STEČAJNI ZAKON - pročišćeni tekst -

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STEČAJNI ZAKON - pročišćeni tekst -

 • STEAJNI ZAKON - proieni tekst -

  Pravni izvori: Steajni zakon, Narodne novine, br. 44/96 od 05.06.1996. Zakon o izmjenama i dopunama Steajnog zakona, Narodne novine, br. 29/99 od 26.03.1999. Zakon o izmjenama i dopunama Steajnog zakona, Narodne novine, br. 129/00 od 22.12.2000. Zakon o izmjenama i dopunama Steajnog zakona, Narodne novine, br. 123/03 od 31.07.2003.

  SADRAJ

  GLAVA I........................................................................................................................................................................ 9 OPE ODREDBE.................................................................................................................................................... 9

  Predmet Zakona ............................................................................................................................................. 9 Ciljevi steajnoga postupka............................................................................................................................ 9 Steajni dunik............................................................................................................................................... 9 Steajni razlozi ............................................................................................................................................... 9

  GLAVA II. ................................................................................................................................................................... 10 STEAJNI POSTUPAK ....................................................................................................................................... 10

  1. OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE........................................................................................................ 10 Nadlenost.................................................................................................................................................... 10 Primjena odredaba Zakona o parninom postupku ...................................................................................... 10 Naela postupka ........................................................................................................................................... 10 Izuzee ......................................................................................................................................................... 11 Dostava ........................................................................................................................................................ 11 Javna priopenja........................................................................................................................................... 11 Odluke.......................................................................................................................................................... 11 alba protiv rjeenja..................................................................................................................................... 12 Prigovor protiv naredbe................................................................................................................................ 12 Izvanredni pravni lijekovi ............................................................................................................................ 12 Trokovi postupka........................................................................................................................................ 12

  2. TIJELA STEAJNOGA POSTUPKA ............................................................................................................ 12 2.1. Openito .................................................................................................................................................... 12

  Tijela steajnoga postupka ........................................................................................................................... 12 2.2. Steajni sudac............................................................................................................................................ 12

  Ovlasti steajnog suca .................................................................................................................................. 12 2.4. Steajni upravitelj...................................................................................................................................... 13

  Tko moe biti imenovan za steajnoga upravitelja ...................................................................................... 13 Lista steajnih upravitelja ............................................................................................................................ 13 Struni ispit .................................................................................................................................................. 13 Imenovanje steajnoga upravitelja ............................................................................................................... 14 Imenovanje drugoga steajnoga upravitelja ................................................................................................. 14 Ovlasti steajnoga upravitelja ...................................................................................................................... 14 Dunosti steajnoga upravitelja ................................................................................................................... 14 Nadzor nad steajnim upraviteljem.............................................................................................................. 15 Razrjeenje steajnoga upravitelja ............................................................................................................... 15 Odgovornost steajnoga upravitelja ............................................................................................................. 15 Nagrada za rad i naknada trokova .............................................................................................................. 16 Polaganje rauna .......................................................................................................................................... 16

  2.5. Odbor vjerovnika ...................................................................................................................................... 16 Osnivanje odbora vjerovnika prije roita vjerovnika.................................................................................. 16 Zadaci odbora vjerovnika............................................................................................................................. 17 Razrjeenje lanova odbora vjerovnika........................................................................................................ 17

 • GPPNet - Studentski Internet projekt - http://gpp.pravo.hr Steajni zakon proieni tekst

  2

  Odgovornost lanova odbora vjerovnika ..................................................................................................... 17 Sjednice odbora vjerovnika i donoenje odluka........................................................................................... 17 Nagrada za rad i naknada trokova .............................................................................................................. 17

  2.6. Skuptina vjerovnika................................................................................................................................. 18 Sazivanje skuptine vjerovnika .................................................................................................................... 18 Prijedlog za sazivanje skuptine vjerovnika................................................................................................. 18 Sjednice skuptine vjerovnika i odluivanje ................................................................................................ 18 Pravo glasa ................................................................................................................................................... 18 Ovlasti skuptine vjerovnika ........................................................................................................................ 19 Ukidanje odluke skuptine vjerovnika ......................................................................................................... 19

  3. POKRETANJE STEAJNOGA POSTUPKA ................................................................................................ 19 Prijedlog za otvaranje steajnoga postupka.................................................................................................. 19 Dodatna pristojba za voenje steajnoga postupka ...................................................................................... 20 Povlaenje prijedloga ................................................................................................................................... 20 Predujmljivanje trokova prethodnoga postupka ......................................................................................... 20

  4. PRETHODNI POSTUPAK.............................................................................................................................. 20 Pokretanje prethodnoga postupka ................................................................................................................ 20 Obveza davanja podataka tijekom prethodnoga postupka ........................................................................... 21 Mjere osiguranja .......................................................................................................................................... 21 Privremeni steajni upravitelj.....................................