of 15 /15

Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Monografija obravnava zanimiva in še ne podrobneje raziskana poglavja o vlogi in pomenu slovenskega šolstva pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev v 19. stoletju ter odpira pomembna vprašanja o zgodovini slovenskega naroda, razvoju kulturne in politične nacionalne identitete Slovencev. V ta problemski sklop je umeščen razvoj vloge srednjih šol v oblikovanju nacionalne zavesti. Prikazana je analiza šolske uprave, organizacija srednjih šol in bistvo nacionalnih prizadevanj za uporabo slovenščine kot učnega predmeta in kot učnega jezika v srednjih šolah. To kaže analiza vsebin učnih predmetov in počasno uvajanje slovenskih šolskih knjig v šole ter nacionalni boj dijakov in učiteljev.

Text of Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev

Page 1: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 2: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 3: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 4: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 5: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 6: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 7: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 8: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 9: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 10: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 11: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 12: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 13: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 14: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev
Page 15: Srednje šole na Slovenskem pri oblikovanju nacionalne identitete Slovencev