Click here to load reader

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY · PDF fileSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CD ... targów gier komputerowych gamescom 2012 w ... badającego

  • View
    237

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY · PDF fileSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI...

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAALNOCI GRUPY KAPITAOWEJ

ZA OKRES 01.01.2012 30.06.2012

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAALNOCI GRUPY KAPITAOWEJ CD PPROJEKT RED

ZA OKRES 01.01.2012 30.06.2012 R. (wszystkie kwoty podane s w tys. zotych o ile nie podano inaczej)

2 | S t r o n a

I. KLUCZOWE CZYNNIKI MAJCE WPYW NA WYNIKI GRUPY I ISTOTNE ZDARZENIA PIERWSZEGO PROCZA 2012 DO DNIA PUBLIKACJI

SPRAWOZDANIA

1. W dniu 17 kwietnia 2012 roku wiatow premier miaa gra Wiedmin 2: Zabjcy Krlw Edycja

Rozszerzona na konsole Xbox 360 oraz na komputery PC. Premiera ta miaa bezporedni wpyw na wyniki

pierwszego procza 2012 roku zarwno CD Projekt RED S.A., jak i w mniejszym zakresie CD Projekt Sp.

z o.o.

2. Premiera Wiedmina 2 na konsole Xbox 360 bya debiutem zarwno rynkowym jak i technologicznym

Spki na platformie konsolowej, co stanowi istotny etap rozwoju stworzonego w Spce silnika RED

Engine bdcego w zaoeniach podstaw przyszych multiplatformowych produkcji Spki.

3. Sprzeda Edycji Rozszerzonej Wiedmina 2 na konsole Xbox 360 od premiery do koca czerwca 2012

wynosia 543 tys. sztuk.

4. W dniu 5 kwietnia 2012 roku wydana zostaa w cyfrowej dystrybucji pierwsza cz gry Wiedmin na

komputery Apple z systemem Mac OS X. Produkt w wersji dwusystemowej PC/Mac sukcesywnie

wprowadzany jest do klasycznej dystrybucji w kolejnych krajach.

5. W ocenie Zarzdu obie premiery odniosy sukces zarwno komercyjny, jak i wizerunkowy, uzyskujc

bardzo dobre oceny prasy branowej i oglnej, a take graczy, ktrzy docenili ponadprzecitn jako

produkcji Spki, czego zwieczeniem byo 6 nagrd przyznanych podczas najwikszych europejskich

targw gier komputerowych gamescom 2012 w Kolonii. Dodatkowym, istotnym aspektem obu premier,

by udany debiut rynkowy produktw CD Projekt RED S.A. na platformach sprztowych Xbox 360 i Mac

OS X.

6. W dniu 30 maja 2012 roku Spka ogosia, zgodnie z celami, zaoonymi w Strategii Grupy Kapitaowej

CD Projekt RED na lata 2012-2015, ogoszonej w listopadzie 2011 roku, e drugi zesp deweloperski

pracuje nad nowym projektem opartym na kultowym systemie pen & paper RPG Mikea Pondsmitha -

Cyberpunk. Nowy, multiplatformowy tytu CD Projekt RED, bdzie nieliniowym RPG z akcj

umiejscowion w mrocznym, futurystycznym wiecie. System, na ktrym oparta jest gra zosta

przetumaczony na 9 jzykw i sprzedaje si nieprzerwanie od 1988 roku, a liczba graczy jest szacowana

na ponad 5 mln osb na caym wiecie. Produkcja realizowana jest na podstawie praw nabytych

bezporednio od twrcy systemu wsppracujcego ze Spk w tym procesie.

7. CD Projekt RED w lipcu 2012 roku ogosi, e w cigu niecaych piciu lat od debiutu serii o Wiedminie,

jej obie czci sprzeday si na caym wiecie w ponad 4 mln egzemplarzy. To historyczny rekord

w polskiej brany producentw gier wideo.

8. GOG Ltd. na przeomie marca i kwietnia 2012 roku rozszerzy katalog oferowanych produktw o nowsze

gry i premierowe tytuy od niezalenych twrcw w wyszych segmentach cenowych.

9. GOG.com, naleca do GOG Ltd. platforma cyfrowej dystrybucji gier pobia w cigu 48 godzin od

konferencji 5 kwietnia 2012 roku, swj rekord popularnoci. Serwis, ktry w tym czasie prowadzi akcj

promocyjn odwiedzio ponad 1,1 mln unikalnych uytkownikw, a 6 kwietnia 2012 roku liczba

odnotowanych odson bya wysza od osiganej przez najwikszy tego typu serwis na wiecie. Wedug

badajcego ruch w sieci portalu alexa.com, GOG.com znalaz si w tym czasie wrd 500 najbardziej

odwiedzanych stron internetowych na wiecie.

10. Najwaniejszym wydarzeniem pierwszego procza w segmencie dystrybucji gier realizowanym przez CD

Projekt Sp. z o.o. bya premiera Diablo III 15 maja 2012 roku. W noc premiery tytu Activision Blizzard

zakupio 17 tysicy polskich graczy, a do daty publikacji sprzeda wyniosa 145 tys. sztuk.

11. Skonsolidowane przychody Grupy w pierwszym proczu 2012 roku wyniosy 71 422 tys. z. Przychody

w ramach poszczeglnych segmentw dziaania Grupy w odniesieniu do sprzeday do klientw

zewntrznych wyniosy:

a. Dziaalno wydawnicza oraz dystrybucja gier i filmw: 32 138 tys. z;

b. Produkcja gier: 23 100 tys. z;

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAALNOCI GRUPY KAPITAOWEJ CD PPROJEKT RED

ZA OKRES 01.01.2012 30.06.2012 R. (wszystkie kwoty podane s w tys. zotych o ile nie podano inaczej)

3 | S t r o n a

c. Cyfrowa dystrybucja gier: 15 519 tys. z;

d. Inne: 685 tys. z;

12. EBITDA Grupy CD Projekt RED za pierwsze procze 2012 roku wyniosa 14 947 tys. z.

13. Skonsolidowany zysk netto Grupy CD Projekt RED za pierwsze procze 2012 roku wynis 13 810 tys. z.

14. W marcu 2012 roku GOG Ltd. wypaci na rzecz jedynego akcjonariusza CD Projekt RED S.A. dywidend

w wysokoci rwnowartoci 1 mln EUR. GOG Ltd. nie posiada adnego zaduenia z tytuu kredytw i

poyczek.

II. OPIS DZIAALNOCI GRUPY KAPITAOWEJ CD PROJEKT RED

INFORMACJE OGLNE O PROWADZONEJ DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ W ROKU

OBROTOWYM 2012

Dziaalno Grupy Kapitaowej CD Projekt RED prowadzona jest w czterech segmentach operacyjnych:

Dystrybucja gier i filmw na nonikach DVD i Blu-ray

Produkcja gier

Cyfrowa dystrybucja gier komputerowych

Inne

Na dzie 30 czerwca 2012 roku zatrudnienie w oparciu o umowy o prac w Grupie Kapitaowej CD Projekt RED

wynioso 113 osb, w porwnaniu do stanu zatrudnienia na koniec 2011 roku - 97 osb. Wykazany wzrost

zatrudnienia spowodowany jest dynamicznym rozwojem dziaalnoci Grupy, w tym rozpoczciem prac nad

drugim tytuem klasy AAA.

Dystrybucja gier i filmw na nonikach DVD i Blu-ray informacje oglne

Grupa Kapitaowa CD Projekt RED jest jednym z czoowych wydawcw i dystrybutorw gier na komputery PC

oraz konsole, a od 2009 roku w ofercie posiada rwnie filmy na nonikach DVD i Blu-ray. Dziaalno ta

realizowana jest poprzez CD Projekt Sp. z o.o. wycznie na terenie Polski.

Wydawanie gier na komputery PC

Przedmiotowa dziaalno prowadzona jest w szczeglnoci poprzez:

zakup licencji od zewntrznych dostawcw,

przygotowanie lokalnych wersji jzykowych,

produkcj gier na bazie zakupionych licencji zlecan podmiotom zewntrznym,

realizacj kampanii promocyjnych i marketingowych,

wprowadzenie gier do sprzeday w ramach posiadanej sieci dystrybucji,

zarzdzanie cyklem ycia produktu (tj. waciwe przepozycjonowywanie gier pomidzy poszczeglnymi

segmentami cenowymi w ramach posiadanych przez spk serii wydawniczych i sprawdzonych rozwiza

rynkowych) oraz

realizacj obsugi posprzedaowej.

Dystrybucja gier wideo

Przedmiotowa dziaalno obejmuje zarwno dystrybucj gier na komputery PC, konsole stacjonarne oraz

przenone. Produkty dystrybuowane przez CD Projekt Sp. z o.o. kupowane s od zewntrznych dostawcw

w formie gotowych produktw i wprowadzane do kanaw sprzeday.

Usugi dystrybucyjne wiadczone przez CD Projekt Sp. z o.o. w przypadku wybranych produktw mog by

w praktyce uzupeniane o wybrane elementy modelu wydawniczego, tj.:

przygotowanie lokalnych wersji jzykowych,

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAALNOCI GRUPY KAPITAOWEJ CD PPROJEKT RED

ZA OKRES 01.01.2012 30.06.2012 R. (wszystkie kwoty podane s w tys. zotych o ile nie podano inaczej)

4 | S t r o n a

realizacj kampanii promocyjnych i marketingowych,

zarzdzanie cyklem ycia produktu (tj. waciwe przepozycjonowywanie gier pomidzy poszczeg lnymi

segmentami cenowymi),

realizacj obsugi posprzedaowej.

Spka zalena CD Projekt Sp. z o.o. wprowadza do sprzeday na terenie kraju zlokalizowane (tj. przetumaczone

na lokalny jzyk) wersje gier na PC, konsole Xbox 360 i PlayStation 3 wielu wiatowych producentw i wydawcw.

Od pocztku swojej dziaalnoci spka wydaa kilkaset w peni zlokalizowanych tytuw na PC oraz kilkadziesit

zlokalizowanych gier na konsole PlayStation 3 i Xbox 360. Cze oferty spki wprowadzana jest do sprzeday

w oryginalnych wersjach jzykowych.

Dystrybucja filmw DVD oraz Blu-ray

Od listopada 2009 roku CD Projekt Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem filmw na nonikach DVD i Blu-ray

wytwrni The Walt Disney Studios Home Entertainment, do ktrej nale m.in. takie studia jak Walt Disney Studios,

Touchstone Pictures, Pixar Animation Studios, ABC Studios i MARVEL. W roku 2011 CD Projekt zosta rwnie

oficjalnym dystrybutorem filmw i seriali Telewizji Polsat, a do oferty doczane s produkty kolejnych dostawcw.

Oferta filmowa CD Projekt sprzedawana jest zarwno w standardowych kanaach sprzeday, jaki i oferowana

poprzez wypoyczalnie filmw.

Dystrybucja gier i filmw na nonikach DVD i Blu-ray kluczowe wydarzenia

Na pocztku stycznia 2012 roku Spka wprowadzia do oferty produkty amerykaskiej firmy Wizard of The Coast

(cz grupy HASBRO) stajc si oficjalnym polskim wydawc kolekcjonerskiej gry karcianej Magic: The Gathering

oraz gier planszowych Avalon Hill.

W kwietniu 2012 roku CD Projekt Sp. z o.o nawiza wspprac z firm M2 Films, nowym wydawc na polskim

rynku filmowym. Efektem wsppracy jest rozszerzenie oferty wydawniczej CD Projekt o niezalene produkcje

filmowe wydawane pod mark Rebel Rebel. W maju 2012 roku do portfolio partnerw Spki doczy rwnie

Discovery Communications Europe Ltd., globalny wydawca telewizyjny i producent filmw dokumentalny

Search related