Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles W. Oostburg Raad van Bestuur

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles W. Oostburg Raad van Bestuur

 • Dia 1
 • Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles W. Oostburg Raad van Bestuur
 • Dia 2
 • Agenda Inleiding Huidige situatie Ontwikkelingen Recent bereikte resultaten Realiseerbare doelen
 • Dia 3
 • Klinika Capriles 13 april 1936: Open als Overheidsinstelling 3 maart 2000: Stichting KC opgericht 1 januari 2001: Operationeel als zelfstandige stichting
 • Dia 4
 • Missie Als psychiatrisch ziekenhuis bieden wij behandeling, begeleiding en zorg van een kwalitatief hoogstaand niveau aan mensen met psychiatrische en ernstige psychosociale problematiek. Hierbij laten wij ons in al ons werk leiden door het onderstaande statement: Samen werken aan groei en herstel
 • Dia 5
 • Visie Wij streven er naar de meest clintgerichte Curaaose zorgorganisatie te zijn.
 • Dia 6
 • Visie Door middel van de volgende vijf ambities maken wij dit waar: Clint centraal met herstel als doel en rehabilitatie als methode. Maatschappelijke integratie en acceptatie van de clint. Competente en tevreden medewerkers. Organisatiebrede verbondenheid. Efficinte en flexibele bedrijfsvoering.
 • Dia 7
 • Kernwaarden Betrokkenheid Vanuit een gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid bijdragen aan waar Klinika Capriles voor staat Bekwaamheid Kunnen wat clinten en collegas van ons mogen verwachten Betrouwbaarheid Doen wat clinten en collegas van ons mogen verwachten
 • Dia 8
 • Kengegevens Klinische behandeling: Nederlandse Antillen /Aruba Capaciteit : 200 bedden Bezettingsgraad : 97% ( 2009 ) Ambulant: Poliklinisch Deeltijd- en Dagbehandeling Outreach
 • Dia 9
 • Kengegevens Leeftijd: kinderen en volwassenen Aantal pat. behandeld: 1558 (2009) Personeel: 230 FTE (inclusief psychiaters /psychologen) Omzet: 22.2 milj. (ANG) (2009)
 • Dia 10
 • Toegankelijkheid Klinisch -Vrijwillig -Onvrijwillig (gedwongen opname) -KZ-verklaring -Justitieel: -Vonnis -Curatele Poliklinisch -verwijzing vanuit de 1ste lijn -na ontslag uit de kliniek
 • Dia 11
 • Wetgeving Landsverordening verpleging psychiatrische patinten (P.B. 2010, No 31); Lvo Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) (PB 1996, No 211); Lvo Zorginstellingen (P.B. 2007 No. 19); Lvo Ziekteverzekering (P.B. 1966, No. 15).
 • Dia 12
 • Financiering Tarieven: wettelijk bepaald. Zorgverzekeraars BZV : eiland- en landambtenaren, PP kaarthouders AVBZ fonds SVB : werknemers en gezin Eilandgebied: extramurale of ambulante GGz en verslavingszorg via subsidieregeling
 • Dia 13
 • Patinten Schizofrenie Schizo-affectieve stoornissen Verslaving aan psycho-actieve stoffen (40% van ontslagen clinten hebben een vorm verslaving)
 • Dia 14
 • Karakteristieken Psychotische episodes Chronische defecten (70%) Perceptie Denken Capaciteit om te onderdrukken Moe, moeilijk initiatieven nemen Geheugenstoornissen
 • Dia 15
 • Gevolgen Geen constante opname noodzaak, maar varieert (b.v. stress situaties). Gedwongen opname is bij de meeste patinten niet continu noodzakelijk. Bij de meeste patinten blijft de behoefte aan begeleiding gehele leven bestaan, klinisch, semi-residentieel (beschermd wonen), thuis, bij familie, op het werk. Continuteit van professionele begeleiding is noodzakelijk om psychotische episode te voorkomen.
 • Dia 16
 • Knelpunten Gebrek aan: inzicht in de omvang en samenstelling van de vraag naar GGZ; samenhang in ontwikkeling en uitvoering van beleid tussen de aanbieders binnen de GGZ; regie m.b.t. de visie en beleid gericht op realiseren van samenhang binnen de GGZ; zorgvoorzieningen die aansluiten op de werkelijke zorgbehoefte van de clint;
 • Dia 17
 • Knelpunten Een onduidelijke afbakening van taken, activiteiten en werkvelden tussen de GGZ- aanbieders; Geen clintgericht, samenhangend aanbod voor patinten die meerdere zorgaanbieders aandoen; Ontoereikend bekostiging; Geringe mogelijkheden voor maatschappelijke participatie (arbeid, onderwijs, recreatie); Een zwakke rechtspositie van de clint in combinatie met een beperkte clintenparticipatie.
 • Dia 18
 • GGz Curaao
 • Dia 19
 • Resultaten in 2010 Stichting GGz Curaao; Stichting KJP Yudaboyu; Stichting Facilitair Bedrijf; KC gelieerd aan GGz Curaao; Elektronisch Zorg Registratie Applicatie (EZRA = EPD); Systematisch Rehabilitatie Handelen (SRH);
 • Dia 20
 • Resultaten in 2010 Project Werk in uitvoering; Patinten audit; Rechten van de patint; Intranet; (Jaar)verantwoording.
 • Dia 21
 • Plannen GGz Curaao Koppeling Sonrisa Koppeling FMA Nieuwbouw Longstay Project Nieuwbouw Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Dia 22
 • Plannen Project Triangelweg Dubbeldiagnose /verslaafden -Nieuwbouw Drugs /Forensische Afd. -Nachtopvang
 • Dia 23
 • Einddoel ligt ver weg. maar de reis kan op zichzelf prettig zijn.