Click here to load reader

STANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

 • View
  43

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA. Republika Hrvatska Ministarstvo zdravlja. Prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med. ministar zdravlja. Čimbenici koji određuju zdravstveni status. - PowerPoint PPT Presentation

Text of STANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

 • STANJE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA Prof. dr. sc. Rajko Ostoji, dr. med.

  ministar zdravlja

  Republika HrvatskaMinistarstvo zdravlja *

 • imbenici koji odreuju zdravstveni status Izvor: Grunewald, I. B., Vaidean, V. (2010) EU Healthcare System facts and Figures. Bulletin UASVM Horticulture, 67 (2), str. 88-94*

 • imbenici utjecaja na zdravlje*imbenici rizikaPoticajni i zatitni imbeniciIzvor: prilagoeno prema Labonte, R. (1998) A community development approach to health promotion. Edinburgh: Health Education Board of Scotland, Research Unit on Health and Behaviour Change, University of Edinburgh.

 • Povezanost zdravlja i ekonomije*Izvor: Suhrcke, M., Mckee, M., Sauto Arce, R., Tsolova, S. i Mortensen, J. (2005) The contribution of health to the economy in the European Union. European Commission. Dostupno na: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf [20.7. 2011.].

 • Vrijednosni sustav zdravstva*logistikaIzvor: prilagoeno prema Dobrev, A., Jones,T., Stroetmann, V. N., Stroetmann, K. A., Artmann, J., Kersting, A., Kasiri,N., Zegners, D. i Lilischkis, S. (2008) Sources of financing and policy recommendations to member states and the European Commission on boosting ehealth investment. Final report. Brisel: European Commision.

 • Kanali za ukljuivanje pacijenata*Izvor: Angelmar, R., Berman, P. C. (2007) Patient empowerment and efficient health outcomes. U Financing sustainable healthcare in Europe: New approaches for new outcomes (2007) Conclusions from a collaborative investigation into contentious areas of healthcare. Dostupno na: http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/The_Cox_Report.pdf?download=Download+pdf [1.9.2011.], str. 142.

 • Potronja na zdravstvo 2000.-2008. PPP USD po stanovnikuIzvor podataka: Svjetska zdravstvena organizacija. European health for all database *

  Chart1

  8421496

  9801684

  8521419

  7201717

  14472183

  2000

  2008

  List1

  20002008

  Hrvatska8421,496

  eka9801,684

  Maarska8521,419

  Slovaka7201,717

  Slovenija1,4472,183

  List1

  2000

  2008

  List2

  List3

 • Trendovi

  Demografska tranzicijaRazvoj medicineOekivanja stanovnitva

  *

  Chart1

  0.07

  0.075

  0.102

  0.122

  0.131

  0.157

  0.171

  Udio populacije 65+

  List1

  20002008

  Hrvatska8421,496

  eka9801,684

  Maarska8521,419

  Slovaka7201,717

  Slovenija1,4472,183

  Osigurane osobe u 2008.

  Zaposleni1582261

  Poljoprivrednici52685

  Umirovljenici1034635

  Nezaposleni376447

  Ostali126560

  lanovi obitelji1190489

  Izbjeglice2148

  List2

  Udio populacije 65+

  19537.00%

  19617.50%

  197110.20%

  198112.20%

  199113.10%

  200115.70%

  201117.10%

  List2

  Udio populacije 65+

  List3

 • Ukupni prihodi HZZO-a u 2011. godini - 21.6 milijardi HRK

  Rashodi - cca 21.7 milijardi HRK

  Dospjele obveze HZZO-a prema ugovorenim rokovima plaanja - 327 milijuna HRK

  Prihodi i rashodi HZZO-a 2009 2011 (milijarde HRK) *

  2009.2010.2011.Ukupni prihodi22.58222.14921.605Ukupni rashodi (HZZO i HZZOZZR)22.70022.075cca 21.700

 • Ukupni deficit u sustavu zdravstva iznosi(uz potivanje rokova plaanja od 60 dana)

  > 5.2 milijarde kuna

  deficit HZZO-a za 2011. 2.2 milijarde kunadugovanja zdravstvenih ustanova oko 3.0 milijarde kuna *

 • Najzaduenije bolnicePodaci o stanju nepodmirenih obveza bolnikih ustanova nadan 31. prosinca 2011. (s poetkom plaanja 1.1.2012. i rokom plaanja od 60 dana)

  KBC Zagreb 324.021.368 HRKKBC Osijek289.499.620 HRK KBC Split165.573.166 HRK KBC Sestre Milosrdnice199.291.571 HRK KBC Rijeka159.512.765 HRK KB Dubrava157.669.803 HRK KB Merkur 29.019.594 HRK OB Varadin118.958.087 HRK OB Slavonski Brod 52.492.828 HRK UKUPNO 1.496.038.757 HRK

  *

 • Mjeseni bolniki limit za zdravstvene ustanove u 2011. godini iznosio je ukupno 687.096.000 kuna.

  Struktura rashoda prema financijskim izvjeima bolnica (%)

  *

  OPIS2010.I.-IX.2011Procjena 2011.Lijekovi i potroni medicinski materijal21,6323,4123,43Ostali materijalni trokovi12,6512,2912,67Izdvajanja za zaposlene56,6757,9957,38Ostali rashodi9,056,316,52Ukupni rashodi100,00100,00100,00

 • Dodatni trokovi u 2012.

  Novi ustroj slube hitne medicinske pomoioko 117 milijuna kuna

  Lijekovi na receptoko 260 milijuna kuna (posljedica preraspodjele izvrene 2010. godine kada je rok skraen na 150 dana)

  Primjena novih prava iz kolektivnog ugovora za zdravstvooko 230 milijuna kuna *

 • OsiguraniciBroj osoba osloboenih participiranja u troku zdravstvene zatite smanjen je s 1,500,000 na 900,000 (ukupno za 40%). Jedine kategorije osloboene participacije ostale su djeca, trudnice, oboljeli od HIV-a, kronini psihijatrijski bolesnici, transplantirani, dijalizirani i oboljeli od zloudnih bolesti.Znatno poveanje participacija na sve bolnike i stomatoloke zdravstvene usluge na 20% ukupne cijene.Uvoenje participacije u primarnu zdravstvenu zatitu (10 HRK po posjetu i 10 HRK po receptu).

  *

 • OsiguraniciPoveanje premija dopunskog zdravstvenog osiguranja s 50 na 80HRK i s 80 na 130HRK za umirovljenike i zaposlene s plaom/mirovinom veom od 5108 HRK.Broj osoba koje plaaju dopunsko zdravstveno osiguranje iz depa porastao sa 650,000 u 2008. na 1,440,000 u 2011.Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za umirovljenike s mirovinama iznad prosjene plae, iznos 3% bruto mirovine.

  *

 • Uplate iz depa (HRK)*

  Prihodi bolnicaPrihodi HZZO-aUkupno2008.239,355,369412,525,785651,881,1542010.934,006,493472,818,1241,406,824,617

 • Liste ekanjaposljedica razlike izmeu realnih mogunosti odnosno postojeih kapaciteta bolnica i poveanih zahtjeva od strane pacijenata (odnos ponude i potranje)

  vrijeme ekanja za odreene bolnike usluge znaajno se razlikuje od ustanove do ustanove, ovisno o kategoriji bolnike ustanove, ugovorenim djelatnostima te specifinostima pojedine bolnice:

  Liste ekanja za dijagnostike postupkeListe ekanja za terapijske postupke (npr. operacijski zahvati ugradnja endoproteze kuka/koljena, operacija one mrene) *

 • Snimka stanja listi ekanjaNajei razlozi postojanja dugotrajnih listi ekanja:

  nedovoljan broj lijenika nedovoljan broj ili starost medicinskih ureaja financijsko ogranienje za ugradbeni materijal

  Ostali razlozi postojanja dugotrajnih listi ekanja: viestruko naruivanje pacijenata za istu uslugu u vie bolnicanedolazak pacijenta na zakazane termineosobni izbor ustanove, lijenika ili termina od stranepacijenata *

 • Mjere za smanjenje listi ekanja

  osiguranje dodatnog ugradbenog materijalanabava medicinske opremesinergija javnog i privatnog sektoraprilagodba radnog vremena pacijentimaotvaranje dnevnih bolnicapoveanje produktivnosti i uinkovitostiinformatizacija cjelokupnog zdravstvenog sustava*

 • 1. Sredinja i sjeverna Hrvatska* Grad Zagreb Zagrebaka upanija Karlovaka upanija Sisako-moslavaka upanija Bjelovarsko-bilogorska upanija- Krapinsko-zagorska upanija- Varadinska upanija- Meimurska upanija- Koprivniko-krievaka upanija

  2. Panonska Hrvatska* (Zapadna i Istona Slavonija) Virovitiko-podravska upanija Poeko-slavonska upanija Brodsko-posavska upanija Osjeko-baranjska upanija Vukovarsko-srijemska upanija

  Snimka stanja CT i MRI*

 • CT i MRI

  3. Istra, Primorje i Lika* Primorsko-goranska upanija Istarska upanija- Liko-senjska upanija

  4. Sjeverna i Juna Dalmacija* Zadarska upanija ibensko-kninska upanija- Splitsko-dalmatinska upanija- Dubrovako-neretvanska upanija

  * podjela po regijama postojei kliniki bolniki centri *

 • ANALIZA STANJA CT UREAJA ugovoreno* (neugovoreno**) s HZZO*

  CT - privatno i javno

  Privatne poliklinike koje provode CT

  ZDRAVSTVENA USTANOVAADRESACT

  POLIKLINIKA MEDIKOL - PODRUNICA AKOVECakovec, Preernova bb1

  POLIKLINIKA MEDIKOL - PODRUNICA RIJEKARijeka, Kreimirova 421

  POLIKLINIKA MEDIKOL - PODRUNICA SPLITSplit, oltanska 11STANJE CT UREAJAdana, 24. sijenja 2012.

  POLIKLINIKA MEDIKOL - PODRUNICA ZAGREBZagreb, Voarska 1062

  POLIKLINIKA ZA RADIOLOGIJU, NEUROLOGIJU I KARDIOLOGIJU DIJAGNOSTIKA 2000Zagreb, Martieva 63a1

  POLIKLINIKA DR. KALAJISplit, Molikih hrvata 41

  POLIKLINIKA DR. IVAN DRINKOVIZagreb, ulekova 51

  POLIKLINIKA MAJA I KREIMIR AVKA ZA RADIOLOGIJU I INTERNU MEDICINUZagreb, Jordanovac 991

  POLIKLINIKA MEDICORijeka, Agatieva 21

  POLIKLINIKA SVETI ROK M.D.Zagreb, Ulica grada Vukovara 2841

  POLIKLINIKA OSIGURANJE ZAGREBZagreb, Nemetova 21

  UKUPNO PRIVATNE12

  NAPOMENA:

  U izvanbolnikoj specijalistiko-konzilijarnoj zdravstvenoj zatiti ugovaraju se timovi u odreenoj djelatnosti, a ne ureaji, tako da ne znamo imaju li jedan ureaj ili vie.

  Javne ustanove koje provode CT

  Domovi zdravljaBroj CT ureaja (po slojevima)UKUPNO

  1246164064128

  DZ Medveak11

  DZ Splitsko dalmatinske upanije11

  Bolnike ustanove

  KBC ZAGREB1315

  KBC RIJEKA112

  KBC SPLIT2114

  KBC OSIJEK112

  KBC "SESTRE MILOSRDNICE"3115

  KB DUBRAVA112

  KB MERKUR112

  KLINIKA "DR. FRAN MIHALJEVI"11

  KB "SVETI DUH"112

  OB "DR. J. BENEVI"11

  OPA BOLNICA PULA112

  OB VARADIN11

  OB "DR IVO PEDII"11

  OPA BOLNICA ZADAR112

  OB KARLOVAC112

  OPA BOLNICA VINKOVCI11

  OB "DR. T. BARDEK"11

  B AKOVEC11

  OB BJELOVAR11

  OB DUBROVNIK11

  OB VIROVITICA11

  OB IBENSKO-KNINSKE .11

  OB POEGA11

  OPA BOLNICA ZABOK11

  OB NOVA GRADIKA11

  OB NAICE11

  OPA BOLNICA VUKOVAR11

  OB OGULIN11

  OB PAKRAC

Search related