Šolski časopis Kodrčki

 • View
  259

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Šolski časopis Kodrčki

Text of Šolski časopis Kodrčki

 • olsko glasilo dijakov Srednje frizerske ole Ljubljana 1. tevilka, olsko leto 2010 / 11

  Intervju z ravnateljem

  Zaetki frizerskega izobraevanja na

  Slovenskem

  Projektni teden MASKA 2011

 • KazaloUvodna beseda mentorice ...................................................................................................................... 1Intervju z ravnateljem mag. Primoem Hvalo Kamenkom ........................................................... 2Kratki pogovori z uitelji ..................................................................................................................... 3

  Novice in dogodki na oli portni dnevi .......................................................................................................................................... 6portna tekmovanja .............................................................................................................................. 6Strokovni izleti ...................................................................................................................................... 8Kako smo obeleili novoletni as ......................................................................................................... 10Ogled 26. slovenskega knjinega sejma in razstave kaj naj obleem za v olo? ......................... 11Knjiga me / ne briga ............................................................................................................................... 14Vtisi naih dijakinj ................................................................................................................................ 15

  FrizerstvoZaetki frizerskega izobraevanja na slovenskem ............................................................................ 17Tudi mi smo bili na frizerskem festivalu ............................................................................................. 1911. Slovenski frizerski festival ............................................................................................................. 20Trije intervjuji s sodelujoimi ............................................................................................................. 21na frizerskem festivalu ........................................................................................................................ 21oktobra 2010 v cankarjevem domu v ljubljani .................................................................................... 21Projektni teden maska 2011 ............................................................................................................... 23Zakljuna prireditev v Viba filmu ........................................................................................................ 25Moja maska ............................................................................................................................................. 25Dijaka izmenjava s finsko .................................................................................................................... 26Izmenjava frizerskih mojstric iz francije ............................................................................................ 26Ponosni smo, da bomo frizerji ............................................................................................................... 27Zrcalce, zrcalce na steni, povej, kdo sem jaz! ..................................................................................... 28

  Literarni listiHaikuji ..................................................................................................................................................... 31Ostale pesmi ............................................................................................................................................ 32Kratka proza .......................................................................................................................................... 37

  Snip-snap v angleiniMe and my school................................................................................................................................... 41From Canada to Slovenia ...................................................................................................................... 41Being a teenager .................................................................................................................................... 42

  TekmovanjaTekmovanje v znanju slovenine za cankarjevo priznanje .............................................................. 45Tekmovanje v znanju iz matematike ..................................................................................................... 49Podelitev nagrad na festivalu Skreiraj se 2 ....................................................................................... 49Tekmovanje v znanju iz zgodovine ....................................................................................................... 50Tekmovanje v znanju angleine .......................................................................................................... 50

  Razvedrilni kotiekFrizerski glavniki ................................................................................................................................. 53

  Uredniki odborUra LavriOlga NaumetovaSandra BelclIlirjana Racaj

  Mentorica in lektorica Vesna Tomc Lamut, prof.Mentorica Andreja Kordi, prof.Mentorica mag. Marija Potoar, prof.Ravnatelj mag. Primo Hvala Kamenek, prof.

  Kodrki, Glasilo dijakov Srednje frizerske ole Ljubljana1. tevilka v olskem letu 2010/2011

 • 1Pozdravljeni, dragi bralci!

  Pred vami je prva tevilka Kodrkov, glasila dijakov Sred-nje frizerske ole Ljubljana. Pravzaprav bi morala rei prva tevilka obnovljenih ali ponovno obujenih Kodrkov. e pred mnogimi leti, ko je 1992. naa ola postala sa-mostojna, smo zaeli izdajati svoj olski asopis, ki se je imenoval najprej FRA FRI (frajerji frizerji), nato pa KODRKI. Izhajal je le dobri dve leti, potem pa so se kodrki nekako razpustili, nihe jih ni ve navijal, nihe oblikoval

  Letonje leto, torej tik pred 20-letnico ole, pa smo se odloili, da nae Kodrke znova obudimo. Sedaj je drugae. Sedaj imamo bolje glavnike, bolje navijalce, barve (da bomo lahko asopis natiskali v barvah) in upam, da vam bodo ve. Da pa jih boste seveda tudi sami ustvarjali, potrebujemo ne le dobre frizerje, pa pa tudi dobre novinarje, poroevalce, pesnike, pisatelje, risarje, fotografe Dogodkov na nai oli je toliko, da jih ena majhna skupinica navduencev, ki se je tokrat zbrala skupaj, res ne more obdelati.

  Kaj vse boste lahko brali v svojem olskem asopisu? Iz kazala vsebine so razvidna podroja in gotovo vam bo zanimivo brati intervjuje oziroma pogovore z vaimi profesorji in soolci. Dogodke s ole sicer poznate, ven-dar so tu privlano opisani in opremljeni s slikami, kar vam bo gotovo obudilo lepe spomine. e posebej bi radi zelo razvili frizerske strani in jih obogatili z zanimivost-mi, saj se na podroju frizerstva res zelo veliko dogaja. elimo ustvariti e modni kotiek z nasveti. Seveda, tudi angleki kotiek imamo, saj se zavedamo, kako je s tistim pregovorom o znanju imve jezikov! isto zad-nja pa je rubrika resninih al iz ole. Obe profesorici slovenine sva kar nekaj asa in iz lastnega veselja zapi-sovali smene, a duhovite odgovore, in zdaj so tu pred vami. Prepriana sem, da se boste nasmejali originalnim alam, pa tudi nekaj nauili iz njih. Upam, da vas bo to e vzpodbudilo k beleenju podobnega tudi pri drugih predmetih. Kot profesorico slovenine pa me e posebej razveseljujejo nai literarni listi. Vai literarni prispevki so isto prave male umetnine, kar kae, koliko talenta je v nekaterih izmed vas.

  Uvodna beseda mentorice

  Prisrno vabljeni k sodelovanju vsi, ki vas novinarsko delo morda veseli. Vae prispevke lahko oddate profe-soricam slovenine ali pa v posebej za to namenjen nabiralnik. Plailo za objavljen prispevek je seveda ena lepa ocena pri slovenini, e veje plailo pa vae zado-voljstvo in ponos, da lahko prebere svoj lanek, e bolje, da ga lahko preberejo tudi drugi.

  Vesna Tomc Lamut, prof. slov.

  Kodrki, Glasilo dijakov Srednje frizerske ole Ljubljana1. tevilka v olskem letu 2010/2011

 • 2 > Ste novi ravnatelj na Srednji frizerski oli Ljublja-na. Kako se poutite na njej?

  ola je lepa in prijazna, ima zelo dobre profesorice in profesorje in zanimive uence, s katerimi se da ustvari-ti veliko lepih stvari. Veina je deklet in peica fantov. Vasih me moti preve krianja na hodnikih. elel bi si ve ustvarjalnosti z vidika interesnih dejavnosti, da bi ola imela poleg dramske skupine e svoj olski band, npr. plesno skupino, literarni kroek, likovni kroek, ol-ski pevski zbor, turistini kroek.

  > Sami ste si izbrali, da boste ravnatelj na nai oli. Zakaj?

  Da, sam sem si izbral. Preden sem postal ravnatelj, sem bil zaposlen na Centru za poklicno izobraevanje in v tem asu sem sodeloval tudi pri pripravi novega izobra-evalnega programa frizer. V frizerskem poklicu sem vi-del veliko izzivov. Sedaj je pred nami nov izziv na tem podroju. V prihodnosti bi radi pridobili program frizer pete stopnje ter olo odprli tudi za izobraevanje odra-slih, ponudili pa bi tudi nekatere nove vsebine s podroja frizerstva, manikire, lienja in tudi maskerstva.

  > Zakaj ste tako strogi, npr. da ne smemo uporablja-ti telefonov, niti na hodniku, da ne smemo veiti veilnih gumijev...?

  (Smeh) Sam sebe ne ocenjujem kot strogega, ampak poskuam zagotoviti, da pouk poteka kakovostno in da imajo vsi, ki elijo postati frizerji, omogoene vse mo-nosti. Mislim, da sem prijazen ravnatelj in da se lahko za nasvet ali pogovor obrne k meni vsak dijak s svojimi predlogi oz. pobudami za nove izzive ali pa tudi za na-svet pri reevanju teav. Najbolj si elim samostojnih, ustvarjalnih, samoiniciativnih in veselih dijakov.

  >