2
Spray-uri cu zinc Dezvoltarea produselor Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156012 Spray zinc Protecție catodică anticorozivă pe termen lung 400 ml 11000400 Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227 > 1.050 ore Poate fi utilizat Ca și grund anti-rugină foarte eficient Pentru retușarea pieselor găurite, tăiate sau sudate Ca și strat conductiv intermediar la sudura în puncte Nonfood Compounds Program Listed R2 Registration 156013 Spray zinc strălucitor Protecție catodică pe termen lung, nuanță de culoare lucioasă asemănătoare galvanizării la cald 400 ml 11001400 Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227 > 550 ore Poate fi utilizat Ca și grund antirugină de calitate superioară Pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a găurilor de burghiu Ca și strat conductiv intermediar la sudura electrică în puncte Spray zinc-alu Protejeză pe termen lung toate suprafețele metalice împotriva ruginii și coroziunii 400 ml 11002400 Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227 > 450 ore Poate fi utilizat Pentru retușarea zincării la cald a suprafețelor metalice datorită nuanței sale apropiate zincării termice Pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a găurilor de burghiu Galva Spray nuanță de culoare lucioasă asemănătoare galvanizării la cald 400 ml 11005400 Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227 > 450 ore Poate fi utilizat Pentru retușarea zincării la cald a suprafețelor metalice datorită nuanței sale apropiate zincării termice Pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a găurilor de burghiu

Spray zinc Spray zinc-alu - WEICON

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Spray zinc Spray zinc-alu - WEICON

Spray-uri cu zincDezvoltarea produselor

Nonfood Compounds Program Listed R2

Registration 156012

Spray zincProtecție catodică anticorozivăpe termen lung

400 ml11000400

Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227

> 1.050 ore

Poate fi utilizat

• Ca și grund anti-rugină foarte eficient

• Pentru retușarea pieselor găurite, tăiate sau sudate

• Ca și strat conductiv intermediar la sudura în puncte

Nonfood Compounds Program Listed R2

Registration 156013

Spray zincstrălucitorProtecție catodică pe termen lung, nuanță de culoare lucioasă asemănătoare galvanizării la cald

400 ml11001400

Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227

> 550 ore

Poate fi utilizat• Ca și grund antirugină de calitate superioară

• Pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a găurilor de burghiu

• Ca și strat conductiv intermediar la sudura electrică în puncte

Spray zinc-aluProtejeză pe termen lung toate suprafețele metalice împotriva ruginii și coroziunii

400 ml11002400

Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227

> 450 ore

Poate fi utilizat

• Pentru retușarea zincării la cald a suprafețelor metalice datorită nuanței sale apropiate zincării termice

• Pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a găurilor de burghiu

Galva Spraynuanță de culoare lucioasă asemănătoare galvanizării la cald

400 ml11005400

Rezultatele obținute la testul în ceață salină conform standardului DIN EN ISO 9227

> 450 ore

Poate fi utilizat

• Pentru retușarea zincării la cald a suprafețelor metalice datorită nuanței sale apropiate zincării termice

• Pentru acoperirea îmbinărilor sudate și a găurilor de burghiu

Page 2: Spray zinc Spray zinc-alu - WEICON

SprayZinc

Ger

man

Quality

Industria

l gra

de

www.weicon.comSpray-uri cu zincArt.-No. 11901306

Not

ă: R

ecom

andă

rile

sau

spec

ifica

țiile

pre

zent

ate

în a

cest

doc

umen

t pe

ntru

un

prod

us, n

u tr

ebui

e în

țele

se c

a fii

nd o

gar

anție

a c

arac

teris

ticilo

r pr

odus

ului

. Ace

stea

se

baze

ază

pe t

este

de

labo

rato

r și

pe

expe

rienț

e pr

actic

e.

Deo

arec

e co

ndiți

ile s

peci

fice

aplic

ațiil

or in

divi

dual

e nu

dep

ind

de c

unoș

tințe

le, c

ontr

olul

și r

espo

nsab

ilita

tea

noas

tră

aces

te in

form

ații

vă s

unt f

urni

zate

fără

nic

i o o

blig

ație

. Put

em g

aran

ta to

tuși

prod

usel

e no

astr

e su

nt d

e în

altă

ca

litat

e și

fără

def

ecte

con

form

Con

diții

lor

Gen

eral

e de

Vân

zare

. Cu

toat

e ac

este

a, s

unt r

ecom

anda

te te

ste

de la

bora

tor

şi te

ste

prac

tice

pent

ru a

asig

ura

că p

rodu

sul s

atis

face

nev

oile

dum

neav

oast

ră. P

osib

ilele

recl

amaț

ii ce

de

curg

din

ace

stea

nu

pot fi

acc

epta

te. U

tiliz

ator

ul p

oart

ă în

trea

ga r

ăspu

nder

e pe

ntru

folo

sire

a pr

odus

ului

în c

ondi

ții in

adec

vate

, alte

le d

ecât

cel

e sp

ecifi

cate

.

Protecție excelentăîmpotriva coroziunii

Produkte Favoriten

Klebstoff-Finder

Downloads

Code-Scanner

VideosWerkzeuge

weicon.com/app

WEICONApp

Simply find solutions.

www.adhesive-finder.comThe right ADHESIVE in a CLICK

Adezivul cel mai potrivit la un clic distanță

WEICON GmbH & Co. KG(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 MünsterP.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germanyphone +49 (0) 251 9322 0

[email protected]

WEICON Middle East L.L.C.Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · DubaiUnited Arab Emirates

phone +971 4 880 25 [email protected]

WEICON Inc.20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canadaphone +1 877 620 8889

[email protected]

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · IstanbulTurkey

phone +90 (0) 212 465 33 [email protected]

WEICON Romania SRLStr. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romaniaphone +40 (0) 3 65 730 763

[email protected]

WEICON SA (Pty) LtdUnit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn ParkMuizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 [email protected]

WEICON South East Asia Pte Ltd7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608Phone (+65) 6710 7671

[email protected]

WEICON Czech Republic s.r.o.Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-BystřanyČeská republika

phone +42 (0) 417 533 [email protected]

WEICON Ibérica S.L.Av. de Somosierra 18, Nave 6San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spainphone +34 (0) 914 7997 34

[email protected]

WEICON Italia S.r.L.Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italyphone +39 (0) 010 2924 871

[email protected]

www.weicon.com