of 4/4
ADMINISTRER DESIGNENE DINE SOLIDWORKS ® Product Data Management-produktene (PDM) administrerer og synkroniserer designdataene dine på tvers av hele foretaket med én, enkel distri- busjonsløsning som er tett integrert med alle SOLIDWORKS-programmene. Det sikre hvelvet kan brukes til å gi utvidet tilgang til 3D-designmiljøene dine og de tilknyttede filene, til alle deltakere fra ingeniører til produksjonen. Dette gjør at alle deltakerne i prosjektet kan dele informasjon og samarbeide om design, sam- tidig som immateriell eiendom beskyttes automatisk av de automatiserte systemene for versjons- og revisjonskontroll. SOLIDWORKS PDM TA KONTROLL OVER DATAENE DINE FOR Å FORBEDRE SAMARBEID OG NYSKAPING

SOLIDWORKS PDM · 2016-05-06 · SOLIDWORKS PDM STANDARD Administrer SOLIDWORKS-data på en enkel måte i arbeidsgrupper SOLIDWORKS PDM Standard drives av Microsoft® SQL Server Express

 • View
  12

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SOLIDWORKS PDM · 2016-05-06 · SOLIDWORKS PDM STANDARD Administrer SOLIDWORKS-data på en enkel...

 • ADMINISTRER DESIGNENE

  DINE

  SOLIDWORKS® Product Data Management-produktene (PDM) administrerer og synkroniserer designdataene dine på tvers av hele foretaket med én, enkel distri-busjonsløsning som er tett integrert med alle SOLIDWORKS-programmene. Det sikre hvelvet kan brukes til å gi utvidet tilgang til 3D-designmiljøene dine og de tilknyttede filene, til alle deltakere fra ingeniører til produksjonen. Dette gjør at alle deltakerne i prosjektet kan dele informasjon og samarbeide om design, sam-tidig som immateriell eiendom beskyttes automatisk av de automatiserte systemene for versjons- og revisjonskontroll.

  SOLIDWORKS PDMTA KONTROLL OVER DATAENE DINE FOR Å FORBEDRE

  SAMARBEID OG NYSKAPING

 • SOLIDWORKS PDM tar vare på dataene dineSOLIDWORKS PDM sentraliserer lagringen av alle tekniske data og alle relaterte filer, noe som gir deg følgende fordeler:

  • trygt oppbevaringssted for rask innhenting av informasjon• versjonsstyring for både små endringer og store revisjoner,

  for å bidra til å forhindre tap av data• integrerte arbeidsprosesser som automatiserer design-

  og godkjenningsprosesser for mer effektiv revisjon og lansering av endelige design

  • implementeres på en brøkdel av tiden andre løsninger for produktdatahåndtering krever

  Med SOLIDWORKS PDM kan du redusere tiden du bruker til å lete etter deler, sammenstillinger og tegninger betraktelig. SOLIDWORKS PDM er en del av SOLIDWORKS' produkt-utviklingsløsning som dekker design, simulering, teknisk kommunikasjon og databehandling, og vil hjelpe deg å øke gjenbruk av design og administrere den generelle produktut-viklingsprosessen.

  «SOLIDWORKS PDM lar designerne våre fokusere på nyskaping mens PDM-systemet tar hånd om prosjektets struktur.»

  – Vincent Clerc, leder for R&D Mechatronics, Aldebaran Robotics

  Det innholdsrike verktøysettet som er integrert i SOLIDWORKS' brukergrensesnitt, lar designere holde fokuset i ett miljø, uten behov for å bytte grensesnitt for databehandlingsoppgaver.

 • SOLIDWORKS PDM STANDARD Administrer SOLIDWORKS-data på en enkel måte i arbeidsgrupper

  SOLIDWORKS PDM Standard drives av Microsoft® SQL Server Express og er fullstendig integrert i SOLIDWORKS 3D CAD og Windows® Explorer, og det tilbyr et intuitivt sett av konfigurerbare verktøy for å administrere SOLIDWORKS-filene dine.

  Finn raskt dataene du ser etter Ingeniører og designere bruker gjerne mye tid på å lete etter filer. SOLIDWORKS PDM Standard tilbyr robuste søkeverktøy som setter fart på søkeprosessen.

  • Avansert søking i Windows Explorer.• Konfigurerbare søkeskjemaer med inntastingsfelter

  knyttet til selskapsspesifikk informasjon.• Innebygd forhåndsvisning av SOLIDWORKS-filer bidrar til

  å bekrefte at den ønskede filen er funnet.

  Oppretthold versjons- og revisjonshistorikkDet er vanskelig å opprette og opprettholde riktig versjons- og revisjonshistorikk, og det skaper mye duplikatinforma-sjon. SOLIDWORKS PDM Standard gjør dette enkelt, fordi det automatisk opprettholder en fullstendig designhistorikk.

  • Versjonene opprettes automatisk og referansene oppdateres.

  • Fleksibel revisjonsordning som følger selskapets standarder.

  • Revisjoner i trinn som automatisk baseres på en definert godkjenningsprosess.

  • Hent enkelt inn tidligere versjoner av deler, sammenstillinger og tegninger, mens du arbeider i SOLIDWORKS.

  Elektronisk arbeidsflytDet er bortkastet tid å stole på papirbaserte eller ineffek-tive godkjenningsprosesser av dokumenter. SOLIDWORKS PDM Standard bidrar til å automatisere denne prosessen, og holder alle oppdatert.

  • Styr tilgangen til bestemte brukere eller grupper, basert på arbeidsflytstatus.

  • Send meldinger automatisk til angitte brukere og grupper når filene endrer status.

  • Benytt opptil 10 konfigurerbare statuser for å legge til informasjon om elektronisk signatur under godkjenningsprosessen.

  • Grafisk arbeidsflytverktøy som er enkelt i bruk.

  SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL Kraftig databehandling for større foretak

  SOLIDWORKS PDM Professional drives av Microsoft SQL Server Standard og utvider egenskapene til SOLIDWORKS PDM Standard slik at hele foretaket enkelt kan dele data og samarbeide om design.

  Grensesprengende samarbeidProduktutviklingsorganisasjoner kan strekke seg over konti-nenter og tidssoner. SOLIDWORKS PDM Professional skaper et samarbeidsfellesskap, uansett avstand og beliggenhet.

  • Søk etter data på mange måter ved hjelp av parametere som dokument- eller filnavn, data eller tilpassede egenskaper som delenummer, beskrivelse og arbeidsprosesstatus (f.eks. lansert eller under arbeid).

  • Gi distribuerte brukere rask tilgang til design, spesifikasjoner og dokumenter gjennom hvelvkopiering.

  • Gjør at medarbeidere og samarbeidspartnere kan bidra gjennom nettbaserte portaler fra ulike tilkoblede enheter, inkludert smarttelefoner og nettbrett.

  • Styr tilgang til spesifikke konstruksjonsdata og prosjektinformasjon gjennom sikker tilgang, inkludert integrering mot Active Directory (AD) og Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

  Enkel behandling av data som ikke er CADViktige produktdata strekker seg utover mekaniske CAD-filer, og SOLIDWORKS PDM Professional muliggjør effektiv forvaltning av all informasjon tilknyttet design.

  • Lag enkelt tilpassede materiallister (BOM-er) for individuelle avdelinger.

  • Administrer, vis og skriv ut dokumenter fra mer enn 250 filtyper, inkludert store CAD-formater, Microsoft Office-filer, bilder og animasjoner.

  • Opprett nøytrale filer automatisk, for eksempel PDF-er, eDrawingsTM eller STEP.

  • Dra nytte av de mange inkluderte integreringene mot populære CAD-programmer, SOLIDWORKS Electrical, og Microsoft Office.

 • Automatisere forretningsprosesserSOLIDWORKS PDM har et intuitivt grafisk brukergren-sesnitt som hjelper deg å kartlegge arbeidsprosesser og minimere administrativt arbeid, mens automatisert sporing av godkjenninger og avmeldinger opprettholder nøyaktig-het og ansvarlighet.

  • Benytt flere arbeidsprosesser for å håndtere ulike doku-menttyper og godkjenningsprosesser.

  • Legger til rette for flere påkrevde godkjennere med parallelle overganger.

  • Benytt serienummergeneratorer for å opprette og tildele egenskaper, for eksempel delenummer, prosjektnummer, og dokument-ID-er.

  • Automatiser opprettelse av prosjektmappestrukturer og standarddokumenter for å bidra til å sikre konsistens og fullstendighet av data.

  SOLIDWORKS PRODUKTUTVIKLINGSLØSNINGER

  SOLIDWORKS-programvare tilbyr et intuitivt grensesnitt som bidrar til å maksimere design- og ingeniørressursene, slik at bedre produkter kan lages raskere og mer kostnadseffektivt. Du kan se hele serien av SOLIDWORKS-programvare for design, simulering, teknisk kommunikasjon og databehandling på www.solidworks.com/products2016.

  LÆR MERGå til www.solidworks.com/pdm eller kontakt din lokale autoriserte SOLIDWORKS-forhandler for å finne ut mer om SOLIDWORKS PDM-løsninger.

  Systemkrav for SOLIDWORKS er lagt ut på nettsiden til SOLIDWORKS på www.solidworks.com/systemrequirements.

  Det integrerte søkeverktøyet for Windows Explorer gjør det enkelt å finne informasjon og å handle raskt. Det gir også kraftige søkeegenskaper i andre Windows-dialoger, inkludert Åpne og Lagre.

  Vår 3DEXPERIENCE-plattform driver våre merkeapplikasjoner som betjener 12 bransjer og leverer en bred portefølje av bransjeløsningsopplevelser. Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE®-selskapet, gir bedrifter og enkeltpersoner virtuelle universer der de kan se for seg bærekraftige nyskapinger. Deres verdensledende løsninger forandrer måten produkter designes, produseres og støttes på. Dassault Systèmes’ samarbeidsløsninger gir sosial nyskaping og utvider mulighetene for at den virtuelle verden kan forbedre den virkelige verden. Selskapsgruppen tilfører verdi til 190 000 kunder i alle størrelser og i alle bransjer i over 140 land. Du finner mer informasjon på www.3ds.com/nordics.

  © 2

  015

  Das

  saul

  t Sys

  tèm

  es. M

  ed e

  nere

  tt. 3

  DEX

  PER

  IEN

  CE®, k

  ompa

  ssik

  onet

  og

  3DS-

  logo

  en, C

  ATI

  A, S

  OLI

  DW

  OR

  KS, E

  NO

  VIA

  , DEL

  MIA

  , SIM

  ULI

  A, G

  EOVI

  A, E

  XALE

  AD

  , 3D

  VIA

  , 3D

  SWYM

  , BIO

  VIA

  , NET

  VIB

  ES o

  g 3D

  EXCI

  TE e

  r kom

  mer

  siel

  le v

  arem

  erke

  r elle

  r reg

  istr

  erte

  var

  emer

  ker

  for D

  assa

  ult S

  ystè

  mes

  elle

  r det

  s da

  tter

  sels

  kape

  r i U

  SA o

  g/el

  ler a

  ndre

  land

  . Alle

  and

  re v

  arem

  erke

  r tilh

  ører

  sin

  e re

  spek

  tive

  eie

  re. B

  ruk

  av D

  assa

  ult S

  ystè

  mes

  elle

  r det

  s da

  tter

  sels

  kape

  rs v

  arem

  erke

  r er u

  nder

  lagt

  der

  es s

  krif

  tlig

  e go

  dkje

  nnin

  g. M

  KSEP

  DM

  DSN

  OR

  0815

  Nord- og Sør-AmerikaDassault Systèmes SolidWorks Corporation175 Wyman StreetWaltham, MA 02451 USA+1 781 810 [email protected]

  Firmaets hovedkontorerDassault Systèmes10, rue Marcel DassaultCS 4050178946 Vélizy-Villacoublay CedexFrankrike

  Dassault Systèmes Sweden AB+46(0)8-684 30 440 [email protected]