Stercollectie wiskunde

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informatie over een stercollectie vo

Text of Stercollectie wiskunde

 • STERCOLLECTIES

  wiskundehavo/vwo, leerjaar 1

  havo, leerjaar 2vwo, leerjaar 2

  van scholenvoor scholen!

  ondersteund door

 • VO-content stercollecties wiskunde

  Voordelen VO-content leermateriaal

  Voor het vak wiskunde zijn met ingang van 1 augustus 2012 drie stercollecties beschikbaar voor havo/vwo. De collecties zijn geordend op een manier die te vergelijken is met de hoofdstukken-indeling in werk- en leerboeken. De stercollecties zijn werk- en leerboekvervangend.

  De stercollecties wiskunde havo/vwo bevatten samenhangend leermateriaal voor de leerjaren 1 en 2.

  De collecties zijn geordend op een manier die te vergelijken is met de hoofdstukkenindeling in werk- en leerboeken.

  De stercollecties voldoen aan kwaliteitseisen die in samenwerking met SLO zijn ontwikkeld. Ze hebben betrekking op vindbaarheid, gebruikersgemak, didactische samenhang en inhoudelijke correctheid.

  Zowel de stercollecties als de opbouw van de leerlijnen zijn vindbaar in Wikiwijs. Op stercollecties is een cc-by of cc-by-sa licentie van toepassing. In de licentievoorwaarden staat beschreven onder welke condities scholen de collecties rearrangeerbaar mogen gebruiken. Docenten kunnen om meerdere redenen besluiten de opbouw van een leerlijn en de inhoud van een stercollectie te wijzigen. Mogelijke motieven: leerachterstanden, niveauverschillen, afstemming tussen vakken, determinatiemomenten.

  Onderdelen van de stercollecties kunnen in het geheel worden uitgewisseld tegen ander (open of commercieel) materiaal.

  De stercollecties bieden een variatie aan gebruiksmogelijkheden (digitaal en/of folio), vormen van interactief gebruik en multimediale toepassingen.

  Onderdelen van de stercollecties worden ontsloten via hyperlinks of zijn te downloaden en daarna te importeren in de eigen elektronische leeromgeving van de school.

  Stercollecties zijn voorzien van een docentenhandleiding.

  Onderhoud en actualisatie van de stercollecties vinden onder andere op basis van gebruikersrefl ec-ties voortdurend plaats. De stercollecties zijn voorzien van het VO-content stercollectiekeurmerk. VO-content materiaal dat niet in een leerlijn is geplaatst, heeft de steraanduiding niet.

  De collecties wiskunde havo/vwo in tien punten

 • overzicht van eigenschappen

  Het leermateriaal bevat

  voldoende oefenstof

  Iedere stercollectie bevat

  materiaal voor een leerjaar

  De collectie wordt een

  doorlopende leerlijn tot en

  met het eindexamenHet leermateriaal

  kan tekst- en/of

  werkboekvervangend

  worden gebruiktDelen van het leermateriaal

  kunnen in papieren versie

  worden gebruikt

  Delen van het oefenmateriaal

  kunnen in papieren versie

  worden gebruikt

  varianten

  medium(hardware)

  Het leermateriaal is geschikt

  voor docentgebonden instructie

  en verwerking met krachtige

  werkvormen en bronnen

  Het leermateriaal

  ondersteunt zelfstandige

  verwerking door leerlingen

  (instructiemodel en

  interacties)

  Beamer

  Digibord

  Tablet (mits Flash en Java ondersteunend)

  Computer

  Het leermateriaal bevat

  wiskundeAfdeling: havo en vwo

  Niveau: h/v

  Leerjaar: 1 & 2

 • wiskunde havo/vwo

  MathUnited bevat stercollecties wiskunde voor klas 1 en 2 op twee niveaus: havo en vwo. Op 1 augustus 2012 zal het materiaal voor leerjaar 1 en 2 op beide niveaus beschikbaar zijn. Het jaar daarop is bij aanvang van het schooljaar ook het materiaal voor leerjaar 3 op beide niveaus beschik-baar. De jaren daarna ook de bovenbouw havo en vwo.

  De Wageningse Methode en RatioDe collectie van de Stichting de

  Wageningse methode is ontstaan in

  1973 en langzaam maar zeker uitge-

  groeid tot een doorlopende leerlijn

  wiskunde voor havo en vwo. In 1998

  is door prof F.J. Keune gestart met

  Ratio, een ICT-wiskundemethode voor

  de onderbouw van het vwo. Ratio is

  gebaseerd op teksten van de

  Wageningse Methode. In 2010 is Ratio

  ondergebracht bij Stichting de

  Wageningse Methode. De Wageningse

  Methode is compleet voor havo/vwo

  en tot op heden in boekvorm. Ratio

  is voor klas 1 en 2 vwo interactief op

  het web, maar wordt al enige tijd niet

  meer onderhouden. De Wageningse

  methode is een methode voor scholen

  die inzichtelijk leren belangrijk vinden.

  Collectie Math4AllDe collectie van Math4All is ontstaan

  in 2004. Het bestaat uit een volledige

  leerlijn met applets voor bovenbouw

  havo/vwo die altijd vrij beschikbaar

  is geweest via www.math4all.nl. Deze

  collectie breidt zich uit naar onder-

  bouw havo/vwo en vmbo. De collectie

  van Math4All is nu ook vrijwel com-

  pleet voor klas 1 en 2 havo/vwo. Vmbo

  en klas 3 hv zijn nog in ontwikkeling.

  Het lesmateriaal van Math4All kent

  een vaste opbouw met het karakter

  van een kennisbank voor wiskunde.

 • wiskunde havo/vwo

  LeerlijnenMathUnited Wiskunde wordt

  ontwikkeld op basis van de kerndoelen

  basisvorming en de door de SLO

  ontwikkelde inhoud- en leerdoel-

  specifi caties voor het vak wiskunde.

  In MathUnited zijn op 1 augustus 2012

  minimaal drie leerlijnen uitgewerkt:

  een leerlijn havo/vwo, leerjaar 1

  een leerlijn havo, leerjaar 2

  een leerlijn vwo, leerjaar 2

  De personen achter de Wageningse Methode en Math4All hebben besloten samen te gaan werken aan een nieuwe methode voor wiskunde die wordt opgebouwd en samengesteld uit de collecties van de Stichting de Wageningse Methode (inclusief Ratio) en die van Stichting Math4All. MathUnited bestaat nu uit een groot en ervaren team van ontwikkelaars, wiskundedocenten, didactici en vormgevers.

  Uitgangspunt Het gaat bij MathUnited om goed

  wiskundeonderwijs. We willen de toe-

  gankelijkheid, het begrip, het inzicht

  voor wiskunde bij leerlingen vergroten.

  We zoeken voortdurend naar meer-

  waarde en wiskundige toepassingen

  voor wiskundedocent en leerling,

  ook in digitale vorm. We vinden het

  belangrijk dat leerlingen nadenken

  over wiskunde en dat ze worden

  gestimuleerd wiskundige activiteiten

  te ontplooien.

 • wiskunde havo/vwo

  Bekijk het materiaal online

  via de QR-code of ga naar

  www.math4all.nl

  Interactiviteit voor docentMaatwerk in de vorm van een selectie-

  mechanisme voor het zelf ontwerpen

  van fl exboeken: samenstellen, kopen,

  drukken en afl everen (via Printing-On-

  Demand). Flexboeken zijn boeken die

  u zelf online samenstelt uit ons aanbod.

  U bepaalt de inhoud, de volgorde, de

  omvang, full colour of zwart/wit etc.

  Interactiviteit in gebruikMathUnited is geschikt voor digibord,

  standalone pc-gebruik, thuisgebruik

  en smartphone* gebruik.

  Interactiviteit bij uitleg en theorieBelangrijk bij de webpaginas is toe-

  gevoegde waarde in de vorm van:

  Filmpjes/videos

  Animaties

  AlgebraKIT

  Applets*

  Interactieve online oefeningen AlgebraKIT

  Applets*

  *let op: iPad en iPhone ondersteunen

  geen Java-applets

  Wiskundemenu MathUnited heeft als doel om zowel op papier als op het web maatwerk

  te leveren. Dat betekent dat docenten de mogelijkheid hebben binnen de

  voorbeeldleerlijn af te wijken en daarna weer aan te sluiten.

 • VO-content is van scholen voor scholen

  Bij docenten ontstaat steeds meer behoefte aan digitaal leermateriaal dat, al of niet in combinatie met bestaande

  methodes kan worden gebruikt. In de onderstaande tabel is aangegeven welke stercollecties op 1 augustus 2012

  beschikbaar zijn.

  Voor docenten van scholen die lid zijn van de stichting VO-content en die gebruik willen maken van n of meerdere

  stercollecties, worden workshops georganiseerd om het materiaal te leren kennen.

  Teams of vaksecties die kiezen voor de inzet van leermateriaal uit VO-content met ingang van 1 augustus 2012 voor n

  of meerdere vakken, afdelingen, niveaus en leerjaren kunnen er op vertrouwen dat het aangeboden leermateriaal in de

  komende jaren wordt doorontwikkeld tot doorlopende leerlijnen voor de hele afdeling op alle niveaus. Productieafspraken

  met collectieaanbieders in VO-content zijn hierop gebaseerd.

  Inpassing VO-content in het leermiddelenbeleid

  Stercollecties beschikbaar per 1 augustus 2012

  Vak Afdeling Niveau LeerjaarNederlands

  Nederlands

  Wiskunde

  Wiskunde

  Wiskunde

  Engels

  Engels

  Biologie

  Biologie

  Mens en maatschappij

  Zorg en welzijn

  vmbo

  havo, vwo

  vmbo

  vmbo

  havo, vwo

  vmbo

  vmbo

  vmbo

  havo, vwo

  vmbo, havo, vwo

  vmbo

  k/g/t

  h/v

  b

  k/g/t

  h/v

  b

  k/g/t

  k/g/t

  h/v

  k/g/t/h/v

  b/k/g

  1 + 2

  1 + 2

  1 + 2

  1 + 2

  1 + 2

  1 + 2

  1 + 2

  1 + 2

  4 + 5 + 6

  1 + 2 + 3

  3 + 4

 • VO-content is bedoeld voor alle docenten van alle scholen voor voortgezet onderwijs. Om de kwaliteit te waarborgen en het leermateriaal verder uit te bouwen is het nodig dat de scholen zelf de verant-woordelijkheid nemen en houden voor VO-content. Alle kosten worden betaald uit de contributie van de scholen, die 7 euro per leerling per jaar bedraagt.

  Is uw school al lid van VO-content?

  Voor medewerkers van alle vo-scholen is er een algemene workshop VO-contentgebruik