Stavba a funkce svalů

  • View
    173

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stavba a funkce svalů. VY-32-INOVACE-BIO-312. AUTOR: Ing. Helena Zapletalová. ANOTACE : Tento soubor je určen žákům 3. ročníku gymnázia. KLÍČOVÁ SLOVA : sval, svalová tkáň, pohyb, sarkomera , kontrakce, svalová práce. Svaly. společně s opěrnou soustavou vytváří pohybový systém člověka - PowerPoint PPT Presentation

Text of Stavba a funkce svalů

Snmek 1

AUTOR: Ing. Helena ZapletalovANOTACE: Tento soubor je uren km 3. ronku gymnziaKLOV SLOVA: sval, svalov tk, pohyb, sarkomera, kontrakce, svalov prceStavba a funkce svalVY-32-INOVACE-BIO-312Svalyspolen s oprnou soustavou vytv pohybov systm lovka (jsou prun a pevn)nejobjemnj tlesn soustava, tvo asi 40% tlesn hmotnostisoubor vech sval = svalstvovoln i automatizovan pohyby celho tlazkladn vlastnost je schopnost se smrovat a zkracovat (kontraktilita)

Svalov tkhladkinervace vegetativnmi nervyvl neovladatelnbuky jednojadernmlo vkonn, ale neunavitelntvo stnu cv a orgn

Svalov tkpn pruhovaninervace mozkomnmi nervyvl ovladatelnbuky mnohojadernunaviteln

Svalov tksrdenSrden svalovina tvo srdce. Jeho zkladem jsou krtk, vzjemn propojen, pn pruhovan vlkna sjednm jdrem. Pracuje vysoce intenzivn po celou dobu ivota. Nejsme schopni ho ovldat vlastn vl.

hladkpn pruhovansrdenStavba svalujsou funkn sloky, orgny tohoto aktivnho pohybovho apartusvaly pipojeny na kosti = lachy(tuh vazivo)nkter svaly se upnaj pmo do ke mimick svalstvozkladem svalu je pn pruhovan tktvo svalov vlkna prez vlkna 10 100 m, dlka 0,5 a 20 cm

Svalov vlknamyofybrilylen se na podjednotky = tzv. sarkomery (funkn jednotky)svtl a tmav pruhy - uspodn aktinu a myozinu

sarkoplazma = cytoplazma svalov bukysarkozmy = svalov mitochondriesarkoplazmatick retikulum

Chemick sloen svalusloen obsahuje lidsk sval 75% vody, 24% organickch ltek a 1% ltek anorganickch.

Z organickch ltek jsou nejdleitj kontraktiln blkoviny myozin a aktin, erven barvivo myoglobin, kter zajiuje dchn bunk, prostednictvm vzn O2, enzymy a rezervn ltky, glykogen a makroergn fosfty, kter slou jako energetick zdroj pro svalovou kontrakci.

Z anorganickch ltek jsou dleit ionty draslku, vpnku regulujc vlastn svalov stah a nsledn proces relaxace.

Svalov kontrakce2 blkoviny: aktin + myozin

pi kontrakci se aktinov vlkna posouvaj mezi vlkna myozinu sval se zkracujemotorick nervov vlkno nervov impuls vylit meditoru do trbiny nervosvalov plotnky na svalovm vlknu vznik akn potencil (dochz k depolarizaci) uvolnn iont Ca2+ ze sarkoplazmatickho retikula reakce mezi aktinem a myozinem svalov kontrakce (= stah; tp se ATP = energie) ionty Ca2+ se vracej zpt vazba aktin-myozin se uvoln svalov relaxace (= uvolnn)

Cvn zsoben svaluKrevn zsoben je mrn metabolick aktivit svalovch vlken. Do kadho svalu vstupuje mnostv cv z okolnch tepen. Krevn cvy vstupuj do svalu spolen s nervy v neurovaskulrn brn. Na 1 mm2 svalu pipad asi 2 000 vlsenic a pi vhodnm trninku se kapilarizace sval zlepuje.

Inervace svalInervace sval:inervace mozkovmi a mnmi nervypenae acetylcholinNervosvalov plotnka:vznik svalovho vzruchu se po jednotlivch vlknechpenaeem je acetylcholinvzruch z jednoho nervovho vlkna innost vce svalovch vlkennervov vlkno se vtv a inervuje vt poet vlken svalovchmotorick jednotka:je jeden neuron a vechna svalov vlkna, kter inervuje

Dlen svalPodle smru psoben:synergist (spolen tent pohyb)antagonist (protichdn pohyby)Podle funkceohybae (flexory)natahovae (extensory)pitahovae (adduktory)odtahovae (abduktory)svrae (sfinktery)rozvrae (dilattory)

Dlen svalpodle smru svalovch snopc:pmikmpnpodle krajiny kde le:prsn, eln..podle stavby:dvojhlav, trojhlav, tyhlav

OPAKOVNDoplte text Svaly tvo prmrn ..% celkov tlesn hmotnosti Svaly jsou z ....% tvoeny vodou z% organickm ltkami a z ..% anorganickmi ltkami Z organickch ltek jsou nejdleitj kontraktiln blkoviny .. a ., erven barvivo , kter zajiuje dchn bunk, prostednictvm vzn O2

Vyberte sprvnou variantuVe svalech jsou/nejsou nervov vlkna.Za nepstupu/pstupu kyslku vznik ve svalech kyselina mln.Svaly, kter vykonvaj spolen tent pohyb, se nazvaj synergist/antagonistKe stahu svalu jsou/nejsou poteba Ca2+ ionty. Ve svalech jsou/nejsou cvy.

Podle charakteristiky piate typ svalov tkninervace vegetativnmi nervy,vl neovladateln, buky jednojadern,mlo vkonn, ale neunaviteln tvo stnu cv a orgn

inervace mozkomnmi nervy,vl ovladateln, buky mnohojadern, unaviteln - Jeho zkladem jsou krtk, vzjemn propojen, pn pruhovan vlkna sjednm jdrem. Pracuje vysoce intenzivn po celou dobu ivota. Nejsme schopni ho ovldat vlastn vlPOUIT ZDROJE:http://www.med.muni.cz/histol/MedAtlas_2/img_low/HP_obr16.jpg.www.glassschool.czhttp://www.szs-tabor.cz/Projekt/projekt/som/Obrazovy_pruvodce/tema/t02/210.jpghttp://www.latinsky.estranky.cz/img/original/334/sval-stavba.jpgHttp://www.biomach.cz/biologie-cloveka/pohybova-soustava. [online]. [cit. 2013-10-16]. Http://gymtri.trinec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305&catid=27&Itemid=22 [online]. [cit. 2013-10-16]. Http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/zakladni_slozky.html. [online]. [cit. 2013-10-16].