27
Page 1 Sport Sport- és munkaélettan és munkaélettan Sport Sport- és munkaélettan és munkaélettan Bevezetés Bevezetés Alkalmazott élettan (régen, ma) Alkalmazott élettan (régen, ma) Munkahelyi körülmények, munkafeltételek Munkahelyi körülmények, munkafeltételek Terminológia Terminológia Terminológia Terminológia Terhelés Terhelés : Mindazon ingerek összessége, melyek megváltoztatják a : Mindazon ingerek összessége, melyek megváltoztatják a szervezet működését. A külső hatás, a feladat, mely független a szervezet működését. A külső hatás, a feladat, mely független a munkától. munkától. Végrehajtás Végrehajtás : a munkavégzés. Függ az illető jellemzőitől : a munkavégzés. Függ az illető jellemzőitől Végrehajtási kapacitás (teljesítőképesség): Végrehajtási kapacitás (teljesítőképesség): Az a képességmérték, Az a képességmérték, ahogyan válaszolunk a feladatra. ahogyan válaszolunk a feladatra. Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg Hatékonyság: Hatékonyság: Az elvárt feladat végrehajtásának Az elvárt feladat végrehajtásának hatásosságának mértéke. hatásosságának mértéke. Végzett munka/Befektetett munka

SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 1

SportSport-- és munkaélettanés munkaélettanSportSport-- és munkaélettanés munkaélettan

BevezetésBevezetés

Alkalmazott élettan (régen, ma)Alkalmazott élettan (régen, ma)

Munkahelyi körülmények, munkafeltételekMunkahelyi körülmények, munkafeltételek

TerminológiaTerminológiaTerminológiaTerminológia

•• TerhelésTerhelés: Mindazon ingerek összessége, melyek megváltoztatják a : Mindazon ingerek összessége, melyek megváltoztatják a

szervezet működését. A külső hatás, a feladat, mely független a szervezet működését. A külső hatás, a feladat, mely független a

munkától.munkától.

•• VégrehajtásVégrehajtás: a munkavégzés. Függ az illető jellemzőitől: a munkavégzés. Függ az illető jellemzőitől

•• Végrehajtási kapacitás (teljesítőképesség):Végrehajtási kapacitás (teljesítőképesség): Az a képességmérték, Az a képességmérték,

ahogyan válaszolunk a feladatra. ahogyan válaszolunk a feladatra.

– Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg

–– Hatékonyság:Hatékonyság: Az elvárt feladat végrehajtásának Az elvárt feladat végrehajtásának

hatásosságának mértéke. hatásosságának mértéke. –Végzett munka/Befektetett munka

Page 2: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 2

Terheltség (igénybevétel):Terheltség (igénybevétel): A megterheléssel kiváltott A megterheléssel kiváltott

működésváltozások összessége. Függ: végrehajtási működésváltozások összessége. Függ: végrehajtási

kapacitás, hatékonyság. Az igénybevétel mértéke annál kapacitás, hatékonyság. Az igénybevétel mértéke annál

nagyobb, minél kisebb a végrehajtási kapacitás és a nagyobb, minél kisebb a végrehajtási kapacitás és a

hatékonyság.hatékonyság.

Alkalmazkodás:Alkalmazkodás: A szervezet azon képessége, mely változó A szervezet azon képessége, mely változó

ingerkörnyezetben is fenntartja a ingerkörnyezetben is fenntartja a homeostasisthomeostasist. Függ: . Függ:

öröklődő tényezők, edzettségöröklődő tényezők, edzettség

A végrehajtás (munka) fajtáiA végrehajtás (munka) fajtáiA végrehajtás (munka) fajtáiA végrehajtás (munka) fajtáiFizikaiFizikai1.a. Dinamikus munka1.a. Dinamikus munka

W=út*erőW=út*erőpozitív, negatívpozitív, negatívkönnyű: 500 ml/min Okönnyű: 500 ml/min O2 fogyasztásfogyasztásközepes: 500közepes: 500--2000 ml/min2000 ml/minnehéz: >2000 ml/minnehéz: >2000 ml/min

1.b. statikus munka1.b. statikus munkaizometriásizometriás kontrakciókontrakciófizikai értelemben nincs munkavégzésfizikai értelemben nincs munkavégzésvan igénybevételvan igénybevételmindig nehéz munkamindig nehéz munkamérése: erő, időmérése: erő, idő

Szellemi munkaSzellemi munka::mentális: gondolkodásmentális: gondolkodásemotionálisemotionálisszenzorimotorosszenzorimotoros végrehajtás:ügyesség, fürgeségvégrehajtás:ügyesség, fürgeség

Page 3: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 3

ErgométerekTeljesítőképesség méréseTeljesítőképesség mérése

A fizikai munkára bekövetkező változások a szervezet A fizikai munkára bekövetkező változások a szervezet

működésébenműködésében

A fizikai munkára bekövetkező változások a szervezet A fizikai munkára bekövetkező változások a szervezet

működésébenműködésében

Azonnali => Igénybevétel (jól mérhető)Azonnali => Igénybevétel (jól mérhető)

Lassú=>adaptáció (tréning) Lassú=>adaptáció (tréning)

intra és interindividuális különbségekintra és interindividuális különbségek

Page 4: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 4

Azonnali változások terhelés hatásáraAzonnali változások terhelés hatásáraA. A. Izom keringésIzom keringés változásai dinamikus munkábanváltozásai dinamikus munkában

Azonnali változások terhelés hatásáraAzonnali változások terhelés hatásáraA. A. Izom keringésIzom keringés változásai dinamikus munkábanváltozásai dinamikus munkában

TPR TPR ↓↓, vénás visszaáramlás , vénás visszaáramlás ↑↑; redisztribúció; redisztribúció

NyugalmiNyugalmi munkamunka

PT % izomhozPT % izomhoz 1515--2020 8080

Izomkeringés Izomkeringés (ml/kg/min)(ml/kg/min)

2020--4040 1300 (1800)1300 (1800)

Nyitott kapillárisokNyitott kapillárisok xx 50x50x

filtrációfiltráció ↑↑

permeabilitáspermeabilitás Nincs változásNincs változás

szervszerv nyugalmi PTnyugalmi PT Nyugalmi ONyugalmi O22 munka PTmunka PT Max vazodilMax vazodil

kgkg %% mlml %% mlml %% mlml %% mlml

ÖsszesenÖsszesen 7070 100100 50005000 100100 250250 100100 2500025000 100100

AgyAgy 1,41,4 22 750750 1515 4545 1818 750750 33 15001500

SzívSzív 0,30,3 0,40,4 250250 55 3030 1212 12501250 55 12501250

splanchsplanch 44 5,75,7 10001000 2020 5555 2222 750750 33 90009000

májmáj 1,51,5 2,12,1 500500 1010 50005000

vesevese 0,30,3 0,40,4 10001000 2020 17,517,5 77 750750 33 18001800

izomizom 3535 5050 800800 1616 5050 2020 2125021250 8585 2125021250

bőrbőr 22 2,92,9 250250 55 1010 44 30003000

zsírzsír 99 1313 250250 55 250250 11 18001800

Csont stbCsont stb 1818 25,625,6 200200 44 42,542,5 1717 20002000

Disztribúció/RedisztribúcióDisztribúció/RedisztribúcióDisztribúció/RedisztribúcióDisztribúció/Redisztribúció

Page 5: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 5

B. Izom metabolizmus változásai dinamikus B. Izom metabolizmus változásai dinamikus

munkábanmunkában

B. Izom metabolizmus változásai dinamikus B. Izom metabolizmus változásai dinamikus

munkábanmunkában

Nyugalomban: főleg zsír, glikogén és aminosav égetés isNyugalomban: főleg zsír, glikogén és aminosav égetés is

Könnyű izom munkában:Könnyű izom munkában:

Kezdetben: Kezdetben:

ATP: 1ATP: 1--2 s 2 s

CP: 20CP: 20--30 s 30 s

anaerob glikolizis: 30anaerob glikolizis: 30--120 s 120 s

Később: aerob (glükóz, zsírsav, glicerin, ketontestek)Később: aerob (glükóz, zsírsav, glicerin, ketontestek)

Nehéz: anaerob, tejsav képzésNehéz: anaerob, tejsav képzés

Page 6: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 6

Kardiovaszkuláris paraméterek változása dinamikus Kardiovaszkuláris paraméterek változása dinamikus

munkábanmunkában

Kardiovaszkuláris paraméterek változása dinamikus Kardiovaszkuláris paraméterek változása dinamikus

munkábanmunkábanHR HR ↑↑

maxmax: 200/min (öreg:160/min): 200/min (öreg:160/min)görbe lefutás munkától függ (munka alatt, után)görbe lefutás munkától függ (munka alatt, után)igénybevételt jól jelziigénybevételt jól jelzioka: szimpatikus hatásoka: szimpatikus hatás

KontraktilitásKontraktilitás ↑↑ (20(20--60 %)60 %)oka: szimpatikus hatás + oka: szimpatikus hatás + FrankFrank--StarlingStarling törvény => pulzus térfogat törvény => pulzus térfogat

↑↑: 100: 100--190 ml190 mlTPR TPR ↓↓::

nyugalmi 27.7 PRUnyugalmi 27.7 PRUizommunka: 1 PRUizommunka: 1 PRU

PT PT ↑↑maxmax: 30: 30--40 l/min40 l/minmunka után fokozatosan tér visszamunka után fokozatosan tér vissza

RR RR ↑↑gyorsan emelkedik, majd állandósulgyorsan emelkedik, majd állandósulSAP: 200SAP: 200--220 220 mmHgmmHgDAP: alig változikDAP: alig változik

Page 7: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 7

OxigénOxigén--szállítás az izmokhozszállítás az izmokhoz

Keringéstől függ (nem légzéstől)Keringéstől függ (nem légzéstől)

Dinamikus munkánál a CVR a meghatározóDinamikus munkánál a CVR a meghatározó

Statikus munkánál a lokális keringés leállásStatikus munkánál a lokális keringés leállás

Csökkenhet: magaslat, tüdőbetegség, anaemiaCsökkenhet: magaslat, tüdőbetegség, anaemia

Page 8: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 8

EKG változásokEKG változások

RR--R csökkenR csökken

PP--Q rövidülQ rövidül

ST süllyedhetST süllyedhet

Kisvérköri keringésKisvérköri keringés

volumen volumen ↑↑

sebesség sebesség ↑↑

pulmonalis nyomás pulmonalis nyomás ↑↑

Felső segmentumokban is lesz áramlás.Felső segmentumokban is lesz áramlás.

A vérkeringés szabályozása izommunkábanA vérkeringés szabályozása izommunkábanA vérkeringés szabályozása izommunkábanA vérkeringés szabályozása izommunkában

SySy adrenergadrenerg aktivációaktiváció

SySy cholinergcholinerg aktivációaktiváció

VagusVagus tónus csökken szívhez!tónus csökken szívhez!

lokális lokális acsacs. termékek. termékek

verejtékmirigy =verejtékmirigy =bradikininbradikinin ==vasodilatációvasodilatáció

hypothalamusbólhypothalamusból => => bőerekbenbőerekben sysy tónus tónus

csökken=csökken=vasodilatációvasodilatáció

baroreceptorokbaroreceptorok érzékenysége csökkenérzékenysége csökken

Page 9: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 9

A légzés változása izommunka hatásáraA légzés változása izommunka hatásáraA légzés változása izommunka hatásáraA légzés változása izommunka hatására

FrFr.: 40.: 40--50/min TV:3000 ml (főleg belégzési 50/min TV:3000 ml (főleg belégzési rezervbőlrezervből) PT: 100 ) PT: 100

l/min l/min

energia fogyasztás: energia fogyasztás: maxmax 5%5%

Orrlégzés/szájon átOrrlégzés/szájon át

Funkcionális Funkcionális reziduálisreziduális kapacitás nőhet, hogy az alveoláris COkapacitás nőhet, hogy az alveoláris CO22

ne csökkenjen lene csökkenjen le

Nő a tüdő oxigén diffúziós konstansa Nő a tüdő oxigén diffúziós konstansa

nyugalomban: 20 mlnyugalomban: 20 ml--min*min*mmHgmmHg

munkavégzés alatt:munkavégzés alatt:

nem edzett: 50 mlnem edzett: 50 ml--min*min*mmHgmmHg

edzett: 70edzett: 70--80 ml80 ml--min*min*mmHgmmHg

Page 10: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 10

Légzés fokozódás mechanizmusaLégzés fokozódás mechanizmusaLégzés fokozódás mechanizmusaLégzés fokozódás mechanizmusaFeltételes reflex: készenléti fázisban is; agykéregbőlFeltételes reflex: készenléti fázisban is; agykéregbőlIzomreceptorokIzomreceptorok; CO; CO22, tejsav, tejsav

OxygenOxygen fogyasztás:fogyasztás:250 ml/min => 250 ml/min => maxmax: 3500: 3500--4000 ml/min4000 ml/minMaximális oxigén fogyasztás: Az az érték, melynél tovább már nem fokozható az oxigén Maximális oxigén fogyasztás: Az az érték, melynél tovább már nem fokozható az oxigén fogyasztás (edzettség, öröklődő, életkor, nem)fogyasztás (edzettség, öröklődő, életkor, nem)Anaerob kapacitás: Az oxigén hiányban végzett munka mértéke, melyet az oxigén Anaerob kapacitás: Az oxigén hiányban végzett munka mértéke, melyet az oxigén adóssággal lehet mérni.adóssággal lehet mérni.Anaerob küszöb: ahol a COAnaerob küszöb: ahol a CO22 leadás túllépi az Oleadás túllépi az O22 felvételt. (RQ >1)felvételt. (RQ >1)OxygenOxygen adósság:adósság:

Extra oxigén felvétel a munka befejezte után (max: 12-16 l). Okok:Okok:ATP és kreatinin foszfát szintézisATP és kreatinin foszfát szintézisOO22 pótlás pótlás myoglobinbanmyoglobinbanTejsav égetésTejsav égetés

könnyű munka: 1könnyű munka: 1--2 perces adaptációs fázis után egyensúlyban van az O2 2 perces adaptációs fázis után egyensúlyban van az O2 felvétel/felhasználásfelvétel/felhasználásnehéz munka: nincs egyensúlynehéz munka: nincs egyensúlyvan O2 adósságvan O2 adósságOO2/HR arányos, meredekség korral, nemmel változik/HR arányos, meredekség korral, nemmel változik

Page 11: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 11

Vérparaméterek változásaiVérparaméterek változásaiVérparaméterek változásaiVérparaméterek változásai

vérgázértékekvérgázértékek::

könnyű munka: pCOkönnyű munka: pCO22 nő (kicsit)nő (kicsit)

pOpO22 csökken (kicsit), vagy nem változikcsökken (kicsit), vagy nem változik

nehéz munka: pCOnehéz munka: pCO22 (10%) nőhet, de csökkenhet is(10%) nőhet, de csökkenhet is

pOvpOv (8%) csökkenés(8%) csökkenés

AA--V OV O22 differencia nő a működő izmokban (differencia nő a működő izmokban (testhőtesthő, pH, pCO, pH, pCO22))

pHpH

könnyű munka: kicsit könnyű munka: kicsit ↓↓

nehéz munka:nehéz munka:↓↓↓↓ (metabolikus acidózis)(metabolikus acidózis)

Alakos elemekAlakos elemek

HTK HTK ↑↑ => viszkozitás => viszkozitás ↑↑

GranulocytaGranulocyta ↑↑

LyLy ↓↓

Page 12: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 12

Egyéb anyagok szintje a vérbenEgyéb anyagok szintje a vérbenEgyéb anyagok szintje a vérbenEgyéb anyagok szintje a vérben

Vércukor: kifáradáskor Vércukor: kifáradáskor

csökkencsökken

Tejsav Tejsav ↑↑ (1=>15 mmol/l)(1=>15 mmol/l)

SeK SeK ↑↑

Transzamináz Transzamináz ↑↑

Alvadási idő Alvadási idő ↑↑

Fibrinolízis Fibrinolízis ↑↑

Triglicerid Triglicerid ↓↓

Zsírsav Zsírsav ↑↑ nőnő

Se Na Se Na ↓↓ (verejték)(verejték)

Page 13: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 13

Hőszabályozás munkavégzés alattHőszabályozás munkavégzés alattHőszabályozás munkavégzés alattHőszabályozás munkavégzés alatt

hőtermelés nő (max 15x)termosztát átállítódás=> csökkent érzékenységhőleadás nő: izzadás, bőrkeringésEgyenleg: maghő emelkedés

melegben kevesebb vér áramlik vissza

só/vízháztartás zavarasó/vízháztartás zavara39 39 ooCC felett: kollapszus hajlam)felett: kollapszus hajlam)41 41 ooCC (maratoni futó) hőguta(maratoni futó) hőguta

Page 14: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 14

Endokrin változásokEndokrin változásokEndokrin változásokEndokrin változások

SympatoSympato--adrenerg rendszer aktiválódásaadrenerg rendszer aktiválódása

keringés, glikogén mobilizációkeringés, glikogén mobilizáció

Mellékvesekéreg= glikogén mobilizáció, permissziv hatásokMellékvesekéreg= glikogén mobilizáció, permissziv hatások

InzulinInzulin--glukagon rendszer:glukagon rendszer:

inzulin szint csökken, glukagon nő majd csökkeninzulin szint csökken, glukagon nő majd csökken

GH nő: zsírmobilizációGH nő: zsírmobilizáció

ADH nő: vizelet csökkenADH nő: vizelet csökken

Prolaktin nő: zsírmobilizáció, antidiuretikus hatásProlaktin nő: zsírmobilizáció, antidiuretikus hatás

T3, T4: (rendszeres munkavégzéskor)T3, T4: (rendszeres munkavégzéskor)vércukor növelés, béta receptorokvércukor növelés, béta receptorok

Calcitonin: gátolja a csontbontástCalcitonin: gátolja a csontbontást

Tesztoszteron: (rendszeres munkavégzéskor) fehérje Tesztoszteron: (rendszeres munkavégzéskor) fehérje anabolizmus, izom hypertrophiaanabolizmus, izom hypertrophia

Immunológiai változások Immunológiai változások trenirozottban nincstrenirozottban nincsközepes fokozközepes fokoznehéz gátolnehéz gátol

Page 15: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 15

Energiaforgalom változásaiEnergiaforgalom változásaiEnergiaforgalom változásaiEnergiaforgalom változásai

RQ: csökken RQ: csökken zsirégetéskorzsirégetéskor

nő: tejsav képzéskor => CO2 növekedés miatt csökken a nő: tejsav képzéskor => CO2 növekedés miatt csökken a

munka kezdetekor, majd nő (munka kezdetekor, majd nő (maxmax:3:3--4)4)

ZsirtartalékZsirtartalék csökkentő hatás (edzés)csökkentő hatás (edzés)

Emésztés: Emésztés:

könnyű: fokozza, könnyű: fokozza,

nehéz: csökkentinehéz: csökkenti

Statikus munkához való alkalmazkodásStatikus munkához való alkalmazkodásStatikus munkához való alkalmazkodásStatikus munkához való alkalmazkodás

Testtartás, valaminek a tartásaTesttartás, valaminek a tartása

Izom keringés és metabolizmusIzom keringés és metabolizmus

A max erő 30%A max erő 30%--áig nő a vérátáramlásáig nő a vérátáramlás

Felette keringés gátlás, 70%Felette keringés gátlás, 70%--nál leállás (max 1 perc)nál leállás (max 1 perc)

Légzés, keringésLégzés, keringés

Légzés Légzés ↑↑ ↑↑ ↑↑ (tejsavszint miatt) (tejsavszint miatt)

Nyaki vénák kidagadásaNyaki vénák kidagadása

RR, TPR RR, TPR ↑↑ ↑↑ ↑↑

HR HR ↑↑ ↑↑(izom receptorok)(izom receptorok)

Page 16: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 16

A szervezet válasza nem fizikai terhelésekreA szervezet válasza nem fizikai terhelésekreA szervezet válasza nem fizikai terhelésekreA szervezet válasza nem fizikai terhelésekre

Psychológiai terhelésekPsychológiai terhelések

Fokozott acs. fokozott izomtónus miatt,Fokozott acs. fokozott izomtónus miatt,

Szimpatikus vagy paraszimpatikus izgalom jeleiSzimpatikus vagy paraszimpatikus izgalom jelei

A teljesítőképesség határaiA teljesítőképesség határaiA teljesítőképesség határaiA teljesítőképesség határai

Nő: 2,3 watt/kg; ffi: 2,8 watt/kgNő: 2,3 watt/kg; ffi: 2,8 watt/kgTényezői:Tényezői:Elsősorban a kardiovaszkuláris rendszer limitálElsősorban a kardiovaszkuláris rendszer limitálenergiatartalékok az izombanenergiatartalékok az izombanO2 szállítás az izomhozO2 szállítás az izomhozHőszabályozásHőszabályozás

Energiatartalékok az izombanEnergiatartalékok az izombanMinél rövidebb a munka tartam, annál nagyobb teljesítmény Minél rövidebb a munka tartam, annál nagyobb teljesítmény

érhető el, s annál kisebb a relativ aerob felhasználás.érhető el, s annál kisebb a relativ aerob felhasználás.Rövid idejű (20 sec) limit: ATP, CPRövid idejű (20 sec) limit: ATP, CPKözéphosszú (1Középhosszú (1--6 perc) aerob is limit: glikogén, tejsav6 perc) aerob is limit: glikogén, tejsavHosszútávú munka: aerob metabolizmusHosszútávú munka: aerob metabolizmuslimit: acs. kapacitás, glikogén raktárlimit: acs. kapacitás, glikogén raktár

Page 17: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 17

FáradásFáradásFáradásFáradás

Nehéz munkával kiváltható, csökkenő Nehéz munkával kiváltható, csökkenő teljesítőképességteljesítőképesség

Helyreállítódás:pihenés (sok, rövid)Helyreállítódás:pihenés (sok, rövid)

Könnyű munka: Könnyű munka: több mint 8 órán keresztül lehet több mint 8 órán keresztül lehet fáradás nélkül végezni. Ok: egyensúly az fáradás nélkül végezni. Ok: egyensúly az izomanyagcsere és a keringés közöttizomanyagcsere és a keringés között

HR: < 130, visszatérési idő < 5 minHR: < 130, visszatérési idő < 5 minOO22 felvétel: constansfelvétel: constansOO22 ≅≅ 500 ml/min500 ml/minTejsav < 2 mmol/lTejsav < 2 mmol/l

Statikus Statikus munka fáradási limitje:munka fáradási limitje:A maximális erő 15%A maximális erő 15%--aa

Fizikai fáradásFizikai fáradás::Tejsav, energiaraktárTejsav, energiaraktár

Dinamikus könnyűDinamikus könnyű munka: relaxáció alatt is van munka: relaxáció alatt is van helyreállítódáshelyreállítódás

Nehéz munkaNehéz munka: mindig csökken a tartalék, nő a tejsav: mindig csökken a tartalék, nő a tejsav

Szellemi fáradásSzellemi fáradás::Figyelem kiesés, irritabilitás, depresszio, emocionális Figyelem kiesés, irritabilitás, depresszio, emocionális

labilitáslabilitásOk: hosszú koncentrációOk: hosszú koncentrációNehéz fizikai munkaNehéz fizikai munkaZaj, sötét, hőmérsékletZaj, sötét, hőmérsékletKonfliktus, aggódás, érdeklődés hiányaKonfliktus, aggódás, érdeklődés hiányaBetegség, fájdalom, táplálkozási zavarBetegség, fájdalom, táplálkozási zavar

Azonnal megszünhet.Azonnal megszünhet.

Page 18: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 18

izomfáradás

Szellemi fáradás

Túlterhelés Túlterhelés ––kimerüléskimerülésTúlterhelés Túlterhelés ––kimerüléskimerülés

A terhelési küszöb túllépése

Ok: sosincs elég idő a helyreállításra.Ok: sosincs elég idő a helyreállításra.Túl nehéz munka.Túl nehéz munka.Ha a fáradási limiten felüli szinten végzett Ha a fáradási limiten felüli szinten végzett munkát nem szakítják meg időbenmunkát nem szakítják meg időben

KövKöv: végrehajtási kapacitás csökken: végrehajtási kapacitás csökkenMetabolikus acidózisMetabolikus acidózisVészhelyzetben maradandó károdosásVészhelyzetben maradandó károdosás

Krónikus kimerülésKrónikus kimerülés: mvk. Túlműködés, : mvk. Túlműködés, hypertróphia: nő a kapacitás, de hypertróphia: nő a kapacitás, de egészségkárosodás veszélye.egészségkárosodás veszélye.

Elkerülés:Elkerülés: pihenés, munkaintenzitás, mennyiség pihenés, munkaintenzitás, mennyiség változtatásváltoztatás

Következmények: Következmények: csonttörés, csonttörés, izom,izom,-- inszakadás, inszakadás, hernia disci, hernia disci, meniscus sérülésmeniscus sérülés

Page 19: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 19

A teljesítőképességet befolyásoló tényezőkA teljesítőképességet befolyásoló tényezőkA teljesítőképességet befolyásoló tényezőkA teljesítőképességet befolyásoló tényezőkKorKorNemNemEgészségi állapotEgészségi állapotEdzés/tapasztalatEdzés/tapasztalatTehetségTehetségTáplálkozásTáplálkozásKörnyezeti tényezőkKörnyezeti tényezők

circadián ritmuscircadián ritmus66--12 átlagon felül12 átlagon felül2222--től alultől aluléjszakai műszak (adaptációs problémák)éjszakai műszak (adaptációs problémák)IdőjárásIdőjárásZajZajHőmérsékletHőmérséklet

MentálisMentális--, emocionális tényezők, emocionális tényezőkAutomatikus feladatokAutomatikus feladatokNormál tartalékok kihasználásaNormál tartalékok kihasználásaVegetatívan védett tartalékok (életveszély)Vegetatívan védett tartalékok (életveszély)

Page 20: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 20

Page 21: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 21

Elég pihenő Elég pihenő

Alvás Alvás

TáplálkozásTáplálkozás

EdzésEdzés

A teljesítőképesség fenntartása és növeléseA teljesítőképesség fenntartása és növeléseA teljesítőképesség fenntartása és növeléseA teljesítőképesség fenntartása és növelése

Page 22: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 22

EdzésEdzés

Ismétlés

Adag

Plató

Visszafejlődés

Kor + tréning

Mozgásterápia

Hosszútávú változások Hosszútávú változások Hosszútávú változások Hosszútávú változások IZOM:IZOM:Szerkezeti változásokSzerkezeti változások

Izom hypertrophia (30Izom hypertrophia (30--60%)60%)Myofibrillumok száma Myofibrillumok száma ↑↑Mitochondriumok Mitochondriumok ↑↑Sarcoplasma állomány Sarcoplasma állomány ↑↑

Biokémiai változások:Biokémiai változások:Enzimaktivitás Enzimaktivitás ↑↑Glikogén Glikogén ↑↑Zsírégetés Zsírégetés ↑↑Glükóz és fehérje égetés Glükóz és fehérje égetés ↓↓ => hypoglikémia => hypoglikémia ↓↓Aerob enzimek aktivitása Aerob enzimek aktivitása ↑↑Myoglobin tartalom Myoglobin tartalom ↑↑: O2 raktár : O2 raktár ↑↑

Funkcionális következmény:Izomerő ↑↑, kitartóGyorsabb, Hajlékonyság, Izomtónus ↑↑

Page 23: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 23

Táplálékfelvétel:hosszú, megerőltető munka: 2-3 nap több evés, trenírozott, csak 1 napig.Hamarabb kezdi a zsírt égetni =>

zsírtartalék csökken

SzívSzív

hypertrohypertrophphia, ia,

pulzus térfogat: pulzus térfogat: ↑↑ ↑↑, ,

HR: HR: ↑↑

Légzés:Légzés:

vitálkapacitás vitálkapacitás ↑↑, ,

TV TV ↑↑

PT PT ↑↑tágulékonyság tágulékonyság ↑↑(edzettség)(edzettség)

Oxigén adósság kevesebb, Oxigén adósság kevesebb,

orr/szájon át légzés későbborr/szájon át légzés később

Oxigén diffúziós konstans Oxigén diffúziós konstans ↑↑ (64 => 80 ml/min*Hgmm)(64 => 80 ml/min*Hgmm)

Minden Minden vér paramétervér paraméter kevésbé változik munka hatásárakevésbé változik munka hatására

Inak, csontokInak, csontok erősebbekerősebbek

ImmunrendszerImmunrendszer aktivitása nőaktivitása nő

Page 24: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 24

PT (ml/minPT (ml/minPulzus Pulzus

térfogat(ml)térfogat(ml)

HR HR

(ütés/min)(ütés/min)

NyugalmiNyugalmi

Edzetlen 5625Edzetlen 5625 7575 7575

MaratonMaraton--futó 5250futó 5250 105105 5050

MaximumMaximum

Edzetlen 16450Edzetlen 16450 110110 195195

MaratonMaraton--futó 29970futó 29970 162162 185185

Edzetlen Edzett

szívfrekvencia, nyugalomban (l/min) 80 40

szívfrekvencia, maximális (l/min) 180 180

pulzustérfogat nyugalomban (ml) 70 140

pulzustérfogat, maximális (ml) 100 190

perctérfogat nyugalomban (I/min) 5.6 5.6

perctérfogat, maximális (I/min) 18 35

szívtérfogat (mI) 700 1400

szívsúly (g) 300 500

légzési perctérfogat, maximális (l/min) 100 200

maximális oxygénfogyasztás (I/min) 2.8 5.2

vértérfogat (l) 5.6 5.9

Page 25: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 25

DoppingDoppingDoppingDopping

Ryan Shay

Mobilizálják a vegetatív védő raktárakatMobilizálják a vegetatív védő raktárakat

Adrenalin szerű hatások, feedback gátlásAdrenalin szerű hatások, feedback gátlás

Amphetamin (ecstasy)Amphetamin (ecstasy)

Anabolikus szteroidokAnabolikus szteroidok :: fehérje beépülés fokozás, fehérje beépülés fokozás,

hormonális mellékhatások. Izület, inhormonális mellékhatások. Izület, in--szakadásszakadás

Anabolikus szteroidokAnabolikus szteroidok :: fehérje beépülés fokozás, fehérje beépülés fokozás,

hormonális mellékhatások. Izület, inhormonális mellékhatások. Izület, in--szakadásszakadás

Page 26: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 26

Tesztoszteron Tesztoszteron Tesztoszteron Tesztoszteron Hím nemi hormonok

Növekedési hormonNövekedési hormon

Yao Ming

Page 27: SportSport- és munkaélettanSportSport-- és munkaélettan és ... · – Nő: 2.3 Watts/kg; férfi: 2.8 Watts/kg ... energia fogyasztás: max max 55%% Orrlégzés/szájon át Funkcionális

Page 27

(CERA)Mircera™

Eryhropoetin (EPO)

•Vérdopping