SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 5.02.2013r. za 2012.pdf SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAإپALNOإڑCI Trzebiatowskiego

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 5.02.2013r. za 2012.pdf SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAإپALNOإڑCI...

 • 1

  T R Z E B I A T O W S K I O Ś R O D E K K U L T U R Y

  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

  Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w roku 2012

  Sprawozdanie sporządzone 15.02.2013r.

  Trzebiatowski Ośrodek Kultury w roku 2012 realizował wiele przedsięwzięć związanych

  z celami statutowymi, które nawiązywały m.in.: do historii, kultury i tradycji ziemi trzebiatowskiej.

  W roku ubiegłym zorganizowaliśmy szereg imprez o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim

  i międzynarodowym m.in:

  1. Spotkanie Czterech Świec

  2. Happening „Ulica Poetów”

  3. Noc w Muzeum

  4. Ogólnopolski Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal Piosenki „O Bursztynową Nutkę”

  5. Pomorskie Ogrody Tradycji

  6. „Sąsiady”- Trzebiatowskie Spotkania Kultur

  7. Festiwal Muzyki Morskiej „Słona Woda”

  8. Trzebiatowskie Święto Kaszy

  9. Seminarium naukowe „Trzebiatów – spotkania pomorskie”

  10. Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej „Krajobraz malowany tęczą rzeczywistość,

  którą warto ocalić od zapomnienia”.

  11. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w Gminie Trzebiatów

  12. Międzynarodowe warsztaty pisankowe

  13. Światowy Dzień Romów

  Imprezy te wpisane są w krajobraz kulturowy naszego regionu i w znaczący sposób rozpowszechniają

  wiedzę o jego tradycjach, kulturze i historii.

  W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury przez cały rok działały:

  - Koło plastyczne dla dzieci, prowadzone przez Panią Salomeę Barwikowską,

  - Teatrzyk „Pod Antresolą”, prowadzony przez Panią Salomeę Barwikowską, Annę Rrzepecką

  - Koło plastyczne BEZ RAM – prowadzone przez p. Renatę Jankowską

  - Klub przewodników PTTK „BASZTA KASZANA”, „NAD REGĄ”

  - Klub Miłośników Książki.

  - Mała Szkoła Muzyki prowadzona przez p. Nadię Pylat

  - Klub Seniora.

  - Spotkania w ramach klubu emerytek

 • 2

  - Zajęcia robótek ręcznych ROBÓTKOWO opiekun p. Marta Górska

  - Chór CANTARE prowadzony przez pana Jana Kondarewicza

  - Muzeum Pałacowe NASZ DOM- Piotr Żak

  - Klub Humanisty prowadzony przez p. Piotra Żaka

  - 2 Kawiarenki Internetowe

  - Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci –Stanisława Prętka

  - Zespół rockowy Allium

  - Pracownia ORANGE- koordynator Dorota Bobik, Andżelika Pietrzak

  - Szkoła Muzyki RYTMICZNE NUTKI z Koszalina

  -POPPING- taniec współczesny (dla dzieci i młodzieży)- Kamil Szwejenkowski (uczestnik

  programu telewizyjnego POLSat „Got to Dance”- Tylko taniec)

  Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyły w następujących zajęciach stałych i warsztatowych

  (organizowanych przy okazji realizacji projektów):

  - Czytanie bajek

  - Booktalking- cykliczne spotkania promujące nowości czytelnicze

  - Turnieje gier stolikowych

  - Słodkie czwartki

  - Kulinarne popisy trzebiatowskiej misy

  - Zajęcia muzealne „Dotknij historii, posmakuj tradycji”

  - Kącik gimnazjalisty KOMIX

  - Klub Miłośników Książki dla dzieci i młodzieży

  - Lekcje biblioteczne ( cyklicznie)

  - Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

  - „Czytające podwórka”

  -Wakacje z książką,

  -Ferie zimowe w Pałacu

  - warsztaty (teatralne, rękodzieła, artystyczne, fotograficzne, budownictwa ryglowego,)

  W Pałacowej GALERII FEININGER, GALERII NA STRYCHU, GALERII JEDNEGO

  OBRAZU zaprezentowaliśmy 35 wystaw oraz wystawek tematycznych i okolicznościowych w

  czytelniach i wypożyczalniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury prezentowaliśmy stałą ekspozycję w Muzeum pałacowym, w

  którym gromadzimy polskie, niemieckie i ukraińskie zbiory osadnicze. Zrealizowaliśmy operację ZAKUP

  WYPOSAŻENIA DO MUZEUM PAŁACOWEGO W TRZEBIATOWSKIM OŚRODKU KULTURY

  współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów

  Wiejskich na lata 2007-2013 ( Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich –

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Zakupiliśmy do muzeum m.in. projektor, laptop, monitor, manekiny,

  gabloty, stojaki, ścianki wystawiennicze.

  Dnia 25 maja 2012 r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie PRACOWNI ORANGE

  powstałej przy współpracy ośrodka z grupą inicjatywną. Projekt na Pracownię został wybrany spośród 750

  innych nadesłanych z całej Polski w ramach programu społecznego „Pracownie Orange”. Jego celem jest

  zapewnienie mieszkańcom małych społeczności lepszego dostępu do technologii i informacji oraz , poprzez

 • 3

  projekt kreatywny w przestrzeni miasta, zainspirowanie ich do podejmowania samodzielnych działań

  twórczych i większego zaangażowania.

  W roku 2012r ogłosiliśmy i zrealizowaliśmy ok.18 konkursów m.in.: plastyczne, muzyczne,

  kulinarne, ekologiczne, literackie. Wzięło w nich udział ponad 2.600 uczestników nie tylko z Polski ale

  także z Niemiec i Ukrainy. Odbyły się również lekcje biblioteczne, muzealne. Szacujemy, że z ofert

  Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury skorzystało w 2012 roku ponad 10.000 osób.

  Podczas całorocznej działalności współpracowaliśmy stale z mediami: TVP Szczecin, Radio Szczecin,

  Radio Plus, Radio Koszalin, Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, prasą ogólnopolską i lokalną. Stacje

  telewizyjne i radiowe bezpłatnie przygotowywały audycje z naszych przedsięwzięć m.in.: Trzebiatowskie

  Święto Kaszy, Spotkanie Czterech Świec, Sąsiady- Trzebiatowskie Spotkania Kultur, Słona Woda”,

  Seminarium naukowe - Trzebiatów – spotkania pomorskie, „Mikołajki Wielokulturowe”

  W roku 2012 Trzebiatowski Ośrodek kultury zorganizował szereg przedsięwzięć m.in.:

   WYSTAWY

  Galeria Feininger:

  a) „MISZMASZ” – wystawa prac plastycznych Martyny Oraczyk i Pauliny Kurędy,

  b) „Emocje” – wystawa fotograficzna Krzysztofa Malickiego,

  c) „Rzeźba w drewnie” – wystawa autorstwa Ryszarda i Macieja Leończyków,

  d) „Rzeźba i rysunek” – wernisaż wystawy Anny Stawskiej,

  e) „Z drewna, kamienia i cegły …” – wystawa z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa,

  f) wystawa prac X Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej „Krajobraz malowany

  tęczą – rzeczywistość, którą warto ocalić od zapomnienia”,

  g) „Idę” - wystawa kompozycji plastycznych Heleny Kaczanowskiej

  Galeria Jednego Obrazu:

  a) „Pelargonie” – obraz Małgorzaty Kaczmarczyk,

  b) „Rajski ptak” – obraz Marcina Czerwińskiego, uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego

  Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Trzebiatowie ; Marcin od

  wielu lat rozwija swoje artystyczne umiejętności pod opieką bibliotekarki Stanisławy Prętkiej,

  c) „Wizualizacja buddyzmu – własna droga” – wystawa prac Edwarda Brukmana, mieszkańca Domu

  Pomocy Społecznej w Jarominie,

  d) „Berlin – Brama Brandenburska” – obraz Jürgena Boberga prezentowany na papierze

  fotograficznym,

  e) wernisaż wystawy prac grupy miłośniczek rękodzieła, działającej już od roku przy

  Trzebiatowskim Ośrodku Kultury pod nazwą „Robótkowo”,

  f) obraz Józefa Babickiego

 • 4

  Galeria w Holu:

  a) „Z życia Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej” – okolicznościowa wystawa z okazji rocznicy

  urodzin Patronki Biblioteki,

  b) „Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka”,

  c) „Piotr Skarga”,

  d) „Światło i cień” - wystawa prac plastycznych Renaty Teresy Korek,

  e) wystawa prac grupy artystów z Schatzhüter;

  Ponadto prezentowane były wystawki i gazetki okolicznościowe m.in.:

  a) comiesięczne kalendarium rocznic i wydarzeń literackich

  b) listy bestsellerów, np. „Wiosenna książka”, „Lato z książką”, „Jesienna książka”, „Książka pod

  choinkę”,

  c) wystawa dorobku naukowego seminarium „Trzebiatów – spotkania pomorskie”,

  d) ekspozycja książek proponowanych dla członków Dyskusyjnego Klubu Książki,

  e) wystawa książek z okazji Międzynarodowego Dnia Romów,

  NASZE KOLEKCJE:

  a)Centrum Feiningera (albumy, zdjęcia, reprodukcje, film)

  b) Kolekcja lalek ( ok 350 )

  c) Zbiór Świadectw Szkolnych

  d) Kolekcja słoni

  e) Kolekcja miniatur książkowych

  f) zbiór dawnych ksiąg

  g) kolekcja dawnych pocztówek z widokami Trzebiatowa i okolic

   KONCERTY

  a) koncerty chóru CANTARE , m.in. „Wiwat Maj” – w Dniu Działacza Kultury oraz wspólne

  śpiewanie pieśni patriotycznych, wojskowych, legionowych, ułańskich z okazji Święta

  Niepodległości,

  b) występ Marianny Kowal uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie podczas Herbatki u

  księżnej Czartoryskiej,

  c) koncert Marty Bizoń, aktorki teatralnej i filmowej, która zaprezentowała się z repertuarem pieśni i