Studelta - brochure 2013

Embed Size (px)

Text of Studelta - brochure 2013

  • 1. STUDELTAStudelta heeft zich ontwikkeld tot de meestvooruitstrevende talentenorganisatie van Neder-land. Per jaar ondersteunen we 180 organisatiesen bemiddelen we 500 jonge hboers en academicinaar studiegerelateerd werk: talenten, traineesen professionals. Daarnaast spreken we jaarlijksruim 2500 jonge, hoogopgeleide talenten overhun competenties, kernwaarden en missie.Organisaties ondersteunen wij met de dienstenRecruitment, Tijdelijke inzet, Projecten enOntwikkeling. Onze dienstverlening is onder-verdeeld in vier segmenten:ZorgRuim 66% van alle ziekenhuizen, ggz-instellingenen organisaties in de langdurige zorg zijn wereeds van dienst, zoals UMC Utrecht, Altrecht enValkenhof.Onderwijs85 middelbare scholen zijn al overtuigd. Onzetalenten zijn werkzaam bij onder andere HetAmsterdams Lyceum, Christelijk College Zeist enHondsrug College.ProfitBij 53 organisaties zijn wij de vaste partner inrecruitment van jong, hoogopgeleid talent.Voorbeelden zijn Red Bull, C1000 en SNSREAAL.OverheidBij 36 gemeenten, ministeries, zelfstandigebestuursorganen en waterschappen zijn onzetalenten al werkzaam, bijvoorbeeld bij hetMinisterievanVWS, RijkswaterstaatenGemeente Zaanstad.

2. HAAL ZEAAN BOORDWij starten carrires en helpen organisatiestrainingen en workshops en zijn bereikbaarverder. We verzorgen voor u de kwalitatieve voor studenten en starters voor vragen metinstroom van jong, hoogopgeleid talent. betrekking tot hun carrireplanning. Door dezebetrokken en inhoudelijke benadering wetenStudelta is de talentenorganisatie voor enjonge, hoogopgeleide talenten dat Studelta dedoor jonge talenten en staat daarmee midden beste partij is voor de eerste stappen van hunin haar doelgroep. We zijn in onze wervingcarrire. De professionals die u zoekt, hebbencreatief en vooruitstrevend. Zo zijn onze talent- wij al gevonden. Haal ze aan boord!recruiters fysiek aanwezig op hogescholen enuniversiteiten in heel Nederland. Ze geven 3. ZET IN OP DETOEKOMSTHet tijdelijk inzetten van talent noemen we bij Ook verzorgen ze evaluatiemomenten, zodat hetStudelta liever protacheren (vooruithelpen van talent u nog beter van dienst kan zijn.mensen) in plaats van detacheren (wegzettenvan mensen). Studelta heeft protacherenU heeft profijt van de meest recente kennis enzelfs als woordmerk geregistreerd. Bij tijdelijke inzet van de talenten. Bovendien gaat u in eenwerkzaamheden staat ontwikkeling van orga-vroeg stadium de binding aan met deze talentennisatie en talent dus centraal. en heeft u altijd de mogelijkheid om ze in dienstte nemen, zonder dat dit van tevoren de opzetDe persoonlijke begeleiding van talenten tijdenswas. Zet in op de toekomst is niet voor nietshun werkzaamheden voor uw organisatie wordt ons credo!door onze talentrecruiters verzorgd. Zij blijvenbetrokken, onderhouden regelmatig contact enbezoeken de talenten op hun werkplek. 4. VERLEG JEGRENZENWist u al dat ontwikkeling centraal staat bijverschillende ontwikkelingsprogrammas. ZoStudelta? Het is de missie van onze talent-kunnen talenten een Talent Developmentrecruiters om talenten en organisaties van dienstProgram volgenwaarinalle onderdelente zijn door ontwikkeling en begeleiding opvoorkomen die zij nodig hebben tijdens demaat te bieden. Dit is niet alleen voor het talent eerste stappen in hun carrire. Ook organiserenwaardevol, hierdoor ontstaat ook het beste we masterclasses en workshops waarbij ze aanresultaat en de grootste ontwikkeling bij uw de slag gaan met de kennis van een specifiekorganisatie. onderwerp. Tot slot zetten we coaches in die bijdragen aan een optimale, persoonlijke groei.Om deze persoonlijke en professionele ont- Verleg je grenzen!wikkeling te waarborgen, organiseert Studelta 5. SAMENVERANDERJE DE WERELDWilt u een project voor een bepaalde datumJonge, hoogopgeleide talenten zijn als geenuitgevoerd hebben en gegarandeerd resultatenander in staat om systemen, diensten,behalen? Dat kan! Studelta neemt ook project- producten en opvattingen om te zetten naar,verantwoordelijkheid. Het project wordt uit-of te vervangen door, wat nu en in de toekomstgevoerd met behulp van de inzet van onzenodig is. Dat is de reden waarom wij gelovenjonge, hoogopgeleide talenten. Zo bieden wijin de kracht van jong talent en samen metde oplossing voor al uw projecten. Een unieke hen de projectverantwoordelijkheid durven tecombinatie vanverantwoordelijkheid metnemen: samen verander je de wereld!enthousiasme, ambitie, daadkracht en eenfrisse blik. 6. StudeltaT: 020 - 3030 282W: www.studelta.nlE: info@studelta.nlTw: @StudeltaF: facebook.com/studeltaGerealiseerd door StumediaW: www.stumedia.nl