Strategie aanbeveling omroep houten-3

  • View
    167

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beschrijving project ondernemers webpagina 2013

Text of Strategie aanbeveling omroep houten-3

  • 1. Strategie aanbevelingHet ontwikkelen van het tabbladondernemen

2. Onze visie OmroepHouten wil een rol vervullen alsbruggenbouwer en gebruikt daartoe internet,televisie en radio om voor en door de bevolkingvan Houten eigentijds, actueel en relevant nieuwste verspreiden. 3. Doelstelling OmroepHouten gebruikt het digitale en televisiekanaal om informatie teverstrekken over actuele zaken die de bewoners van Houten en omgevingbeleven of direct aangaan, soms luchthartig, soms vanuit een maatschappelijkkritisch standpunt. OmroepHouten heeft negen belangstellinggebieden gedefinieerd, waaronderOndernemen, dat zij meer inhoud wil geven Voorlopig geformuleerd werkdoel: Voor ondernemers is het van belang hun bijdrage aan de Houtense samenleving te verduidelijken in termen van functie, werkgelegenheid, duurzaamheid om uiteindelijke een sympathieke positionering te verwerven Voor OmroepHouten is het van belang enerzijds nieuws te vergaren specifiek uit deze sectoren en sponsorgelden te verwerven Ons werkdoel is deze twee belangengroepen tot elkaar te brengen 4. De huidige situatie Onder het tabblad Ondernemen staan enkele Youtube filmpjes zondersamenhang Het management van OmroepHouten heeft de ambitie om het tabblad Ondernemen verder uit te bouwen Wij veronderstellen dat een win-win situatie kan ontstaan zodrabedrijven het belang van bedrijfsnieuws op OmroepHouten inzien. OmroepHouten heeft op haar digitale kanaal 140.000 hits in hetafgelopen jaar gescoord Het televisiebereik is nu 16% via Lybrandt, dit bereik kan stijgen naar35% zodra KPN het kanaal opneemt. Het IKH vertegenwoordigt circa 100 van de 3000 geregistreerdeondernemingen in Houten 5. Hoe zijn we op dit punt beland? OmroepHouten bestaat in de huidige vorm twee jaar. OmroepHouten heeft de afgelopen jaren slechts beperkt gemeentelijkesubsidie verkregen, lees 10.000 per jaar OmroepHouten heeft sinds kort een stabiele organisatievorm met eenRaad van Toezicht en een directieteam. OmroepHouten werkt sinds een jaar met verslaggevers, die opvrijwillige basis nieuws ( o.a. met Youtube) vergaren, elk vanuit eigenbelang(stelling). Er zijn geen reporters uit het bedrijfsleven gerekruteerd. 6. Opdracht Aan Rob Klerkx is door Ger Kroese gevraagd omna te denken hoe het Houtense bedrijfslevensuccesvol benaderd kan worden om deel te nemenaan OmroepHouten. Er dient een win-win situatie geschapen te worden,die zou kunnen bestaan uit: lokale bekendheid en acceptatie voor de doelstellingenvan het bedrijfsleven en sponsoring voor OmroepHouten 7. Beschikbare optiesAd hoc nieuws vergaren Themagewijs nieuwsvergaren Voordeel Voordeel Bedrijven hebben groter belang Eigen sturing aanbij dit nieuws nieuwsvergaring Actualiteit Meer structuur, mogelijk Grotere variatie in nieuws competitie element Nadeel Zelf verkozen actualiteit Onregelmatig Nadeel Je moet er veel energie insteken Medewerking bedrijvenom achter nieuwsfeiten te komen Veel uitzoekwerk gekleurd nieuws Opgeleide reporter Wat zijn goede themas? 8. Aanbeveling Mijn aanbeveling zou zijn om themagewijs de bedrijven te benaderen Op het ogenblik zijn duurzaamheid en werven van gekwalificeerdpersoneel zulke actuele en eigentijdse themas. Geselecteerde bedrijven kunnen bevraagd worden op welke wijze zijinvulling geven aan deze punten. Uiteindelijk kan een lezerspanel (gemeente MvL, Rabo/ING engekwalificeerde lezers) een prijs uitreiken. Bedrijven kunnen wedijveren over het jaarthema. OmroepHoutenverkrijgt een monopolie over dit thema en dit geeft ook rust in denieuwskalender. Op 17 oktober hebben wij deze notitie besproken met Ger Kroes(OmroepHouten), Bram Alblas(IKH), Janine Keizer(zzp) en Jan deJong(winkeliersvereniging) 9. Mogelijke themas onder label: Ondernemen in Houten Bedrijfsleven Economische functie Ondernemersklimaat MVO Duurzaamheid Werving personeel Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Winkelen 10. Uitvoeringsvorm: Klein team van reporters Voorbeeldlaunching platform:rekruteren (Rotarians/ Groep 8 Arval -gers)en instrueren op BlyGoldDura Vermeerthematische aanpak ONVZ Enkele bedrijven verzoeken om De Rooij Grontmijals vliegwiel te functioneren HeinekenToshiba Start per 1 januari 2013 RaBo Frequentie: 1x maand, mogelijk Vd ValkBruna1 x 2wkn AutoTotaal Duur: 7-8 minuten per film Truston Expo Houten (Euretco) En onderwerp per kwartaal Inventumingebed in drie vragen Drukkerij en/ of Wegenaar Coolcat 11. Volgende stappen Bespreken van deze notitie binnen bestuur OmroepHouten.Actie: Ger Kroes Resultaat: Akkoord op uitvoering: 27-11-12 December: Formuleren van onderwerp en drie vragen December: afspraken maken voor interviews Als long shot kunnen wij als eenmaal enkele bedrijven als vliegwielgefunctioneerd hebben fase II van ons strategisch plan opstarten omvia Flip cameras en samenwerkingsverbanden etc. sponsorgeldengaan acquireren voor OmroepHouten 12. Concept uitwerking:Duurzaamheid Wat verstaat u onder duurzaam ondernemen? Wat doet u er zelf aan? Ketenverantwoordelijkheid: Hoe betrekt u deHoutense bevolking bij uw bedrijf? 13. Redactionele planning 2013 Q1 Q2Q3 Q4Duurzaamheid Het Nieuwe Werven van Open Werken PersoneelZelf Zelf Zelf + groep 8 overdracht