of 43/43
Agnieszka Koecher-Hensel ŚMIETNISKO KULTURY I WIECZNA KOBIECOŚĆ (TEATRALNA RECEPCJA DRAMATU STARA KOBIETA WYSIADUJE) W eseju Śmierć poety opublikowanym w programie do przedstawienia Stara kobieta wysiaduje w reżyserii Helmuta Kajzara w Teatrze Narodowym w roku 1978 Ryszard Przybylski zwraca uwagę na plastyczne, malarskie inspiracje w twórczości Różewicza i na dramaturgiczną rolę przestrzeni w tym dramacie. Wyróżnia tu dwa obszary: przestrzeń zamkniętą i otwartą. Są to dla niego wręcz – obok tytulowej bohaterki – najważniejsze „dramatis personae” sztuki. Te dwie postaci znalazly się w Starej kobiecie tylko dlatego, że Tadeusz Różewicz jest poetą wyjątkowo wrażliwym na malarski, a ściślej wizualny ksztalt świata. Albowiem w istocie rzeczy jest to plastyk, który pisze poezje, prozę i dramaty. […] Otóż, obie wyszczególnione przestrzenie w sztuce Różewicza g r a j ą i to w podwójnym sensie: jako fenomeny plastyczne i jako protagoniści akcji, niemal „osoby” dramatu. Inspirujące myślenie obrazami w procesie twórczym ujawnia niejednokrotnie sam żewicz. W Teatrze niekonsekwencji wśród tekstów o różnym charakterze znajdują się interesujące zapiski z okresu powstawania dramatu Stara kobieta wysiaduje. W Notatkach pisanych 19 grudnia 1966 znajduje się opis obrazu, w którym tkwią zalążki nowego utworu teatralnego. W ciemności padają strzaly, slychać krzyk, potem nawolywania. Wielka kawiarnia przypomina śmietnik, między stolikami biegają psy. W kącie wisi kotara ze starych worków, rozpada się i opada kawalami na podlogę. Pod sufitem na drążku siedzi – pstro ubrana – jak papuga, stara kobieta. Pod nią, przy stoliku, staruszek próbuje wydobyć ze szklanki sztuczną szczękę. Rozlega się glos trąb. Do kawiarni wchodzi sprężystym krokiem piękny mlodzieniec. Kobieta kolysze się na drążku (trapezie) i skrzeczy, za każdym poruszeniem sypią się z niej pióra, śmiecie, wlosy... Mówili, że po tej wojnie ziemia tak spustoszeje, że czlowiek będzie calowal ślad ludzkiej stopy, jeśli gdziekolwiek go zobaczy... no i co?! Jak to wygląda?! Do kawiarni wchodzi pan Bydle. Ludożercy. Zaczyna padać śnieg. Zasypuje stoliki, podlogę, śmiecie. Wchodzi „kurwa”. KURWA Dla kurwy nie ma śniegu Dla kurwy śnieg może być czarny Kurwa się nie boi!...

Stara kobieta wysiaduje

 • View
  256

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Stara kobieta wysiaduje

 • Agnieszka Koecher-Hensel

  MIETNISKO KULTURY I WIECZNA KOBIECO

  (TEATRALNA RECEPCJA DRAMATU STARA KOBIETA WYSIADUJE)

  W eseju mier poety opublikowanym w programie do przedstawienia Stara kobieta

  wysiaduje w reyserii Helmuta Kajzara w Teatrze Narodowym w roku 1978 Ryszard Przybylski

  zwraca uwag na plastyczne, malarskie inspiracje w twrczoci Rewicza i na dramaturgiczn rol

  przestrzeni w tym dramacie. Wyrnia tu dwa obszary: przestrze zamknit i otwart. S to dla

  niego wrcz obok tytuowej bohaterki najwaniejsze dramatis personae sztuki.

  Te dwie postaci znalazy si w Starej kobiecie tylko dlatego, e Tadeusz Rewicz jest poet wyjtkowo

  wraliwym na malarski, a cilej wizualny ksztat wiata. Albowiem w istocie rzeczy jest to plastyk, ktry pisze poezje,

  proz i dramaty. [] Ot, obie wyszczeglnione przestrzenie w sztuce Rewicza g r a j i to w podwjnym sensie:

  jako fenomeny plastyczne i jako protagonici akcji, niemal osoby dramatu.

  Inspirujce mylenie obrazami w procesie twrczym ujawnia niejednokrotnie sam

  Rewicz. W Teatrze niekonsekwencji wrd tekstw o rnym charakterze znajduj si

  interesujce zapiski z okresu powstawania dramatu Stara kobieta wysiaduje. W Notatkach pisanych

  19 grudnia 1966 znajduje si opis obrazu, w ktrym tkwi zalki nowego utworu teatralnego.

  W ciemnoci padaj strzay, sycha krzyk, potem nawoywania. Wielka kawiarnia przypomina mietnik,

  midzy stolikami biegaj psy. W kcie wisi kotara ze starych workw, rozpada si i opada kawaami na podog. Pod

  sufitem na drku siedzi pstro ubrana jak papuga, stara kobieta. Pod ni, przy stoliku, staruszek prbuje wydoby ze

  szklanki sztuczn szczk. Rozlega si gos trb. Do kawiarni wchodzi sprystym krokiem pikny modzieniec.

  Kobieta koysze si na drku (trapezie) i skrzeczy, za kadym poruszeniem sypi si z niej pira, miecie, wosy...

  Mwili, e po tej wojnie ziemia tak spustoszeje, e czowiek bdzie caowa lad ludzkiej stopy, jeli gdziekolwiek go

  zobaczy... no i co?! Jak to wyglda?! Do kawiarni wchodzi pan Bydle. Ludoercy. Zaczyna pada nieg. Zasypuje

  stoliki, podog, miecie. Wchodzi kurwa.

  KURWA Dla kurwy nie ma niegu

  Dla kurwy nieg moe by czarny

  Kurwa si nie boi!...

 • Pod papierami co si porusza. Czoga si. Czoga si do wiata. Orkiestra gra marsze wojskowe.

  Otwarta na wszystkie strony przestrze. Plac defilad? Zdewastowany cmentarz? Moe boisko po meczu? Moe

  plac po manifestacji? Olbrzymi mietnik. Poligon. Nekropol. Plac, na ktrym odby si jarmark. Nekropol. Czy tutaj

  stao wesoe miasteczko? Warsiawa? Hiroszima, Drezno...

  KURWA (piewa) Warsiawa Warsiawa

  wesoe miasteczko

  zodziej jak cukierek

  kurwa jak ciasteczko!

  STARA BABA (koysze si na drku i skrzeczy) Co tam ryjecie... co tam robicie, wiskie ryje?

  STARUSZEK (robi kilka pompek, mwi oddychajc z trudem) Cauj lad ludzkiej stopy!

  KURWA Stary wariat!

  Z czarnej dziury nad scen lec biae, a potem czarne patki niegu i sadzy. Okrywaj grub warstw ca

  przestrze, pod t warstw cigle co si porusza, tak jakby krety ryy pod ziemi...

  Wchodzi moda poetka (zezowata, ale zgrabna) i mody (ysy, ale z brod) poeta. Pani kierowniczko,

  jestemy... czy tu ma si odby wieczr poetycki przy wiecach? Siadaj przy stoliku. Kelnerka stawia przed nimi

  zapalon wiec. Poetka zaczyna czyta erotyk (metafizyczny), tymczasem mody poeta zaczyna czyta swj wiersz

  Fasolka po bretosku.

  PS

  (Z tych notatek wylga si po dwch latach Stara kobieta... )1

  W tym samym czasie poeta pracowa nad dwiema sztukami, najpierw przede wszystkim nad

  niedokoczonym Przyrostem naturalnym, pniej nad Star kobiet. W obu odnale moemy

  wiele wsplnych idei, przede wszystkim zwizanych z przestrzeni oraz formami ludzkich

  zachowa stosunkiem bohaterw do tego, co dzieje si w przestrzeni, z przestrzeni.

  31 grudnia 1966 Rewicz pisa:

  Aby istniay formy i aby te formy mogy rozwija si, musz mie pewn przestrze woln dokoa. Moe to

  by milczenie. W sztuce Przyrost naturalny chodzi o operowanie yw, rosnc mas ludzk, ktra ze wzgldu na

  ciasnot niszczy wszystkie formy i przelewa si z pustego w prne. W akcie III ciany pkaj i przez otwory wlewa

  si potok ludzi. Sam proces pkania, rozpadania si cian stanowi akcj. Natomiast gosy i sowa nie maj nic

  1 T. Rewicz, Notatki do sztuki efeb w fabryce papieru toaletowego, [w:] idem, Utwory zebrane. Dramat 2,

  Wrocaw 2005, s. 151152.

 • wsplnego z akcj.2

  W najwczeniejszym zapisie sztuka miaa si rozgrywa w umownym przedziale

  kolejowym, pocztkowo pustym, do ktrego przybywaj pasaerowie. Najpierw wszyscy

  zachowuj si normalnie, kulturalnie. Przestrze pozwala na zachowanie form, czyli stosunkw

  cywilizowanych (kulturalnych). komentuje sytuacj Rewicz. Ludzi cigle przybywa zajmuj

  miejsca na pkach przeznaczonych na baga, stoj w przejciu. Ale jeszcze przepraszaj... Jednak

  wraz z rosncym tokiem formy zmieniaj si.

  W naszych oczach przechodz przeraajc metamorfoz wywoan brakiem przestrzeni. Przede wszystkim

  siedzcy wewntrz prbuj zamkn drzwi. [] Rwnoczenie z zewntrz ronie cinienie, ciany wyginaj si. ywa

  masa w zamkniciu jest tak cinita, e zaczyna kipie. Nastpuj po sobie jeszcze dwa, trzy wybuchy. Ruch miesza

  si z krzykiem. Wreszcie wszystko nieruchomieje. Z masy wydobywaj si w milczeniu modzi. Siadaj obok siebie i

  zaczynaj flirtowa, wabi si. Ich gosy w ciszy przypominaj gruchanie gobi.

  Bya to wizja sztuki oparta wycznie na ruchu, na roniciu ywej masy. Dialog mia tylko wchodzi w

  pewnych momentach i komponowa poszczeglne fazy tego procesu, ktry odbywa si w zamknitej przestrzeni.3

  Poeta pracujc nad sztuk, zbiera wycinki z gazet, robi wycigi z broszur i ksiek, a

  nawet prowadzi korespondencj ze specjalist demografem. Proces twrczy postpowa jakby

  dwutorowo.

  Z jednej strony moja wyobrania wytwarzaa i gromadzia cigle nowe obrazy, a z drugiej strony rosa

  dokumentacja, stos informacji. [.] Oczywicie w krainie sztuki (dramatu) rzecz rozwija si od obrazu do obrazu,

  ale obrazy te rosy na kupie notatek i wiadomoci, na tym gazeciarskim i statystycznym nawozie, z ktrego obrazy

  czerpay swoje soki (informacje).4

  Po paru miesicach, 13 stycznia 1967, przegldajc swoje notatki i nie widzc moliwoci

  zakoczenia sztuki, Rewicz rezygnuje z dalszej pracy nad ni, wiadomy tego, e tak naprawd

  nie musi mie ona zakoczenia, poniewa zagadnieniem istotnym nie jest tu tradycyjny (jak w

  dramacie historycznym, okrelanym przez niego jako teatr zewntrzny) rozwj akcji i jej

  2 T. Rewicz, Przyrost naturalny. Biografia sztuki teatralnej, [w:] Utwory zebrane. Dramat 2, op. cit., s. 121

  122.

  3 Ibidem, s. 123124.

  4 Ibidem, s. 124.

 • rozwizanie, czyli pocztek, rodek i koniec dramatu, ale trwanie pewnej sytuacji. W jego

  rozwijajcym si teatrze wewntrznym , podobnie jak w dramatach Czechowa, drugorzdne s

  intrygi, rozwizania pierwszorzdna jest atmosfera, powietrze odczuwane zmysami.

  Wana jest pustka midzy zdarzeniami, milczenie midzy sowami, oczekiwanie. Dla Rewicza

  znacz one wicej ni wypowiedziane sowa. Ale wane jest te, czym s wypenione te chwile

  milczenia przez bohaterw sztuki, przez autora, reyserw, aktorw i widzw. W dramatach

  Czechowa chwile milczenia wypenione byy yciem i oczekiwaniami jego pokolenia. Czym s,

  czym mog by wypenione w naszych dramatach wspczesnych, w dramatach Rewicza penych

  pustych miejsc? Poeta, zadajc sobie to pytanie, odpowiada:

  Chwile milczenia w naszych sztukach, w naszych dramatach s i musz by wypenione innymi mylami,

  innymi przeyciami, inn pamici, innym zwtpieniem, inn nadziej. Chwile milczenia w moich sztukach s

  wypenione mylami anonimowego mieszkaca wielkiego miasta, anonima yjcego w metropolii, anonima, ktrego

  ycie rozwijao si midzy gigantycznym nekropolem i cigle rosncym polis. Poeta i polis? Poeta i nekropol? 5

  Ta refleksja jest dobrym punktem odbicia do dalszej pracy, ale ju nad now sztuk,

  nazwan wczeniej roboczo Efeb w fabryce papieru toaletowego, ktr pniej zatytuowa Stara

  kobieta wysiaduje. Przestrze zamknit wypeniaj tu nie ludzie, ale miecie, odpady

  cywilizacyjne symbolizujce zdegradowane, zlekcewaone, odrzucone wartoci kulturowe,

  wartoci wysze, humanitarne.

  Przestrze zamknita, czyli pierwsza na co zwraca uwag Przybylski zwizana jest z

  motywem poczekalni, charakterystycznym dla caej poezji Rewicza. W jego wiecie czowiek

  znajduje si na og w ruchu i ustawicznie spada na jakie dno, nawet wwczas, kiedy

  przemieszcza si po linii poziomej. Std jego paradoksalne spadanie poziomo. Ale jeli na chwil

  chociaby znajdzie si w stanie spoczynku, najczciej widzimy go w jakiej poczekalni.

  Strudzony Wieczny Wdrowiec, homo viator, odpoczywa w poczekalni, wygldajc jakiego koca, ktrego

  przyczyn w zasadzie nie docieka, zapewne dlatego, e s one zupenie oczywiste. Kiedy trzeba, Rewicz przeksztaca

  mieszkanie w ulic, ktr pynie wiat rozsadzajcy intymn, zamknit przestrze. Ale kiedy indziej wiat jego kurczy

  si i zamienia w pudo poczekalni, czyli w eschatologiczne miejsce oczekiwania. Oczekiwanie jest w tej poezji

  5 Ibidem, s. 130.

 • kategori niemal religijn.6

  Przestrze zamknita w pierwszej odsonie Starej kobiety stanowi odmian takiej poczekalni

  dworcowej, ktr autor tak charakteryzuje:

  Wszystko w mocnym wietle. wiato dociera wszdzie. Wntrze wielkiej dworcowej kawiarni. Duo stolikw

  i krzese. Czerwonych. Czarnych. Biaych. [] Stoliki i krzesa z metalu, szka i kolorowych tworzyw.7

  Azyl ten jest pozornie komfortowy i sterylny. Dokoa lni metal, szko i tworzywo, ale brak

  ju wody. Kiedy Kelner wcza wentylator, wiatr rozmiata kurz i papiery. W poowie pierwszej

  odsony dowiadujemy si, e w gruncie rzeczy jest to wntrze oblone. Przypomina schron. Okno

  jest szczelnie zasonite; po jego uchyleniu przez szpar wpada do wntrza kawiarni troch mieci:

  popiou, koci, ogryzkw. Kiedy Lekarz otworzy je szeroko, wsypie si gra mieci i odpadkw.

  Kawiarnia dworcowa kojarzy si z poczekalni, poczekalni w podry realnej, podry w

  czasie mitycznym, czasie ludzkiej drogi i czasie realnym w podry Polskimi Kolejami

  Pastwowymi. Jest przestrzeni intymn, w ktr mieci podobnie jak postacie z ulicy w

  Kartotece rekwirujce przestrze intymn Bohatera wciskaj si we bezpardonowo, jakby nie

  byo tu cian, bo zostay one ju wczeniej zburzone, rozsadzone.

  Masa ludzka w Przyrocie naturalnym, mimo zamknicia drzwi, zalewaa przestrze,

  rozdzieraa j, otwieraa. W Starej kobiecie w przeciwiestwie do idei rozwoju akcji Przyrostu

  naturalnego Rewicza nie interesuje proces rozsadzania cian przeksztacania przestrzeni

  zamknitej w otwart. W czci pierwszej zaczyna si proces zalewania kawiarni mieciami,

  tworzenia pejzau zamieconego, ale w trakcie tej akcji autor zaplanowa antrakt, a odsona druga

  przynosi nam ju metaforyczny pejza przestrzeni otwartej.

  mietnisko jak morze, od brzegu do brzegu. mietnisko a po horyzont. Zostaa tylko jedna ciana kawiarni

  (moe ta z oknem?). Mniej stolikw i krzese. Na ich miejscu kosze plaowe. Dwa, trzy. wiato narasta. Otwarta na

  trzy strony przestrze. Moe pobojowisko. Olbrzymi mietnik. Poligon. Nekropol. Jednak plaa. Plaa nadmorska.

  awka pomalowana na zielono. Podog pokrywa warstwa mieci, popiou, piasku. W kilku miejscach wykopane

  6 R. Przybylski, op. cit.

  7 T. Rewicz, Stara kobieta wysiaduje, [w:] idem, Utwory zebrane. Dramat 2, op. cit., s. 207.

 • grajdoki jak na play. (Morza, oczywicie, nie wida.) Kopczyki. Moe groby.8

  Od czasu do czasu ludzie ryj w tym mietniku korytarze-okopy, a kiedy si spotykaj, nie

  wiadomo, czy ich zachowania s wybuchami radoci, czy te miertelnej nienawici. Jest to

  przestrze zagady, konania, cakowitej destrukcji, dezorientacji, upadku czowieczestwa. Jednak

  ycie toczy si tutaj nadal tak, jak gdyby nic zego ani dziwnego si nie dziao, chocia odpadw

  cywilizacyjnych wymieszanych z ywymi ludmi i trupami wci przybywa, bowiem cywilizacja

  cigle si rozwija.

  Wszystko, co si dzieje w tej przestrzeni, wiadczy o tym, e sztuka Stara kobieta wysiaduje

  jest nie tylko tragedi, jak widzia to Kajzar; grotesk jak widzia j Jan Boski lecz rwnie

  makabresk, jak widzieli to Przybylski i Kelera. Diagnoza jest taka: nie ma tu ju ladw natury,

  nawet w postaci szcztkowej. Jest tylko pami o jakiej przyrodzie, naturze, piknym niegdy

  pejzau za oknem, o czym wspominaj wycznie Stara i lepiec. Teraz istnieje tu tylko

  pseudokultura w postaci przyzwyczaje, kulturowych nawykw, schematycznych zachowa czy

  jak mwi Przybylski kretyskiej imitacji. Wikszo ludzi poruszajcych si w tej przestrzeni to

  drobnomieszczaskie automaty lub jeszcze gorzej mwic psy rzdzce si zasadami niszej

  zmysowoci. Przestrze otwarta drugiej odsony jest poniekd wizj Nicoci stwierdza

  Przybylski. I dalej pisze:

  Scena w Starej kobiecie nie jest imitacj wiata. Powinnimy o tym pamita. [] Scena jest tu wizyjnym

  obrazem wyobraenia poetyckiego o stanie duchowym wspczesnego czowieka. Przypomina romantyczny pejza

  mentalny, czyli plastyczn projekcj przey duchowych poety. Dlatego te kojarzy si nam z surrealistycznymi

  ptnami, ktre przedstawiaj stany psychiczne, sny lub nawet pojcia abstrakcyjne, oczywicie wykorzystujc przy

  tym plastyczne elementy naszego widzialnego wiata.9

  Jaki czas upyn midzy odsonami nie wiemy. To czas umowny, mityczny, czas procesu

  przemian, a nie czas realny. Tak jak niekonkretny jest czas akcji, tak niedopowiedziane jest miejsce:

  kiedy, gdzie jestemy? W didaskaliach autor nie sugeruje te, e jest to wanie dworcowa

  kawiarnia, chocia czsto w didaskaliach podaje znaczce dla interpretacji szczegy tu jest

  8 Ibidem, s. 225.

  9 R. Przybylski, op. cit.

 • puste miejsce, chwila milczenia do wypenienia przez czytelnikw i realizatorw.

  Podobnie nieznany otwarty jest status bohaterw, a zwaszcza postaci tytuowej i paru

  pozostaych, cile z ni rodowodowo zwizanych dzieci.

  W didaskaliach Rewicz opisuje precyzyjnie wygld Starej Kobiety:

  Okryta albo pokryta wielk iloci garderoby: wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej. Obwieszona jest

  broszkami, bransoletami, zegarkami, acuszkami, klipsami, kwiatami... Na gowie ma trzy rne nakrycia oraz wielk

  ilo rnokolorowych wosw. Twarz nieruchoma. Pokryta siatk zmarszczek. Ale rysy wyrane. Wspaniae sztuczne

  zby.10

  Nakrelony tak wizerunek bohaterki przypomina dawne alegorie. W postaci kobiet w

  rnych strojach i z rnymi rekwizytami w sposb bardzo zmysowy wyobraay one pojcia

  abstrakcyjne. Bohaterka jest sum wszystkich alegorycznych kobiet, ktre zwykle nie

  wystpoway same: znaczce byy nie tylko stroje, ale te znajdujce si obok nich przedmioty czy

  zwierzta. Dopenieniem caoci w rysunku Rewicza jest, prcz wizerunku Starej Kobiety,

  towarzyszcy jej mietnik. Realno traci tu sw autonomi na rzecz znacze nadbudowanych,

  dodatkowych. Dla refleksji nad charakterem wspczesnej cywilizacji wybra autor star form

  alegorii i znalaz nowe znaki emblematy, ktre mogyby wyrazi cechy wspczesnej cywilizacji.

  Z ikonicznego charakteru alegorii wynika u Rewicza konieczno eksponowania

  wzrokowych substytutw abstrakcyjnych poj. Z niezwyk wrcz pieczoowitoci dba on o

  cile dobrane i zawsze znaczce efekty scenograficzne, o wszystko to, co jest zespoem

  pozasownych rodkw wyrazu. Suknie z rnych pr roku, rne kolory wosw i nakrycia gowy,

  nadmiar biuterii i biae sztuczne zby Starej Kobiety, jej wysiadywanie, nadmierna aroczno,

  czsta zmiana polece wydawanych Kelnerowi wszystko to buduje z jednej strony wyrazisty i

  uszczegowiony portret, ale te kady szczeg w tym portrecie ma zawsze dodatkowe znaczenie

  w obrazowej, alegorycznej czy symbolicznej strukturze utworu. Dotyczy to nie tylko stroju, planu

  scenicznego, lecz take dziaa postaci. U Rewicza bohaterzy nie tylko mwi, lecz take

  przede wszystkim dziaaj.

  10 T. Rewicz, Stara kobieta wysiaduje, op. cit., s. 207.

 • Stanisaw Burkot, analizujc dramat Rewicza i jego obrazowo alegoryczn struktur,

  pokazuje swoist, charakterystyczn dla poety gr ze znakami i konwencjami kulturowymi:

  Jest to jednak specyficzny rodzaj dziaania zesp czynnoci nawykowych, bezsensownych, jak polowanie

  na muchy Cyryla, cho muchy ju dawno wyginy, czy te sprztanie przy pomocy szczotki i mietniczki [...]

  Rwnie bezsensown czynnoci jest wycieranie brudw cierk, ktrej ju nie da si upra, bo zabrako wody. Taki

  charakter ma plecienie wiankw przez Dziewczyny opalajce si na mietniku, wreszcie kara, jak ponosi

  Modzieniec za rzucenie papierka na ziemi. Eksponowanie bezruchu poprzez czynnoci to pewien paradoks. Sceny

  pantomimiczne, a jest ich w Starej kobiecie wiele, maj podobny charakter: oznaczaj dziaanie pozorne, w istocie

  absurdalne, wynikajce z rutynowych odruchw. W sumie s zespoem pustych i rozpaczliwych gestw, ktre nie mog

  zoy si w dziaanie, w dramaturgiczn akcj. Znacz wanie przez to, e niczego nie zmieniaj, e s czci

  wielkiego wysiadywania. []

  W dramacie Stara kobieta wysiaduje zamiar satyryczny Rewicza jest oczywisty. Ale kategori podstawow

  wydaje si by nie tyle satyra, co gorzka ironia. Jest to ironia totalna, obejmujca wszystkie paszczyzny znaczeniowe

  utworu: zamiana Demeter w Star Kobiet, Kory w prostytutk, natury w mietnik, dziaania w zesp pustych i

  rytualnych gestw, Stranika Porzdku w morderc, Kelnera w poeracza gazet, mietnika w pla, ma swe

  dopowiedzenia dalsze...11

  Jak okreli pole semantyczne skonstruowanej przez Rewicza quasialegorii? Odwoania

  do tradycji maj u niego zawsze specyficzny charakter. Znaki kulturowe z przeszoci, w tym

  przypadku dawne alegorie, symbole, mity podlegaj znaczcym znieksztaceniom. Stara Kobieta

  staje si alegori wspczesnej cywilizacji. Ale nowa alegoria, podobnie jak rozpywajca si kopia

  rzeby antycznej z marmolady w Grupie Laokoona, jest take zdegradowan kopi dawnego wzoru,

  jest wic czci mietnika.

  Posta Starej Kobiety, ktra jest sum i kwintesencj kobiecoci w ogle, a zarazem

  wszystkich starych kobiet z twrczoci Rewicza, o ktrych pisze Ewa Guderian-Czapliska12, ma

  rysy uniwersalne mitycznej bogini Pramatki (Pramaci). Krytycy rne przypisywali jej rodowody

  kulturowo-mitologiczne. Przybylski kojarzy j z mitologi sowiask.

  11 S. Burkot, Absurdy cywilizacji i teatr absurdu (Stara kobieta wysiaduje Tadeusza Rewicza, Zdanie

  1986 nr 1, s. 10.

  12 E. Guderian-Czapliska, Poknity czas. Stare kobiety w dramatach Tadeusza Rewicza, Pamitnik

  Teatralny 2013 z. 34.

 • Jest to [...] kobieta syntetyczna, baobab kobiecoci, drzewo ycia, czyli Wielka Matka. Mircea Eliade pisze,

  e sowiaska odmiana Matki Ziemi, stara kobieta, bya personifikacj siy sakralnej ukrytej w plonach. Czczono j

  jako wieczn dawczyni plonw i rda podnoci. Bya stara, poniewa ziemia jest stara. Bya kobiet, poniewa

  sakralno kobiety zwizana jest ze witoci ziemi, a jej podno jest odbiciem kosmicznej i niewyczerpanej

  podnoci Matki Ziemi. Bohaterka dramatu Rewicza przywdrowaa wic z pradawnych mitw religijnych, ktrym

  tak wiele uwagi powica wspczesna antropologia. wiadomo zagroona kocem zawsze zajmuje si namitnie

  mitami pocztku, szuka bowiem odpowiedzi na pytanie, co waciwie zaczyna kona.13

  Najczciej jednak rodowd jej wizano z mitologi greck. Helmut Kajzar widzi w niej

  Gaj, zwan te Ge, ktra zrodzia si z chaosu.

  Gdzie na horyzoncie yje Ocean. Stara przypomina najstarsz z bogw Ge Matk Ziemi, z ktrej

  narodziy si trzy Parki Lachesis, Antropos i Kloto (ich ojcem by Okenaos). Tak te nazywaj si w sztuce trzy rose

  crki Starej, opalajce si na frotowym rczniku. Modzieniec moe by Hypnosem, bolenie zapatrzonym w gb

  swoich marze, wolno w nim rwnie rozpozna synka Fausta i Heleny Trojaskiej, urodzonego za przyzwoleniem

  najtajniejszych bstw Matek. mietnik, kto wie, czy nie nasuwa skojarze z okresem chaosu, czynem gwatownego

  rodzenia si i cierania nowych form i bstw. Wanie toczy si walka Gigantw (na scenie w okopach mieci walcz z

  sob Kelnerzy). Przechodzi lepy wieszczek, lubieny Zeus liniejcy sybaryta literat.

  Sztuka naladuje biologiczny rytm powstawania ycia. Przygotowanie do odbycia aktu zapodnienia, pord,

  odcicie ppowiny. Przerwanie nici czcej ze rdem ycia. Odcicie od Matki. Skazanie na samodzielny ruch i

  wyrok koca. Narodzi si Modzieniec Hypnos Wiersz Hippis. Kobieta wysiedziaa go i dumna jest z jego

  pikna, harmonii czonkw, dobroci. Chroni swego syna, czuwa nad nim. Na mietnisku rzdzonym prawem czy

  bezprawiem chaosu nie potrafi go upilnowa. Modzieniec wdruje ku morzu. Wdruje bezbronny, naiwny. Ssie

  cukierek i mwi wiersz o mioci. Bezmylny Str Porzdku mietnika odbiera modziecowi troch zamylony,

  bolesny umiech. Modzieniec wraz z umiechem ginie. Znika. Stara wgryza si, wkopuje w ziemi w poszukiwaniu

  syna. Poeta rozkopuje mietnik w poszukiwaniu harmonii.

  Rewicz zamiast oywi, rekonstruowa znany mit, tak jak to robi neoklasycy, czy jak to czyni choby

  Grotowski, [] napisa, zobrazowa wspczesny mit kobiety wysiadujcej. Mieszcz si w nim losy europejskiego

  humanizmu, tragedie twrcw i matek. One rozpoznaj si w micie na pewno. Stoi przed nimi stale widmo

  odpowiedzialnoci za dawanie ycia i biologicznego blu pyncego z odczuwania ycia i mierci dzieci.14

  Stara Kobieta ma na sobie stroje wszystkich pr roku jest te bogini czasu, jak greckie

  13 R. Przybylski, op. cit.

  14 H. Kajzar, I co dalej po zagadzie?, Teatr 1969 nr 16.

 • Nory (z Fryzu ateskiego). Burkot widzi cis zaleno postaci Starej Kobiety z mitem

  eleuzyjskim zwizanym z greck bogini Demeter, ktra bya opiekunk ziarna, zasieww,

  odradzajcego si ycia, adu spoecznego, cywilizacji osiadej zwizanej z ziemi.

  W wiecie Starej Kobiety wartoci te ulegy cakowitej zagadzie istniej jako ostro odczuwany brak. To

  wielka destrukcja adu eleuzyjskiego. W micie o Demeter, w orszaku bogini wystpuj stale dwie inne postaci Kora,

  jej crka, a take modzieniec Triptolemos, ktremu Demeter przekazaa sekret uprawy ziemi. Postaci te istniej w

  otoczeniu Starej Kobiety Pikna Dziewczyna, ktra zjawia si na krtko w kawiarni jest prostytutk. Warto pamita,

  e inn nazw kobiet uprawiajcych najstarszy zawd wiata, wywie mona od greckiego sowa kora (w pisowni

  korwa) dziewczyna. [] Cay ten krg znacze zostaje u Rewicza przewrotnie przetworzony: Stara Kobieta

  demonstruje sw niech do Piknej Dziewczyny, gdy ta postpuje wbrew naturze nie chce by matk, nie chce

  rodzi. Tajemnic ycia bohaterka dramatu przekazuje Modziecowi, ktrego uwaa za syna. Jednak nie nauczy on

  nikogo uprawy ziemi. Pozosta po nim pusty gest wycignita rka z kwiatem ofiarowanym uzbrojonemu

  Stranikowi Porzdku.15

  Dopenieniem mitycznych przywoa w dramacie s postacie trzech dziewczyn o

  znaczcych imionach: Kloto, Lachezis, Atropos to boginie przeznaczenia, losu Mojry

  utosamione pniej z rzymskimi Parkami.

  Cay ten wiat kulturowych (antycznych a take barokowych) przetworze podlega w

  dramacie Rewicza wymieszaniu: Stara Kobieta jest sum ikonicznych przedstawie. Jak w jej

  stroju, jest w niej wszystko razem i wszystko w strzpach zdegradowane.

  Mit eleuzyjski mia wiele znacze: z wiecznej wymiany ycia i mierci rozwino si

  przewiadczenie o niemiertelnoci duszy, ale te z tajemnicy ziarna wywodzi si przeciwstawne

  przewiadczenie o materialnym podou ycia.

  Stara Kobieta nie uznaje metafizyki: jest caa z cielesnych potrzeb, z biologii, z wielkiego apetytu,

  arocznoci. Lubi ciepo, sodko i duo i wygasza od do brzucha. []

  Spotworniaa Demeter wspczesnoci? A moe oczyszczona z metafizyki tajemnica ycia?

  Rewiczowska alegoria zmienia cakowicie swe funkcje. W XVI i XVII wieku suya wyraaniu prawd

  moralnych, nazywaniu kategorii estetycznych i poj metafizycznych. W XIX i XX wieku alegoria zjawiaa si

  najczciej w satyrze. W dramacie Rewicza zamiana Demeter w Star Kobiet, Kory w prostytutk, Triptolemosa w

  15 S. Burkot, op. cit., s. 6.

 • efeba oznacza karykaturalne przetworzenie mitu. Dramat przesycony zosta ironi i pasj satyryczn.

  [] Rewicz nie realizuje (w sensie artystycznym) mitu antycznego dosownie: czy ze sob rne wtki, zmienia,

  tworzy zbitki i parafrazy. I to jest postawa znaczca: wszystko si przecie popltao, wszystko podlega staej

  destrukcji.[...] pamitajmy, e owe wczeniejsze konwencje podlegaj w dramacie Rewicza degradacji, stanowi

  cz nowej panoramy ycia ludzkiego. []

  mietnik i bezuyteczna mdro Starej Kobiety wymowne alegorie wspczesnej kultury i wspczesnej

  cywilizacji mwi o zej kondycji rodziny ludzkiej.16

  Stara kobieta wysiaduje, sztuka pena wieloznacznoci, wbrew natarczywie przez krytykw

  powtarzanym, za Rewiczem zreszt, okreleniu, e tworzy on teatr realistyczny i poetycki, jest

  dramatem i propozycj sceniczn arealistyczn, zrodzon z idei malarstwa abstrakcyjnego, idei

  informelu, taszyzmu, ktre jako najbardziej widoczny znak rozpoznawczy kierunku stosuj

  technik kolau, podobnie jak Rewicz. Malarze abstrakcjonici zwizani z teatrem, przede

  wszystkim Tadeusz Kantor i Jzef Szajna, w sztuce teatralnej, w przedstawieniu odrzucaj te

  podobnie jak Rewicz podstawowe zasady dramaturgii: zawizania akcji, jej logicznego,

  umotywowanego historycznie czy psychologicznie, przyczynowo-skutkowego rozwoju.

  Idee malarzy awangardy plastycznej zawsze blisze byy Rewiczowi ni idee i

  dziaania awangardy literackiej. Przyjani si przede wszystkim z gronem artystw z Grupy

  Krakowskiej II: najbliej z Jerzym Tchrzewskim, ale te z Mari Jaremiank, Tadeuszem

  Kantorem, Kazimierzem Mikulskim, Jerzym Nowosielskim. Wielogodzinne, czasem caonocne,

  rozmowy o malarstwie i obserwowanie dziaa awangardowych malarzy w obszarze teatru byy dla

  poety niezwykle inspirujce. Wydarzenia teatralne takie jak premiery w Grotesce, w Teatrze

  Ludowym w Nowej Hucie, w Cricot 2 byy poywk dla przemyle. A w drugiej poowie lat

  pidziesitych i w latach szedziesitych wiele dziao si w tej dziedzinie. W teatralnym i

  malarskim rodowisku artystycznym dyskutowano ywo nad kolejnymi premierami z udziaem

  plastykw-nowatorw: Kantora, Szajny, Krakowskiego, Mikulskiego.

  By to czas eksplozji twrczej, wrcz ekspansji awangardy malarskiej w polskim teatrze.

  16 S. Burkot, op. cit., s. 11.

 • Czas rwnie ostrej walki z krytykami. Obok entuzjazmu czci krytyki odzyway si protesty nie

  tylko konserwatystw. Polaryzacj stanowisk w rodowisku odzwierciedla, opublikowana w

  padziernikowym numerze Dialogu z roku 1958, dyskusja pt. Scenografia a dramat. Krytykw

  reprezentowali: Adam Tarn i Konstanty Puzyna; scenografw dwaj wybitni przedstawiciele

  neorealizmu Wadysaw Daszewski i Jan Kosiski oraz, atakowany za radykalizm, Jzef Szajna.

  Ostre zarzuty stawia przede wszystkim Tarn:

  Zaznacza si u nas pewien przerost scenografii w stosunku do tekstu. [...] Zdarza si nawet, e koncepcja

  plastyczna decyduje u nas co tu ukrywa! o ksztacie utworu na scenie.17

  Neorealici utrzymywali wprawdzie, i plastyk jest te inscenizatorem, pojawiy si jednak

  problemy z akceptacj plastyki nieprzedstawieniowej, rnych odmian abstrakcji. Postaw

  twrczych plastykw-nowatorw broni Szajna. Jak mona zachowa zgodno stylu autora ze

  stylem malarstwa scenicznego, skoro rozwija si abstrakcja w sztukach wizualnych, taszyzm z

  koniecznoci pojawia si na scenie, a nie istnieje dramat taszystowski? Ten sposb mylenia, do

  ktrego odnis si Szajna, wynika oczywicie z nawykw warsztatu neorealistycznego i

  historyzmu minionego okresu: jak komedia z XVIII wieku to scenografia rokokowa.

  W tym czasie Rewicz pisa wanie Kartotek. Z debiutem dramaturgicznym poety

  sytuacja si zmienia. Mona by go nazwa twrc dramatu taszystowskiego w Polsce.

  Wkrtce okazao si, e koniec lat pidziesitych i lata szedziesite XX wieku byy

  czasem wykluwania si i dojrzewania idei autorskiego teatru plastykw. Czasem torowania drg do

  teatru totalnego, autonomicznego. Wydarzenia te i dyskusje Rewicz bacznie obserwowa i

  wchodzi w twrczy, teatralny dialog z reformatorami: z malarzami i reyserami. Nie tylko jako

  dramaturg, ale te jako ukryty inscenizator-reformator, ktry w peni odkry si w Starej kobiecie.

  Pierwszy zbir dramatw Rewicza wydany w 1966 wywoa fal nieporozumie wrd

  krytykw. Zaarte dyskusje i polemiki toczyy si na amach Dialogu.18 Pozostaway one jeszcze

  17 Scenografia a dramat, Dialog 1958 nr 10.

  18 J. Boski, Rozwaania na czasie; J. Kelera, Kilka sw w obronie Rewicza, Dialog 1967 nr 4; S.

  Gbala, Jeszcze w sprawie Rewicza, Dialog 1967 nr 12.

 • wieo w pamici, kiedy w sierpniowym numerze pisma z 1968 ukaza si najnowszy dramat

  Stara kobieta wysiaduje. Sztuka nie wywoaa zachwytu, wprawia w zakopotanie nawet

  zagorzaych obrocw dramaturgii poety. W czytaniu wydawaa si trudna, rozbita, chaotyczna,

  ryzykownie wydziwaczona, w pewnym sensie wtrna (zarzucano nagminnie wpywy Becketta)

  nie zachcaa do realizacji scenicznej. Bya now, oryginaln form dramatu. Ponad jedn trzeci

  drukowanego tekstu stanowiy didaskalia. I nie byy one dodatkiem do dialogu, ani opisem, ani

  komentarzem, ani dopowiedzeniem. Odwrotnie peniy w istocie funkcj nadrzdn. To raczej

  dialog sowo mwione, sowo tylekro wywaone ze swego miejsca i niedostateczne dopeniao

  i rwnowayo partytur dziaa i scalajc, organizujc wizj dramatyczn, ktrej istota wanie

  zawarta bya w tak zwanym tradycyjnie tekcie pobocznym. Na tym polegaa midzy innymi

  nowo formy.

  Rewicz zderza ze sob rne faktury jzyka: poezj z gupawym dowcipem, cytaty z

  ksiek i potocznych rozmw. Malowa panoram iluzjonistyczn i konkretn, pokazywa tektonik

  mietnika. Dziaa wieloci efektw.

  Wieloznaczno sztuki podnosi zauwaony od pocztku wyrany wtek

  autotematyczny, ktry krytycy traktowali jako kontynuacj zwtpie i rozwaa poety z

  Przygotowa do wieczoru autorskiego. Poeta stawia w tej scenicznej metaforze osobiste pytania i

  problemy artysty. Konieczno rodzenia i chronienia dzieci Ziemi-Matki porwnywano z

  koniecznoci tworzenia u artysty, poety, ktrego dziemi s jego dziea. Poeta czuje si

  odpowiedzialny za nie jak matka za dzieci i bolenie przeywa ich los we wspczesnym wiecie.

  Na ten plan znaczeniowy sztuki szczeglnie uwraliwiony by Kajzar, ktry po prapremierze

  pisa:

  Rewicz zestawia rne gatunki teatrw. Zbiera, eby je straci. Marzenie o piknie i dobroci upostaciowane

  w Modziecu rwnoway przepenieniem szpetnoci mietnika. Ale w pewnej chwili przedstawienie zostaje zerwane.

  elazna kurtyna przecina spektakl. Znika obraz. Aby oy w pamici, musi przedrze si przez elazn zason.

  Konkretn, materialn.

  Spektakl moe speni si dopiero w wyobrani widza. Opuszczeniem elaznej kurtyny autor uniewania,

 • kompromituje materi swojej wizji. Nie znajduje dla sztuki koca. Zatem Stara kobieta wysiaduje jest take sztuk o

  niemonoci spenienia aktu twrczego.19

  W didaskaliach tworzy Rewicz precyzyjnie utkan sie alegorii i symboli

  dwuznacznych i wieloznacznych, z ktrych czytelnik czy reyser z zespoem realizatorw sam

  wysnu musi sensy budowanej tak metafory. A wysnucie owych sensw i budowanie metafory

  scenicznej wymagao i wymaga szerokich kompetencji: znajomoci dorobku kultury

  europejskiej, konwencji w sztukach wielorakich oraz wraliwoci i wyobrani, przede wszystkim.

  Stara kobieta wysiaduje bya i jest nadal sztuk trudn i ryzykown, tak w realizacji

  scenicznej jak i w odbiorze widzw.

  Wyzwanie wystawienia jej podj Jerzy Jarocki, reyser uznawany ju, po premierach

  Wyszed z domu i Mojej creczki w Starym Teatrze20, za specjalist od dramaturgii otwartej

  Rewicza.

  Prapremiera w Teatrze Wspczesnym we Wrocawiu 28 VI 1969 zaskoczya krytykw i w

  rezultacie przewartociowaa cakowicie dotychczasowe oceny. Przyznawa August Grodzicki:

  okazao si, e Stara kobieta to dzieo teatralne intrygujce, sztuka zaangaowana we wspczesno, z

  apokaliptyczn wizj ludzkoci i przejmujc wymow antywojenn.21

  Spektakl Jarockiego respektowa i rozwija wizj Rewicza, by wyran propozycj

  interpretacyjn i wasn konstrukcj artystyczn teatru. Dzieli si jak sztuka na dwie czci,

  ktre byy ostro skontrastowane ze sob.

  Pierwsza odsona miaa wyranie groteskowy charakter. Rozgrywaa si w do

  starowieckim wntrzu, ktre bardziej wygldao na prywatny pokj ni kawiarni, nie byo

  wielkim, nowoczesnym lokalem dworcowym opisanym w didaskaliach. Przy centralnie

  ustawionym stoliku Stara Kobieta poeraa fusy od kawy i rozsypany cukier, kcia si z Kelnerem,

  19 H. Kajzar, I co dalej po zagadzie, op. cit.

  20 T. Rewicz, Wyszed z domu, re. J. Jarocki, scen. B. Stopka, Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Krakw,

  prem. 25 IV 1965, Moja creczka, re. J. Jarocki, scen. W. Krakowski, Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Krakw,

  prem. 23 V 1968.

  21 A. Grodzicki, Stara kobieta wysiaduje z Wrocawia, ycie Warszawy 1969 nr 305.

 • gadaa, gruchaa, nudzia.

  Jarocki zmultiplikowa tytuow bohaterk. Gray j w przedstawieniu trzy aktorki: Ina

  Nowicz, Maria Zbyszewska i Maja Komorowska kada miaa do odegrania inny fragment: jedna

  z fusami z kaw, druga dyskutowaa o U Thancie, inna hutajc si na ogromnym yrandolu przez

  ca szeroko sceny namawiaa Kelnera do podzenia dzieci. Nie rniy si kostiumem ani

  charakteryzacj, tylko kolorem wosw w perukach, gosem, mimik i temperamentem. Teresa

  Krzemie charakteryzuje je nastpujco:

  Pierwsza jest najbardziej stara, druga najbardziej agresywna i antypatyczna, trzecia najbardziej przejmujca i

  bolesna. adna nie gra starej wiedmy; w ogle nie ma tu nic, co nie byoby brzydkie w ramach pewnej konwencji

  elegancji.22

  Kada z nich bya troch inna, ale wszystkie trzy uosabiay biologiczn niezniszczalno,

  odwieczno Starej Kobiety, ktra wszystko i wszystkich przetrwa.

  Aktorki kolejno po swoich sekwencjach opuszczay scen, ich nastpczynie pojawiay si w

  identycznym tumoku pstrokatej garderoby. Po kadym wyjciu Starej Kobiety sycha byo

  jakby odgosy spuszczanej wody i zsypywanych metalowych pojemnikw ze mieciami.

  Cz pierwsza, w ktrej dominuje dialog, rozegrana zostaa w caoci na pierwszym planie

  zamknitym cian. Kelera przyrwnuje t cz do rodzaju kabaretu wysokiej prby poczonego

  z cyrkiem.

  Kelner prowadzi konferansjerk na proscenium (wygasza midzy innymi spore fragmenty didaskaliw); Stara

  Kobieta na proscenium (to partia Marii Zbyszewskiej) wykrzykuje agresywnie swj kluczowy poemat o brzuchu

  kelner akompaniuje wtrcanymi francuskimi pswkami. Przerywniki Lekarza, Piknej Dziewczyny, Kelnera Cyryla.

  Na koniec Maja Komorowska fizycznie najsprawniejsza z trzech Starych Kobiet wskakuje ze stolika na yrandol;

  uwieszona na yrandolu jak wiedma na miotle jedzi nad scen i w akrobatycznych pozycjach domaga si kochania.

  Spada z yrandola. Owiadcza, e musi rodzi bez przerwy. [...]

  Zwielokrotnienie tytuowej postaci uatwio rozegranie tej czci na miesznie, z dystansem, bez szokowania

  biologicznymi drastycznociami, o ktrych si tu mwi w sytuacji absurdalnej: ugniatajc palcem fusy, walczc z

  wasnym ubraniem czy jedc na yrandolu niczym na miotle. Przy czym Stara Kobieta nie przestaa by konkretna.

  22 T. Krzemie, Stara kobieta wysiaduje w inscenizacji Teatru Wspczesnego z Wrocawia, Sowo

  Powszechne 23 XII 1969 nr 307.

 • Na scenie istniaa nie metaforycznie, istniaa z si, jak maj postaci mityczne, ona pena ycia, pielgnujca instynkt

  samozachowawczy, okrelona fizjologicznymi odruchami, monstrualna samica.23

  W groteskowo-farsowej czci pierwszej nie byo miejsca na poczucie grozy. Std kontrast z

  odson drug, ktr mimo teatralnej umownoci obrazu przenikaa atmosfera katastrofy.

  Niewielkich rozmiarw scen Teatru Wspczesnego udao si Wojciechowi Krakowskiemu,

  po usuniciu ciany z pierwszego aktu, zaaranowa jako wielkie, bezbrzene mietnisko usypane z

  rnokolorowych (z przewag czarnego) cinkw materiaw, papierw, szcztkw naczy i

  rnych odpadw cywilizacyjnych. Na grnym planie kosze plaowe i stolik Starej Kobiety, niej

  biae przecierado dla opalajcych si dziewczyn. Z prawej strony wybiegajcy od tyu sceny

  pomost, urywajcy si nagle nad wykopanym w mieciach rowem. Uspokojona Stara Kobieta robia

  na drutach, dziewczyny smaroway si olejkami i wiczyy pozy modelek. Zamiatacze zwozili

  kuky-zwoki ludzkie i ywych ludzi, a z rowu wyaniay si ramiona walczcych z sob

  zapanikw. mietnik rusza si i puch od coraz to nowych dostaw.

  ycie miao tu kompozycj cykliczn. Przeplatay si rozmwki Starej i dystyngowanego Pana, odgosy walki

  z rowu, plotki dziewczyn o czyim weselu, anonimowe gosy, wejcia Zamiataczy z kolejnymi porcjami odpadw,

  upadki lepca, stale wdrujcego t sam drog i spadajcego z pomostu, lubiene gesty dziewczyn, opowieci

  kelnerw, odruchy obojtnoci, odruchy sadyzmu wobec innych postaci ze mietnika. Okruciestwo walki,

  okruciestwo mierci, ktra ludzi porzuca na wysypisku, okruciestwo bezmylnych, zapatrzonych w siebie

  czarujcych istot wszystko to teatralne, plastycznie skomponowane, a przecie wszystko to nadao przedstawieniu ton

  grozy. mietnisko istniao na scenie konkretnie; nie byo caym wiatem, byo rzeczywistoci, w ktrej poruszay si

  postaci, byo rzeczywistoci kreowan przez autora i przez teatr. Wizja teatralna nie bya jego wizj, mg j

  analizowa obiektywnie. Wynik tej analizy okazywa si jednak przykry. I w tym, e na gigantycznym mietnisku przez

  cywilizacje usypanym trwao normalne mniej wicej ycie, i w tym, e na normalno skaday si nieustajce mae

  wojny.24

  Fina w przedstawieniu Jarockiego rni si od finau proponowanego przez Rewicza. Tu

  zostao dopiero ujawnione, do czego reyserowi byy potrzebne a trzy aktorki w roli Starej

  Kobiety. W finaowej sekwencji pokaza wszystkie trzy. mietnik-pole walki opustoszao.

  23 J. Kelera, Partytury i twrczo sceniczna, Odra 1969 nr 9.

  24 Ibidem.

 • Dziewczyny zasypay i udeptay rw, w ktrym nastaa cisza. Trzy Stare Kobiety wyszy, by szuka

  syna. Na scenie wrocawskiego teatru trzy stare, brzydkie kobiety przeyy los matek, ktrym si

  nie udao uchroni syna przed wiatem. Na woanie; Synku! z usypiska wychodzi Modzieniec w

  bkitnym ubraniu, z biaym abotem, zotymi wosami i kwiatem. Spotyka Stra Porzdku w

  mundurze amerykaskiej Military Police. Po wymianie zda Str Porzdku, z rk na kaburze

  rewolweru, wycofywa si ze sceny. Opiek nad Modziecem przejmowa lepiec, ktry

  opowiadajc, jak ma przed sob drog do przebycia nad morze, prowadzi go na wysoki podest i

  zostawia nad przepaci. W tym momencie gaso wiato i spadaa kurtyna.

  W finale Starej Kobiety opada elazna kurtyna. Przed chwil widzielimy jeszcze, jak Stara czego

  gorczkowo szuka wrd mieci, jak patykiem rozrzuca warstwy mietnika, jak paznokciami rozgrabuje ziemi.

  Kurtyna chrzci, rozgniata lece na jej linii pudeka, przedmioty, lalki. Aktorzy nie wyszli si kania.25

  Prapremiera Starej kobiety zostaa znakomicie odebrana zarwno przez wrocawskich

  recenzentw jak i na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. W inscenizacji Jarockiego i

  Krakowskiego dramat urs do miary arcydziea.

  Po premierze Kelera pisa, e:

  Stara kobieta staa si bodaj najgbiej poruszajcym widza wystpieniem antywojennym, z jakim dane mi

  byo si zetkn kiedykolwiek w teatrze.26

  Powracajc po latach do refleksji nad tym przedstawieniem, konstatowa:

  Po wysiadujcej Starej kobiecie teatr Jarockiego zaczem nazywa polifonicznym. Podobao mi si to

  muzyczne przyporzdkowanie, chocia nie cakiem odpowiednie do ujcia tego, co teatralne. Bardziej odpowiednie, jak

  to dzi widz, byoby po prostu twierdzenie, e Jarocki w Starej kobiecie doprowadzi ju do mistrzostwa nielinearne

  prowadzenie scenicznej narracji (jeszcze inaczej: symultanizm dziaa skomponowanych w otwart cao), notabene

  nieosigalne, poza teatrem, w adnym innym widowiskowym gatunku; e uzyska przeto zmysowy odpowiednik tej

  podstawowej jakoci dramatw Rewicza, ktr znacznie pniej nazwaem przestrzeni poetyck27

  W recenzjach czsto pojawiaj si porwnania przedstawienia Jarockiego do dziea

  25 H. Kajzar, op. cit.

  26 J. Kelera, op. cit.

  27 J. Kelera, Paradoks o Jarockim, w: Reyser. 50 lat twrczoci Jerzego Jarockiego, Teatr Narodowy,

  Warszawa 2007, s. 26.

 • muzycznego, terminy polifonia, kontrapunkt.

  Przedstawienie jest dowcipne, jest poetyckie, jest pikne w swej starannie skomponowanej brzydocie. Nawet

  mietnik, w jaki zamienia si scena pod koniec przedstawienia, ma tu swj wdzik. Jest to bowiem mietnik poetycki, a

  nie naturalistyczny, mietnik metafora, a nie fotografia. mietnik w cudzysowie sztuki. [] Jerzy Jarocki nie tylko

  zrozumia doskonale sztuk Rewicza, lecz znalaz take znakomity wyraz artystyczny dla jej konstrukcji, jej ksztatu.

  Z niezwykym mistrzostwem odda jej polifoni, wielopaszczyznowo. Jak mistrz kontrapunktu przerzuca akcj na

  zasadzie kontrastu z jednego planu w drugi. Pod tym wzgldem druga cz przedstawienia skomponowana jest

  wiadomie efektowniej, ostrzej, drastyczniej od pierwszej.28

  Doceniono te niezwyk, malarsk kompozycj przestrzeni metaforyczn i pikn.

  Znakomitym efektem s zway miecia, jakie po otwarciu okna w dusznym pomieszczeniu sypi si do rodka

  i przykrywaj Lekarza z upodobaniem taplajcego si pod tym ciarem. To mechaniczne a niespodziewane

  wtargnicie charakterystycznej dla sztuki materii i metafory w klimat i styl dialogu stanowi waciw zapowied aktu

  drugiego, w ktrym wysokie hady miecia pokrywaj wiat a po horyzont. Pokrywaj? Same s wiatem. W

  zawrotnej masie tworz pamitny krajobraz o nadrealistycznej czystoci koloru i spoistoci formy. Ksztatuj

  rzeczywisto ni to gigantycznego mietnika, ni to wiata po nuklearnej kpieli i s (podobnie jak i elementy

  pierwszego aktu) znakomitym dzieem wyobrani scenicznej Wojciecha Krakowskiego, ktry we wsppracy z

  Jarockim, kto wie, czy nie przymi t scenografi najlepszych swoich realizacji plastycznych.29

  Jerzy Jarocki zrobi przedstawienie znakomite. Superlatywy mona by mnoy, dotycz one tak koncepcji

  reyserskiej, scenografii, jak i gry aktorw. Spektakl jest rewiczowski z ducha, klimatu i nastroju. Jest wstrzsajcy,

  jak wstrzsajca, apokaliptyczna bya wizja Rewicza. Jest zwarty, rwny, sugestywny. Jak chce autor realistyczno-

  poetycki. Ale jest jednoczenie i to ju pochodzi od reysera ujty subtelnie w cudzysw, zagrany z dystansem.

  Nie stawia si tu dodatkowych kropek nad i, nie wyostrza dostatecznie ostrego nie przesadza w brzydocie.30

  Jerzy Jarocki w 1970 otrzyma, przyznawan corocznie wybitnym twrcom przez Klub

  Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy, Nagrod im. Boya, ktra bya wyrazem uznania

  dla caoksztatu osigni Jarockiego, zwracaa jednak uwag na jego dorobek w roku 1969. Jak

  wyznaje Elbieta Wysiska:

  Chodzio tu przede wszystkim o jedno z najwybitniejszych wydarze sezonu o prapremier sztuki

  Rewicza Stara kobieta wysiaduje we wrocawskim Teatrze Wspczesnym

  28 R. Szydowski, Satyryczna Apokalipsa Rewicza, Trybuna Ludu 1969 nr 321.

  29 J. P. Gawlik, Teatrum mundi T. Rewicza, ycie Literackie 1969 nr 38.

  30 T. Krzemie, op. cit.

 • W realizacjach Rewicza okaza si Jarocki inscenizatorem, ktrego wpyw na ksztat utworu ma znaczenie

  zasadnicze. Dobitnym tego przykadem jest i Stara kobieta.31

  Teatralna wizja Rewicza z metaforycznym mietniskiem jak morze, od brzegu do

  brzegu, po horyzont, poligonu i play zarazem, ktr zrealizowa Jarocki z Krakowskim, ju

  nigdy wicej nie pojawia si na polskich scenach. Zrealizowali j jednak jeszcze polscy artyci za

  granic Aleksander Bardini z Andrzejem Majewskim w Schauspielhaus w Kolonii w 1971.32

  Zachowali wierno wikszoci didaskaliw i sensom znakw symbolicznych, inspirowali si te

  zapisami wyobrae poety o Starej Kobiecie przypominajcej papug, obrazu opisanego w

  Notatkach do sztuki efeb w fabryce papieru toaletowego. Jej kostium nie tworzy pstrokatego

  tumoka z nawarstwionych rnych sukien, ale by kolaow kompozycj rnobarwnych

  materiaw o rnych fakturach. Z ich fragmentw i ze strzpw, preparowanych i

  podmalowanych, wykreowa Majewski niby zniszczony, zdegradowany, ale pikny kostium

  kobiety-papugi, ktra w jednej z sekwencji drugiej czci bujaa si na hutawce ponad usypiskiem

  mieci. Rwnie artystycznie, po malarsku podobnie jak Krakowski zakomponowa pikne,

  metaforyczne mietnisko kultury. Przedstawienie byo silnie steatralizowane, w ostrej, wyrazistej,

  karykaturalnej wrcz formie aktorka Edith Schultze-Westrum rysowaa zmienne nastroje,

  zachowania, emocjonalne reakcje i cechy charakteru Starej Kobiety. Bya grona, despotyczna,

  silna, agresywna i obrzydliwa, prowokacyjna seksualnie w pierwszej czci, i uspokojona, aosna,

  zrozpaczona, zrezygnowana w finale.

  Przedstawienie byo mocne w swej antymilitarnej i antycywilizacyjnej wymowie oraz

  mocne w formie. Chyba za mocnej na wczesne przyzwyczajenia i oczekiwania estetyczne elity

  kulturalnej teatru w Kolonii. Premier polscy realizatorzy odczuli jako klsk i przed kocem

  przedstawienia uciekali z teatru tylnymi drzwiami, jak wspomina Majewski, bowiem publiczno

  fatalnie reagowaa, ostentacyjnie, z oburzeniem opuszczajc widowni w trakcie trwania spektaklu i

  31 E. Wysiska, Stara kobieta i wiat teatralny Rewicza, Radar 1970 nr 6.

  32 T. Rewicz, Eine alte Frau brtet, tum. P. Lachmann, re. A. Bardini, scen. A. Majewski, muz. W.

  Kotoski, Bhnen der Stadt Kln, prem. 24 IX 1971.

 • w przerwie. Nieprzychylne byy te recenzje, cho gwnie atakowany by w nich autor, a nie

  realizatorzy. Przewaao dezawuowanie nowatorstwa Rewicza, zarzut wtrnoci wobec

  klasykw teatru absurdu. Ton wikszoci wypowiedzi reprezentuje Armin Biergmann w Main

  Post Wrzburg:

  Kiedy poeta zabiera si do pisania dla teatru, z rzadka naley oczekiwa, e powstanie uyteczny, scenicznie

  dojrzay dramat do dzisiaj adnemu z nich nie udao si zdoby teatru. Take Polak Tadeusz Rewicz, ktrego tekst

  Stara kobieta wysiaduje zaprezentowano w koloskim Kammerspiele, nie ma w sobie kropli teatralnej krwi. Bo jest

  to do cika parafraza Samuela Becketta o samotnoci wspczesnego czowieka i rozkadzie cywilizacji, sztuka w

  dwch aktach, pena odniesie i wymczonej symboliki, jednak nie dosigajca poziomu swego pierwowzoru.

  Znaczcy autorzy teatru absurdu, tacy jak Beckett i Ionesco, inwestuj w swoje szokujce i paraliujce kocwki

  niezwykle rozwinite dramaturgiczne zdolnoci, przy okazji piszc piorunujco wspaniae role. W tym przypadku, u

  Rewicza, wszystko idzie jak po grudzie: sztuka rozpada si na czci, nie skada si w adn cao, fragmenty stoj

  obok siebie nie znajdujc wsplnego mianownika. Odnosi si wraenie, e oto mamy do czynienia z gr w puzzle nie

  dajc si zoy w jedn cao mimo e wszyscy uczestniczcy w tym przedsiwziciu aktorzy i reyser z

  Warszawy Aleksander Bardini ze znajomoci rzeczy wykonali swoj prac. Koniec kocw, szlachetna acz zbdna

  inicjatywa.33

  Podobny by ton pozostaych recenzji:

  mieci, mieci i cigle wicej mieci, a wreszcie caa scena w nich tonie, ton take ludzie stajc si

  odpadkami.[...] Konieczno mylenia o ochronie rodowiska wielokrotnie drani nie minie wywoujce miech, a

  wycznie te odpowiedzialne za zo i irytacj. [...] Take polski, ze wszech miar odrbny wariant teatru absurdu, uleg

  upywowi czasu. To konstatacja po obejrzeniu niemieckiej prapremiery sztuki Stara kobieta wysiaduje w Kammerspiele

  w Kolonii. Prawie ju mogo wydawa si, e patyna tworzy szans ogldania historycznego wzoru teatru absurdu,

  jednak t szans degraduje si wycznie do zaakceptowania tego co, jest na scenie. Przy tym wszystkim ten tekst nie

  jest pozbawiony jakoci. Psychologiczne motywacje absurdalnych obrazw, sam tytu ju to wyraa, wcale nie

  przeszkadzaj, s raczej zintegrowane w przebieg akcji, za zamiar komentowania wiata w adnej mierze nie jest

  niezgrabn czy nietrafion ambicj. Cz pierwsza, prawie duet Starej kobiety z Modym Mczyzn odrnia si od

  czsto spotykanych pomysw absurdalnych narracji kombinacj wyakcentowanych formalnych chwytw oraz

  zmysowoci wulgarn i przekorn. Mimo e cz druga z cigiem znaczeniowych obrazw jest wyranie sabsza, to

  cigle jednak zdradza wyrachowanie nie pozbawionego zdolnoci dramaturga. Andrzej Majewski zaprojektowa

  33 A. Biergmann, Ein Lyriker als Theaterautor / Poeta jako autor teatralny, Main Post Wrzburg, 27 IX

  1971.

 • odpowiedni scenografi a take znakomite kostiumy. Teatralny wieczr z godnymi uwagi osigniciami aktorw, z

  wielkim wkadem pracy i rodkw, jednak rozczarowujcy.34

  Stara kobieta wysiaduje cieszya si zainteresowaniem reyserw miaa niespena

  dwadziecia realizacji (cznie ze spektaklami telewizyjnymi i radiowymi, ale w dziejach

  scenicznych interpretacji tego dramatu zamys Rewicza obejmujcy gr wyobraonymi

  przestrzeniami i ich znakami budujcymi metafor nie zosta rozwinity. Inscenizatorzy jakby bali

  si konkurowa z prapremierowym przedstawieniem Jarockiego, bo nie podejmowali wyzwania.

  mietnik zwykle by, ale nie metaforyczny, lecz zwyczajny polski mietnik-baagan, realistyczny,

  lokalny, ktry przywoywa aktualne cechy polskiej kultury masowej, z aluzjami do sytuacji

  politycznej, np. w latach osiemdziesitych do stanu wojennego. Z upywem czasu coraz bardziej

  traci swe znaczenia alegoryczno-symboliczne i konieczn nadbudow. Coraz czciej reyserzy

  wybierali charakterystyczne dla danego czasu wspczesne zjawiska kulturowe. Przykad ostatniej

  inscenizacji z tego nurtu przedstawienie Marka Fiedora z Teatru im. S. Jaracza w odzi (2010)

  omawia w tym zeszycie Barbara Osterloff.35 Reyserzy lekcewayli struktur dramatu i misternie

  utkan sie wieloznacznych symboli. Rozbijali jego struktur gbok. T dekonstrukcj rozpocz

  zreszt wczeniej, w 1973, awangardowy twrca teatru otwartego, teatru wsplnoty Kazimierz

  Braun przeistaczajc przedstawienie lubelskiego teatru w happening.36

  Jednoczenie jednak w latach siedemdziesitych pojawiy si interesujce interpretacje

  teatralne dramatu, ktre nie operoway wprawdzie przestrzeniami zgodnie z wyobraeniami poety,

  nie realizoway wszystkich wskazwek z didaskaliw, ale ich znaczenia symboliczne

  interpretoway poprzez wasn wraliwo i osobiste rozumienie dziea i intencji Rewicza. Byy

  to przedstawienia artystw teatru, dla ktrych twrczo Rewicza bya niezwykle wana,

  inspirujca i rozwijajca: Jerzego Grzegorzewski i Helmuta Kajzara.

  34 H. Vormweg, Auf den Mll geworfen/Wyrzucone na mieci, Sddeutsche Zeitung, 30 IX 1971.

  35 B. Osterloff, Inne spojrzenie. O kilku inscenizacjach dramatw Rewicza z lat ostatnich Pamitnik

  Teatralny 2013 z. 34.

  36 T. Rewicz, Stara kobieta wysiaduje, re. K. Braun, scen, T. Targoska, Teatr im. J. Osterwy, Lublin, prem.

  15 VI 1973.

 • Pierwsze powane zmierzenie si Grzegorzewskiego z poetyck materi jego dramatu

  nastpio wanie przy okazji inscenizacji plastycznej Starej kobiety w reyserii Ewy Buhak.37

  Przedstawienie Starej kobiety na Maej Scenie Teatru im. S. Jaracza w odzi byo dyplomem

  reyserskim Ewy Buhak. Jerzy Grzegorzewski pracowa ju w tym teatrze jako reyser, jego

  niedawn premier byli Szewcy Witkacego, jedno z pierwszych przedstawie autorskich tego

  artysty, w ktrym ujawnia si jego niezwyka osobowo artystyczna i indywidualny styl.38 Praca

  nad tekstem Rewicza bya niewtpliwie wanym dowiadczeniem i etapem jego rozwoju, chocia

  na afiszu wystpuje wycznie jako scenograf. W istocie bya to ich wsplna inscenizacja.

  Propozycje plastycznych rozwiza konsekwentnie wykorzystywaa Buhak w prowadzeniu

  aktorw i rozwizywaniu scenicznych sytuacji. Inscenizatorzy zrezygnowali z rad autora

  wyznaczonych didaskaliami, jeli chodzi o przestrze. Bya to cay czas jedna, zamknita

  przestrze. mieci nie zapeniay, nie zaleway sceny i w zasadzie mona uzna j za czyst, nie

  zagracon od pocztku do koca, co zaskakiwao recenzentk:

  mietnika nie ma, a jeli, to leciutko zamarkowany kilkoma strzpami starych gazet. [] byam pewna, e gdy

  wreszcie zostanie otworzone okno (typ PKP), czego dopomina si spocona Stara kobieta to wwal si do

  pomieszczenia cae ich stosy. Ale nie. Opuszczona szyba ukazaa jadcych, jak ledzie stoczonych w wagonie

  kolejowym (powrt z wczasw?). Troch mi zatem brakowao tego symbolu rozkadu, upadku i jednoczenie (na

  przekr?) wytworu cywilizacji wielkich miast. [...] E. Buhak dosza do wniosku, e ten brak percepcji nie osabi, e

  naturalizm byby tu zbdny. Wystarczy, e kawiarnia dworcowa jest do obskurna, e posta lepca bardzo

  konwencjonalna. nieg pada , mwi wchodzc na scen a my wiemy, e to umowno, bo nic nie pada na scen,

  cho Rewicz chce, aby wanie z nieba leciay papierki.39

  Stolik Starej Kobiety, ustawiony w gbi niewielkiej sceny, znajdowa si naprzeciw

  widowni, u wierzchoka perspektywy dwu ukonie biegncych od kulis cian. Wyklejone zielonym

  plastikiem zamykay chodne, opustoszae wntrze. Na jednej cianie tkwia pokrywa od pojemnika

  na mieci, ktra zagraa pniej jako klapa wentylatora, w drug wmontowano ram kolejowego

  37 T. Rewicz, Stara kobieta wysiaduje, re. E. Buhak, scen. J. Grzegorzewski, Maa Scena Teatru im. S.

  Jaracza, d, prem. 25 IV 1974.

  38 S. I. Witkiewicz, Szewcy, re., scen. J Grzegorzewski, Teatr im. S. Jaracza, d, prem. 23 IX 1973.

  39 K. Wodzinowska, Rewicz staje si klasykiem, Express Ilustrowany 1974 nr 101.

 • okna. To okno z przedziau kolejowego z tumem ludzkich postaci wyranie przywoywao klisz

  wyobrani Rewicza obraz z Przyrostu naturalnego. Inscenizatorzy jakby odwijali tam

  filmow tej wyobrani kojarzyli i zderzali obrazy. Zalewaj nas nie mieci, ale ludzie, a moe

  kulturowe odpadki ludzkie? sugerowali.

  Sytuacj zewntrznego zagroenia budoway wiadomoci gazetowe Kelnera z tekstu sztuki

  oraz dodatkowe informacje pynce z gonika. Wojn, narastajce zmilitaryzowanie wiata

  sygnalizoway te elementy kostiumu kelnerw. Cyryl wdziewa na siebie uniformy coraz bardziej

  uwojskowione. Od stroju kelnerskiego poprzez tzw. cywiln wojenn odzie ochronn do

  munduru Policjanta, munduru w gruncie rzeczy bardzo wojskowego (dodana maska gazowa, bro).

  Cyryl w tym przedstawieniu przeistacza si w Stra Porzdku. (Zabieg ten zosta zastosowany tu

  po raz pierwszy w interpretacjach scenicznych tej sztuki).

  Symbolem wieloznacznym, zarwno odsyajcym do wojny jak i biologizmu w tym

  przedstawieniu, by spadochron. Zosta wcignity przez jednego z kelnerw i funkcjonowa

  pocztkowo jako atrybut mskiej zabawy w wojenk. Nowego znaczenia nabiera w rekwizyt w

  chwili, gdy rozwijay go trzy mode dziewczyny, wylegujce si dotychczas leniwie w plaowym

  koszu, a przeistaczajce si w regulujce ycie ludzkie Mojry: Kloto, Lachesis i Atropos. Na

  spadochron wchodzi take Modzieniec syn, a po rozmowie z Policjantem, ju na wyludnionej

  scenie, Stara Kobieta grzebaa w ptnie spadochronu, szukajc dziecka i wcigajc owo ptno w

  siebie.

  W przedstawieniu Ewy Buhak i Jerzego Grzegorzewskiego sta si spadochron ciekawym

  znakiem, symbolem odnoszcym si zarwno do motywu wojny jak i biologizmu. Rozwinity

  przypomina ciarny brzuch, ldowanie rodzenie, wypltywanie z lin przecinanie ppowiny.

  Dziejcej si gdzie wok wszdzie wojny, wiata na krawdzi zagady, sygnalizowanej

  wielokrotnie w dramacie i na scenie, na prawach przeciwiestwa funkcjonowa rwnoczenie

  przesadny biologizm, instynkt zachowawczy kobiety, deklarowany w poetyckim monologu o

  brzuchu bogu, bezustannych gruchaniach, podliwym zaspakajaniu godu, pojmowanego wrcz

 • symbolicznie, podtrzymywania odpowiedniej temperatury temperatury wykluwania. W spektaklu

  inscenizatorzy spotgowali ten motyw, sadowic kobiet w bryle gniazda domu, wyznaczonego

  konstrukcj z listewek, ograniczajc pole dziaania kobiety do ustawicznego przebywania przy

  stole, na ktry podawano jedzenie i na ktrym w drugiej czci Stara Kobieta przesiaduje

  wysiaduje. W pewnej chwili w st otrzymywa take wymiar oa maeskiego. Owo

  wysiadywanie koczyo si w ostatniej sekwencji dramatu, kiedy to kobieta poszukiwaa syna w

  mietnisku spadochronie wypeniajcym ca scen.

  Posta tytuowej bohaterki opisaa Krystyna Wodzinowska:

  Najwiksz metafor jest bohaterka. Ewa Mirowska siedzi przy stoliku, zwinita w kbek, przypominajca

  tumok podartych sukienek, spdnic, kubraczkw. Twarz szara, brzydka. Poera cukier, gobim gruchaniem dopomina

  si o nowe jego porcje, o flaczki, bit mietan... [...] Ten gd fizyczny nie jest u niej jedyny, jest spragniona rwnie

  mczyzn i macierzystwa. Doskonaa Mirowska dziwaczna, prowokacyjna, dokonuje cyrkowych ewolucji []

  wskakuje na plecy modego Kelnera i domaga si mioci. Pie mnie mwi lec na stole w pozie nie pozbawionej

  perwersji. Podobna jest do starej, rozczapierzonej kwoki, siada wreszcie na tyme stoliku, pena na twarzy

  uduchowienia i szczcia teraz wysiaduj, siedz na jajach, oczywicie w przenoni, gamoniu. Musz rodzi bez

  przerwy. Odradza ycie.40

  Ewa Mirowska grajca rol Starej Kobiety wcale nie bya stara. A w kadym razie nie zna

  byo na niej ladw biologicznej staroci. Mod twarz miaa przyciemnion rwnomiernie warstw

  szminki, oczy i usta nie podkrelone charakteryzacj. Przy naturalnej fryzurze aktorki ciemnych,

  krtko ostrzyonych wosach wygldao to troch jak maska. Ale rwnie dobrze mogo

  przypomina spalon socem, zakrzep twarz starej wiejskiej kobiety.

  Kostium Mirowskiej oddawa intencje Rewicza, chocia nie spenia konkretnych,

  sformuowanych w didaskaliach postulatw. Mirowska bya bowiem okryta wielk iloci

  garderoby, lecz nie narzuconej bezadnie, naoonej sztuka na sztuk jak to moe wynika z

  opisu Rewicza i bywao w wikszoci realizacji.

  Wielka ilo garderoby zostaa tutaj z rozmysem zorganizowana, uksztatowana w

  kostium o rysunku kobiecej sukni. Sukni monstrualnej, deformujcej posta, rozronitej zwaszcza

  40 Ibidem.

 • w grnych partiach przez wyolbrzymienie, rozepchnicie rkaww, sukni o bogato marszczonej

  spdnicy, zoonej z kilku warstw rnej dugoci falban, naszywek i wstawek.

  Precyzyjnie opisuje go Anna Krajewska-Wieczorek:

  Cay kostium Mirowskiej ma tonacj granatowo-czarn w rnych odcieniach. Bo s w nim materie przerne,

  wszystkie stare, jakby zleae: koronkowy abot i surowy jedwab, imitacja karakuw, weniana dzianina i batyst,

  aksamit i atas. Spod ktrej z falban wyglda czerwony pas do poczoch, uniesiona spdnica odsania biel halki to

  bodaj jedyne kontrastowe akcenty w ciemnej, spotniaej sylwetce Kobiety. Kobieta siedzi pochylona nad stolikiem.

  Wyciga spod czarnych rkaww jakie inne dugie rkawy i okrywa nimi donie. Po chwili na powrt wpycha rkawy

  pod spd. Toczy swj dialog z Kelnerem. Od czasu do czasu podnosi ma gow znad abotw i ptasim ruchem skrca

  szyj, skaniajc si ku Kelnerowi, z okciami odchylonymi nad stoem. Wyglda wtedy jak olbrzymi ptak o

  nastroszonych pirach, czuwajcy na brzegu gniazda.41

  Komponowany przez Grzegorzewskiego kostium sugerujcy kobiet-ptaka-kwok odsya do

  przywoanych ju skojarze z wczeniejsz wizj obrazem opisanym przez Rewicza. Podobnie

  jak zaprojektowany przez Majewskiego do przedstawienia koloskiego. Ale Majewski stworzy

  kostium kobiety-papugi, a Grzegorzewski bardziej kwoki czy gobicy. Obaj zachowali jednak

  ptasie skojarzenia.

  Mirowska tylko dwa razy na krtko opuszcza swoje miejsce. Robi par krokw i wraca, potem podchodzi do

  okna (za otwartym oknem wida stoczona garderob; w drugiej czci przedstawienia okno przecina tylko szeroka

  rura). Kobieta wysiaduje przy stoliku albo na stoliku. Pochwa brzucha wygasza ze stou. Odwrcona plecami do

  widzw wydyma brzuch, unosi suknie. Gra na Kelnera. [..] rozkoysane w cibie falban ciao Kobiety (wabicej).

  [] W scenie zaczynajcej si od sw pie mnie, rozkada si na stole ze zwieszon gow ukryt w

  abotach. Wydaje si, e nie potrzebuje partnerw, a raczej e jest wiadoma nieistnienia partnerw. [..] wszystko, co

  mwi, jest skierowane do niej samej. Mwi dla siebie. [] traktuje cae otoczenie z ironiczn wyszoci. Rozumie, e

  nie przekona nikogo, bo tego, co ona wie, nikogo nie mona nauczy. e to jest sprawa mdroci, a nie wiedzy. Trwanie

  mimo wszystko, rodzenie, jedzenie, ycie na przekr ostrzeeniom i stresom.42

  Druga cz przedstawienia bya krtka. Jednak zwolniony rytm akcji zdawa si wydua

  j przez rosnce w milczeniu napicia, a do nieoczekiwanej grozy, a do zmczenia. Wntrze

  41 A. Krajewska-Wieczorek, Stara kobieta i didaskalia, Teatr 1974 nr 22.

  42 Ibidem.

 • pozostawao jakby sterylne, zbudowane jak poprzednio, zagszczone tylko nowymi przedmiotami

  ze sztucznych tworzyw. Ceratowy ekran, plastikowe rury, przewody, martwy pies przykryty gazet,

  kilka krzese ustawionych pedantycznie wzdu ciany. Plaowy kosz, w ktrym opalay si trzy

  dziewczyny.

  Wystawiaj twarze do wiata, rozmawiaj leniwie z zamknitymi oczami. Kosz obraca si wok osi, czas

  upywa. Kobieta siedzi w bezruchu na stole w pozycji Buddy. Pod stoem wanienka. Kelner Cyryl terroryzuje Pana,

  dokonujc niewinnych na pozr czynnoci fryzjerskich. [...] Zjawiaj si dwaj Kelnerzy, czogajc si w wojskowych

  uniformach, naoonych na kelnerskie kitle. Jeden z nich odpina spadochron i zostawia go na scenie. Interesujco

  rwnie [...] rozwizana zostaa scena obraz pojawienia si Modzieca. Jego pasterski strj i apolliski wygld

  przywouje mity o krainie wszelkiej szczliwoci i androgyna czcego w sobie pierwiastki mskie i eskie

  czowieka prajedni. Tym bardziej, e w chwili jego wejcia na scen Kobieta znajduje si jakby w upieniu co

  wyranie sygnalizuje odwoania inscenizatorw do Freudowskiej interpretacji snw czy archetypw Junga. Jest jasne w

  spektaklu kilka symbolicznych ukadw pantomimicznych, sytuacji i obrazw znakw posiadajcych szerokie pole

  znaczeniowe. Wszystko to podkrela poetycko dramatu Rewicza.43

  Modzieniec, dzieci-kwiat z onkilem w rce i w stroju greckiego pacholcia patrzy na

  widzw powanie i z niedowierzaniem. Odchodzi. Jeli zrozumie, co tych ludzi poamao, zacznie

  co robi, zmienia puentowaa przedstawienie Wodzinowska.

  Grzegorzewski zmieni posta proponowanej przez autora zabudowy sceny, nie zmieniajc

  jej funkcji. Inscenizatorzy, obywajc si bez morza mieci z didaskaliw dramatu, zachowali w

  wypowiedzi teatralnej drapieno i ironi sztuki a jednoczenie jej poetycko. Za dla

  mietnika znaleli inn kto wie, czy nie bardziej wstrzsajc milczeniem chodnych plastikw

  wntrza warto teatraln.

  Dla Helmuta Kajzara od pocztku jego artystycznej drogi twrczo Rewicza bya

  niezwykle istotna. Mona by nawet powiedzie, e najwaniejsza, nie tylko jako dla reysera, ale i

  eseisty, i dramaturga, twrcy idei Teatru metacodziennego. Jego przedstawieniami dyplomowymi

  byy Bolesaw miay Wyspiaskiego w inscenizacji plastycznej Szajny oraz mieszny staruszek

  Rewicza. Oba przedstawienia zrealizowane w Teatrze Polskim we Wrocawiu, w ktrym pniej

  43 Ibidem.

 • inscenizowa rwnie kolejne jego teksty. Reyserowa te jego dramaty w Polskim Radio. Pracujc

  za granic, rwnie wybiera sztuki Rewicza: w Niemczech Akt przerywany, Stara kobieta

  wysiaduje, w Londynie mieszny staruszek. Na Midzynarodowych Warsztatach Teatralnych w

  Niemczech i Szwecji przygotowywa z modymi artystami lub Gombrowicza, Wypadek i zdarzenie

  na podstawie wasnej sztuki o pierwotnym tytule Trzema krzyykami oraz Star kobiet.44

  Te dowiadczenia przyniosy refleksje na temat struktury dramatw Rewicza, ktrymi

  podzieli si z Andrzejem Falkiewiczem w Rozmowie o dramaturgii Tadeusza Rewicza,

  opublikowanej w Odrze 1975 nr 2, przedrukowanej w programie do Starej kobiety reyserowanej

  przez Kajzara w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1978.

  Kajzar uwaa, e nazywanie dramatw Rewicza formami otwartymi jest pomyk.

  Ja na przykad widz te dramaty przestrzennie one ukadaj mi si w powierzchnie o wyranie zarysowanych

  granicach. To jest tak jak u Czechowa. [] Nie budowa dramatu z bezporednich skutkw, tylko zamyka go w

  przestrzeni. Tam wszystko dzieje si midzy przedmiotem i czowiekiem, midzy sowem i czowiekiem, ktry je

  wypowiada, lub midzy sowami, a nie midzy ludmi. Dramaty Rewicza s take zamknite w przestrzeni, na moje

  rozeznanie maj form najczciej kulist. Jego dramaty dziej si na powierzchni kuli, gdy wewntrz jest pusto.

  Tajemnic kuli jest wanie ta pustka, ktra jest jednak dokadnie zdefiniowan powierzchni. Zupenie jasno to

  zobaczyem w czasie roboty w radiu nad Wyszed z domu, gdzie poszczeglne sceny zwary si poprzez sowo. Powstaje

  co w rodzaju ronda, w dosownym, muzycznym znaczeniu. Zanim przystpiem do roboty, wydawao mi si, e ten

  utwr si po prostu urywa, e koczy si agoni, gdy naprawd u Rewicza zawsze obrazy si spotykaj. Stara kobieta

  zaczyna si woaniem syna i koczy si woaniem syna caa sztuka dzieje si w obrbie tego woania: Synku,

  synku. Jest zamknita w jedno sowo. Tak samo Wyszed z domu jest zamknite w jednym westchnieniu czy otwarciu

  ust Ewy, w tym ach. W trakcie tego jej westchnienia rozgrywa si cay dramat. [] Obsesyjnie powracam do kuli...

  44 T. Rewicz, Akt przerywany, re. H. Kajzar, scen. K. Gustkiewicz, Studencki Teatr Satyrykw, Warszawa,

  prem. 25 VI 1966: wznowienie 17 XII 1970; Deutschestheater Getynga, prem. 30 IX 1972; wiadkowie albo nasza

  maa stabilizacja, re. H. Kajzar, scen. A. Rachel, Teatr lski im. S. Wyspiaskiego, Katowice, prem. 25 XI 1967;

  mieszny staruszek, re. H. Kajzar, scen. E. Czuba, Teatry Dramatyczne, Wrocaw, prem. 7 XI 1968; Teatr im. J.

  Osterwy, Lublin, prem. 10 V 1970; Teatr im. W. Bogusawskiego, Kalisz, prem. 15 IX 1970; Teatr im. W.

  Siemaszkowej, Rzeszw, prem. 13 X 1970; Theatre Eclipse, Londyn, prem. 29 IV 1977; Rajski ogrdek, Teatr im. W.

  Bogusawskiego, Kalisz, prem. 20 II 1971; Stara kobieta wysiaduje, Zimmertheater Tbingen, prem. 20 III 1975,

  Midzynarodowy Warsztat Scheersberg, prem. 15 X 1975; Graenna 1973; Teatr Narodowy, Warszawa, prem. 7 X 1978;

  Odejcie godomora, scen. D. Mrz, Wrocawski Teatr Wspczesny im. E. Wierciskiego, prem. 9 II 1977.

 • Na t kulisto mam jeszcze inne sowo posikowe, nazywam j za Rewiczem teatrem wewntrznym. Teatr, ktry

  dzieje si w czowieku, to znaczy musi mie to jedno centrum, ktre scala, do ktrego si dy... 45

  Opowiada te Kajzar o ciekawym dowiadczeniu w pracy z aktorami na warsztatach w

  Szwecji. Jednym z zada tego cyklu spotka byo zaprojektowanie kostiumu dla Starej. Da

  modziey woln rk mogli szuka rnych materiaw (trawa, mieci, serwety, kolorowe

  nylony).

  Wychodziy im z tego jakie kostiumy totemy. Ale jeden mody aktor i bardzo zdolny poeta wybudowa

  olbrzymi piramid z krzese, ozdobi j papierkami, wycinkami z gazet, obwiesi cukierkami i sodyczami, a sam wlaz

  do rodka jak syn Starej. [] ten aktor-poeta uzmysowi mi fakt, e Stara Kobieta jest nie tylko bohaterk, ale i

  kosmosem tej sztuki ca t sztuk. Wszystko si dzieje w brzuchu tej baby. Ona nie jest osob realn, psychiczn.

  Dla mnie to byo cenne odkrycie.46

  Na zakoczenie, podsumowanie tych warsztatw zgromadzi Kajzar wszystkie kostiumy

  (byo ich dwadziecia) na jednej aktorce. Powstaa olbrzymia kuka.. W realizacji pojawi si

  zabawny efekt.

  W scenie erotycznej, kiedy Star ma pieci Kelner, do niewielki chopak usiowa dotkn jej, gin w tej

  iloci sukien, nie mg si do Starej przebi, dobra. Kurz z kostiumw sprawi, e zacz kicha. To byo bardzo adne,

  taka mieszna forma erotyki tym kichniciem j zapodni. Nie wiem, czy akurat t scen do przedstawienia wcz.

  W kadym razie wcz te elementy kostiumu permanentnego, stale dziejcego si. Ta brzydka stara baba, ktra

  gromadzi w sobie tyle mieci i bogactwa, na moment umiechna si piknem tym hipnosem, wierszem, hippisem. A

  potem on, odcity i pozbawiony umiechu, odcity od niej przez Parki i pozbawiony umiechu przez Stra Porzdku,

  zostawia j sam z jej szmatami, wszami, szczurem, z jej blem. A ona znowu zaczyna od tego synku, synku i

  znowu urodzi.47

  Z tej inspiracji Kajzar jednak nie skorzysta w warszawskiej inscenizacji, bowiem

  utrzymujc wieloznaczno sztuki i tytuowej bohaterki zdecydowa si na wyrane wydobycie

  wtku autotematycznego. Bohaterem sztuki jest przede wszystkim poeta, artysta skazany na proces

  tworzenia, na tworzenie form. Stara kobieta jest wic na pierwszym planie sztuk o powstaniu

  45 Rozmowa o dramaturgii Tadeusza Rewicza, w programie: T. Rewicz, Stara kobieta wysiaduje, re. H.

  Kajzar, Teatr Narodowy, Warszawa, prem. 7 X 1978, s. 3132.

  46 Ibidem, s. 34.

  47 Ibidem.

 • wiersza. Mwi nie tylko o rodzeniu ycia, ale o cierpieniu kadego rodzenia. Zdaniem reysera

  proces twrczy jest u Rewicza zawsze porwnywany do procesu biologicznego. Stara Kobieta

  dosownie rodzi wiersz, wasny wiersz Rewicza.

  Konsekwencj tej decyzji interpretacyjnej byo obsadzenie w roli tytuowej nie kobiety, lecz

  mczyzny. Wybr obsadowy znaczcy Star Kobiet zagra Wojciech Siemion, artysta

  zafascynowany poezj, powszechnie kojarzony ze znakomitymi wieczorami poetyckimi. Kostium

  mia bardzo prosty i skromny: dug sukni i czarny mski paszcz, do tego mskie buty; wszystko

  w czerni i biaa, maa damska torebka. Siemion ubrany i ucharakteryzowany by na drobn

  staruszk bez ladw siy witalnej. Taka Stara Kobieta utracia sw dominujc w tekcie pozycj,

  stajc si jak lepiec tylko punktem odniesienia dla wspczesnej kultury. Oboje w interpretacji

  Kajzara byli jedynymi nonikami pikna i mioci, humanitaryzmu i wartoci wyszych. Reszta

  postaci i wiat otaczajcy by skompromitowany, wspczesny, kulturowo kaleki.

  Siemion staruszka wchodzi do kawiarni drobnymi kroczkami, trzymajc przy piersiach

  torebk. By zalkniony, niezdecydowany, jakby zagubiony kompletnie w tym wiecie. Siada przy

  stoliku. Kelnerzy wykonywali zwyke czynnoci zwizane z otwarciem lokalu. Na ni nie zwracali

  uwagi. Niemiao, skrzeczcym gosem Siemion woa Kelnera. Jeden z nich zza paska z

  jednoznacznym gestem wyciga siekier. (W przedstawieniu Kajzara byo wicej kelnerw ni w

  tekcie, bo a piciu.)

  W interpretacji Siemiona Stara Kobieta zostaa jak gdyby rzucona w wir wydarze i

  spraw, ktrych nie rozumie i nawet nie usiuje poj. One byy obok niej. Tak jak wszyscy w tym

  spektaklu byli obok siebie.

  Restauracja wyobraona na scenie, bardzo rozlega, zamknita bya potnym, prawie

  surowym murem - autentyczn cian budynku teatralnego. Kilka stolikw pokrytych obrusami,

  eleganckie stroje kelnerw wszystko sugerowao komfort dworcowej restauracji. Na scenie

  widoczne mieci, ktre (inaczej ni u Rewicza) zapakowane byy w plastikowe worki i zamknite

  w obszernym pojemniku ze stalowej siatki. Ten azyl otoczony by przez nieokrelony, grony wiat

 • zewntrzny. Co kilka minut dobiega skd donony, oguszajcy huk, jakby przelatujcego nisko

  samolotu; co jaki czas z wielkiej wysokoci sypay si worki ze mieciami. To wszystko symbole

  braku azylu, niemoliwoci odcicia si od konfliktw i niepokojw cywilizacji.

  Obok zagroe wiat jednoczenie przynosi ludziom istotny dobrobyt, przyjmowany z

  radoci, a symbolizowany nie tylko przez nienobiae obrusy na stolikach, nienaganne kelnerskie

  garnitury, ale te telewizj, coca-col. Kulminacj obrazu karykaturalnej, dionizyjskiej radoci

  ycia, syntetycznym i ekspresyjnym obrazem caoci ycia ludzi bya scena z dyskoteki z orgi

  wiate i dwikw. Midzy taczcymi krya Stara Kobieta. W przedstawieniu zostaa

  sprowadzona do funkcji rekwizytu. Bya straszona i popychana przez Kelnerw; nikt nie traktowa

  jej serio. Wypowiadane przez ni uczone sowa i maksymy brzmiay z zaoenia faszywie.

  Mojry trzy dziewczyny bez imion, nazwane w programie po prostu Parkami bray

  czynny udzia w tanecznej zabawie, pniej zawieszay na szyi Modzieca sznur kolorowo

  wieccych lampek, tych z dyskoteki. W didaskaliach Rewicza ploty wieniec ze mieci, starych

  papierw. Dla Kajzara kolorowe lampki byy wspczesnymi mieciami kulturowymi. Modzieca

  gra jeden z kelnerw, a Cyryl Stra Porzdku. Przedstawienie grane byo bez przerwy i zmiany

  dekoracji.

  Eugeniusz Wawrzyniak na amach Teatru niezbyt przychylnie ocenia sceniczne

  rozwizania Kajzara i zmiany w stosunku do postulatw autora:

  U Rewicza bowiem Stara Kobieta symbolizuje podno i przetrwanie, niezniszczalno czowieczestwa,

  wieczn kobieco; std tu Modzieniec pikny i niezbrukany, niemal odnowiciel. Inaczej w spektaklu Kajzara, gdzie

  gra go jeden z Kelnerw, a wic kto uosabiajcy w tym przypadku stary porzdek, przemoc. Do ulegoci zostaje

  zmuszony przez Cyryla. Koo si zamkno, rzeczywisto pozostanie bez zmian. Mki tworzenia, rodzenie wiersza,

  status poety wszystko to zostao adnie podsumowane, spite w swoist klamr. Tyle, e nic z tego nie wynika.48

  Recenzent najwyraniej nie chcia wnika gbiej w sens teatralnych dziaa reysera.

  Opisujc przebieg przedstawienia, sugerowa lekcewacym tonem i znakami zapytania bezsens

  scenicznych sytuacji. Nie chcia zapewne rozumie nowej poetyki teatru Kajzara. Oto przykad.

  48 E. Wawrzyniak, Obok Rewicza, Teatr 1979 nr 1.

 • Po dytyrambie o brzuchu wchodzi Pikna Dziewczyna, siada na starej walizie. Stara Kobieta odpiewuje arie

  operowe (?). Jakby nie do tego po scenie z Lekarzem taczy z Kelnerem, nastpnie po monologu o rodzeniu

  upada. Zostaje nakryta mokrym przecieradem. W tanecznym korowodzie pojawiaj si Parki (Mojry) ze skrzypkiem

  granym przez jednego z Kelnerw. One zostaj; inni opuszczaj scen. Siadaj przy stoliku, jako e wszystko jest bez

  zmian, nie ma wic mietniska. [] Nastpuje co w rodzaju porwania Sabinek (?), markowane gwaty. lepiec lepi

  bawana, Kelner obsypuje go papierkami, podaje mu rondel (on, nie Parki). Pana zamiast Cyryla goli jeden z Kelnerw.

  W tym czasie trwa wojna polegajca na zapasach i rzucaniu kilkoma foliowymi workami mieci. Po anegdotce Pana

  nage wyciemnienie, kolorowe, pulsujce wiato i jestemy w dyskotece. Parki, Kelnerzy aby byo atrakcyjniej?

  tacz w strojach plaowych, za lepiec za pomoc laski markuje gr na trbce.49

  Sceniczny jzyk Kajzara wprowadza w zakopotanie wielu krytykw, zwaszcza starszego

  pokolenia, trudno im byo, by moe, rozsta si z przyjt i uznan ju wersj interpretacji dziea.

  Na ich usprawiedliwienie przyzna jednak trzeba, e reyser odwanie burzy zastane konwencje i

  wprowadza nowe. Z wikszym zrozumieniem przedstawienie zostao odebrane przez mode

  pokolenie. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas cierpliwie rozwizywa teatralne rebusy, znaczenia

  scenicznych metafor.

  Rzeczywisto przedstawiona zawiera reprezentatywne fragmenty dwudziestowiecznego wiata, [] budujc

  obraz rozpadu wartoci, skoncentrowa si [Kajzar] na symbolach bardziej konkretnych i realnych, jak sztuczne

  konwencje zachowa czowieka, za ktrymi nie kryj si adne potrzeby i denia. Przy tym mieci w byszczcej folii

  zachoway pewn samodzieln rol znaczeniow i jako znak dobrze zorganizowanej kultury konsumpcyjnej i jako

  metaforyczny obraz osobowoci wikszoci postaci scenicznych, ktra skada si jedynie z lunych psychicznych

  odpadkw.

  W dziaaniach ludzi wci pojawiaj si strzpy dawnych konwencji i norm. Lecz wystpuj tylko jako

  kulturowe mieci s bowiem nieadekwatne do dzisiejszego wiata, odrzucane przez rzeczywisto, zuyte. ycie,

  wytworzywszy nowe treci, nie stworzyo nowych form; by moe wobec jego amorficznoci s one w ogle

  niemoliwe. Std nienaturalno i mieszno zachowa i dialogw. Wystudiowane kelnerskie gesty, gazetowe frazesy

  w jzyku, banay mylowe. Wszystko bardzo oddalone od realnego ycia. Zatem czsto lekcewaone; Kelnerom np.

  zdarza pojawienie si w wytwornych koszulach i marynarkach, ale bez spodni. Co jakby wspczesne sacrum i

  profanum, czysto umowne, a sw nikoci oddajce miako ycia. Atmosfera oglna to zagubienie i nieautentyczno

  ludzi. [...] oddalone, anachroniczne s dwie wane postacie jakby z zewntrz wiata scenicznego: lepiec i Stara

  49 Ibidem.

 • Kobieta ostry kontrast. A. apicki neoromantyczny i poetycki, wspomina dawn, wielk przyrod i dawn czyst,

  bezpieczn kultur [] jego sowa rozbudzaj wspomnienie wielkiego i porywajcego mitu arkadyjskiego i e w

  zderzeniu z dzisiejsz realnoci mit w ujawnia ich bezwartociowo. Ujawnia przez wasn niemono spenienia

  lepiec w pewnej chwili myli, e czuje padajcy pierwszy nieg, a sypi si tylko strzpy mieci.[...] Posta Starej

  Kobiety zmienia w spektaklu swj sens [...] Bya postaci oksymoroniczn, bo jednoczenie reprezentowaa wartoci

  obronne, wtedy np., gdy nawoywaa w finale: synku, synku, gdzie jeste? Reyser tylko t funkcj zostawi Starej.50

  We wstrzsajcym finale przegrywaa zarwno Kobieta-Matka jak i Poeta, oboje bez szans

  wobec totalistycznej cywilizacji. Nowatorskie na owe czasy rozwizania sceniczne, nowy jzyk

  teatralny Kajzara znalaz swoich kontynuatorw, z czasem sta si now konwencj, jzykiem

  czytelnym.

  Od dominujcej w ostatnim trzydziestoleciu tendencji do aktualizowania i coraz bardziej

  realistycznego interpretowania Starej kobiety znaczco odcina si przedstawienie w reyserii

  Andrzeja Bubienia, absolwenta polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i wydziau reyserii

  Akademii Teatralnej w Petersburgu. Zrealizowa je wkrtce po powrocie do kraju ju jako uznany

  w Rosji mody reyser, w 1995 na Scenie Studyjnej Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Grze.

  Nie byo tu rwnie mietnika jak morze, ale zachowane zostay symboliczne znaczenia

  przestrzeni i dziaa opisanych w didaskaliach drugiej odsony, pantomimiczne mini akcje.

  Rozgryway si symultanicznie w rnych planach sceny, wok tytuowej bohaterki.

  Inscenizatorzy, czyli Bubie jako reyser i Elbieta Terlikowska jako scenograf, podobnie jak

  Buhak i Grzegorzewski, interpretowali tekst starajc si dochowa wiernoci idei w budowaniu

  znacze scenicznej metafory. W autorsk partytur reyser zaingerowa powaniej raz, wstawiajc

  zbiorow scen, ktr opisuje Tadeusz Burzyski:

  jest to jakby jarmarczna wyprzeda przecenionych idei, kakofonia dwikw ze strzpami zda i pojedynczo

  docierajcymi do widza sowami cytaty biblijne i sowa Franciszka z Asyu obok cytatw z Lenina i Chruszczowa,

  przeplatajc to informatorem muzyki Bogusawa Schaeffera.51

  Ograniczy te Bubie liczb aktorw biorcych udzia w przedstawieniu, ale nie ograniczy

  50 G.. Kostrzewa-Zorbas, Punkt wyjcia, Kultura 1978 nr 46.

  51 T. Burzyski, Nad przepaci, Gazeta Robotnicza 1995 nr 17.

 • liczby postaci, a ten inscenizacyjny zabieg mia swoje znaczenie. Piotr Konieczyski, grajcy

  Kelnera w pierwszej czci, wciela si w posta Modzieca w drugiej czci, a stary Kelner Cyryl

  przeobraa si w Stra Porzdku przypasowujc sobie do stroju kelnerskiego kabur z pistoletem.

  Aktorzy ci konsekwentnie reprezentowali opozycyjne wartoci: modoci i staroci. Opozycja ta

  bya jednym z waniejszych wtkw przedstawienia. Mody Kelner i Stara Kobieta tworzyli rwnie

  znaczc par w tym planie. Jego modo, zarwno jako Kelnera jak i Modzieca odmadzaa

  Star Kobiet, energetyzowaa j, pobudzaa do dziaania, bya jej si napdow. Poczenie

  osob aktora tych dwch postaci mogo te by aluzj do mitu greckiego, w ktrym Gaja sama z

  siebie urodzia Uranosa, a potem by on jej maonkiem i ojcem kolejnych dzieci bogw.

  Przedstawienie rozgrywao si w jednej przestrzeni, ktra mniej bya kawiarni, a bardziej

  przestrzeni sakraln, jak wityni antyczn i chrzecijask zarazem. Scen, po bokach i z tyu,

  otaczay pionowo ustawione blaszane konstrukcje przypominajce dziwnie wygite w es,

  antyczne kolumny. Kojarzy si te mogy z piecami utylizujcymi mieci a nawet piecami

  krematoryjnymi. Byy obiektami sztuki wieloznacznymi i wielofunkcyjnymi, zoonymi z

  elementw przywoujcych rne konteksty. Kolumny sarkofagi trumny piece utylizacyjne?

  Przypominay troch rury ze mietnika cywilizacji i wiata zagady w przedstawieniach Szajny.

  Bya to teatralna aluzja wprowadzona wiadomie i miaa swoje kontynuacje.52 Kolumny zarazem

  byy jakbyszafami otwierajcymi si w trakcie akcji. Wida w nich byo mieci, czyli resztki po

  ludziach, w tym rwnie buty wrd innych odpadw cywilizacyjnych. Otwarcie drzwi owych

  szaf odsaniao zupenie inne ich ciany tylne, ktre byy kolorowymi witraami. Rozwietlay

  si, nadajc przestrzeni inn aur i znaczenia. Do tych kolumn-szaf w finale przedstawienia

  wchodzili bohaterowie dramatu doprowadzani tam przez Stra Porzdku. Wchodzili i znikali. Na

  scenie pozostawaa Stara Kobieta z Modziecem, ktry w tym przedstawieniu wbrew sugestii

  autora nie zostawa zabity przez Stra Porzdku.

  W inscenizacji Bubienia w rewiczowski pesymizm w finaowej scenie zostaje zamany nut nadziei. Oto

  bohaterowie: Stara i Modzieniec egzystuj wprawdzie pord mieci, jednak patrz daleko przed siebie, ponad t

  52 Wyjanie na ten temat udzieli A. Bubie w rozmowie z autork, Warszawa, 16 III 2014.

 • ponur mietnikow rzeczywisto. ...tutaj Modzieniec nie ginie.53

  Od pocztku tytuowa bohaterka siedziaa w tej wieloznacznej przestrzeni przy stoliku,

  wrd gazet i rozrzuconych papierw w jakim umownie zaaranowanym mietniku kulturowym.

  Nie bya jednak przywizana do tego miejsca, nie wysiadywaa; swobodnie poruszaa si w tej

  przestrzeni. Prawdziwym mietniskiem, nekropolem zdegradowanych wartoci kulturowych ich

  symbolem bya ona sama. Symboliczno tej postaci zapowiada ju jej kostium, ktry by niby

  mietniskiem materiaw kreowanym na achmany, ale jednoczenie by pikn kompozycj

  kolaow. Kostium ten skada si przede wszystkim z materiaw szlachetnych: jedwabiu,

  aksamitu, koronek, tiuli, w gamie kolorw bliskich ziemi (brzy, bee i troch zieleni). Budowa

  znaczenie nie tylko postaci, ale caej sztuki. Pokazany na Praskim Quadriennale Scenografii i

  Architektury Teatralnej PQ95 w polskiej ekspozycji narodowej przynis Terlikowskiej

  wyrnienie za artystyczn nono tej metafory plastycznej.

  W drugiej czci dramatu aktorka zrzucaa ten mietnikowy kostium, pod ktrym nosia

  prost sukni w podobnej kolorystyce stylizowan na chiton z geometrycznymi aplikacjami, ktre

  wyglday troch jak aty, a zarazem fragmenty graficznych motyww greckich ornamentw.

  Suknia bya duga, bowiem dugie szaty nosiy greckie matrony.

  Odniesie do antycznej Grecji i jej mitologii byo wicej, midzy innymi w warstwie

  dwikowej, przede wszystkim w muzyce Jerzego Adama Nowaka inspirowanej greckimi zapisami

  muzyki sfer boskich. W poetyckiej mowie scenicznej bohaterki, miejscami przechodzcej w

  zapiew, byy podobne nawizania. Czasem byy tu dosowne w obrazowaniu przywoania

  mitologii, na przykada w scenie, w ktrej Stara siedzc przy stoliku, dziergaa na drutach, stay za

  ni trzy Dziewczyny: Kloto, Lachezis i Atropos, podtrzymujc jej kbki wczki symbolizujce

  nici ludzkiego losu i porzdku wiata.

  Wieloznaczno postaci tytuowej bohaterki, kobiety nam wspczesnej, a zarazem Ziemi-

  Matki, budowaa jednak przede wszystkim Irmina Babiska, tworzc niezwyk kreacj w tej roli,

  53 T. Stankiewicz-Podhorecka, wiat na krawdzi Apokalipsy, Sowo Dziennik Katolicki 1996 nr 33.

 • Starej Kobiety niepodobnej do innych. Artur Wawrzyszuk tak opisuje t posta:

  Jest pikn kobiet, bardzo liryczn i poetyck. Irmina Babiska niczego nie wysiaduje, czsto podnosi si i w

  tej pozycji wygasza swoje monologi. Jest przejmujca. Od pierwszych chwil, kiedy mwi raz piewnie, raz lkliwie, w

  caej gamie barw gosowych, mamy wiadomo, e mwi o rzeczach najistotniejszych, z tak patetyczn akcentacj to

  czyni. Jest agodna, wraliwa, budzi ciepo i sympati. Lecz nie jest Star Kobiet z dramatu Rewicza. Pochodzi ze

  wiata wyobrani reysera.

  Reyser klasycznie i wieloznacznie zinterpretowa posta Starej Kobiety. Wybija si jednak znaczenie Pramaci,

  ale rwnie tej, ktra nie ma ju mocy i zamiera razem z wszystkimi. To nowa jako.[...] Jej Stara Kobieta wci

  gboko przeywa. I chyba nie bdzie umiaa udwign caego blu wiata. Nie bdzie ju potrafia cigle rodzi.54

  Zarwno kreacja aktorki jak i cae przedstawienie zostay bardzo dobrze, z penym

  zrozumieniem przyjte przez krytyk. Po premierze Burzyski zachca modzie do obejrzenia

  spektaklu, mimo e odbiegao swoj poetyk od panujcych aktualnie teatralnych estetyk i nie byo

  atwe w odbiorze.

  Jego przedstawienie yje i dziaa. A publiczno, nawet ta zaskoczona jego jzykiem, odbiegajcym od

  teatralnej codziennoci chonie je w skupieniu i z niemaym przejciem.

  Bubie unikn trywialnej aktualizacji, ale jego wizj odbieramy jako dzisiejsz, cho nie ma o tym ani

  sowa ni jasnego znaku, czujemy, e ten mietnik to take gruzy ostatniego imperium, a wojenne igraszki przywouj

  m.in. myli o absurdzie awantury czeczeskiej. Pole skojarze zaley by moe w decydujcym stopniu od dzisiejszych

  dowiadcze i wr