behandelingvan uw spataderen of huidaandoening?Onze deskundige dermatologen volgen denieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied enpassen deze toe in de praktijk. Wij hebben demeeste ervaring in Nederland op het gebied vanlaserbehandeling bij spataderen.

  Sport en lichamelijke handicapSoeSt - Vanaf vrijdag 4 sep-tember gaat het recreatieve sportproject voor mensen met een lichamelijke func-tiebeperking weer van start, met steun van het Bentinck-fonds en de gemeente. Iedere vrijdagavond tussen 18.45 en 20.45 uur kunnen

  recreanten vanaf 16 jaar te-recht in Sportboulevard De Engh aan de Dalweg. Bad-minton, tafeltennis, bewe-gen op muziek, boccia en fysiofitness worden onder begeleiding aangeboden. Fysiotherapeuten Monique en Leo van der Horst bege-

  leiden de deelnemers bij de fysiofitness. Indien nodig, is er ook een sportrolstoel aanwezig. Een keer op proef komen is gratis. De kosten bedragen daarna 4 euro per keer. Meer informatie: Chris Schrijver, 06-23972928 of [email protected].

  De regen zorgde voor minder wandelaars dan in vorige jaren bij de Gildewandeling (zie foto) op maandag 24 augustus: 170 deelnemers. Woensdagavond 26 augustus hield AV Pijnenburg voor de 40ste maal een Gildeloop met dit jaar 380 deelnemers. De uitslagen staan op de site van AV Pijnenburg. Foto: Comit Jacob van Gaesbeek

  Gildewandeling met regen

  Gratis training voor jeugdSoeSt - Deelnemers aan het schoolvoetbaltoernooi krij-gen van VVZ49, aan de Eemweg, gratis trainingen op woensdag 16 en 23 sep-tember. Spelertjes uit groep drie en/of vier kunnen zich

  zo komen voorbereiden onder deskundige leiding van trainers. De trainin-gen starten om 14.00 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de jeugdbe-stuurskamer van VVZ49.

  Van Diermen start nieuw seizoenSoeSt - Van Diermen Sport is begonnen aan een nieuw budoseizoen. Voor nieuw-komers is er de mogelijk-heid van een gratis proefles bij het sportcentrum aan de Soesterengweg 11 in Soest. Bel hiervoor 06-41065038 of 035-6023558.

  Yogadocenten werken samenSoeSt - Yoga-Soest is een ini-tiatief van Puur Yoga Soest en Niraja hatha yoga Soest. Samen verzorgen zij vier avonden per week hatha yoga Saswitha stijl in de Montessorischool in Soest.Door de samenwerking zijn wij in staat een compleet pakket yogalessen aan te bieden op meerdere avonden per week, met de mogelijk-heid om bij verhindering de les op een andere avond in te halen, aldus een woord-voerder. Meer informatie: www.yoga-soest.nl.

  Jeu de boules nabij HeyberghSoeSterberg - In de tuin tussen het wooncomplex De Drie Eiken en de Hey-berg in Soesterberg ligt een boulesbaan. Elke maandag is er een kleine groep bezig met dit Franse balspel. Dat betekent beweging en bui-tenlucht. De groep kan wel wat aanvulling gebruiken en zoekt senioren die vrij-blijvend mee komen doen. Er zijn geen kosten aan ver-bonden. De groep komt elke maandagmiddag bij elkaar van 13.30 tot 16.00 uur. Aan-melden is niet nodig, jeu-de-boulesballen zijn aanwezig.

  Zumba-dansen in De Drie EikenSoeSterberg - Cursussen en clubactiviteiten in ontmoe-tingscentrum De Drie Ei-ken, Dorpsplein 18 in Soes-terberg, beginnen aan een nieuw seizoen. Er ligt een cursusbrochure klaar van de Stichting Welzijn Oude-ren Soest over het aanbod van activiteiten voor seni-oren. Bij de groep Zumba-dansen is nog plek. Het is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Ame-rikaanse dansen. De les is aangepast voor senioren. De eerste les is op dinsdag 15 september van 15.30 tot 16.30 uur. Wie besluit om mee te doen, kan zich daar aanmelden. De cursus kost 131 euro voor dertig lessen.

  Informatie en aanmelden: ouderenwerker Mieke Ve-ken, ma-di-do-vr 9.00 en 14.00 uur.

  SWOS werkt samen met Hoog SoestdijkSoeSt - Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS) is een nieuwe samenwerking aangegaan met Hoog Soest-dijk. Samen met de bewo-ners van Hoog Soestdijk organiseert de SWOS ont-spannende activiteiten voor alle senioren uit Soest en Soesterberg. Hoog Soestdijk heeft de beschikking over een recreatieruimte waar de activiteiten plaatsvinden. Onder meer staan koffider-inken, koersballen, creatieve activiteiten en filmvertonin-gen op het programma. Ook sjoelen en biljarten behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie: loop binnen bij Hoog Soestdijk aan de Prins Hendriklaan 5 te Soest of bel met de SWOS, 035-6023681. Of kijk op www.swos.nl en www.hoogsoestdijk.nl.

  Bewegen en sporten op muziekSoeSt - MBVO (Meer Bewe-gen Voor Ouderen) is al 29 jaar een begrip in Soest. Het 30ste seizoen is vandaag, 2 september, van start gegaan.

  Ook nieuwe inwoners van Soest zijn welkom. Het is wellicht leuk om op die ma-nier in contact te komen met andere mensen. Om 9.00 uur staat de deur van Sport-hal Beukendal aan de Beu-kenlaan open voor iedereen vanaf 50 jaar, die eenmaal per week anderhalf uur wil sporten. Om 9.15 uur begint een bewegingsprogramma op muziek, geleid door een deskundig en ervaren train-ster. De oefeningen, waar-bij gebruik wordt gemaakt van o.a. ballen, stokken, gewichtjes, elastieken en steps, duren tot 10.00 uur. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de kantine van de hal en vanaf 10.15 uur kunnen liefhebbers nog ta-feltennissen of volleyballen tot 10.45 uur. Een proefles is gratis. Meer informatie: Math Elissen, 035-6025755 of [email protected].

  Senioren actief in t HartSoeSt - Fietsen (bij mooi weer), koersbal, gezel-schapsspelen en elkaar ontmoeten staan op het pro-gramma voor senioren in de wijk t Hart op maandag 7 september. Bij mooi weer kan er gefietst worden. Lo-catie: Gebouw Postduiven-houders Vereniging, Ooster-gracht 46 in Soest. De zaal is open vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. Kosten: 1,50 euro, inclusief koffie of thee.

  berichten voor Senioren www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 7

 • MEGAvoordeel Fabriekspartijen

  e-bikes bij Prole Soest

  Webshop met 1.200 aanbiedingen, kijk op prole-soest.nl

  Prole Soest, de (elektrische) etsspecialist

  Hollandia Qwic Electric N3 Shimano Nexus 3 versnelling Accu: 216Wh (tot 60 km) 1 jaar garantie

  van 1.299,- n: 899,-

  na inruil-actie*

  699,-

  Nog 6 stuks45%korting

  ruim

  Nog 6 stuks

  van 1.999,- n:

  1.649,-

  Nog 3 stuks

  van 2.499,- n:

  1.699,-

  Elke zondag open!Do. koopavond tot 22.00 uur

  Auto Smeeing Soest B.V. I Koningsweg 14-16 I T 035 - 603 99 25 autosmeeing.nl

  Fiat 500 Lounge

  Bouwjaar 2014 Max. 10.000 km. Panoramadak Airco LMV

  1.2 Lounge Automaat

  269,- all-in/mndpriv-lease

  5x Nissan Note1.2 Connect Edition

  Registratie 2014 3 jaar garantie! Panoramadak Airco Navigatie

  299,- all-in/mndpriv-lease

  7x

  autosmeeing.nl

  7x Bouwjaar 2014 Max 10.000 km. Climate control Navigatie

  2.0 PHEV Intense

  269,-

  Registratie 2015 3 jaar garantie! Navigatie Go Airco

  1.2 TSI Ambition

  339,- all-in/mndpriv-lease

  8x 11.895,-nu voor

  14.895,-nu voor 28.945,-excl. btw

  Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV7777Nieuw!

  Nieuw!

  Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Afbeelding kan afwijken van de feitelijke uitvoering. Fouten voorbehouden.

  16.895,-nu voor

  Verkoop en showroomNieuweweg 97, 3765 GC SoestT 035 - 588 04 72 E [email protected]

  Magazijn en afhaalpuntKoningsweg 16, 3762 EC SoestT 035 - 603 99 90

  Laagste prijsgarantie!Bel en reserveer: 035 - 588

  04 72

  Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

  Batavus Mambo N7 Shimano Nexus 7 versnelling Dames- en herenmodel Kleuren: wit (afb.), matzwarten taupe

  Batavus Dinsdag N7 Shimano Nexus 7 versnelling Dames- en herenmodel Kleuren: blauw (afb.), roze, zwarten grijs

  Batavus Monaco N7 Shimano Nexus 7 versnelling Dames- en herenmodel Kleuren: ijsblauw, matblauwen matzwart

  Lage instap

  Batavus CNCTD N3 Shimano Nexus 3 versnelling Batterij LED-verlichting ANWB testwinnaarbrugklasets

  Dames- enherenmodel

  579,-van 629,- n

  na inruil-actie*

  479,-

  749,-van 839,- n

  na inruil-actie*

  599,-

  749,-van 839,- n

  na inruil-actie*

  599,-

  699,-van 749,- n

  na inruil-actie*

  599,-

  Sparta Elegance C5 Shimano Nexus 7 versnelling Accu: 300Wh (tot 60 km) Upgrades: 400Wh en 500Wh

  Giant Prime E+ 1 Shimano Nexus 8 versnelling Accu: 400Wh (tot 145 km) Dames- en herenmodel

  Mitsubishi Outlander 2.0 PHEVMitsubishi Outlander 2.0 PHEV7%bijtelling

  slechts

  *

  Topdeals!

  2.000,-

  uw voordeel

  4.000,-

  uw voordeel

  6xSkoda Fabia Combi

  499,-excl. btw

  Lease v.a.

  schoolfietsen korting10 00/

  * Niet in combinatie met andere acties / evt. inruilets dient goed rijdbaar te zijn.

 • Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actueleopeningstijden opwww.hoogvliet.com/openingstijden.

  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

  Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 september 2015

  Hoogvliet,altijd de

  laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

  Alleen geldig op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september 2015

  WeekendKraker!Weekend

  Max

  imaa

  l4ke

  erde

  aanb

  ieding

  perk

  lant.

  Appelcake rond400 gram

  50%korting

  Per liter 3.66

  Stoney CreekAustralische wijnAlle soorten6 essen van 0.75 litervan: 32.94voor: 16.47

  RUIM 16 EUROKORTING!

  4 schalen

  Per kilo 6.25

  Gelderse schijf, cheeseburger,krokante gehaktstick, Italiaanse kotelettoof speklapje Bistro Bordeaux4 schalen van 400 gram13.96

  Alle combinatiesmogelk!

  1.99Per kilo 4.98

  Soest Nu woensdag 2 september 2015 9

  LezersactieGratis naar Fahd Larhzaoui met SchijnDe Lieve Vrouw geeft twee keer twee vrij-kaarten weg voor de voorstelling Schijn door Fahd Larhzaoui die op zaterdag 9 september om 20.30 uur te zien is in het theater. Winnen? Stuur een mailtje vr woensdag 9 september naar [email protected]. Prijswin-naars krijgen bericht.

  AMERSFOORT - Vorig sei-zoen stond Fahd Larhzaoui tweemaal voor een vrijwel uitverkochte zaal in De Lieve Vrouw. De voorstel-ling Schijn, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, maakte destijds diepe in-druk. Het is er een die je gezien moet hebben of nog een keer wilt zien. Reden genoeg dus om hem nog-maals te programmeren.Een coming of age van een jongen van Marokkaanse ouders die opgroeit in Nederland. Soms moet je liegen om bij de mensen te kunnen zijn van wie je houdt. Maar hoe lang hou je dat vol, zon dubbelle-ven? Schijn is een verhaal over identiteit, geweten

  en liefde. Fahd Larhzaoui onderzoekt in deze mono-loog hoe hij zichzelf kan zijn, zonder zijn familie te verliezen. De voorstelling werd genomineerd voor de juryselectie van het Ne-derlands Theater Festival 2014, en hoort daarmee bij de beste theaterstukken van het jaar.Dit is wat de pers over de voorstelling schreef: Schijn is een overrompe-lende voorstelling, n die een imam tijdens een try-out tot tranen wist te roe-ren. Niet alleen de dappere en ontroerende coming-out van een man die publieke-lijk de faades neerhaalt, maar ook van Larhzaoui als belangrijk acteur. (Pa-

  rool, 5 sterren). Tussen een theetafeltje en een paar mintkleurige lockers ontstaat een indringend geheel, aangrijpend, nooit larmoyant. Fahd Larhza-oui is niet alleen maar ont-wapenend. Hij is hier ge-woon goed. (Volkskrant, 4 sterren). Als Larhzaoui over zijn uiteindelijke co-ming out vertelt, vecht hij tegen echte tranen. Ge-lukkig verlicht regisseur Floris van Delft het indrin-gende geheel regelmatig met speelse interacties. Uiterst komisch is bijvoor-beeld de scne waarin Lar-hzaoui als een bakvis voor het eerst versierd wordt. (NRC, 4 sterren). Zie ook: www.lievevrouw.nl.

  De voorstelling Schijn van Fahd Larhzaoui is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Foto: Maeve Stam

  Maak kans op twee toegangskaarten

  Dierenobservator in DierenPark Amersfoort is Roy Meijer. Geregeld deelt hij zijn observaties van de bewoners van de dierentuin in Amersfoort met onze lezers en op de website van het DierenPark. Deze week doet hij dat voor het laatst.

  Roy Meijer

  Amersfoort - Het was weer een bijzondere week voor onze chimpansees, want er is een nieuwe dame bij de groep gekomen. Dit zorgt ui-teraard voor flink wat leven in de brouwerij. Mahale is een vrouwelijke chimpansee van elf jaar en is vanuit Bremerhaven, Duitsland, naar ons park verhuisd. De dame zit nu nog even achter de scher-men, maar het is de bedoe-ling om haar zo snel moge-lijk bij de rest van de groep te introduceren. Tijdens haar aankomst was het meteen duidelijk dat Mahale een pittige dame is. De grote kist waarin Mahale werd vervoerd, gebruikte zij als trommel. De verzorgers lieten de jonge chimpansee snel in haar nieuwe ver-

  blijf, zodat zij tot rust kon komen en de spanning snel afnam. De andere chimpan-sees luisterden genteres-seerd mee naar wat er ach-ter de schermen gebeurde. De komst van een nieuw vrouwtje is uiteraard ook heel interessant voor de rest van de groep. Het is heel natuurlijk dat vrouwtjeschimpansees hun oorspronkelijke groep verla-ten wanneer zij volwassen zijn. In het wild verlaten de dames hun familiegroep ook om zich aan te sluiten bij nieuwe soortgenoten en daarom is het volgens een natuurlijk proces dat Maha-le op deze leeftijd naar ons park is gekomen. Ondanks dat blijft het uiteraard wel

  een spannend moment. Ma-hale zal in het begin waar-schijnlijk veel contact gaan zoeken met de mannen, omdat die haar kunnen be-schermen tegen agressieve vrouwen. Mannen zien een nieuw vrouwtje namelijk vooral als mogelijkheid om jongen te verwekken, terwijl vrouwen haar in eerste in-stantie zien als concurrent. Er staan dus weer interes-sante ontwikkelingen te ge-beuren in het groepsproces, maar helaas zit mijn obser-vatietijd er alweer op. De laatste weken heb ik Mat-thijs, de nieuwe observator, aan de chimpansees mogen voorstellen en hij zal ook deze columnreeks overne-men.

  Nieuwe dame zorgt voor leven in de brouwerij

  Nieuweling Mahale komt uit Duitsland. Foto: DierenPark Amersfoort

 • Ja, stuur mij de gratis brochure

  Adres

  Postcode / Plaats

  Telefoon

  Email

  Dhr Mevr

  1509.1-Wegener huis aan huisStuur de coupon zonder postzegel naar Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

  GRATISDe grootste en beste e-bike specialist van Nederland

  Stella is gekozen door de ANWB als de beste Elektrische Fiets tot 2000,-. Plus magazine E-bike test heeft ons met 5 sterren gekozen als groepswinnaar. Geen wonder, want we maken gebruik van de beste materialen, zoals AXA sloten, schakelsysteem van Shimano, kettingkasten van Hesling, Schwalbe banden en de elektronica van Samsung. Bovendien heeft een Stella de sterkste motor met een actieradius tot wel 110 KM! Wilt u een elegante, stoere, hippe, klassieke of een tijdloze Stella, of n met een lage instap?

  Op onze nieuwe website stella etsen.nl ziet u ze allemaal.

  Maak een proefrit in Nunspeet of in uw eigen straat

  Op ons hoofdkantoor in Nunspeet bent u van harte welkom om onze geweldige e-bikes te testen. Maar we komen ook graag naar u toe met een van onze 45 mobiele teams. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat u geen betere kunt vinden. En al helemaal niet voor een betere prijs. We zijn niet voor niets het snelst

  groeiende merk in Nederland. Bel 0341 - 25 22 66 voor een vrijblijvende proefrit (zonder enige kosten). Of vraag eerst de brochure aan per telefoon of met de bon. Op stella etsen.nl vindt u alle informatie.

  Kortom: ja, u bent gewoon vijf keer beter uit met Stella

  Ja, superblij met Stella!

  999,-E-bikes tijdelijk al v.a.1539,-

  Ja, vijf keer beter uit met Stella!

  Nieuwe showroom: Oosteinderweg 90 in Nunspeet ma-vr 8:30-17:30 za 9:00-17:00

  welja

  35% korting!

  nu tot

  Actie geldig t/m zat

  19 september a.s.

  AllegraNIEUW

  Arturo StepsVicenza NeroLimited edition

  NIEUW

  DE

  BEST

  E

  ELEKTRISCHE

  FIETS

  TOT 2.000,-

  ANWBKAMPIOE

  N

  E-BIKE TEST

  Mei 2015

  Inruil ook mogelijk**

  tot 5 jaar garantie

  5 dagen levertijd

  gratis demo en service bij u thuis

  laagste prijsgarantie

  Nederlands kwaliteitsproduct

  *

  *Garantie

  oplocatie

  inNed

  erlan

  d,excl.W

  adde

  neiland

  en.B

  ijnormaalgeb

  ruiken

  onde

  rhou

  dop

  accu

  enmotorpakket

  twee

  jaarg

  arantie

  .Prijsw

  ijziging

  en,druke

  nzetfo

  uten

  voorbe

  houd

  en.

  **Inruilm

  ogelijkop

  geselec

  teerde

  mod

  ellen

  ,vraag

  naar

  devoorwaarden

  .

  Een greep uit ons assortimentEen greep uit ons assortiment

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • Ga naar Dizzie.nl/

  win

  De Koninginnenrit van neDerlanD

  Paleis soestDijK - 27 sePtember 2015

  schrijf je in via oranjePeloton.nl en fiets mee!

  Wielerprofs Team roompoT oranje Peloton

  3 afsTanden: 65, 110 en 165km over De Utrechtse heUvelrUg

  GraTis WielershirT GraTis 1/5 sTaaTsloT

  Unieke ToerTochT meT:

  TECHNOLOGY TO ENJOY

  Wat ga je doen?Als verkoopadviseur SEAT ben je het visitekaartjevan ons bedrijf en neem je een belangrijke plaats inop het gebied van relatie-onderhoud, acquisitie enverkoop. Je werkzaamheden zijn primair gericht opde verkoop van nieuwe SEATs en de bijbehorendeaccessoires en service-producten.

  Welk profiel hebben wij voor ogen?Wij zoeken een representatieve collega met eenklant- en kwaliteitsgerichte instelling. Je beschiktover uitstekende communicatieve vaardighedenen bent gemotiveerd om te presteren. Je neemtgraag initiatieven, bent in staat zelfstandig tewerken en hebt een flexibele instelling (geen9 tot 5 mentaliteit). Je hebt minimaal 2 jaarverkoopervaring in de autobranche.

  Wat bieden wij?Een uitdagende en afwisselende baan in eenmensgerichte organisatie met een uitstekendewerksfeer, ontplooiingsmogelijkheden engoede arbeidsvoorwaarden.

  Interesse?Spreekt deze functie je aan? Mail dan je sollicitatienaar Marc van den Berg, [email protected]. T 06-55105765. Meer informatie over CentrumGarage en Pon Dealer Groep vind je opwww.pondealergroep.nl.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturewordt niet op prijs gesteld.

  Centrum Garage Amersfoort zoekt

  Centrum Garage AmersfoortEverard Meijsterweg 49 3817 HB Amersfoort033 - 46 188 48 www.pondealergroep.nl PonDealerGroep

  JUNIOR VERKOOPADVISEUR(M/V - 40 UUR PER WEEK)

  www.amersfoortnu.nl Nu-Combinatie woensdag 2 september 2015

 • Maak kans opmooie prijzen

  klik en win!

  WIJHIERVANSoest Nu

  Soest Nu staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.soestnu.nl

  11 T/M 13 SEPTEMBER 2015 in opdracht van mr. I. Gaasterland,Wijn & Stael Advocaten te Utrecht

  ONLINE FAILLISSEMENTSUITVERKOOP

  Beukenlaan 80, 3762 AJ Soest;verkoopdagen: 11 september 2015 van 13.00 21.00 uur; 12 en 13 september 2015 van 10.00 16.00 uur

  Grote voorraad (elektrische) fietsen en accessoires, w.o.: Sparta, Batavus, Rih, Koga, Ghost etc.

  CYCLE STORE HOLLAND VANUIT WINKEL TE SOEST

  Van Beusekom B.V., Tel.: +31(0)35 699 63 73, E-mail: [email protected]

  www.beusekom.nlRegistermakelaars | Taxateurs | Veilinghouders

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 14

  SportberichtenWarme royal run bij paleis SoestdijkSoeSt/baarn - Het was warm, superwarm. Maar dat weerhield honderden hardlopers zondag niet van deelnemen aan de Royal Run bij Paleis Soestdijk. De bezoekers die vrienden en familie kwamen aanmoedi-gen waren spekkoper, want het was heerlijk in het park rond het paleis.De hardloopwedstrijd rond Paleis Soestdijk werd voor de tweede keer gehouden. Deelnemers konden kiezen voor 3,5 km, 7 km en 10,5 km lopen, met op twee plekken langs het parcours vrijwilligers die water uitdeelden. Geen overbo-dige luxe in de tropische temperaturen. De run was verbonden aan het Diabetesfonds. Hanneke Dessing van het fonds verzorgde, nadat het startpistool was gevonden, het startschot. Maar niet nadat ze haar waardering had uitgesproken voor het goede werk van de organi-satie, die onder leiding van Pieter Landman opnieuw voor een geweldig evene-ment had gezorgd. Bezoekers konden, tegen betaling van 4 euro, het paleispark bezoeken. Ook het bosrijke deel achter het paleis dat normaal gesproken gesloten is voor publiek. Er werden 3 runs gelopen: 3,5km, 7km en 10,5km (resp. 1, 2 en 3 rondjes om het paleis). De

  lopers namen onder meer een heuvelachtig, modde-rig bospad in de warmte. De hoge luchtvochtigheid zorgde voor een zware run.

  So Soest verliest bekerwedstrijdSoeSt - Ook in de derde bekerwedstrijd wist SO Soest niet te overtuigen, zo vermeldt het verslag op de website www.so-soest.nl. De Soester voetballers verloren met 3-1. Levi Pari-nussa scoor voor Soest.Tegen zaterdageersteklas-ser Argon uit Mijdrecht keek SO Soest na 9 mi-nuten spelen al tegen een 0-2 achterstand aan. De wedstrijd kabbelde voort in een waar foutenfestival. De ploeg van de nieuwe trai-ner Herman van Wallen-burg stelde teleur tijdens de drie bekerwedstrijden. Het spelen tegen zaterdagclubs, waar de prioriteit van de trainer lag, zorgde voor een niet optimale bezetting van de selectiegroep voor de bekerwedstrijden. Zondag wacht het echte werk. In Alkmaar wordt aangetreden tegen AFC34.

  inschrijven voor tennistoernooiSoeSt - Tot en met 6 septem-ber kunnen liefhebbers zich inschrijven voor het recreatieve dubbeltoernooi Soester Tennis Kampioen-schappen. Het toernooi begint op zaterdag 19 sep-

  tember en duurt tot en met zondag 4 oktoberHet toernooi wordt ge-speeld op zaterdagen, zon-dagen en woensdagenop de vier tennisparken in de ge-meente. Er zijn dit jaar ook twee reserve-vrijdagen in-gepland. Inschrijving staat open voor inwoners van de gemeente Soest en leden van de vier tennisparken in Soest en Soesterberg. Die voorwaarde geldt voor n van de spelers. Nieuw dit jaar is de categorie Senior & Junior. Als senior vanaf 18 jaar kun je samenspelen met bijvoorbeeld je kind of buurjongen van minimaal 7 en maximaal 14 jaar.

  Eveneens nieuw is de cate-gorie combi-ranking waar-bij zwakke en sterke spelers samenspelen. Op zaterdag 26 september is er een feest bij tennisvereniging Soest-Zuid. Net als vorig jaar is er op de finaledag een grote loterij. Voor nadere informatie en inschrijving: www.stksoest.nl.

  Vrouwenvoetbal bij So SoestSoeSt - Vrouwen vanaf 35 jaar die graag sportief bezig willen zijn kunnen binnen-kort starten met voetbal-trainingen bij SO Soest. Er is ruimte bij de 35+ en 45+

  teams. Voetbalervaring is niet nodig, enthousiasme om lekker te gaan sporten is de enige vereiste. Meer informatie: www.so-soest.nl.

  atletiekunie verzamelt routesSoeSt - Met het nieuwe hardloopseizoen in aantocht lanceert de Atletiekunie de Hardloop Starterspoints. Samen met de Nederlandse hardlopers wil de bond 100.000 mooie en veilige hardlooprou-tes in kaart brengen. De komende maanden zal de Atletiekunie alle hardlo-

  pers oproepen om ook hun Hardloop Starterspoints met routes in te sturen. Aanleiding voor de ont-wikkeling van de Hardloop Starterspoints vormde de 100.000ste deelnemer aan Start to Run, de beginners-cursus voor hardlopers van de Atletiekunie. Patrick Aris, cordinator Loopsport van de Atle-tiekunie: We bouwen aan een groot routenet-werk. Met wellicht in de toekomst ook functies waarmee hardlopers ge-makkelijk hardloopmaatjes kunnen vinden, want het blijkt toch vaak: hardlopen houd je het best vol als je het samen doet.

  Gemshoorn start spelavondenSoeSt - Bij jeu-de-boules-vereniging De Gemshoorn kan dit seizoen ook gekaart worden. De club heeft zijn onderkomen, het bou-lodrme, aan de Eemweg 2c in Soest. Je kunt op het terrein dus binnen en bui-ten spelen: op maandag- en donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterda-middag van 12.30 tot 17.00 uur. Er zijn ook rummi-kub- en kaartavonden met (kleine) prijzen. De eerste twee bijenkomsten zijn woensdag 9 en 22 septem-ber van 19.30 tot 22.00 uur. Entree: 2,50 euro en er is gratis koffie. Meer informa-tie: www.degemshoorn.nl of 06-49223884.

  De 7 kilometerrun van de Royal Run in de tuinen van Paleis Soestdijk zaterdag. Foto: Coen Kimman

 • Universiteitsweg 2, De Bilt | ma-vr van 9-21 uur, za van 9-17.30 uur | ranzijn.nl Aanbiedingen geldig t/m zo 6 sept 2015

  6 dagen per week geopendwerkdagen van 9-21 uurza van 9-17.30 uur

  inloopspreekuurwerkdagen van 14-15 uur,18.30-19.30 uurweekend van 13-15 uur

  030 220 30 19

  jaarlijksevaccinatie

  voor hond, kat of konijnelke dag laag geprijsd

  45,- 20,-

  NU

  39.95aquariumAQUA ONE aquastart 340 inhoud 40 liter zwart of zilver met pomp, lamp en lter 32x32x38 cm

  adviesprijs

  99.95

  op=op

  Laagste prijsvan Nederland! kattenvoedingFELIX alle soorten

  12x100 gram normaal perstuk 3.75/3.99

  NU 3 VOOR

  10.00kattenvlooienbestrijdingFRONTLINE Combo of Spot On 3 of 4 pipetten normaal 15.50/15.95

  NU

  14.95

  Korte berichtenZestig jaar getrouwdSoeSt - De heer J. Poeder en mevrouw H.J. Poeder-van Overbeeke uit Soest, waren op 30 augustus 60 jaar getrouwd. De burgemeester ging woensdag 2 september op felicitatiebezoek aan de Van Goyenlaan in Soest

  balans heeft nieuwe voorzitterSoeSt - Bestuursvoorzitter Fred Musch maakt plaats voor Ellen Huberts. Ik ben 59 jaar en werk als ditist in het Meander Medisch Centrum. Sinds 1980 woon ik in Soest. Als raadslid (tot 2014) heb ik Balans leren kennen als een gedegen welzijnsorganisatie. Een uitdaging om mij hier nu voor in te mogen zetten als voorzitter van het bestuur.

  Vermiste huisdierenSoeSt - Amivedi registreert vermiste en gevonden huis-dieren. Voor alle informatie in deze regio: Meldpunt Soest-Baarn, contactper-soon Joke van Luin, 088-0064675, [email protected] en www.amivedi.nl Gevonden: hangoorkonijn, wit, met zwarte randjes om de ogen, Lange Brinkweg Soest; haan met zwarte staart en groen-zwarte buik, Eikenlaan Soest.Vermist: jonge kat Mova, rood-cypers-wit, een jaar oud, klein scheurtje in

  rechteroor, gesteriliseerd, met chip, Kampweg Soes-terberg.

  repair caf in De PlantageSoeSt - Zaterdag 12 septem-ber staan vrijwilligers klaar voor een nieuw seizoen Repair Caf. Van 10.00 tot 13.00 uur repareren ze oude spullen in gebouw De Plantage, Smitsweg 311 in Soest. De reparaties van onder meer kleinmeu-belen, kleding, mecha-nica, software, elektra en elektronica zijn gratis. Een bijdrage voor gereedschap en materiaal is welkom. In De Plantage is ook het Kledingruilhuis geopend op die tijd.

  Afghaans eetbuffet in De PlantageSoeSt - Stichting Balans houdt vijf keer per jaar een internationaal eetbuf-fet voor Soesters. Het doel van dit buffet is om kennis te maken met een andere cultuur en met elkaar. Op 9 september kunnen bezoekers proeven van de Afghaanse keuken in De Plantage, Smitsweg 311 in Soest. De maaltijd begint om 18.00 uur. Kosten: 8,50 euro. Er zijn dertig plaatsen. Kaartjes kunnen worden gekocht op 4, 7 en 8 september van 9.30 tot 14.00 uur in De Plantage, Smitsweg 311 in Soest.

  bijeenkomst autisme en gezinSoeSt - Hoe ervaren ouders de omgang met hun kind met autisme? Is autisme erfelijk? Wat betekent autisme voor ons gezin? Het zijn zomaar wat vragen die aan bod kunnen komen op de gratis informatie bijeenkomst van woensdag 16 september van MEE, Welzin en de gemeente Soest. . Ouders van een kind met een vorm van autisme zijn van 19.30 tot 21.15 uur welkom in De Plantage, Smitsweg 311 in Soest. Aanmelden kan via [email protected].

  Vlindergroep op jacht in eemlandSoeSt - De Vlinderwerk-groep IVN Eemland is een gevarieerde groep vrijwil-ligers die zich bezighoudt met het inventariseren van vlinders en libellen in de regio Eemland. Inventa-risaties vinden plaats in diverse natuurgebieden in Baarn en Soest. En de groep is niet alleen in voor-jaar en zomer op pad. Ook in de winter zijn er vlin-ders te zien. Dit kan een vlinder in de vorm van een imago (vlinder) zijn, maar ook een eitje, rups of cocon, dat wisselt per soort.

  In de wintermaanden zijn er zelfs vlindertjes te vinden die vleugelloos zijn. Dit zijn vrouwtjes van bepaalde soorten nacht-vlinders; zij hebben geredu-ceerde vleugeltjes, die met het blote oog nauwelijks tot niet te zien zijn. Alle waarnemingen worden doorgegeven op de website www.waarneming.nl. Wie meer wil weten over de activiteiten, kan een kijkje nemen op de website van de Vlinderwerkgroep: www.ivn.nl/afdeling/eem-land. Een keer meegaan in het veld, behoort tot de mogelijkheden. En de werkgroep is altijd blij met

  waarnemingen. Dus heb je een vlinder gezien en/of gefotografeerd en geen idee welke soort dit is, stuur dan een mail met foto, vindplaats en datum naar de Vlinderwerkgroep. De werkgroep twittert ook regelmatig mooie fotos van vlinders in de regio (@VlindersEemland) en deed dat onlangs weer met de bijzondere sleedoorn-pagevlinder en een reeks nachtvlinders, zoals de dennenpijlstaart. En voor wie een indruk wil krijgen van de nachtvlinderjacht staat er een doorverwijzing in het twitterbericht (bit.ly/1Nm5U8W).

  Levensverhalen optekenenSoeSt - King Arthur Groep zoekt vrijwilligers die levensverhalen van men-sen met dementie willen opschrijven en documente-ren. De hoofdpersonen zijn woonachtig in de gemeen-ten Amersfoort, Soest of Soesterberg. De boekjes zijn een naslagwerk voor fami-lieleden en bieden zorgver-leners de mogelijkheid om met de persoon met demen-tie in gesprek te gaan over zijn of haar leven.Wilt u niet schrijven maar juist uw herinneringen aan het papier toevertrouwen en kunt u daar wel een beetje hulp bij gebruiken, neem dan contact op met Anita Schimmel via 033-2012491 en 06-46457344.

  Wie meer wil weten over de activiteiten, kan een kijkje nemen op de website van de Vlinderwerkgroep: www.ivn.nl/afdeling/eemland. Foto: Vlinderwerkgroep IVN Eemland

  www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 15

 • Familie & Relatie

  Relatiebemiddeling

  Verlangt u naar de romantiek en

  geborgenheid van een vaste relatie?

  De hoogste slagingskans via

  www.mens-en-relatie.nl of 088-0221900

  Erkend BVSK en Geschillencommissie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATEHallo met Ria, ik ben eenvrouw van 62 jaar. Ik bensportief. Ik hou van et-sen, wandelen en terrasjespakken. Wil je meer wetenover mij? Bel me dan op. X0906-10.10.162 Box:669510

  Hoi met Linda een ergleuke meid van 25 jaar enwoon in Zwolle. Ik ben opzoek naar een man vooreen leuk contact. Bel snel.0906-10.10.162 Box:369668

  Hallo met Anneke ik beneen leuke en lieve vrouwen ik ben op zoek naar eenlieve en leuke betrouw-bare man. Ben jij dat? Laatdan wat van je horen. Kus0906-10.10.162 Box:204955

  Deze mooie en lekkerevrouw uit Brabant zoekteen man voor een span-nende date. Ik ben nu thuisen wil je nu ontmoeten. X0906-10.10.162 Box:286491

  Mijn naam is Nellie 58jaar. Ik ben op zoek naareen lieve man voor een lat-relatie Wil je meer weten?Reageer snel op mijn box.0906-10.10.162 Box:148963

  Ik ben Helene 54 jaar enwoon in de omgeving vanBreda. Ik zoek een leukeman om leuke dingen meete doen uit en thuis. Bel memaar als je interesse hebt.0906-10.10.162 Box:832141

  Ik ben een spontane en ge-zellige vrouw van 73 jaar.Ik ben op zoek naar eenlieve man voor een relatie.Wil je meer weten? Bel me.0906-10.10.162 Box:202630

  Hallo mannen ik ben Anseen leuke vrouw van 64jaar en ben op zoek naareen leuke man. Bel snel. X0906-10.10.162 Box:353798

  NIJMEGEN EN OMGE-VING. Hallo ik ben een

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigenboxnr? Kies 1

  * Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

  * Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroomniet om mij te consulteren, en-kel uw voornaam is voldoende.Ik ben eerlijk en duidelijk.

  Bel 0909-1447 Box: 3727

  JOSE Box: 8018Invoelend tarot-mediator enpsychologisch astrologe. Voorinzicht om keuzes en situatiesminder zwaar te laten worden.

  Bel 0909-1447 Box: 8018

  MARISKA Box: 8043Healer en spiritueel coach. Ikkan je helpen bij relaties, ge-zondheid en spirituele ontwik-keling. Voor al uw vragen.

  Bel 0909-1447 Box: 8043

  Feestdagen & Evenementen

  Braderien & MarktenZa. 5 sept. 10:00-15:00 ROM-

  MELMARKT Vermeerkwar-

  tier Bernulfusstr. A. Mau-

  vestr. A.Haenstr. J.Toropstr.

  J.Israelstr. Hobbemastr.

  Zon. 4 okt. Vlooienmarkt

  Zeist, Sph. De Dijnselburg.

  DonEvents.nl 0294-237320

  Zon. 13 sept.Vlooienmarkt

  Huizen, Tennishal Coronel

  DonEvents.nl 0294-237320

  Zaterdag 5 sept. Vlooien-

  markt Barneveld-Veluwehal.

  DonEvents.nl 0294-237320.

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  Huis & Tuin

  Schilderwerk

  SCHILDER 32 jr erv. voor al

  uw behang-, schilder- en wit-

  werk, binnen en buiten. Vrij-

  blijvende prijsopgave. Tel.

  06-52644655. Goede ref.

  Gereedschappen &Bouwmaterialen

  Van Altena.eu In- & verkoop

  Gereedschap en Legerdump

  Textielweg A'foort 4618070

  In en Om de TuinHulp in de TUIN nodig? Bel

  06-41496497. Ontwerp, aan-

  leg en onderhoud.

  Hobby & Sport

  Computers,Games & DVDs

  HERINSTALLATIE, reparatie,

  virus verwijderen en data-

  recovery. Alle merken.

  www.henc.nl033-4610350

  Auto & Vervoer

  Te koop gevraagd

  Een eerlijke prijs voor uw

  auto contant m. RDW-vrijw

  Bel wij komen! 0183-564672

  Garage & StallingGevraag kleine AUTOBOX te

  huur of te koop omg. Wiek-

  slag/A'foort. 06-40484719.

  Werk & Inkomen

  Industrie & BouwGezocht: 7 METSELAARS!

  Nieuwbouw en renovatie

  Bouw CAO. Ook ZZP en 55+

  welkom! Bel 06-46405857

  Opleidingen & Cursussen

  ECHO OPLEIDINGEN

  Amersfoort

  Basiskennis Boekhouden

  Basiskennis Calculatie

  Praktijkdiploma Boekhouden

  Moderne Bedrijfsadministratie

  Loonadministratie

  Start: maandagavond 14 september

  www.echoopleidingen.nl of telefonisch

  G Boom 06-50817650

  CURSUS HAARKNIPPEN

  September in uw regio! 015-3618033 WWW.SELFLINE.NL

  Overig PersoneelGevraagd

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Zakelijk & Financieel

  Zakelijke Transacties

  Schulden in of aan uw BV ?

  Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

  Wij hebben de oplossing. Overname of doorstarten

  serieuze Notarile afwikkeling

  Info: [email protected] Tel.:06-16717935

  Prive & Erotiek

  Prive Lijnen & SMS-diensten

  "+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

  %!%()#!!$GL"G AE

  S!)= T) R!_D& BA&&&)

 • AmersfoortAmsterdamseweg 151 033 42 24 444www.nefkens-gm.nl

  Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km 11,0 3,1; km/liter 9,1 32,3; CO2 gr/km 257 82.Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

  STERK STAALTJE OPEL.

  IS WEER IN NED

  ERLAND!

  NU 2.000 EXTRA INRUILWAARDE OP ALLES WAT ROLT EN RIJDT. + 500 GRATIS BRANDSTOF + 250 GRATIS ACCESSOIRES

  De inruilsensatie van Europa is weer bij Nefkens.Alleen van 7 t/m 12 september proteert u van vele unieke voordelen bij Nefkens.Ontvang tijdens The Big Event 2.000 extra inruilwaarde op uw huidige auto, plus 500 aan gratis brandstof n 250 aan gratis accessoires! U begrijpt dat dit een unieke kans is om heel voordelig in een nieuwe Opel te stappen.

  Hengelsport Outdoor FairIn het Vakantiepark Eiland van Maurik (bij Tiel) wordt in het weekend van 5 en 6 september de derde Hengel-sport Outdoor Fair gehou-den. Een uniek evenement voor sportvissers dat de the-orie en de praktijk verbindt, en waarbij zien, doen en be-leven centraal staan. Of je nu witvisser, roofvisser, karper-visser of zeevisser bent, hier moet je gewoonweg bij zijn!Het Eiland van Maurik ligt centraal in het land, langs de boorden van de Neder-rijn en langs een groot op-pervlak aan recreatiewater en topviswater. De Fair is anders dan alle andere beur-zen op hengelsportgebied. De presentaties, stands, pro-ductuitstalling en verkoop van hengelsportmaterialen vindt plaats in pagodeten-ten en in de openlucht, ter-wijl demonstraties, testen en (zelf) uitproberen enkele meters daarnaast aan de wa-terkant plaatsvinden.

  Op dit grootste en meest spectaculaire outdoor hen-gelsportevenement van de Benelux zijn beleving, de-monstraties, voorlichting, proefvaren en vissen uitge-rold over alle hengelsport-disciplines tijdens n uniek evenement. Voor veel bezoe-kers vormt de Fair inmid-dels jaarlijks een evenement om naar uit te kijken en voor velen ook een dagje uit of zelfs een weekendje weg. Het terrein beslaat ruim 50.000 m en strekt zich uit over het recreatieschapter-rein, doorlopend langs de botenhelling en steigers, tot aan openbare stranden langs het water. Daarmee komen honderden meters oeverlijn beschikbaar voor sportvissen en demon-straties met boten, kajaks, hengels, kunstaas, kanos, karpervissers, witvissers, bivvys, voerboten etc.

  www.hs-outdoorfair.nl "

  ALLES VOOR DE SPORTVISSER

  www.ilmbythesea.nl

  2

  015

  / P

  hoto

  grap

  hy: C

  lea

  Betl

  em /

  Des

  ign:

  Nils

  son

  com

  mun

  icat

  ieku

  nste

  naar

  s

  2 x2 KAARTEN

  Ga snel naar www.deweekkrant.nl/actie

  Win 2 kaarten voor het

  openingsgala van Film

  by the Sea, inclusief hotel-

  overnachting!

  2Klik&Win

  Nieuwelocatie

  Kom De Waard beleven!

  *Alleen geldig op voorradige tenten.Acties zijn alleen geldig tijdens het nazomerfestival.

  Meer informatie op dewaardtenten.nl

  Presentatie tentencollectie 2016Verkoop van showmodellenKookdemonstratiesDe Waard kampeershopFun voor kidsFoodtrucksFestival DJ

  10%KORTING op tenten*

  KORTING opDe Waard

  kampeerartikelen

  15%

  De WaaRDNazOMeRfesTIvalza. 5 & zo. 6 september, 10-17 uurRecreatieterrein De Zandenplas, Nunspeet

  Nieuwe locatie

  Mis het niet!

  de medisch specialist in bewegingsvrijheid

  Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de heup of

  knie? De klachten kunnen het gevolg zijn van een

  versleten gewricht (artrose).

  Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Amersfoort ben

  ik gespecialiseerd in de behandeling van deze gewrichten.

  Op de voorlichtingsavond artrose aan heup en knie op

  maandag 14 september vertel ik u over de oorzaak van

  artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn

  met zowel niet-operatieve als operatieve behandelingen.

  Meld u aan op www.annatommiemc.nl/voorlichtingen of bel met 033 204 29 99.

  Ik ontvang u graag bij Annatommie mc Amersfoort.

  Maandag 14 september

  18.30 20.30 uur

  deelname is kosteloos

  Annatommie mc Amersfoort

  Softwareweg 5

  3821 BN Amersfoort

  voorlichtingsavond

  Bastiaan Heereorthopedisch chirurg

  artroseaan heup en knie

  www.amersfoortnu.nl Nu-Combinatie woensdag 2 september 2015

 • $'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

  FG?CU?;>E

  "$"#%$"#$"!#8= (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

  *2* +&&,$,/ 03% ./*()/'% 1--, !"!"

  &E ?EED4E 8D!;$E"; 9E E

 • Kijk voor alle aanbiedingen op superkeukens.nl

  Superkeukens Amersfoort Amsterdamseweg 14bSuperkeukens Veenendaal De Smalle zijde 70Superkeukens Utrecht Zeelantlaan 15-17

  superkeukens.nl

  Kwaliteit voor vaste lage prijzen!

  Direct debeste prijs

  4999,-incl.

  apparatuur

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEFEENSWATNIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  NU MET

  3,-KORTING BIJPRIMERA!

  PRIMERAKORTINGSBON

  3,-KORTING

  2511 8438

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  Werk jij graag bij een innovatief, ondernemend en snel groeiend levensmiddelenbedrijf in het midden van het land? Dan is een baan bij Inproba iets voor jou! Inproba is producent, importeur en exporteur van oosterse producten en smaakmakers. Onze verkoopafdeling speelt een belangrijke rol binnen het bedrijf bij het maken van contracten met klanten, zowel voor het merk Inproba als voor een groot aantal huismerken. Deze afdeling heeft daarnaast een adviserende rol richting klanten op het gebied van samenstelling van hun assortiment en de ontwikkeling van nieuwe producten. Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische afdeling? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe:

  Inproba blinkt uit door gegarandeerde kwaliteit te combineren met een uitstekende prijs. We werken continu aan verbetering en vernieuwing. Voor onze producten en ten aanzien van het productieproces. Wij hechten er waarde aan dat onze producten worden bereid met de beste grondstoffen, veilig en met hart voor milieu en de omgeving.

  Wat ga je doen? Je verzamelt en verwerkt artikelgegevens

  en vult artikelformulieren in.Je bent belastmet specifieke(detaillistische) administratieve taken (o.a. invoering in GS1DAS). Je houdt de prijslijsten up to date en controleert (verpakkings)voorraden.

  Je verzamelt en verzendt samples en beheert de voorraad hiervan.

  Je hebt contact met klanten maar ook intensief overleg met de Accountmanagers en Teamleider.

  Wij vragen: MBO+ werk- en denkniveau. Een pro actieve werkhouding; je steekt

  graag je handen uit de mouwen. Flinke productiviteit, daarnaast ben je

  accuraat en stressbestendig. Uitstekende kennis van de Nederlandse

  taal en behoorlijke kennis van het Engels. Duits is een pr.Affiniteit of bekendheidmetdelevensmiddelenbranche. Ervaringmet hetMicrosoft Office pakket(Word, Excel, PowerPoint).

  Interesse?Stuur dan je CV met kort begeleidend

  schrijven naar [email protected] t.a.v. mevrouw A. van Ommeren

  SALES ASSISTENT(E) 32-40 uur p.w.In deze functie assisteer je de Accountmanager(s) op de afdeling Verkoop en zorg je er mede voor dat de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten vlekkeloos verloopt.

  Bopita concept store geopend inPrnatal Hearts te AmersfoortGisteren hebben Bopita en Prnatal deenigeBopitaconcept storevanNederlandgeopend in het pand van Prnatal Heartste Amersfoort (naast Ikea).

  In deze nieuwe winkel vind je de baby-,junior- en tienercollectie van Bopita, watbestaat uit een uitgebreid assortimentaan meubelen voor de kinderkamer.Naast deze meubelen heeft Prnataleen uitgebreid assortiment baby- enkinderkamer accessoires toegevoegd.

  Deze nieuwe en enige Bopita conceptstore is hierdoor de ideale winkel voorde aankoop of inspiratie van een nieuwebaby- of kinderkamer. Kom langs enervaar het zelf!

  20% kortingop baby- &kinderkamer-accessoires*

  * Geldig t/m zondag 13 september 2015. Alleen geldig in de Bopita concept store Amersfoort. Niet geldig i.c.m andere acties.

  maandag-vrijdag 09.00 - 21.00 zaterdag 09.00 - 19.00 zondag 11.00-18.00 Euroweg 100, 3825 HD, Amersfoort

  www.amersfoortnu.nl Amersfoort Nu woensdag 2 september 2015 25

 • www.soestnu.nl Soest Nu woensdag 2 september 2015 20

  Advies voor internetters van mediadocente bij IdeaSoeSt - Veel mensen hebben de weg naar internet nog niet gevonden of rommelen nog wat aan. Wie meer wil weten kan zaterdag media-docente Sanne van der Zee raadplegen tijdens het open huis op zaterdag 5 septem-ber in de bibliotheek aan de Willaertstraat 49 in Soest. Zij geeft daar samen met cursusleiders van Idea, uit-leg.Ze komen soms met een nieuwe iPad nog in de doos naar me toe, vertelt Sanne van der Zee (36), inmiddels zelfstandig digitaal media-docent, die voor de biblio-theken in Zeist, Bilthoven en Soest computer- en internet-cursussen verzorgt. Ik ben begonnen bij SeniorWeb, de landelijke vereniging die als doel heeft om voor senioren de digitale wereld begrijpe-lijk te maken. Ik behoor tot de nieuwe generatie die is

  opgegroeid met computers en internet en dat vinden oudere mensen prachtig. Ik kan met beamerbeelden laten zien wat ik met mijn laptop doe en de cursisten doen mij na, aldus Sanne van der Zee.Omdat ik met drie kinde-ren geen vaste aanstellingen meer kreeg, heb ik besloten om van datgene waar ik goed in ben mijn vak te maken. Ik ben gespecialiseerd en zelfs gecertificeerd om computers en websites veilig te maken, geef digitale mediacursus-sen, ben internetcoach voor groepen, personen en be-drijven en ik ben Virtueel Assistent.Sanne is met biltsehelp-desk.nl ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is bijvoorbeeld Virtueel As-sistent (VA) en helpt in die hoedanigheid ruimtevaart-specialisten met boekingen.

  Sanne van der Zee maakt de digitale wereld begrijpelijk en helpt computers veiliger te maken. Foto: Idea

  Twaalfde editie festival Poppen in het ParkSoeSt/Regio - Park Randen-broek in Amersfoort is zater-dag 5 en zondag 6 september voor de twaalfde keer het toneel voor het poppenthe-aterfestival Poppen in het Park.Ook dit jaar zijn verrassende en vernieuwende voorstel-lingen te zien. Zo is Theater Tique, de winnaar van de finale van programma Pop-ster, op beide dagen aanwe-zig. Aan de hand van een levensgroot pop-up boek, vertelt Irene Laros over Willy, de wolkenmaker, en speelt Durf de voorstelling over Okke die een klarinet heeft gekregen. De vraag is of hij daarop durft te spelen, want niemand op school speelt klarinet.Irene Laros speelt ook een voorstelling over de vro-lijke vissen en een gevaar-lijke vis, de zeeduivel. Krijt speelt een voorstelling met

  live muziek over Daan die zijn zwembroek al aan heeft maar niet durft. Speciaal voor peuters en kleuters heeft De vliegende koffer een trol meegebracht uit het koude noorden, en gaat Tante Theedoek, die in een kippenhok woont op reis. Al vaker op het festival te zien geweest is Koos Wie-man. Terwijl Koos vertelt dat hij de baas is over zijn handen en zijn poppen, houden die handen en pop-pen hem voor de gek. Naast de voorstellingen kunnen kinderen zelf poppenkast spelen, geschminkt worden en knutselen. En natuurlijk lopen op het festivalterrein weer allerlei verrassende verschijningen rond. Kijk voor informatie op www.poppeninhetpark.nl. Kaart-jes zijn alleen verkrijgbaar vanaf 9.45 uur aan de kassa.

  Theater Tique met Circastique. Foto: Poppen in het Park

  Open dag kunstencentrum Idea met voorverkoop YoupSoeSt - Kunstencentrum Idea aan de Willaertstraat 49 in Soest, houdt zaterdag 5 september een open dag. Dat betekent sfeer proeven, kennismaken met docenten en verschillende cursussen uitproberen aan het begin van het nieuwe culturele seizoen. Deelname aan de activiteiten op deze dag is gratis. Ook is deze dag de voorverkoop van de try-out Licht van Youp van t Hek. Deze start om 14.00 uur.Van 10.00 tot 15.00 uur laten de bibliotheek, het Kunsten-centrum, het theater, het Cul-tuurpunt en de kunstuitleen zien wat het nieuwe seizoen biedt. Djs van SoestVrijStaal en pianist Robert Doorman zorgen voor een swingende muzikale cocktail. Voor kinderen, jongeren en volwassenen zijn er work-shops en open lessen cir-cus, toneel, dans, musical,

  (strip)tekenen, schilderen, ruimtelijk werken n een demonstratie 3D-printen. Kinderen kunnen kennis-maken met Klein Zwanen-meer of Film Acteren, zich verbazen door de mogelijk-heden van een 3D-printer, zich feestelijk laten schmin-ken, de Waar is Wally speur-tocht doen en nog veel meer. In het nieuwe seizoen is er onder meer een cursus You-Tube Expert voor kinderen waarin ze filmpjes leren ma-ken. Ook op zaterdagen zijn er nu bij Idea lessen voor kinderen. Op de open dag is er ook aandacht voor o