SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VINKOVCI - ?· Predsjednik Školskog odbora: ... Prevencija nasilja preko Interneta..... 111 Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • SREDNJA STRUKOVNA KOLA VINKOVCI

  STANKA VRAZA 15, 32100 VINKOVCI

  KLASA: 602-03/17-01/01

  URBROJ: 2188-49-01-17-564

  Vinkovci, 29.9.2017.

  Temeljem lanka 44. Statuta Srednje strukovne kole Vinkovci, kolski odbor na svojoj

  sjednici 29. 9. 2017. donio je

  ODLUKU

  prihvaa se GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

  za kolsku godinu 2017./2018.

  Predsjednik kolskog odbora:

  Mijo Juki, prof.

 • SADRAJ 1.OPI PODACI O KOLI .................................................................................................................................................. 1

  2.UVJETI RADA .................................................................................................................................................................... 2

  2.1.Nastavna sredstva i pomagala .......................................................................................................................... 2

  2.2.Radionika oprema ............................................................................................................................................... 2

  2.3. Plan i program investicija za kolsku godinu 2017./2018. ................................................................. 5

  3. UENICI ............................................................................................................................................................................. 6

  3.1. Broj uenika po programima u razredima (k.god. 2017./2018.): .................................................. 6

  3.2. Uenici s tekoama u razvoju ......................................................................................................................... 8

  3.3. Popis razreda i razrednika ................................................................................................................................ 9

  4.DJELATNICI USTANOVE ........................................................................................................................................... 10

  4.1.V.d. Ravnatelj ........................................................................................................................................................ 10

  4.2.Struni suradnici ................................................................................................................................................. 10

  4.3.Nastavnici - k.god. 2017./18. ....................................................................................................................... 10

  4.4.Ostali djelatnici: ................................................................................................................................................... 13

  5.ORANIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA............................................................................................... 14

  5.1.Organizacija smjena ........................................................................................................................................... 14

  5.2.Nastavni planovi programa zanimanja ...................................................................................................... 15

  Sektor: Gimnazijski program ................................................................................................. 15

  Sektor: Turizam i ugostiteljstvo ............................................................................................. 16

  Sektor: tekstil i koa................................................................................................................ 20

  Sektor: Osobne usluge ............................................................................................................ 23

  Sektor: Ostale usluge .............................................................................................................. 25

  Sektor: Ostale usluge .............................................................................................................. 26

  Sektor: Programi za uenike s tekoama u razvoju ............................................................ 27

  5.3.Izborna nastava ................................................................................................................................................... 28

  5.4.Dodatna nastava .................................................................................................................................................. 29

  5.5.Dopunska nastava ............................................................................................................................................... 29

  5.6.Izvannastavne aktivnosti ................................................................................................................................. 29

  5.7.Izvankolske aktivnosti .................................................................................................................................... 29

  5.8.Individualne konzultacije s roditeljima ..................................................................................................... 31

  5.9.Individualne konzultacije s uenicima ....................................................................................................... 32

  6.ZADUENJA DJELATNIKA KOLE ......................................................................................................................... 33

  6.1.Plan i program rada razrednika .................................................................................................................... 60

  6.2.Popis tema za sat razrednika ......................................................................................................................... 61

  6.3.Godinji plan i program rada ravnatelja/ravnateljice ......................................................................... 65

  6.3Godinji plan i program rada strune suradnice pedagoginje ....................................................... 67

  6.4.Godinji plan i program rada strune suradnice psihologinje ......................................................... 73

  6.5.Godinji plan i program rada strune suradnice knjiniarke ......................................................... 82

  7.GODINJI KALENDAR ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA .............................................................................. 86

  7.1.Godinji kalendar rada kole 2017./18. .................................................................................................... 88

 • 7.2.Kalendar izrade i obrane Zavrnog rada ................................................................................................... 90

  7.3.Kalendar pomonikih ispita za razdoblje od lipnja 2017. do oujka 2018. .............................. 92

  7.4.Kalendar polaganja ispita Dravne mature u 2017./18. kolskoj godini .................................... 94

  7.5.Kalendar polaganja razlikovnih ispita (nastavak obrazovanja) ...................................................... 96

  8.PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA....................... 97

  8.1.Kalendar kulturnih i javnih djelatnosti kole .......................................................................................... 97

  8.2.Natjecanja ............................................................................................................................................................... 98

  8.3.Humanitarne aktivnosti ................................................................................................................................... 99

  8.4.Plan zdravstveno socijalne zatite uenika ....................................................................................... 100

  8.5.Profesionalno informiranje i usmjeravanje .......................................................................................... 102

  8.6.kolski preventivni program....................................................................................................................... 103

  PROJEKTI U SKLOPU KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA ...................................... 106

  Uenici uitelji ivotnih vjetina ............................................................................................. 106

  Uiti kako uiti ................................................................................................................................ 108

  Obiljeavanje mjeseca ovisnosti ............................................................................................. 109

  Obiljeavanje Meunarodnog dana tolerancije ................................................................ 110

  Prevencija nasilja preko Interneta ......................................................................................... 111

  Prevencija nasilja u intimnim vezama (Milijarda ustaje) ............................................. 112

  Obiljeavanje 11 tjedna psihologije ....................................................................................... 114

  Obiljeavanje Dana ruiastih majca .................................................................................... 115

  Grafiti........ .................................................................................................................................. 116

  RAD S UENICIMA S TEKOAMA U RAZVOJU .................................................................. 117

  Plan i program rada strunih suradnika s uenicima s tekoama u razvoju ...... 118

  8.7.Plan provedbe graanskog odgoja............................................................................................................ 121