Srce za Japan

 • View
  222

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informativna broura o Tjednu filatelije i Origami danu.

Transcript

 • Heartbeat for Japan

  Photo

  by Jo

  vann

  a

 • PRIGODNA FILATELISTIKA IZLOBA TJEDAN FILATELIJE JAPANA

  28.oujka 9.travnja 2011.Izlobena dvorana pote u Juriievoj 13

  ( ulaz slobodan )

 • Tjedan filatelije Japana je u Japanu tradicionalna filatelistika manifestacija, obiljeava se ogromnim brojem manjih filatelistikih izlobi diljem Japana, tradicionalno se svake godine odrava u drugoj polovini mjeseca travnja. Jo od 1947. obiljeava se svake godine posebnim izdanjem prigodnih potanskih maraka (jedna, dvije vrednote, ponekad i spomen blok ), naklade ak do 35 milijuna primjeraka. O popularnosti tog izdanja svjedoi najbolje injenica, da je unato ogromnoj nakladi za svega par dana rasprodano na potama. Motiv ovog izdanja su redovito re-produkcije djela najuvenijih starijih japanskih slikara, kao to su Katsushika Hokusai, Ando Hiroshige, Utamaro, Kano, Haronubu, Korin Ogata, Sharaku i brojni drugi.

  Filatelija je u Japanu izuzetno popularna. Nije to neko posebno udo, naime uvijek naglaavamo kako je filatelija neodvojivi seg-ment svekolike nacionalne kulture; moglo bi se ovdje jo i dalje dodati filatelija moe posluiti zasigurno i kao svojevrstan poka-zatelj nivoa kulture neke drave. Time je ujedno pojanjena uloga i drutveni status i znaaj filatelije u suvremenom japanskom drutvu, te njena popularnost od rane kolske, pa sve do pozne dobi .

  Ova naa izloba ujedno najavljuje i Svjetsku filatelistiku izlobu PHILANIPPON 2011. koja bi se ove godine trebala odrati u Yokohami .

  Hrvatska filatelistika akademska zajednica (HFAZ) ve je prole godine u suradnji s Veleposlanstvom Japana postavila manji izloak u Muzeju Mimara u sklopu ostalih izloaka Japanskog tjedna kulture, tom prigodom je s veleposlanikom Nj.E.Yoshio Tamurom pao dogovor o jednoj takvoj prigodnoj filatelistikoj izlobi.

  U sklopu izlobe nai e se najatraktivnija izdanja Japana u raz-doblju 19601990. sloeni po cjelinama poput Tjedan filatelije, Meunarodni tjedan dopisivanja, Nacionalna bogatstva Japana, Flora i fauna, Sumo, Nacionalni parkovi, Zatita prirode, Brodovi, Potanske cjeline, Meteorologija Japana, Geoloki motivi Japana, eljeznice, Glazba, Bajke, Kazalita, EXPO i drugi. Posebno e biti prikazan i izloak Japan u hrvatskoj filateliji, koji prikazuje sve to je u nekoj svezi s Japanom, a pojavilo se na potanskim markama RH, prigodnim potanskim igovima, omotnicama, dotiscima i sl. Na neki nain to je svojevrsna filatelistika pov-eznica Hrvatske i Japana.

  Otvorenje izlobe biti e obiljeeno prigodnim potanskim igom koji e biti cijelog dana u redovitoj uporabi na filatelistikom alteru pote 10101 Zagreb (lijeva dvorana) u Juriievoj 13. Autor likovnog rjeenja prigodnog potanskog iga je Marijan egedin; crte u igu prikazuje torei, samurajski pozdrav sablji (katani).

  Kako je ve iza niza priprema i dogovora za ovu izlobu, dolo do teke prirodne kataklizme u Japanu 11.oujka, ije su posljedice i broj rtava jo nesagledivi, dotisak na potanskoj dopisnici posveen je ujedno izrazu suuti i suosjeanja japanskom narodu.

  Zahvaljujui potpori Hrvatske pote, ove e dopisnice biti di-jeljene uzvanicima prigodom otvorenja.

 • Sanja Srbljinovi uek

 • Uz filatelistiku izlobu bilo su zamiljeni i dodatni japanski sadraji. Tako je na veeri kod japanskog veleposlanika u Zagrebu pala ideja o povezivanju filatelije i origamija. Origami je tradi-cionalno japansko umijee savijanja papira u trodimenzionalne figure ivotinja, ljudi, predmeta i apstraktnih oblika. Presavijeni papir u Japanu ima posebno znaenje u vjerskim obredima, kao i u ophoenju meu ljudima. Jo u srednjem vijeku, posebne su kole ponaanja propisivale kako saviti pismo ili umotati poklon. U 18.stoljeu savijanje dralova od papira bila je popularna zabava dvorskih dama, a ve stoljee kasnije, majke su djeci irom Japana savijale igrake od papira. S pojavom Akire Joshizawe drevno japansko umijee savijanja papira dosie razinu nove moderne umjetnosti i kao takvo osvaja svijet, inspirirajui brojne umjet-nike, znanstvenike i pedagoge. Origami modeli koji su se jo pred pedesetak godina dali nabrojati na listu papira, sad se broje desec-ima tisua novih kreacija, koje svakim danom rastu. Danas diljem svijeta djeluje preko trideset origami drutava, a origami postaje nezaobilazan u obrazovanju, znanosti i umjetnosti, pokree nove ideje .

  Kontakt izmeu HFAZ i Origami drube predvoene Sanjom Srbljinovi uek urodio je plodom, te e se u sklopu filatelistike izlobe organizirati origami izloba, origami radionica, te pokloni origami primjeraka donatorima, a prihod od donatora e izravno putem Hrvatskog Crvenog kria biti upuen kao pomo postra-dalima u Japanu. 1.travnja e ovo biti obiljeeno i posebnim prigodnim potanskim igom, iji je autor likovnog rjeenja Sanja Srbljinovi uek; ig e biti cijelog dana u redovitoj uporabi na filatelistikom alteru pote 10101 Zagreb u Juriievoj 13 (lijeva dvorana) , a prireen je i dotisak na potanskoj dopisnici, takoer ilustriran origami radovima iste autorice.

  Zahvaljujui suradnji s Veleposlanstvom Japana, dio dvorane e biti okien turistikim plakatima Japana, uzvanicima na otvorenju biti e na raspolaganju turistika broura o Japanu na hrvatskom jeziku, a tijek otvorenja i druenje iza toga biti e popraeno tradicionalnom japanskom glazbom. Uz izlobu je Hrvatska pota, uz suradnju HFAZ, priredila i poseban plakat, iji je autor Goran Saletto.

  Predsjednik HFAZ: Marijan egedin,dipl.ing.

  Sanja Srbljinovi uek

 • When life teaches us the frailty of paper, origami can teach us strength. Our deepest condolences, heartbeat for Japan.

  Kad nas ivot ui krhkosti papira, origami nas moe uiti snagu.Naa najdublja suut, sa srcem za Japan. Origami Druba

 • Skupina zaljubljenika u origami eljna razmjene iskustava, inspiracije za zadavanje i prihvaanje izazova, uputa koje se prenose preko ruku i papira i planova koji se mogu ostvariti u budunosti...

  Tue iskustvo i drukije interpretacije mogu ubrzati proces uenja, olakati rjeavanje zagonetki ili motivirati osmiljavanje novih koncepata u origamiju i kreativnom stvaralatvu...

  azliita godita, razliite duljine bavljenja origamijem, razliitih zanimanja i zanimacija...Zajednike teme, savijanje istih modela na drukije naine, isprobavanje istog papira na razliitim modelima...Stalan proces prihvaanja i shvaanja razliitih miljenja, ukusa i doivljaja papira, materijala, formi i savijanja...esto se sami slijepo drimo samo vlastitih elja i potreba, a tek u drutvu se odvaimo i opustimo isprobati neto tue i zapoeti neto novo svoje...

  U drutvu se nekad spontano vraamo na neke stare modele i poinjemo ih gledati u nekom novom svjetlu i kroz svjee ideje ili se pak napokon primimo neeg to jo nismo presavili ili dovrili...Krug ljudi meu kojima su i kreativni i manje kreativni, i iskusni i manje iskusni, i tvrdoglavi i prilagodljivi, potie vlastitu matu i kreativnost i donosi zadovoljstvo samim sobom... Pri tom do tog ne dolazi zbog elje za nadmetanjem, dosti-zanjem jedni drugih, nego iz spontane razmjene misli i ideja koje vode do nekih osobnih kreacija i interpretacija...

  Marija Pupi

 • Srce za Japan Heartbeat for Japan Origami dogaanja

  Raspored origami prezentacija i radionica od 28. 3. do 9. 4. 2011.

  Izlobeni prostor Hrvatske pote, Juriieva 13, Zagreb

  29. 3. 2011. (utorak)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami radionica (za mlade i odrasle)

  30. 3. 2011. (srijeda)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 - 19:00 Origami srijeda u poti okupljanje origamista

  31. 3. 2011. (etvrtak)09:00 10:00 Origami radionica (za djecu kolske dobi)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami prezentacija

  1. 4. 2011. (petak) ORIGAMI DAN09:00 10:00 Origami radionica (za djecu kolske dobi)10:00 12:00 Origami prezentacija14:00 16:00 Origami radionica (za mlade i odrasle)16:00 17:00 Origami dopisnice svjetskim origami drutvima 17:00 19:00 Origami druba (Tehnike i modeli hrvatskih au

  tora, razgovor i demonstracija origami modela)2. 4. 2011. (subota)10:00 12:00 Origami prezentacija

  4. 4. 2011. (ponedjeljak)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami radionica (za mlade i odrasle)

  5. 4. 2011. (utorak)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami prezentacija

  6. 4. 2011. (srijeda)09:00 10:00 Origami radionica (za djecu kolske dobi)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami srijeda u Poti okupljanje origamista

  7. 4. 2011. (etvrtak)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami prezentacija

  8.4.2011. (petak)10:00 12:00 Origami prezentacija17:00 19:00 Origami radionica (za mlade i odrasle)

  Za radionice mole se prijave dan ranije voditelju za vrijeme origami prezentacije,

  odnosno za utorak na otvorenju izlobe.

 • ORIGAMI DRUBA

  Goran Konjevod - organicorigami.com, origami-klub@googlegroups.com: Dragutin Geri, Davor Vinko, Kreimir Rajki, Marija Pupi, Juraj Boljat, Kranjec Morana, Marinkovi Ivan, Mihaljevi Maja, Horvat Ela, Horvat Monika, Vidakovi Vlatka, Bayraktaroglu Legovic Emine, Colussi Maja, uek Marko, Sanja Srbljinovi uek

  Davo

  r V

  inko

 • DR. BAYRAKTAROGLU LEGOVIC EMINESveuilina profesorica u mirovini, biolog i zaljubljenica umjet-nosti i origamija. Neustraiva u savladavanju novih izazova u savijanju papira.

  JURAJ BOLJATNedavno diplomirani biolog, strastveni planinar, Outward Bound instruktor i dugogodinji zaljubljenik origamija. Hrabro i majstorski vjeto savladava i najsloenije modele suvremenih origa