STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  • View
    132

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MURID DAN ALAM BELAJAR EDU 3103 NAMA PENSYARAH MR. YAU YEE SIN TAJUK STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TARIKH 10 OGOS 2010

NAMA AHLI KUMPULANAMALINA BINTI OTHMAN MADIHAH BINTI NASRUDIN NORHAYATI BINTI NORDIN SITI ANUM BINTI ABDUL RAMAL SHAIDATUL NADIRA BINTI SHAHARUM

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

DEFINISISUATU KEMAHIRAN MERANCANG DAN MENGURUSKAN KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN UNTUK MENCAPAI HASIL PEMBELAJARAN.

PEMUSATAN GURU

PEMUSATAN PELAJAR

STRATEGI

PEMUSATAN SUMBER/BAHAN

PEMUSATAN TUGASAN/AKTIVITI

DEFINISI PEMUSATAN GURU1) Guru mengawal keadaan dan berperanan sebagai ketua. 2) Fokus pengajaran atau aktiviti dimonopoli oleh guru. 3) Menurut Brophy (1978) pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang mudah dirancang dan diurus. 4) Contohnya: a) Syarahan b) Demonstrasi c) Bercerita

CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU

KOMUNIKASI SEHALA MURID PASIF GURU MENGARAH DAN MENGAWAL PEMBELAJARAN MURID KURANG KREATIF DAN TIDAK BERINISIATIF MEMENTINGKAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PENDIDIKAN GURU GURU BERKULIAH KEPIMPINAN BERCORAK AUTOKRATIK MURID KURANG BERMINAT TERHADAP PENERANGAN GURU MENEKANKAN UJIAN SUMATIF UNTUK PENGREDAN SIFAT-SIFAT SOSIAL KURANG DIPUPUK GURU BERPERANAN UTAMA DALAM PROSES PNP

PEMUSATAN PELAJAR1) Pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa-apa yang diajar. 2) Kecenderungan terhadap pembelajaran eksperimental. 3) Contohnya: a) Induktif b) Lakonan c) Permainan d) Main peranan e) Simulasi f) perbincangan

CIRI-CIRI STRATEGI PEMUSATAN GURU

PEMINDAHAN PEMBELAJARAN BERLAKU MURID AKTIF DALAM PnP KOMUNIKASI DUA HALA NALURI INGIN TAHU DIKEMBANGKAN KEPIMPINAN BERCORAK DEMOKRATIK MEMENTINGKAN PERKEMBANGAN JERI DISIPLIN TIDAK TERKAWAL MENEKANKAN PENCAPAIAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN MURID PEMBELAJARAN BERCORAK PENGARAHAN KENDIRI MURID LEBIH KREATIF MEMUPUK SIFAT-SIFAT SOSIAL YANG POSITIF

PEMUSATAN SUMBER/BAHAN1) Menggunakan banyak bahan seperti buku, bahan lukisan, komputer dan sebagainya. 2) Cara yang meluas bagi pelajar yang dibimbing oleh guru hingga yang belajar secara individu dapat belajar. 3) Penggunaan bahan harus berasaskan kepada 4 faktor: 1) Objektif pengajaran 2) Keperluan pelajar 3) Strategi pengajaran 4) Kebolehan pelajar

Slaid dan jalur filem Pakel pembelajaran dengan penggunaan komputer.

Projektor lutsinar.

Sumber Pengajaran dan PembelajaranPita rakaman dan televisyen

Modul terancang

Model-model tiga dimensi

PEMUSATAN TUGASAN ATAU AKTIVITI1) Guru melibatkan pelajar dalam tugasan atau aktiviti. 2) Pelajar dapat mengaplikasi segala yang dipelajari.

KRITERIA DALAM PEMILIHAN AKTIVITI

Aktiviti berfokus kepada matlamat utama topik. Aktiviti yang relevan dan berguna Aktiviti menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli dengan impak.

RUJUKANNoriati A. Rashid. (2009). Murid dan Alam Belajar. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

SEKIAN