SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE - SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI REGULAMENT INTERN Spitalul de Obstetrica Ginecologie ”Buna

 • View
  230

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE - SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI...

 • 2

  SPITALUL DE OBSTETRICA GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI

  REGULAMENT INTERN

  Spitalul de Obstetrica Ginecologie Buna Vestire Galati denumit in continuare

  Angajator, in scopul stabilirii la nivelul Angajatorului a regulilor privind protectia, igiena si

  securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, procedura de

  solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor,regulile concrete privind

  disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile si a modalitatilor

  de aplicare a dispozitiilor legale sau contractuale specifice,cu respectarea principiului

  nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, in temeiul Legii

  53/2003-Codul Muncii cu modificarile ulterioare.

  CAPITOLUL I

  DISPOZITII GENERALE

  Art. 1.(1) REGULAMENTUL INTERN denumit in continuare >

  se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de felul si durata contractului de munca.

  (2) Prevederile prezentului Regulament Intern se aplica si pentru:

  a) salariatii detasati de la alti angajatori pentru a presta activitate la Spitalul de Obstetrica

  Ginecologie Buna Vestire Galati

  b) personalul incadrat intr-o alta unitate, care efectueaza stagii de pregatire profesionala,

  cursuri de perfectionare, specializare ;

  c) voluntarii care presteaza activitate neremunerata in cadrul unitatii ;

  d) firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta

  Regulamentul Intern in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre

  parti (curatenia spitalului, pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in

  contact) ;

  e) persoanelor care desfasoara activitate in unitate in baza unui contract de prestari

  servicii.

 • 3

  Art. 2. Dispozitiile referitoare la organizarea timpului de lucru si disciplina, din

  prezentul regulament se aplica in mod corespunzator oricaror altor persoane, sau altor

  activitati pe timpul prezentei in unitate.

  CAPITOLUL II

  CONDUCEREA SPITALULUI

  Cosiliul de Administratie

  Art. 3. (1) n cadrul spitalului public funcioneaz un consiliu de administraie format din

  5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare

  i funcionare a spitalului.

  (2) Membrii consiliului de administraie pentru spitalele publice din reeaua autoritilor

  administraiei publice locale sunt:

  a) 2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Galati:

  b) 2 reprezentanti ai Consiliului Local Galati

  c) un reprezentant numit de primar:

  d) un reprezentant al Colegiului Medicilor:

  e) un reprezentant al OAMGMAMR:

  (3) Managerul particip la edinele consiliului de administraie fr drept de vot.

  (4) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit n unitate, afiliat federaiilor

  sindicale semnatare ale contractului colectiv de munc la nivel de ramur sanitar,

  particip ca invitat permanent la edinele consiliului de administraie.

  (5) edinele consiliului de administraie sunt conduse de un preedinte de edin, ales

  cu majoritate simpl din numrul total al membrilor .

  (6) Atribuiile principale ale consiliului de administraie sunt urmtoarele:

  a) avizeaz bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului, precum i situaiile financiare

  trimestriale i anuale;

  b) organizeaz concurs pentru ocuparea funciei de manager n baza regulamentului

  aprobat prin ordin al ministrului sntii, al ministrului de resort sau, dup caz, prin act

  administrativ al primarului unitii administrativ-teritoriale, al primarului general al

  municipiului Bucureti sau al preedintelui consiliului judeean, dup caz;

  c) aprob msurile pentru dezvoltarea activitii spitalului n concordan cu nevoile de

  servicii medicale ale populaiei;

  d) avizeaz programul anual al achiziiilor publice ntocmit n condiiile legii;

 • 4

  e) analizeaz modul de ndeplinire a obligaiilor de ctre membrii comitetului director i

  activitatea managerului i dispune msuri pentru mbuntirea activitii;

  f) propune revocarea din funcie a managerului i a celorlali membri ai comitetului

  director n cazul n care constat existena situaiilor prevzute la art. 178 alin. (1) i la art.

  184 alin. (1) din Legea 95 / 2006.

  (7) Consiliul de administraie se ntrunete lunar sau ori de ctre ori este nevoie, la

  solicitarea majoritii membrilor si, a preedintelui de edin sau a managerului, i ia

  decizii cu majoritatea simpl a membrilor prezeni.

  (8) Dispoziiile art. 178 alin. (2) din Legea 95 / 2006 referitoare la conflictul de interese

  se aplic i membrilor consiliului de administraie.

  Comitetul Director

  Art. 4. (1) Conducerea executiva a spitalului este asigurata de Comitetul Director din

  care fac parte :

  Manager Dr. Harabor Anamaria ;

  Director medical Dr. Grecu Ioana ;

  Director fin. - contabil Ec. Damian Paula ;

  (2) Atributiile Comitetului director sunt :

  1. Elaboreaz planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, n baza

  propunerilor scrise ale Consiliului medical;

  2. Elaboreaz, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de

  servicii medicale al spitalului;

  3. Propune managerului, n vederea aprobrii:

  a) numrul de personal, pe categorii i locuri de munc, n funcie de reglementrile n

  vigoare;

  b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, n urma consultrii cu sindicatele,

  conform legii;

  4. Elaboreaz regulamentul de organizare i funcionare, regulamentul intern i

  organigrama spitalului, in urma consultrii cu sindicatele, conform legii;

  5. Propune spre aprobare managerului i urmrete implementarea de msuri

  organizatorice privind imbuntirea calittii actului medical, a condiiilor de cazare, igien

  si alimentaie, precum i msuri de prevenire a infeciilor nosocomiale, conform normelor

  aprobate prin ordin al ministrului sntii;

 • 5

  6. Elaboreaz proiectul bugetului de venituri i cheltuieli al spitalului, pe baza centralizrii

  de ctre compartimentul economico-financiar, a propunerilor fundamentate ale

  conducatorilor seciilor i compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune

  aprobarii managerului;

  7. Urmrete realizarea indicatorilor privind execuia bugetului de venituri i cheltuieli pe

  secii i compartimente, asigurnd sprijin efilor de secii i compartimente pentru

  ncadrarea n bugetul alocat;

  8. Analizeaz propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare pe

  care l supune aprobrii managerului.

  9. Asigur monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activitii medicale, financiari,

  economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control,

  pe care le prezint managerului, conform metodologiei stabilite;

  10. Analizeaz, la propunerea consiliului medical, msurile pentru dezvoltarea i

  mbuntirea activitii spitalului n concordan cu nevoile de servicii medicale ale

  populaiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor i protocoalelor de practic

  medicale,

  11. Elaboreaz planul de aciune pentru situaii speciale i asistena medical n caz de

  rzboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situaii de criz;

  12. La propunerea consiliului medical, ntocmete, fundamenteaz i prezint spre

  aprobare managerului, planul anual de achiziii publice, lista investiiilor i a lucrrilor de

  reparaii curente i capitale care urmeaz s se realizeze ntr-un exerciiu financiar, n

  condiiile legii i rspunde de realizarea acestora;

  13. Analizeaz trimestrial sau ori de cte ori este nevoie, modul de ndeplinire a obligaiilor

  asumate prin contracte i propune managerului msuri de mbuntire a activitii

  spitalului;

  14. Intocmete informri lunare, trimestriale i anuale cu privire la execuia bugetului de

  venituri i cheltuieli, pe care le analizeaz cu Consiliul medical i le prezint autoritii de

  sntate public judeene sau a municipiului Bucureti precum i Ministerului Sntii

  Publice, respectiv ministerelor cu reea sanitar proprie, la solicitarea acestora ;

  15. Negociaz, prin manager, directorul medical i directorul financiar-contabil, contractele

  de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurri de sntate;

  16. Se ntrunete lunar sau ori de cte ori este nevoie, la solicitarea majoritii membrilor

  si sau a managerului spitalului public, i ia decizii n prezena a cel puin 2/3 din numrul

  membrilor si, cu majoritatea absolut a membrilor prezeni;

 • 6

  17. Face propuneri privind structura organizatoric, reorganizarea, restructurarea,

  schimbarea sediului i a denumirii spitalului; seciei/laboratorului/serviciului

  18. Negociaz cu eful de secie/laborator i propune spre aprobare managerului

  indicatorii specifici de performan ai managementului care vor fi prevzui ca anex la

  contractul de administrare al seciei/laboratorului ;

  19. Rspunde n faa managerului, pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin.

  20. Analizeaz activitatea membrilor si, pe baza rapoartelor de evaluare i elaboreaz

  raportul anual de activitate al spitalului.

  Consiliul Medical

  Art. 5. (1) Conform Legii nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatati