Click here to load reader

Státnicové otázky

 • View
  229

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Státnicové otázky Fakulty Informatiky a Managementu Univerzity Hradec Králové

Text of Státnicové otázky

 • Univerzita Hradec Krlov Fakulta informatiky a managementu Pehled sttnicovch otzek

  1

  Obsah

  Bakalsk obory .......................................................................................................................................................... 2

  Aplikovan informatika (AI3) ........................................................................................................................................ 2

  Hardwarov technologie .............................................................................................................................................. 2

  Softwarov technologie ............................................................................................................................................... 3

  Informan management (IM3) .................................................................................................................................... 4

  Ekonomie ...................................................................................................................................................................... 4

  Informan technologie ................................................................................................................................................ 5

  Management ................................................................................................................................................................ 6

  Finann management (FM) ......................................................................................................................................... 9

  Ekonomie ...................................................................................................................................................................... 9

  Management .............................................................................................................................................................. 10

  Finance a etnictv .................................................................................................................................................... 12

  Management cestovnho ruchu (MCA) ...................................................................................................................... 14

  Ekonomika a informatika v CR .................................................................................................................................... 14

  Management cestovnho ruchu ................................................................................................................................. 15

  Sportovn management (SM) ..................................................................................................................................... 18

  Ekonomie .................................................................................................................................................................... 18

  Management .............................................................................................................................................................. 19

  Sportovn management .............................................................................................................................................. 21

  Teorie a praxe sportovnch aktivit rekreace a cestovnho ruchu ............................................................................... 21

  Magistersk obory ...................................................................................................................................................... 23

  Aplikovan informatika (AI2) ...................................................................................................................................... 23

  Matematick metody ................................................................................................................................................. 23

  Technologie informatiky ............................................................................................................................................. 24

  Teoretick informatika a programovn ..................................................................................................................... 25

  Informan management (IM2) .................................................................................................................................. 27

  Ekonomie .................................................................................................................................................................... 27

  Informan technologie .............................................................................................................................................. 28

  Kvantitativn metody .................................................................................................................................................. 29

  Management .............................................................................................................................................................. 30

 • Univerzita Hradec Krlov Fakulta informatiky a managementu Pehled sttnicovch otzek

  2

  Bakalsk obory

  Aplikovan informatika (AI3)

  Hardwarov technologie

  1. Principy pota (historick vvoj, pedpoklady fungovn, binrn logika, modulace signlu).

  2. Architektura potae (von Neumannovo a Harvardsk schma, Flynnova taxonomie, zkladn deska,

  procesor, mikroarchitektura procesoru, pamti, sbrnice, adi, pdavn karty, ovladae).

  3. Pamov systm potae a ukldn dat (typy, principy fungovn, frekvence, normy, logick a fyzick

  struktura disku, RAM, ROM, Cache, HDD, CD, DVD, FLASH)

  4. Architektura perifernch zazen (rozdlen, principy, funkce, typy, rozhran, pklady)

  5. Komunikan prostedky (principy komunikace, modulace signlu, rozdlen a porovnn, mdia, mobiln

  technologie)

  6. ETHERNET (principy fungovn, vvoj a topologie, pstupov metoda, sov karta, strukturovan kabel)

  7. RM ISO/OSI, TCP/IP (popis a srovnn, funkce zsadnch protokol, IP adresy)

  8. Internet (organizan struktura, vvoj, RFC dokumenty, domny, technick pedpoklady pro pipojen,

  hrozby)

  9. Smrovn (zkladn principy, smrovac protokoly, smrovac algoritmy, smrovae)

  10. Propojovn a management st (penosov mdia, technologie pro rzn vrstvy, WIFI, VPN, systmy pro

  vzdlen pstup, een zaloen na SNMP)

  11. Principy operanch systm (zkladn rozdlen, procesy, sprva proces a systmovch zdroj, metody

  pidlovn CPU, metody pidlovn pamti, synchronizace proces).

  12. Souborov systmy a logick struktura dat (principy, atributy soubor, operace se soubory, mapovn

  souboru do virtuln pamti, vnitn struktura souboru, sekvenn a pm pstup k souboru, VFS v linuxu,

  vynucen a nevynucen zamykn souboru).

  13. Operan systmy Windows (charakteristika mikrojdra a monolitickho jdra, architektura Windows a

  jeho subsystmy, systmov procesy - smss.exe, csrss.exe, winlogon.exe, svchostl.exe atd.).

  14. Operan systmy Linux (zkladn mylenky, vhody a nevhody, open-source, linux a GNU, start systmu,

  modern architektura jdra, jdro a vnj rozhran jdra, zklady ovldn - shell,).

  15. Operan systm Linux - vnitn struktura (systmov voln, signly a reakce na signly, komunikace

  pomoc rour a zprv, procesy a vlkna v linuxu, udev a HAL, sprva pamti v linuxu).

 • Univerzita Hradec Krlov Fakulta informatiky a managementu Pehled sttnicovch otzek

  3

  16. Serverov operan systmy (specifika serverovch operanch systm, rozdly mezi OS pro osobn pota

  a pro server, serverov sluby, sprva uivatel, role server, zlohovn dat vetn RAID)

  Softwarov technologie

  1. Logick program - struktura, zkladn pojmy, datov struktura seznam, prce s databz Prologu. Hlavn

  odlinosti oproti procedurlnmu programovn, monosti pouit neprocedurlnho programovacho jazyka.

  2. Databze, databzov systm - Hlavn funkce DBS. Historick vvoj DBS. Modely dat. Relan algebra:

  projekce, selekce, spojen. SQL.

  3. Konceptuln modelovn - E-R model a jeho grafick znzornn. Relan model. Typy vztah mezi entitami

  a jejich reprezentace v relanm modelu. Vlastnosti relan tabulky. Normln formy relanho schmatu.

  4. Ontologick inenrstv - pojem ontologie v kontextu informatiky, zkladn stavebn prvky ontologi, typy

  ontologi, jazyky ontologickho modelovn, nvrhov vzory, normalizace ontologie. Odvozovn nad ontologi

  (kontrola konzistence, klasifikace), nstroje, pouit ontologi.

  5. Smantick web - technologie smantickho webu, metadata, RDF, RDFS, OWL, dotazovn se na

  smantick web (vznam, jazyky), smantick web a odvozovn (vznam, jazyky), aplikace smantickho webu.

  6. Nmtov mapy - standard Topic Maps a jeho sousti, zkladn stavebn prvky nmtov mapy, postup

  tvorby nmtov mapy, implementace nmtovch map (prosted, syntaxe), dotazovn se na nmtov mapy,

  odvozovn s nmtovmi mapami, aplikace nmtovch map.

  7. Objektov modelovn a programovn - zkladn pojmy, podstata, vyuit. Softwarov proces. UML.

  Udlostmi zen programovn. Architektura MVC.

  8. Prce s kolekcemi typy kolekc - pklady pouit, algoritmy pracujc nad kolekcemi (azen, vyhledvn),

  zkladn principy implementace ve zvolenm programovacm jazyce.

  9. Problematika perzistentnho (trvalho) ukldn dat ve vybranm programovacm jazyce.

  10. Webov aplikace - principy, nstroje. Vcevrstv aplikace. Zabezpeen aplikace.

  11. Zkladn algoritmy a principy potaov grafiky - metody vizualizace, uren viditelnosti a osvtlen,

  repre