ŠOLSKI UTRINKI

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŠOLSKI UTRINKI

 • GLASILO O CIRKULANE-ZAVR

  OLSKI UTRINKI

  olsko leto 2012/2013

 • Na pragu novega olskega leta

  Zaetek septembra je za vse nas, ki nam je ola sopotnica v ivljenju,

  vedno znova pomemben. Vsako leto se znajdemo na drugi izhodini

  toki, vselej na novo zaenjamo zgodbo, vsako leto drugae

  doivljamo sebe in svet okoli nas, vsako leto se nauimo kaj novega in

  s tem tudi postanemo nekaj novega, vsaki kaj na novo ali drugae

  razumemo in pred vsakim zaetkom so nova priakovanja, izzivi,

  naloge in sanje. Tako tudi letos.

  Slovenska ola se nenehno spreminja in posodablja in tem

  spremembam moramo slediti tudi mi. V letonjem letu nas akajo

  posodobljeni uni narti pri posameznih predmetih v posameznih

  razredih, ki prinaajo nove vsebine in zahtevajo drugaen pristop k

  delu. Veliko pozornosti bomo namenjali bralni pismenosti,

  vseivljenjskim znanjem in vrednotam, ki smo jih zapisali v nai viziji

  ole sodelovanje, spotovanje, znanje, ustvarjalnost in zaupanje. Ker

  se je spremenil tudi Pravilnik o olskem koledarju, spreminjamo tudi

  zaetek pouka, tudi zimske poitnice bomo imeli ponovno v dveh delih.

  Poleg vzgojno-izobraevalnega dela bomo v letonjem letu peljali e

  veliko interesnih dejavnosti in projektov, kjer bodo uenci lahko

  razvijali in zadovoljili svoje interese in sposobnosti.

  Imamo lepo olo, naa ustanoviteljica se trudi, da imajo uenci dobre

  pogoje za delo. 154 uencev bo v letonjem letu obiskovalo olo v

  Cirkulanah v 10 oddelkih in 63 otrok vrtec v 4 oddelkih.

 • Veseli smo, da se je kar 29 prvoolkov letos smelo in upam, ukaeljno

  podalo v svet uenosti.

  e bomo hodili s prijaznim pogledom, z nasmehom na ustih, z

  ljubeznijo v srcu in z roko v roki UENCI, UITELJI in STARI

  nam bo gotovo lepe in laje in uspeh ne bo izostal.

  Kristina Artenjak,

  ravnateljica

 • DAN OLE v Cirkulanah

  V petek, 7. 6. 2013, smo bili uenci O Cirkulane dopoldne doma, saj smo

  popoldne praznovali dan ole, esti obinski praznik in otvoritev venamensko

  turistino prireditvene dvorane.

  Na ta dan smo se vsi pripravljali, saj je bil zelo pomemben za nas uence in za

  obane. Kulturni program je vodila gospa Tatjana Mohorko. Najprej je imela

  uvodni govor, nato pa je sledila otvoritev dvorane. Na oder je povabila nekaj

  pomembnih gostov, ki so nam estitali ob tej pomembni pridobitvi. Nekaj

  besed je spregovoril tudi gospod upan Janez Jurgec. In e smo prispeli do

  naega ivahnega kulturnega programa. Program sta na aljiv nain vodila

  uenca sedmega razreda. Uenci od prvega do etrtega razreda so nastopili s

  padalom in bobni. Njihov nastop je bil zelo dinamien in prisren. Za bolje

  vzduje so zaplesali otroci iz vrtca. Sledili so nastopi uencev vijih razredov. Za

  konec se nam je predstavila akrobatska skupina iz O Ljudski vrt, ki je s svojim

  nastopom zelo navduila. Spregovorila je e gospa ravnateljica Suzana Petek in

  vsi uenci smo skupaj z uitelji zapeli Sem jaz gradil prijateljstvo. Po konani

  prireditvi smo lahko li v otor, kjer je bilo poskrbljeno za vse.

  Ta dan si bomo zagotovo zapomnili vsi.

  Marina Levani, 8. a

 • ZABAVNO IN IGRIVO

  V VRTCU ZAVR IN CIRKULANE

  Spomladanski kros vrtcev na Ptuju

  DAN D ALI DRZNILI SMO SI NEKAJ VE

  Ja, bo e dralo. Poletje, tisto vroe, po dobri senci iskano, se je e poslovilo, mi pa

  nevede zavihali rokave in e stopili v zeleno jesen. Pa poglejmo naprej malo

  nazaj; kaj smo poeli, kaj se nauili in kaj prebrisanega storili.

  V preteklem olskem letu smo si obljubili, da se bomo, e preden se poslovimo od

  naih minimaturantov, odpeljali na zakljuni izlet s stari. In? Kaj mislite? Nam je

  uspelo? Seveda nam je! Tisto sobotno jutro smo zasedli Vareki center ter se s

  polnimi nahrbtniki na ramenih posedli na avtobus ter odpeljali novemu dnevu naproti.

  Pot nas je vodila do Slovenskih Konjic, kjer smo si z velikim navduenjem in

 • radovednostjo ogledali Mini Zoo Land (mini ivalski vrt). Resnino smo uivali.

  Ogledali smo si razline ivali, jahali ponija, se spuali po vrveh, pomeiknili

  krokodilu, poboali majhno opico, se skrivali v majhnem peenem rudniku, skoili na

  koijo, se preizkusili na gusarski ladji in e bi lahko natevali. To je bila prava zabava!

  Preprosto smo uivali od najmanjih do najvejih.

  Meseca aprila smo v vrtcu, s prav posebnim namenom, gostili literarnike iz Ljubljane.

  Namre, ker smo stareji otroci e dokaj iznajdljivi in domiljavi, smo te lastnosti

  pridno izkoristili in jih skupaj s stari prenesli na papir. S tem smo ustvarili svoje

  prve domiljijske pravljice in jih odposlali na literarni nateaj Z domiljijo po poteh.

  Tako je deklica, Maja Zavec, za udovito pravljico Gosenica Betka v preteklem

  olskem letu 2010/11 prejela 4. mesto in s tem svojo prvo izdano tiskano knjigo.

  Samo knjigo so literarniki predstavili v naem vrtcu, v upanju po e vekratnem

  sodelovanju. In ker smo priznanja in ideje ob izdaji lastne knjige bili zelo veseli, smo

  se literarnega nateaja udeleili tudi letos. Nagrajenca letonjega nateaja sta bila

  ponovno Maja Zavec z nadaljevanjem pravljice Gosenica Betka se zaljubi in Jan

  Vidovi s pravljico Jan ebelar.

  V mesecu juniju so nas presenetili uenci iz O Cirkulane-Zavr, saj so se nam

  predstavili z ljubko dramatizacijo Muca Supergerica, pod vodstvom gospe Nade

  Polajer. Samega sreanja smo bili izredno veseli in se uencem ter mentorici

  zahvalili ob elji, da nas ponovno presenetijo v novem olskem letu.

  Ogled lutkovne predstave v Cirkulanah

 • Ker je poasi nastopil as, ko so se nekateri otroci e odpravljali na dolge poitnice,

  smo e zadnji, v stari podobi in sliki, priredili zakljuno zabavo s stari, dedki in

  babicami. Tako smo se otroci vrtca na kraji predstavi ponovno dokazali, da smo

  izvrstni pevci, plesalci in deklamatorji. Prav tako smo istega meseca izpeljali

  slavnostni pohod minimaturantov po nai obini, zakljuili pa z obiskom pri gospodu

  upanu.

  Z dobro sonno zaito smo skoili e v vroe poletje in si tudi tokrat drznili nekaj

  ve. Po dogovoru z vzgojitelji, da prihaja dan D, smo otroci od vsega navduenja

  tistega dne hiteli domov. Doma smo bili nadvse pridni in ubogljivi, zveer pa prehitro

  eleli lei k globokemu spancu, a nam navduenje nad drugim dnem v vrtcu ni

  dopualo, da bi zatisnili oi. A vendarle smo ga doakali. Dan D ali skok v

  toplice. Tisto jutro smo v vrtec prinesli vso potrebno kopalno opremo in se podali v

  prijetno dogodivino. Namakali smo se v bazenu, se sonili na dvoriu, kropili z

  vodnimi pitolami, cevmi, baloni, si privoili sladoled in ob koncu dneva utrujeni, a z

  nasmekom legli k poitku. Kako je naa zabava potekala, si lahko podrobneje

  ogledate na nai spletni strani vrtca ali pa nas preprosto obiete in povpraate, kako

  je bilo; zagotovo Vam bomo znali povedati veliko zanimivega. Vroe poletje je tako

  minevalo ob druenju s prijatelji, ob spoznavanju novih igric in ob veliki meri dobrega

  gibanja.

 • In kadar se blia as trgatve v Halozah se nakazuje tudi mesec september, ko se v

  vrtcu uvedejo nove spremembe. Nekateri otroci so stopili med olske klopi, mi pa

  medse sprejeli nove otroke, stare in zaposlene.

  V prvem mesecu novega olskega leta, se je bilo potrebno ponovno uvajati v

  dnevni red vrtca in obuditi pravila, ki veljajo tako za velike kot tudi majhne. Ob vseh

  dejavnosti, ki so potekale v vsaki skupini posebej, smo okrasili tudi vrtec in si priarali

  pisano jesen kar po hodnikih. Prav tako smo e izvedli prvo sreanje s stari na

  roditeljskem sestanku, kjer smo predstavili dejavnosti, ki se bodo izvajale skozi vse

  leto, predvsem pa imeli monost sliati nekaj besed ge. Helene Seidl (Zobna

  ambulanta Ptuj) in g. Marjana Vrtia (PP Gorinica). Ga. Helena Seidl nam je

  temeljito predstavila projekt Moji beli zobki, ki so ga otroci iz skupine Sonki izvedli

  v preteklem olskem letu pod vodstvom vzgojiteljice Tanje in Nade. Sam projekt je bil

  dobro izveden, otroci so bili zelo aktivni in navdueni, predvsem pa se veliko nauili.

  Prav tako smo k besedi povabili gospoda policista (Marjan Vrti), ki je vejo

  pozornost namenil varni vonji otrok v avtomobilu, saj vemo, da imajo nekateri e

  vedno teave pri uboganju le teh.

  Ko smo se z novinci e dokaj dobro ujeli in spoznali, smo v vrtec povabili Ekoloko-

  kulturno drutvo za bolji svet, ki so nam ponovno priarali udovito dopoldne ob

  lutkovni igrici Otroci vsega sveta, ob tem pa imeli monost se pozdraviti in objeti z

 • bivimi vrtiaki, ki se danes e ponosno sprehajajo z rumenimi ruticami okrog

  vratu.

  Prihod jeseni je pomenil tudi prihod tete Jeseni. Ta nas vsako leto obie ter

  preveri, e pridno rastemo in e je za to rast kriva dobra, zdrava in domaa

  prehrana. Otroci smo v vrtec prinesli veliko poljskih in vrtnih pridelkov ter jih ob

  zajtrku tudi z veseljem zauili.

  V prvem tednu oktobra smo praznovali Teden otroka z letonjo temo Radosti in

  skrbi odraanja. Tokrat smo vejo mero pozornosti namenili sami igri otrok,

  spotovanju dogovorov in druenju med vrstniki. Dneve smo si tako razlino obarvali;

  od pravljinih minut do poslikave ceste, od gibanja do petja in plesa, od spozn